Žaloba na vydání věci

Dominik Krovina
Publikováno 15. března 2021

Náhled vzoru žaloby na vydání věci

Okresnímu soudu v Karlových Varech
Náměstí práce 489/09
436 09 Karlovy Vary

Žalobce: Eduard Skrblík, narozen 1. 3. 1978, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary, právně zastoupený JUDr. Janem Burešem, advokátem se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary

Razítko + podpis advokáta

Žalovaný: Jan Vzor, narozen 3. 4. 1982, bytem Seifertova 876, 500 02 Karlovy Vary

Žaloba na vydání věci

modré kytary FENDER Mustang LH RW SB

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu

Přílohy:

 • Plná moc právního zástupce
 • Kupní smlouva na modrou kytaru FENDER Mustang LH RW SB s vlastnoručním podpisem Kurta Cobaina

I.

Dne 19. října 2023 žalobce na základě ústně sjednané smlouvy o výpůjčce přenechal žalovanému modrou kytaru FENDER Mustang LH RW SB s vlastnoručním podpisem Kurta Cobaina. Žalobce se s žalovaným dohodl, že žalovaný předmětnou věc vrátí dne 26. října 2023, a to v neporušeném stavu. Této výpůjčce byla přítomna přítelkyně žalobce, Marie Skrblíková a soused žalobce, Ondřej Horák. Jejich svědecká výpověď k důkazu o smlouvě o výpůjčce je žalobcem navržena. Žalobcem je dále jako důkaz navržena kupní smlouva, na základě které předmětnou kytaru koupil a také kopie certifikátu pravosti podpisu Kurta Cobaina. Tento certifikát zároveň dokazuje, že se jedná o jedinou Kurtem Cobainem podepsanou kytaru svého druhu.

Důkaz:

 • Svědecká výpověď přítelkyně žalobce, Marie Skrblíkové, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
 • Svědecká výpověď souseda žalobce, Ondřeje Horáka, bytem Zanzibarská 208/12, 360 52 Karlovy Vary
 • Kopie certifikátu pravosti podpisu Kurta Cobaina
 • Kupní smlouva na modrou kytaru FENDER Mustang LH RW SB s vlastnoručním podpisem Kurta Cobaina

II.

Na základě výše zmíněné ústní smlouvy o výpůjčce žalobce přenechal předmětnou kytaru žalovanému k užívání. Žalovaný předmětnou kytaru přijal, zapouzdřil, odnesl do kufru svého auta a odjel domů.

Dne 29. října 2023 navštívil žalobce fotbalový zápas v Karlových Varech. Zde mu bylo prostřednictvím Adama Sdílného a Ludvíka Ukecaného sděleno, že dne 24. října 2023 potkali žalovaného v hospodě U sedmi kulí. Žalovaný se zde chvástal novou, údajně koupenou kytarou, se kterou má hrát na místním big beatovém koncertě konaném 25. října 2023. Svědecká výpověď Adama Sdílného a Ludvíka Ukecaného je žalobcem navržena.

Dne 26. října 2023 měl žalovaný navrátit předmětnou věc zpět do užívání žalobce, jak plynulo z ústní smlouvy o výpůjčce. Žalovaný tak neučinil a proto se žalobce rozhodl konfrontovat žalovaného prostřednictvím telefonického hovoru a emailu. Když žalovaný ani na jeden z komunikačních prostředků nereagoval, žalobce se 2. listopadu 2023 rozhodl navštívit žalovaného v místě jeho trvalého bydliště. Poté, co žalobce dorazil na místo trvalého bydliště žalovaného, zpozoroval, jak se za oknem pohybuje záclona. Žalobce tedy opakovaně zazvonil na zvonek u domu žalovaného s cílem vyzvat jej k vydání předmětné věci, bohužel bez odezvy.

Důkaz:

 • Svědecká výpověď Adama Sdílného, bytem Zanzibarská 134/11, 360 52 Karlovy Vary
 • Svědecká výpověď Ludvíka Ukecaného, bytem Zanzibarská 89/12, 360 52 Karlovy Vary
 • Jednostranná emailová korespondence žalobce vůči žalovanému

III.

Dne 26. listopadu 2023 žalobce zaslal žalovanému písemnou předžalobní výzvu v souladu s § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k vydání kytary modré kytary FENDER Mustang LH RW SB s vlastnoručním podpisem Kurta Cobaina.

Důkaz: Předžalobní výzva ze dne 26. listopadu 2023

IV.

Žalobce přenechal žalovanému zuživatelnou věc, modrou kytaru FENDER Mustang LH RW SB s vlastnoručním podpisem Kurta Cobaina, aby ji žalovaný bezplatně a dočasně užíval. Jedná se tedy o výpůjčku dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník. Dle § 2193 občanského zákoníku smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Dle § 1040 odst. 1 občanského zákoníku, kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji vydal. Žalobce uzavřel s žalovaným ústní smlouvu o výpůjčce. Dle této smlouvy se žalovaný zavázal, že žalobci vrátí předmětnou věc do 10. prosince 2023. Žalovaný tak neučinil a ani nijak nereagoval na opakované výzvy žalobce. Žalovaný tedy výše specifikovanou věc neprávem zadržuje a žalobce má právo na její vydání.

Dle § 1041 odst. 1, kdo se domáhá, aby mu věc byla vydána, musí ji popsat takovými znaky, kterými se rozeznává od jiných věcí téhož druhu. Žalobce předmětnou věc dostatečně specifikoval a odlišil od věcí téhož druhu. Zásadní roli v tomto odlišení hraje zejména podpis Kurta Cobaina, který činí předmětnou věc zcela jedinečnou. Žalobce tedy dostatečně specifikoval předmětnou věc a má právo na její vydání.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby okresní soud v Karlových Varech vydal následující

Rozsudek:

 1. Žalovaný je povinen vydat žalobci modrou kytaru FENDER Mustang LH RW SB s podpisem Kurta Cobaina, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
 2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, tyto k rukám jeho právního zástupce, JUDr. Jana Bureše, advokáta se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Karlových Varech dne 16. dubna 2024

Podpis žalobce

(vlastnoruční podpis)

Vzor “Žaloba na vydání věci” zdarma ke stažení

Ukázku žaloby na vydání věci si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žalobu na vydání věci


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie žaloba


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás