Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021: Přehled cen pro 219 měst

Poplatek za svoz komunálního odpadu si stanovují samy obce místní vyhláškou, jeho výše se tedy v jednotlivých městech liší. Nejvyšší teoretická sazba dle zákona je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok, v praxi je jeden z nejvyšších poplatků v jihočeské Kaplici. Občané města zde za rok platí 850 Kč. Oproti tomu jiná města sváží odpadky zdarma.

Kde v ČR platí za odpady nejvíce a nejméně?

Poplatky za svoz komunálního odpadu 2021Obce si mohou vybrat jeden ze tří způsobů úhrady poplatků za svoz komunálního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

První možností je stanovení místního poplatku prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce, druhou možností je poplatek za komunální odpad, jehož výše je odvozena od skutečných nákladů na zajištění shromažďování, sběru, svozu, využití a odstranění odpadu. Poplatek hradí například vlastník nemovitosti, který jej následně rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Tento způsob asi nejvíce zohledňuje skutečné množství vyprodukovaného odpadu na osobu.

Třetí možností je smluvní systém, kdy jsou vybírány poplatky za komunální odpad na základě písemné smlouvy mezi fyzickou osobou a obcí. Smlouvu v tomto případě uzavírá každý, kdo produkuje odpad.

Maximální zákonná sazba místního poplatku je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Tvoří ji dvě části – paušál 250 Kč a částka stanovená dle skutečných nákladů na svoz odpadu ve výši až 750 Kč. Proto se výše poplatku v jednotlivých obcích liší. Samospráva může poplatek účtovat buď za osobu, nebo za vyvezenou nádobu, případně poplatek nemusí vybírat vůbec.

Z více než 200 největších měst v ČR mají nejdražší poplatek 900 Kč za osobu a rok v východočeském Náchodě. Zde je však při brzkém zaplacení poplatek snížen na 450 nebo 650 Kč. Následuje Kaplice s 850 Kč a Olomouc s 816 Kč.

Naopak existují obce, které svoz odpadu nezpoplatňují. Jedná se např. o Českou Lípu, Dubí, Kralupy nad Vltavou, Krupku, Most, Novou Paku, Šlapanice, Teplice, Frýdlant nad Ostravicí nebo Ústí nad Labem.

Hlavní město Praha | © Pixabay.com

1Hlavní město Praha

Praha

V Praze se poplatek za komunální odpad v roce 2021 platí za každý jednotlivý svoz, cena se odvíjí od objemu nádoby a četnosti obsluhy. Třeba svoz nejběžnější popelnice o objemu 120 litrů vyjde na 133 Kč měsíčně při svozu jednou za 14 dní, při každotýdenním svozu na 242 Kč měsíčně. U většich popelnic a kontejnerů a vyšší četnosti sazba roste.

Středočeský kraj | © Pixabay.com

2Středočeský kraj

Benátky nad Jizerou

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou platí za svoz odpadu v letech 2016–2021 celkem 420 Kč ročně.

Benešov

Poplatek za odpad v Benešově činí v roce 2021 celkem 720 Kč za osobu a rok.

Beroun

Poplatky za svoz komunálního odpadu v Berouně činí v roce 2020 celkem 700 Kč za osobu ročně. Výše poplatku pro rok 2021 ještě nebyla oznámena.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Roční poplatek za svoz odpadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se v roce 2020 vybírá ve výši 660 Kč na osobu. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které v letošním roce dosáhnou věku 75 let.

Čáslav

Poplatek za odpad v Čáslavi v roce 2020 činí 550 Kč na osobu. Výše poplatku na rok 2021 ještě nebyla oznámena.

Čelákovice

Místní poplatek za odpady v Čelákovicích je pro rok 2020 stanoven na 612 Kč za osobu.

Černošice

V roce 2021 došlo v Černošicích ke zvýšení poplatku za svoz odpadu ze 600 Kč na částku 840 Kč za osobu a kalendářní rok.

Český Brod

Poplatek za svoz odpadu v České Brodě v roce 2021 je stanoven na 816 Kč za osobu a kalendářní rok. Meziročně tak došlo ke zvýšení o 60 Kč.

Dobříš

Poplatek za odpad v Dobříši činí 550 Kč na osobu. Za třídění odpadu je možné z výše poplatku ušetřit až 70 %. Od poplatku jsou osvobozeny osoby s průkazem ZTP a ZTP/P.

Hořovice

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hořovicích činí v roce 2021 celkem 700 Kč za osobu a rok. Sazba je o dvě stě korun vyšší než v předešlém roce.

Hostivice

V roce 2021 se v Hostivici za svoz odpadu platí 720 Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek se meziročně zvýšil o 120 Kč.

Kladno

V Kladně se v roce 2021 za svoz odpadu platí stejně jako loni 780 Kč za osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeny osoby starší 70 let.

Kolín

Poplatek za svoz odpadu v Kolíně je pro rok 2020 stanoven na 696 Kč za osobu. Částka se meziročně nezvýšila.

Kralupy nad Vltavou

Svoz komunálního odpadu v Kralupech nad Vltavou je zdarma, radnice ani v roce 2021 příslušný poplatek nevybírá.

Králův Dvůr

Město Králův Dvůr vybírá za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2021 poplatek ve výši 500 Kč za osobu, což je o 200 Kč méně než v roce předešlém.

Kutná Hora

Poplatek za svoz odpadu v Kutné Hoře v roce 2021 činí 650 Kč za osobu a kalendářní rok. Částka se tak meziročně nemění.

Lysá nad Labem

Roční poplatek za svoz odpadu v Lysé nad Labem činí v roce 2021 celkem 780 Kč za osobu. Částku je možné snížit tříděním papíru, PET lahví a směsného plastu. Za každý kilogram vytříděného odpadu bude poplatek za odpad snížen o 2 Kč.

Mělník

Poplatek za svoz komunálního odpadu je pro rok 2020 v Mělníku stanoven na 500 Kč za osobu, děti od 6 let a senioři nad 70 let platí 450 Kč ročně. Poplatek pro rok 2021 ještě nebyl zveřejněn.

Milovice (okres Nymburk)

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Milovicích činí v roce 2021 celkem 840 Kč za osobu. To je o 240 Kč více než v roce 2020.

Mladá Boleslav

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Mladé Boleslavi je pro rok 2021 stanoven na 400 Kč za osobu.

Mnichovo Hradiště

Poplatek za svoz odpadu v Mnichově Hradišti v roce 2020 opět 600 Kč za osobu. To je o 100 Kč více než v roce předešlém.

Neratovice

V roce 2020 radnice vybírala částku 720 Kč za osobu. Výše poplatku pro rok 2021 ještě není známa.

Nymburk

Výše poplatku za svoz odpadu v Nymburku v roce 2021 je 860 Kč za osobu. Meziročně došlo k navýšení o 200 Kč.

Poděbrady

Poplatek za komunální odpad v Poděbradech v roce 2021 je stanoven na 650 Kč za osobu.

Příbram

V Příbrami se za svoz komunálního odpadu platí 600 Kč za osobu a rok. Meziročně poplatek zdražil o 48 Kč.

Rakovník

Sazba poplatku pro poplatníka za svoz odpadu v Rakovníku je pro rok 2021 stanovena na částku 720 Kč za osobu a kalendářní rok.

Roztoky

Poplatek za svoz odpadu v Roztokách je pro rok 2020 stanoven na 600 Kč za osobu. Povinnost hradit poplatek mají všichni občané do 75 let s trvalým pobytem na území obce.

Říčany u Prahy

V Říčanech výši poplatku za svoz odpadu v roce 2020 určuje objem nádoby. Za svoz popelnice o objemu 60 litrů občan s trvalým bydlištěm v Říčanech platí 408 Kč ročně, 80litrové nádoby 528 Kč a třeba za svoz popelnice o objemu 120 litrů se platí 588 Kč ročně. Senioři a invalidní důchodci, kteří žijí sami, mají nárok na 50% slevu na svoz 60litrové nádoby. Občané bez trvalého pobytu v Říčanech platí výrazně více.

Sedlčany

V Sedlčanech se svoz odpadu neplatí v přepočtu za osobu, nýbrž za každou svozovou nádobu. Třeba každotýdenní svoz popelnice o objemu 110–120 l vyjde za rok 2021 na 2 300 Kč, za svoz větší 240l nádoby se platí 4 600 Kč.

Slaný

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je pro rok 2021 stanovena na 750 Kč za osobu a rok. Meziročně se výše poplatku nezměnila.

Vlašim

Poplatek za svoz odpadu ve Vlašimi se v roce 2021 odvíjí od velikosti užívané nádoby a frekvence svozu. Například každotýdenní svoz popelnice o objemu 70 litrů vyjde na 2 444 Kč (v roce 2016 to bylo 2 218 Kč) včetně nájmu nádoby, svoz kontejneru o objemu 110 litrů vyjde na 2 983 Kč.

Jihočeský kraj | © Pixabay.com

3Jihočeský kraj

Blatná

V roce 2021 činí poplatek za svoz odpadu v Blatné 480 Kč za osobu a rok (stejně jako loni). Občané třídící odpad mohou získat úlevu z poplatku ve výši 100 Kč.

České Budějovice

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Českých Budějovicích je pro rok 2021 stanoven na 680 Kč za osobu a rok. Letos tak nedošlo ke změně.

Český Krumlov

Sazba poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v Českém Krumlově je pro rok 2021 stanovena na 696 Kč. Ke změně tak letos nedošlo.

Dačice

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Dačicích je pro rok 2021 stanoven ve výši 720 Kč za osobu a rok. Meziročně vzrostl o 60 Kč.

Jindřichův Hradec

Poplatek za komunální odpad je v Jindřichově Hradci na rok 2021 nastaven na 500 Kč stejně jako loni.

Kaplice

Město Kaplice stanovilo pro rok 2020 výši poplatku za svoz komunálního odpadu na 850 Kč za osobu. Sazba se meziročně nezměnila.

Milevsko

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Milevsku pro rok 2021 stanovena na částku 492 Kč za osobu a za kalendářní rok. V porovnání s rokem 2020 nedošlo ke zvýšení.

Písek

Roční částka poplatku za svoz komunálního odpadu v Písku je stanovena pro rok 2021 na 440 Kč za osobu. Částka je stejná jako v loňském roce.

Prachatice

Poplatek za komunální odpad je v Prachaticích v roce 2020 nastaven na 500 Kč za rok za trvale hlášenou fyzickou osobu a 500 Kč ročně za každou stavbu určenou k rekreaci nebo za dům bez hlášeného trvalého pobytu. Oproti loňsku se nezměnila.

Sezimovo Ústí

V roce 2020 se za svoz komunálního odpadu v Sezimově Ústí vybírá poplatek 600 Kč za fyzickou osobu, případně objekt bez osob s nahlášeným trvalým pobytem. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 50 Kč.

Soběslav

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Soběslavi je pro rok 2021 stanoven stejně jako loni na 600 Kč.

Strakonice

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Strakonicích se v roce 2020 vybírá ve výši 260 Kč. Oproti roku 2019 se cena nezměnila.

Tábor

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Táboře je pro rok 2020 stanovena na částku 696 Kč za osobu.

Třeboň

Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Třeboni pro rok 2021 stanoven ve výši 500 Kč za osobu. Poplatek je stejný nejméně od roku 2016.

Týn nad Vltavou

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Týně nad Vltavou je pro rok 2021 stanoven na částku 750 Kč za fyzickou osobu. Po několika letech tak došlo k navýšení poplatku o 70 Kč.

Veselí nad Lužnicí

V roce 2021 je ve Veselí nad Lužnicí sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu stejná jako v letech 2015–2020. Každá fyzická osoba platí 590 Kč za kalendářní rok.

Vimperk

Za svoz komunálního odpadu ve Vimperku platí fyzická osoba v roce 2020 poplatek ve výši 636 Kč.

Vodňany

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Vodňanech v roce 2021 činí 696 Kč za osobu a kalendářní rok. Meziročně došlo k navýšení poplatku o 204 Kč.

Plzeňský kraj | © Pixabay.com

4Plzeňský kraj

Dobřany

Poplatek za komunální odpad činí v Dobřanech v roce 2021 činí 500 Kč.

Domažlice

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Domažlicích pro rok 2021 stanovena na částku 550 Kč za osobu.

Klatovy

Poplatek za svoz komunálního odpadu je pro rok 2020 stanovena na částku 450 Kč za osobu.

Nýřany

V Nýřanech je každá domácnost povinna uzavřít smlouvu se svozovou firmou, přičemž odvoz komunálního odpadu musí probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Popelnice o objemu 120 l  s vývozem jednou za 14 dnů vychází na 1 903 Kč ročně včetně DPH. Občané, kteří žijí v domácnosti sami a jejich jediným zdrojem příjmu je starobní či invalidní důchod, je umožněn odvoz komunální odpadu jednou měsíčně.

Plzeň

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni ovlivňuje frekvence svozu a objem nádoby. Pro rok 2020 je třeba v případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenním svozu poplatek stanoven na 222 Kč měsíčně, u nádob o objemu 240 litrů se platí 425 Kč měsíčně.

Přeštice

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Přešticích je v roce 2021 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Částka se v porovnání s předchozím rokem nezměnila.

Rokycany

V roce 2021 se v Rokycanech za svoz komunálního odpadu hradí poplatek 600 Kč za kalendářní rok a osobu. Meziročně nedošlo ke změně.

Stříbro

Občané s trvalým pobytem ve Stříbře a v přilehlých částech platí v roce 2021 poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 Kč. Snížený poplatek 350 Kč platí studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na kolejích a o víkendu jezdí domů.

Sušice

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává v roce 2021 v Sušici stejná jako v roce předchozím. Fyzická osoba nebo vlastník stavby sloužící k individuální rekreaci je povinen zaplatit 500 Kč.

Tachov

Poplatek za komunální odpad v Tachově v roce 2021 činí 750 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Oproti roku 2020 došlo k navýšení o 250 Kč.

Karlovarský kraj | © Pixabay.com

5Karlovarský kraj

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Aši je pro rok 2020 opět stanoven na částku 600 Kč.

Františkovy Lázně

Ve Františkových Lázních se v roce 2020 platí za odpad podle množství a velikosti odpadových nádob. Například u 120l nádoby se při odvozu jednou týdně platí 166 Kč za měsíc, u nádoby 240 l při stejné četnosti svozu se platí 332 Kč měsíčně.

Cheb

Místní poplatek za komunální odpad je v Chebu pro rok 2021 stanoven na částku 700 Kč za osobu.

Chodov (okres Sokolov)

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chodově je v roce 2021 stanoven roční sazbou 664 Kč.

Karlovy Vary

Poplatek za svoz komunálního odpadu u nejběžnější popelnice s objemem 80 litrů činí 768 Kč ročně při odvozu jednou za dva týdny, v případě každotýdenního svozu se platí 1 536 Kč.

Kraslice

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kraslicích v roce 2021 činí 690 Kč, meziročně tak podražil o 90 Kč.

Mariánské Lázně

Poplatek za svoz odpadu je v Mariánských Lázních odvislý od frekvence svozu a velikosti sběrné nádoby. V roce 2020 se nezměnil a u popelnic s objemem 120 litrů činí 1 047 Kč ročně (svoz každých 14 dní), resp. 1 991 Kč ročně. U větších 240litrových popelnic činí 2 093 Kč (jednou za 14 dní), resp. 3 982 Kč (každý týden).

 • Nejdek
  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Nejdku byl pro rok 2020 stanoven na částku 550 Kč za osobu. Více informací
 • Ostrov
  Cena za svoz odpadů v Ostrově je pro rok 2020 stanovena dle frekvence svozu. Například 110–120 l nádoba s týdenním svozem vyjde na 3 026 Kč/rok. Více informací Více informací
 • Sokolov
  Poplatky za svoz odpadu v Sokolově je odvozen od četnosti svozu a druhu nádoby. Za každotýdenní svoz popelnice o objemu 110–120 litrů se platí 1 891 Kč ročně, při svozu jednou za 14 dní cena klesá na 945 Kč. Svoz větší popelnice o objemu 240 litrů jednou za týden stojí 3 782 Kč, jednou za 14 dní pak vyjde na 1 891 Kč. Cena je shodná jako v minulých letech. Více informací

Ústecký kraj | © Pixabay.com

6Ústecký kraj

 • Bílina
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Bílině je pro rok 2020 stanoven na částku 500 Kč za osobu. Více informací
 • Děčín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020 v Děčíně činí 500 Kč za osobu. Více informací
 • Dubí
  V Dubí se poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020 nevybírá.
 • Duchcov
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu v Duchcově v roce 2020 platí všechny osoby od 19 do 65 let ve výši 600 Kč. Více informací
 • Chomutov
  Od roku 2020 se v Chomutově za svoz komunálního odpadu platí 500 Kč ročně. Více informací
 • Jirkov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Jirkově je pro rok 2020 opět stanoven na částku 508 Kč. Více informací
 • Kadaň
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kadani je v roce 2020 stanoven na částku 200 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Klášterec nad Ohří
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Klášterci nad Ohří je pro rok 2020 opět stanovena na částku 500 Kč. Více informací
 • Krupka
  V Krupce se za svoz komunálního odpadu ani v roce 2020 neplatí. Více informací
 • Litoměřice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Litoměřicích v roce 2020 opět činí 498 Kč za osobu. Více informací
 • Litvínov
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Litvínově je pro rok 2020 stanovena opět na 250 Kč za osobu. Meziročně se nezměnila. Více informací
 • Louny
  Poplatek za svoz odpadu v Lounech v roce 2020 se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti odvozů. Při týdenní frekvenci a nádobě o objemu 80 litrů činí poplatek 1 948 Kč ročně (loni 1 891 Kč), u nádob o objemu 110 a 120 litrů se platí 2 295 Kč (v roce 2019 to bylo 2 228 Kč) a za popelnici s objemem 240 litrů se platí 5 007 Kč (loni 4 861 Kč). Více informací
 • Lovosice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Lovosicích činí v roce 2020 stále 250 Kč. Více informací
 • Most
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Mostě se nevybírá, tato služba je v roce 2020 opět zdarma. Více informací
 • Podbořany
  Poplatek za odpady v Podbořanech je v roce 2020 stanoven na 640 Kč. Snížená sazba 480 Kč se platí za děti do 15 let, sazba 320 Kč pak za děti do 3 let. Stejné podmínky platily také v roce 2019. Více informací
 • Roudnice nad Labem
  V Roudnici nad Labem je již sedmý rok po sobě poplatek za svoz komunálního odpadu stanoven částkou 670 Kč za poplatníka. Více informací
 • Rumburk
  V Rumburku je cena svozu odpadu dána druhem nádoby a frekvencí svozu, beze změny zůstává již od roku 2013. Například za vývoz popelnice o objemu 110/120 litrů jednou týdně se platí 2 800 Kč ročně, za svoz jednou za 14 dní se platí 1 400 Kč ročně. Každotýdenní svoz kontejneru o objemu 240 litrů vyjde na 5 600 Kč ročně, při frekvenci jednou za 14 dní je cena jen 2 800 Kč ročně. Více informací
 • Štětí
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Štětí je v roce 2020 stále stanoven na částku 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Teplice
  V roce 2020 se za svoz komunálního odpadu v Teplicích stále neplatí.
 • Ústí nad Labem
  V roce 2020 se stejně jako loni poplatek za svoz komunálního odpadu v Ústí nad Labem nevybírá. Občané města mají tuto službu zdarma. Více informací
 • Varnsdorf
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Varnsdorfu v roce 2020 činí 600 Kč na osobu a rok. Sazba je stejná jako v předchozím roce. Více informací
 • Žatec
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Žatci se odvíjí od četnosti odvozů a objemu nádoby. Za každotýdenní svoz 110/120litrové nádoby občan zaplatí 2 369 Kč ročně, při svozu jednou za dva týdny částka klesá na 1 780 Kč. Svoz většího kontejneru o objemu 240 litrů stojí 5 140 Kč při odvozu každý týden, resp. 3 200 Kč při odvozu jednou za 14 dní. Více informací

Liberecký kraj | © Pixabay.com

7Liberecký kraj

 • Česká Lípa
  Poplatek za svoz komunálního odpadu se v České Lípě nevybírá. Občané města mají tuto službu i v roce 2020 zdarma.
 • Frýdlant
  V roce 2020 se ve Frýdlantu za svoz komunálního odpadu platí poplatek 790 Kč za osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeny mj. děti do 3 let věku. Cena se tak meziročně nezměnila. Více informací
 • Hrádek nad Nisou
  Pro rok 2020 je poplatek za svoz komunálního odpadu v Hrádku nad Nisou stále stanoven na 700 Kč za osobu a kalendářní rok, což je o 50 Kč více než minulý rok. Více informací
 • Chrastava
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chrastavě je pro rok 2020 stanoven na 500 Kč za osobu a rok. Částka se meziročně nezměnila. Více informací
 • Jablonec nad Nisou
  Ceník svozu komunálního odpadu v Jablonci nad Nisou pro rok 2020 ovlivňuje četnost odvozů a velikost nádoby. U nádoby o objemu 110 a 120 litrů a četnosti svozu jednou týdně se vybírá poplatek 2 788 Kč ročně, při frekvenci svozu 1× za 14 dní částka klesá na 1 906 Kč. Ušetřit lze používáním vlastní nádoby. Více informací
 • Liberec
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Liberci je v roce 2020 stanoven na 720 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nový Bor
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Novém Boru je pro rok 2020 stanoven na částku 620 Kč za osobu. Více informací
 • Semily
  Za svoz směsného odpadu se také v roce 2020 v Semilech vybírá poplatek 600 Kč za osobu. Více informací
 • Tanvald
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Tanvaldě je pro rok 2020 nastaven na 660 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Turnov
  Poplatek za komunální odpad v roce 2020 je v Turnově opět stanoven na částku 660 Kč na osobu a kalendářní rok. Meziročně se sazba nezměnila. Více informací
 • Železný Brod
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Železném Brodě je v roce 2020 tvořen částkou 600 Kč za osobu. Více informací

Královéhradecký kraj | © Pixabay.com

8Královéhradecký kraj

 • Broumov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Broumově v roce 2020 vyšší o 40 Kč než v předchozím roce: 620 Kč na osobu a rok. Více informací
 • Červený Kostelec
  Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Červeném Kostelci ovlivňuje objem nádoby a četnost svozu. U popelnice o objemu 110 či 120 litrů svážené jednou týdně činí částka 3 650 Kč ročně. Více informací
 • Dobruška
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Dobrušce je na rok 2020 tvořen celkovou částkou 430 Kč za osobu. Více informací
 • Dvůr Králové nad Labem
  Svoz odpadu ve Dvoře Králové nad Labem je zpoplatněn různě v závislosti na četnosti odvážky a druhu služby. Třeba týdenní svoz bez vynášky je zpoplatněn 2 250 Kč ročně, za týdenní svoz s vynáškou se platí 2 510 Kč ročně. Ceny platí v roce 2020. Více informací
 • Hořice
  Poplatek za svoz odpadu v Hořicích je v roce 2020 stanoven na 250 Kč za osobu do 15 let včetně a na 500 Kč za osobu starší. Sazba z roku 2019 tak zůstala zachována. Více informací
 • Hradec Králové
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hradci Králové je v roce 2020 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení o 100 Kč. Více informací
 • Hronov
  Svozové známky v Hronově jsou zpoplatněny různě v závislosti na četnosti svozu a na velikosti nádoby. Za každotýdenní svoz 110/120litrové popelnice se platí 3 200 Kč ročně. U nádoby o objemu 240 l je cena stanovena na 6 400 Kč ročně. Více informací
 • Jaroměř
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Jaroměři se pro rok 2020 nezměnil, opět je 400 Kč. Částka se meziročně nezměnila. Více informací
 • Jičín
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Jičíně je pro rok 2020 stanovena opět na 552 Kč. Více informací
 • Kostelec nad Orlicí
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kostelci nad Orlicí je v roce 2020 celkem 550 Kč za osobu. Meziročně vzrostl o 50 Kč. Více informací
 • Náchod
  V Náchodě se za svoz komunálního odpadu v roce 2020 znovu vybírá poplatek 900 Kč za osobu a rok. Při platbě do 28. února 2020 činí poplatek jen 450 Kč a při úhradě do 31. května 2019 jen 650 Kč. Více informací
 • Nová Paka
  Za svoz komunálního odpadu v Nové Pace se v roce 2020 stále neplatí ani koruna.
 • Nové Město nad Metují
  Roční poplatek za svoz komunálního odpadu je v Novém Městě nad Metují 2 330 Kč  v případě týdenní frekvence, resp. 1 295 Kč u čtrnáctidenní frekvence svozu. Více informací
 • Nový Bydžov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Novém Bydžově je v roce 2020 opět tvořen částkou 700 Kč za osobu a kalendářní rok. Oproti minulému roku došlo k navýšení o 50 Kč. Více informací
 • Rychnov nad Kněžnou
  Za svoz komunálního odpadu v Rychnově nad Kněžnou se i v roce 2020 vybírá poplatek 500 Kč za osobu. Více informací
 • Trutnov
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu byla v Trutnově pro rok 2020 navýšena o 60 Kč, platí se 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Týniště nad Orlicí
  Roční sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 v Týništi nad Orlicí stanovena na 696 Kč za osobu. Více informací
 • Vrchlabí
  Ve Vrchlabí se za svoz komunálního odpadu platí paušální částka 590 Kč včetně DPH za poplatníka a rok. Poplatek se v roce 2020 neměnil. Více informací

Pardubický kraj | © Pixabay.com

9Pardubický kraj

 • Česká Třebová
  Svoz poplatku v České Třebové je v roce 2020 stále zpoplatněn částkou 588 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hlinsko
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Hlinsku v roce 2020 opět stanoven na 560 Kč za osobu a kalendářní rok, částka se tak ve srovnání s rokem 2019 nezměnila. Více informací
 • Holice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Holicích v Čechách je na rok 2020 opět stanoven ve výši 600 Kč za osobu. Senioři nad 75 let platí poplatek ve výši 300 Kč. Více informací
 • Choceň
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chocni je pro rok 2020 opět stanoven na 500 Kč za rok. Od platby poplatku jsou osvobozeny děti, které v daném kalendářním roce ještě nedovršily věku 8 let. Více informací
 • Chrudim
  Městská vyhláška stanovuje pro rok 2020 poplatek za odvoz komunálního odpadu v Chrudimi stejně jako minulý rok na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Lanškroun
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Lanškrouně činí pro kalendářní rok 2020 stejně jako loni 540 Kč za osobu. Více informací
 • Letohrad
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Letohradu je pro rok 2020 opět stanoven na částku 650 Kč za osobu. Tříděním odpadu je možné získat slevu z tohoto poplatku. Více informací
 • Litomyšl
  Roční sazba za svoz komunálního odpadu v Litomyšli je po rok 2020 stanovena na 636 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Moravská Třebová
  V roce 2020 se v Moravské Třebové vybírá poplatek za svoz odpadu ve výši 700 Kč za osobu. Výše poplatku se meziročně navýšila o 100 Kč. Více informací
 • Pardubice
  Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů je v Pardubicích v roce 2020 vybírán ve výši 650 Kč za osobu a kalendářní rok. Částka je 150 Kč vyšší než v předešlém roce. Více informací
 • Polička
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Poličce je v roce 2020 stanovena na 624 Kč za osobu, což je o 24 Kč více než v předešlém roce. Více informací
 • Přelouč
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Přelouči je pro rok 2020 stanovena na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Svitavy
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Svitavách je v roce 2020 stanoven na 684 Kč za osobu, v porovnání s předešlým rokem došlo ke zdražení o 24 Kč. Více informací
 • Ústí nad Orlicí
  Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí stanovilo pro rok 2020 poplatek za svoz komunálního odpadu na částku 690 Kč na jednoho poplatníka. Meziročně tak došlo k navýšení o 100 Kč. Více informací
 • Vysoké Mýto
  Poplatek za svoz komunálního odpadu se ve Vysokém Mýtě v roce 2020 opět vybírá v částce 520 Kč za osobu. Více informací
 • Žamberk
  Výši poplatku za svoz komunálního odpadu stanovili radní v Žamberku pro rok 2020 na 600 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. V roce 2019 Žamberečáci platili o 100 Kč méně. Více informací

Kraj Vysočina | © Pixabay.com

10Kraj Vysočina

 • Bystřice nad Pernštejnem
  Poplatek za svoz odpadu v Bystřici nad Pernštejnem je v roce 2020 stanoven na 700 Kč za osobu ročně (což je o 100 Kč více než loni). Více informací
 • Havlíčkův Brod
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Havlíčkově Brodě je v roce 2020 stanoven na 720 Kč za osobu. Děti od 1 roku do 18 let platí 360 Kč a senioři starší 70 let 612 Kč. Více informací
 • Humpolec
  Svoz komunálního odpadu v Humpolci je v roce 2020 zpoplatněn částkou 780 Kč splatnou za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Chotěboř
  Za svoz komunálního odpadu v Chotěboři platí občané v roce 2020 poplatek 540 Kč ročně. Loni platili 528 Kč. Více informací
 • Jihlava
  Poplatek za svoz komunálního odpadu 2020 v Jihlavě je účtován ve výši 680 Kč za osobu a kalendářní rok. Zapojením do motivačního programu je možné čerpat slevu z tohoto poplatku. Platí tak stejné podmínky jako v roce 2019. Více informací
 • Moravské Budějovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Moravských Budějovicích je v roce 2020 tvořen sazbou 660 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nové Město na Moravě
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Novém Městě na Moravě je stanoven na 480 Kč za kalendářní rok. Sazba je tak v roce 2020 stejná jako v tom předešlém. U rekreačních objektů činí poplatek na 690 Kč. Více informací
 • Pelhřimov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Pelhřimově je v roce 2020 stanoven na 700 Kč za osobu a kalendářní rok. V roce 2019 se platilo o 50 Kč méně. Více informací
 • Světlá nad Sázavou
  Za svoz komunálního odpadu se v roce 2020 ve Světlé nad Sázavou vybírá opět paušální poplatek 600 Kč za osobu. Více informací
 • Třebíč
  V Třebíči se v roce 2020 vybírá poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu ve výši 648 Kč za osobu a kalendářní rok. Loni byl poplatek stejný. Více informací
 • Velké Meziříčí
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává ve Velkém Meziříčí již několik let po sobě stejná. Občané platí 500 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Žďár nad Sázavou
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 ve Žďáru nad Sázavou o 150 Kč vyšší než v roce předešlém. Občané města platí paušální poplatek 730 Kč za kalendářní rok. Více informací

