Karlovy Vary: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Karlovy Vary | © Liptoncnx | Dreamstime.com

Znak města Karlovy Vary1Karlovy Vary – základní informace

Nejlepší hotely v Karlových Varech

  • Kraj: Karlovarský kraj
  • Okres: Karlovy Vary
  • Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary
  • PSČ Karlovy Vary: 36001
  • Počet obyvatel Karlovy Vary: 53 737
  • Distributor elektřiny v Karlových Varech: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Karlových Varech: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Karlovy Vary 2020

  • Dodavatel vody v Karlových Varech: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Karlových Varech pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 36,69 Kč 28,38 Kč 1 980 Kč 85,64 Kč
2017 37,31 Kč 28,87 Kč 1 980 Kč 86,74 Kč
2018 39,10 Kč 30,25 Kč 1 980 Kč 89,92 Kč
2019 40,88 Kč 31,63 Kč 2 070,31 Kč 94,01 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
41,91 Kč 32,41 Kč 2 087,25 Kč 95,99 Kč
2020
od 1.5.2020
40,08 Kč 31,00 Kč 1 996,50 Kč 91,81 Kč

Paušální poplatek je účtován jednou ročně každému odběrateli, v celkové ceně uvedené v tabulce je již rozpočítán dle průměrné spotřeby vody v domácnosti.

3Poplatek za svoz odpadu Karlovy Vary 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Karlových Varech pro rok 2020 je určen na základě objemu sběrné nádoby a frekvence svozu. Ceny v tabulce jsou za 1 rok a za popelnici s objemem 80 litrů.

Rok Každých 14 dní Každý týden
2016 768 Kč 1 536 Kč
2017 768 Kč 1 536 Kč
2018 768 Kč 1 536 Kč
2019 768 Kč 1 536 Kč
2020 768 Kč 1 536 Kč

4Poplatek za psa Karlovy Vary 2020

Místní poplatek ze psů v Karlových Varech pro rok 2020 činí 1 000 Kč za prvního psa a 1 500 Kč za každého dalšího.

Snížená sazba pro seniory starší 65 let je 200 a 300 Kč. Osvobození do poplatku po dobu jednoho roku můžete získat na pejska adoptovaného z útulku.

5MHD Karlovy Vary: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Karlových Varech jezdí autobusy a také dvě lanové dráhy – na rozhlednu Diana a k hotelu Imperial. Bezplatně se přepravují děti do 6 let.

Pro předplatní časové jízdenky zde funguje Karlovarská karta.

Na lanovkách platí jiné ceny jednorázových jízdenek, které se kupují ve stanicích, ale předplatné jízdenky lze pro jízdu využívat. Více informací o lanových drahách zde.

Kromě lanovek se turisté mohou svézt i speciální vyhlídkovou linkou 91, která je zaveze např. ke hradu Loket.

Krátkodobé jízdenky jsou k dispozici v nepřestupní i přestupní variantě.

Krátkodobé jízdenky:

Základní Zlevněná (děti do 15 let, studenti s průkazkou)
Nepřestupní 20 Kč 10 Kč
Přestupní 60min. 25 Kč 12 Kč

Dále můžeme využít 24hodinovou jízdenku za 100 Kč, nebo 7denní za 250 Kč.

SMS jízdenky:

  • 60minutová přestupní, 25 Kč: JKV25
  • 60minutová přestupní zlevněná, 12 Kč: JKV12

na 902 30

Možnost se také zaregistrovat a využívat objednávání jízdenek prozvoněním. Více o SMS jízdenkách zde.

Předplatní jízdenky:

Základní Důchodce do 65 let Důchodce nad 65 let
Týdenní 200 Kč
15denní 320 Kč
30denní 380 Kč 190 Kč 0 Kč
90denní 880 Kč 440 Kč 0 Kč
190denní 1 700 Kč 850 Kč 0 Kč
Roční 3 200 Kč

Předplatní přenosná jízdenka:

30denní 90denní 190denní Roční
520 Kč 1 300 Kč 2 400 Kč 4 400 Kč

Nadmořská výška města Karlovy Vary, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Karlovy Vary 2020

Nahlásit chybu