Vzory zdarma

Daňový doklad – faktura zdarma ke stažení

Formulář daňový doklad, někdy nazývaný také faktura, slouží jako účet za dodané zboží či za odvedenou práci. Zpravidla obsahuje detailní popis zboží či služeb, způsob platby a datum splatnosti platby. Náležitosti faktury jsou nepřímo definovány hned několika zákony.

Jedním z nich je paragraf 13a Obchodního zákoníku, který stanovuje, že každý podnikatel je mimo jiné na všech svých fakturách povinen uvádět údaje o své společnosti včetně jména a názvu, sídle, místě podnikání a identifikačním čísle. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku jsou krom toho povinní uvádět i údaj o tomto spisu včetně spisové značky.

Náležitosti vzoru formuláře daňový doklad – faktura by dle zákona o účetnictví měly být i následující údaje: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníci, peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Náležitosti daňového dokladu – faktury

Jedná se o účetní doklad, který je vydaný za dodané zboží nebo za odvedenou práci.

Forma písemnosti

Faktura je psána písemně podle obvyklých zvyklostí nebo na předtištěném formuláři.

Nutné náležitosti

Podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb, v platném znění, faktura musí obsahovat označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníků, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku nebo vyjádřené množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby zodpovědné za jeho zaúčtování.

Kam doručit

Fakturu je nejlepší doručit poštou nebo předat osobně, případně zaslat e-mailem kopii a originál doručit později.

Právní náležitosti

Faktura je psána v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, v platném znění.

Vzor “Daňový doklad – faktura” zdarma ke stažení

Vzor daňového dokladu – faktury je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma daňový doklad – fakturu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Daňový doklad – faktura

Diskuze Daňový doklad – faktura