Jihomoravský kraj | © Pixabay.com

11Jihomoravský kraj

 • Blansko
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Blansku je stanoven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Cena je stejná jako v minulých letech. Více informací
 • Boskovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Boskovicích také v roce 2020 nastaven na 690 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Více informací
 • Brno
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Brně je 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2020. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let, a senioři, kteří v témže roce dosáhnou věku 70 let a více. Více informací
 • Břeclav
  Poplatek za svoz komunálního odpadu se v Břeclavi v roce 2020 nemění. Stále se platí 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Bučovice
  Místní poplatek za komunální odpad v Bučovicích je v roce 2020 stanoven stejně jako loni na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Dubňany
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Dubňanech je také v roce 2020 stanoven na 610 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hodonín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hodoníně je v roce 2020 opět stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Ivančice
  Poplatek za komunální odpad v Ivančicích je v roce 2020 stanoven na 650 Kč. Ze snížené částky 550 Kč za rok se mohou těšit osoby starší 70 let. Děti do 3 let jsou od poplatku osvobozeny. Více informací
 • Kuřim
  V Kuřimi se v roce 2020 za svoz komunálního odpadu opět platí 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Osoby narozené v roce 1949 a dříve platí 490 Kč. Více informací
 • Kyjov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kyjově je v rámci České republiky jeden z nejnižších. Obyvatelé města platí v roce 2020 nadále jen 250 Kč. Více informací
 • Letovice
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Letovicích je v roce 2020 opět stanovena na 550 Kč. Více informací
 • Mikulov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Mikulově je v roce 2020 opět stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Slavkov u Brna
  V roce 2020 se za každotýdenní svoz popelnice ve Slavkově u Brna platí 1 800 Kč, poplatek za svoz jednou za 14 dní je stanoven na 1 400 Kč za rok. Meziročně se tak nic nezměnilo. Více informací
 • Šlapanice u Brna
  Občané Šlapanic za svoz komunálního odpadu ani v roce 2020 neplatí, město jim poskytuje tuto službu zdarma. Více informací
 • Tišnov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Tišnově je na rok 2020 stanoven na částku 660 Kč za osobu. V místních částech Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov se vybírá snížená sazba poplatku ve výši 560 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Veselí nad Moravou
  Poplatek za svoz odpadu na rok 2020 je ve Veselí nad Moravou stanoven na 480 Kč za jednoho poplatníka a rok. Více informací
 • Vyškov
  Ve Vyškově se v roce 2020 stále uplatňuje sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 580 Kč za osobu a jeden kalendářní rok. Více informací
 • Znojmo
  Pro rok 2020 je ve Znojmě stanovena výše poplatku za svoz komunálního odpadu opět na částku 400 Kč ročně za osobu. Více informací

Olomoucký kraj | © Pixabay.com

12Olomoucký kraj

 • Hranice (okres Přerov)
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hranicích v okrese Přerov pro rok 2020 činí 696 Kč za osobu a kalendářní rok. Stejný byl i v roce 2019. Více informací
 • Jeseník
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Jeseníku je pro rok 2020 stále stanovena na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kojetín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 v Kojetíně o 60 Kč vyšší než v roce předešlém. Platí se celkem 760 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Lipník nad Bečvou
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 v Lipníku nad Bečvou stanoven na 684 Kč za osobu a kalendářní rok. V roce 2019 se platil poplatek ve výši 660 Kč. Více informací
 • Litovel
  Poplatek za svoz komunálního odpadu činí v Litovli v roce 2020 celkem 650 Kč za osobu a za kalendářní rok. Sazba meziročně vzrostla o 150 Kč, splatnost poplatku je do 30. června 2020. Více informací
 • Mohelnice
  Za svoz komunálního odpadu se v Mohelnici vybírá poplatek 696 Kč za osobu a kalendářní rok 2020. Více informací
 • Olomouc
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Olomouci je v roce 2020 nastaven na 816 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Splatnost je do 31. května 2020. Více informací
 • Prostějov
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v Prostějově již sedmým rokem stejný, činí 600 Kč za osobu a kalendářní rok 2020. Pokud poplatník v příslušném roce dovrší 65 a více let věku, poplatek klesá na 492 Kč. Více informací
 • Přerov
  Poplatek za smetné je v Přerově v roce 2020 opět nastaven na částku 700 Kč za osobu a kalendářní rok, stejně jako v roce 2019. Splatnost poplatku je do konce června. Více informací
 • Šternberk
  Poplatky za svoz komunálního odpadu ve Šternberku jsou v roce 2020 o 50 Kč vyšší než v roce 2019, platí se 600 Kč, chataři pak musí uhradit částku 300 Kč. Více informací
 • Šumperk
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Šumperku pro rok 2020 stanovena na 696 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Slevu 72 Kč za kalendářní rok může získat poplatník, který ke svozu používá svoji vlastní nádobu. Úlevu lze poskytnout jen jednotně pro všechny poplatníky v objektu označeném jedním orientačním číslem. Více informací
 • Uničov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Uničově v roce 2020 činí 480 Kč. Více informací
 • Zábřeh
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 v Zábřehu opět stanoven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací

