Ceník volání na barevné linky 2024 pro O2, T-Mobile, Vodafone

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
  • Jako barevné nebo duhové se označují linky začínající číslicí 8 nebo 9
  • Telefonování na ně se vám může prodražit, cena volání v některých případech dosahuje až 990 Kč za hovor
  • Cenu volání můžete rozklíčovat přímo z telefonního čísla

Ceník volání na barevné linky 2024 pro O2, T-Mobile, Vodafone

Zelená linka 800

Telefonní čísla s prvním trojčíslím 800 značí zpravidla infolinky firem či institucí. Celý hovor vždy platí volaná strana.

Příkladem je třeba infolinky operátora 02 – 800 020 202.

Operátor Cena volání
O2 zdarma
T-Mobile zdarma
Vodafone zdarma
Blesk Mobil zdarma
Mobil.cz zdarma

Modré linky 81, 83, 843, 844, 845, 846 a 855

U modrých linek se o náklady na hovor dělí volaný s volajícím. Cena volání se liší v závislosti na operátorovi.

Příkladem linky je třeba infolinka Úřadu práce 844 844 803.

Operátor Cena volání
O2 3,50 Kč/min na 81X, 83X, 84X, 855
T-Mobile 4,03 Kč/minuta (první minuta celá, dále po vteřinách)
volné jednotky se neuplatňují
Vodafone 4,58 Kč/minuta
volné jednotky se neuplatňují
Blesk Mobil 2,50 Kč/minuta
Mobil.cz 4,03 Kč/minuta

Bílá linka 840, 841, 842, 847, 848 a 849

Telefonní čísla začínající na 840, 841, 842, 847, 848 nebo 849 zpravidla slouží jako nedotované infolinky, kdy celou cenu hovoru hradí vždy volající. Každý z operátorů účtuje hovory rozdílně.

Operátor Cena volání
O2 3,50 Kč/min na 840, 841, 842, 847, 848, 849
T-Mobile 4,84 Kč/minuta
volné jednotky se neuplatňují
Vodafone 5,59 Kč/minuta
volné jednotky se neuplatňují
Blesk Mobil 2,50 Kč/minuta
Mobil.cz 4,84 Kč/minuta

Žluté a duhové audiotextové linky 90

Telefonním číslům začínajícím na 90 se říká audiotextová – to proto, že je na ně možné telefonovat a zasílat SMS zprávy. Právě v případě těchto čísel je nutné dbát nejvyšší opatrnosti, hovor na ně vás může vyjít až na necelou tisícikorunu.

Cena volání na linky začínající číslem 90 je stejná pro všechny operátory. Zjistíte ji jednoduchým pohledem na 4. a 5. číslici telefonního čísla. Toto dvojčíslí vyjadřuje cenu v korunách.

U předvoleb 900, 906 a 909 se účtuje po minutách, při volání na číslo s předvolbou 905 a 908 zaplatíte vždy za spojení. Délka telefonátu nehraje roli. U telefonních čísel s předčíslím 905 je nutné číslo složené z číslic na 4. a 5. pozici vynásobit 10 (vizte příklad v tabulce).

Předvolba Příklad čísla Určení Cena
900 900 951 234 Obchodní a odborné služby 95 Kč/minuta
905 905 991 234 Jednorázové platby 990 Kč za hovor
(99 Kč × 10)
906 906 551 234 Soutěže, hry, horoskopy… 55 Kč/minuta
908 908 501 234 Jednorázové platby 50 Kč
909 909 901 234 Služby pro osoby starší 18 let
(erotické linky apod.)
90 Kč/minuta

Nenechte se podvodníky donutit k volání na zpoplatněnou linku

Někteří jedinci nebo celé společnosti zneužívají nevědomosti lidí a prostřednictvím barevných linek z nic netušících obětí lákají peníze.

Pod záminkou neuhrazeného dluhu, nedoplatku, přeplatku apod. lidi nutí telefonovat na informační linky, nejčastěji s předvolbou 900 nebo 905. Jediný telefonát tak může přijít až na několik set korun.

Budete-li vyzváni k telefonátu na linku se zvýšenou tarifikací, buďte velmi opatrní. Při sebemenším podezření si na internetu dané telefonní číslo prověřte – stačí ho vyhledat např. v Googlu.

Telefonní čísla začínající na 90 je možné využít rovněž k zasílání Premium SMS zpráv. Způsob účtování a cena zprávy se liší v závislosti na délce telefonního čísla. Za každou zprávu zaplatíte od 2 do 99 Kč.

Cenu lze odvodit podle číslic na posledních pozicích. U Premium SMS zpráv zpoplatněných 100 Kč a výše je nutné příchozí zprávu nejprve potvrdit.

Délka čísla Příklad Cena zprávy Okamžik zúčtování
5místné 902 31 Cena dle tarifu Při odeslání
7místné 906 06 13 13 Kč Při odeslání zprávy
8místné 907 02 030 30 Kč
(obvykle plus cena SMS)
Při přijetí odpovědní SMS

Volání na barevné linky a Premium SMS si můžete zablokovat u operátora

Chcete-li předejít nepříjemnému překvapení při vyúčtování, můžete si volání na zpoplatněné linky nebo zasílání Premium SMS zablokovat. Stačí kontaktovat infolinku vašeho operátora. Blokace je zdarma.

Skrblík doporučuje zvážit blokaci těchto služeb zejména u telefonních čísel dětí, které mohou nezodpovědným chováním utratit značné množství peněz.

Při blokaci služby Premium SMS mějte na paměti, že se tak připravíte třeba o možnost nákupu SMS jízdenky pro cestu hromadnou dopravou.

Předvolba 950

Cena volání na telefonní čísla začínající na 950 je stejná jako při volání na pevnou linku. Čísla používá státní správa:

  • 950 1XX XXX – Úřady práce
  • 950 (2-8)XX XXX – Hasičský záchranný sbor

Předvolba 972, 973 nebo 974

Čas od času můžete narazit na telefonní čísla s předvolbou 97X. Jedná se o telefonní čísla Českých drah (972), Armády ČR (973) nebo Policie ČR (974). Cena volání na tato čísla je stejná jako v případě volání na pevnou linku.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.