Moravskoslezský kraj | © Pixabay.com

13Moravskoslezský kraj

 • Bílovec
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Bílovci v roce 2020 nastaven na 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Částka se v porovnání s rokem 2019 nezměnila. Více informací
 • Bohumín
  Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou v Bohumíně stanovovány na základně četnosti vyvážky a objemu nádoby. Za svoz 110litrové popelnice se v roce 2020 při frekvenci vývozu jednou za 14 dní platí 1 602 Kč. Pokud v rodinném domě žije pouze jedna osoba, vychází svoz na 750 Kč ročně. Svoz kontejneru o objemu 1 100 litrů jednou týdně stojí 9 178 Kč. Tato částka se rozpočítává mezi všechny domácnosti v bytových domech.
 • Bruntál
  Poplatek za popelnice je v Bruntále v roce 2020 nastaven na 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek nebyl meziročně změněn. Více informací
 • Český Těšín
  Sazba poplatku pro poplatníka za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 v Českém Těšíně 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí jen 420 Kč za rok. Občané, kteří v tomto roce dosáhnout 80 a více let, neplatí poplatek vůbec. Více informací
 • Frenštát pod Radhoštěm
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2020 stanoven na 650 Kč za osobu a kalendářní rok. V roce 2019 se platilo 590 Kč. Více informací
 • Frýdek-Místek
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Frýdku-Místku v roce 2020 stejný jako v roce předešlém, platí se 492 Kč za osobu. Lidé starší 70 let platí ročně jen 252 Kč. Děti do 6 let jsou od platby poplatku za svoz komunálního odpadu osvobozeny. Více informací
 • Frýdlant nad Ostravicí
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Frýdlantu nad Ostravicí se v roce 2020 nevybírá. Více informací
 • Havířov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Havířově je pro rok 2020 stanoven na 588 Kč za osobu a kalendářní rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let věku. Více informací
 • Hlučín
  Poplatky za komunální odpad v roce 2020 jsou v Hlučíně tvořeny částkou 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Meziročně nedošlo ke změně. Více informací
 • Karviná
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Karviné v roce 2020 zase stanoven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodily v aktuálním kalendářním roce. Více informací
 • Kopřivnice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kopřivnici je pro rok 2020 stanoven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kravaře
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Kravařích v roce 2020 celkem 650 Kč za osobu a kalendářní rok. V porovnání s rokem 2019 se poplatek navýšil o 100 Kč. Více informací
 • Krnov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Krnově v roce 2020 opět nastaven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nový Jičín
  Za svoz komunálního odpadu se v Novém Jičíně v roce 2020 stále platí 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Odry
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v Odrách v roce 2020 opět tvořen částkou 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Opava
  Za svoz komunálního odpadu v Opavě se v roce 2020 vybírá paušální poplatek 660 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Orlová
  Sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu v Orlové pro rok 2020 činí celkem 792 Kč za osobu. Více informací
 • Ostrava
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Ostravě v roce 2020 nadále tvořen částkou 498 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplatku je do 30. června kalendářního roku. Více informací
 • Petřvald (okres Karviná)
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Petřvaldu v okrese Karviná je 612 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Příbor
  Místní poplatek za komunální odpady je v roce 2020 v Příboru opět stanoven na 468 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rychvald
  Za svoz komunálního odpadu se v roce 2020 opět vybírá poplatek 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rýmařov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu patří v Rýmařově v roce 2020 nadále mezi vyšší v rámci celé republiky. Základní výše poplatku je 700 Kč na osobu a kalendářní rok, 50% slevu mohou využít studenti, kteří jsou ubytováni mimo Rýmařov. Více informací
 • Studénka
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2020 ve Studénce opět nastaven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Třinec
  Za svoz komunálního odpadu se v Třinci v roce 2020 stále vybírá poplatek 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Vratimov
  Cenu svozu odpadu ve Vratimově je tvořena na základě frekvence svozu a typu odpadové nádoby. Například svoz běžné popelnice o objemu 110 litrů jednou za dva týdny stojí 1 824 Kč ročně, každotýdenní svoz vyjde na 2 904 Kč. Více informací

Zlínský kraj | © Pixabay.com

14Zlínský kraj

 • Bystřice pod Hostýnem
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Bystřici pod Hostýnem v roce 2020 nezměnil, stále činí 516 Kč za osobu a kalendářní rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti mladší 1 roku, senioři nad 85 let věku a držitelé průkazu ZTP/P. Více informací
 • Holešov
  Částka vybíraná za svoz odpadu v Holešově je v rámci České republiky nadprůměrná, v roce 2020 sazba poplatku činí 696 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hulín
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Hulíně je pro rok 2020 stanovena na 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kroměříž
  Za svoz komunálního odpadu se v Kroměříži v roce 2020 stále vybírá poplatek 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Napajedla
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Napajedlech ovlivňuje frekvence svozu a objem vyvážené nádoby. Například svoz nejběžnější popelnice o objemu 110–120 litrů vyjde při vývozu jedenkrát týdně na 2 172 Kč za rok, při odvozu jednou za 14 dní na 1 140 Kč. Svoz kontejneru s objemem 1 100 litrů jednou za týden vyjde na 17 316 Kč za rok, nicméně na tuto částku se většinou skládá více obyvatel bytového domu. Ceny se v roce 2020 neměnily. Více informací
 • Otrokovice
  Za svoz komunálního odpadu se v Otrokovicích v roce 2020 opět vybírá poplatek 480 Kč na osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rožnov pod Radhoštem
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2020 stanoven na 684 Kč. Více informací
 • Slavičín
  Cena za svoz a likvidaci odpadů je ve Slavičíně v roce 2020 ovlivněna velikostí nádoby a četností svozu. Svoz klasické popelnice s objemem 110/120 litrů jednou za týden vyjde ročně na 2 560 Kč, při nižší čtrnáctidenní frekvenci se za svoz platí 1 250 Kč ročně. Více informací
 • Staré Město (okres Uherské Hradiště)
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2020 ve Starém Městě u Uherského Hradiště je 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Plně invalidní osoby a osoby do 18 let platí 400 Kč. Ušetřit až 100 % z této částky lze díky systému úlev, město za každý odevzdaný pytel plastů o objemu minimálně 120 litrů označený čárovým kódem poplatníka sníží sazbu o 7 Kč. Více informací
 • Uherské Hradiště
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v Uherském Hradišti je pro rok 2020 stanovena na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Platí ho lidé od 18 do 70 let. Více informací
 • Uherský Brod
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Uherském Brodě je stanovena na 500 Kč ročně. Seniorům ve věku 70 let a více je poskytována sleva ve výši 100 Kč. Více informací
 • Valašské Meziříčí
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Valašském Meziříčí je pro rok 2020 opět stanovena na 490 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Vsetín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Vsetíně v roce 2020 stanoven na 600 Kč na osobu a kalendářní rok. Meziročně se navýšil o 108 Kč. Více informací
 • Zlín
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Zlíně v roce 2020 stanoven na částku 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Děti do 18 let a senioři od 65 let platí 360 Kč. Více informací