Odstranění vraku auta → Jak postupovat 2024

Redakce
Publikováno 1. ledna 2024
 • Od roku 2020 je díky novele zákona odstraňování vraků z ulic jednodušší
 • Zákon jasně definuje, co je vrak a jasně udává i výše pokut
 • Nahlásit vrak lze na obecní úřad, magistrát, městskou nebo státní policii
 1. Co je vrak vozidla

  Jádrem celého problému byla až do dubna 2020 zákonná definice vraku vozidla. Kvůli ní se kolem nás množí nepojízdná vozidla, která zabírají cenné místo a hyzdí okolí.

  Vycházelo se z platného §19 zákona o pozemních komunikacích, který uváděl, že “na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla”.

  Odstranění vraku vozidla 2024: Jak postupovat, vrak a blokové čištěníZákon ovšem nikde neuváděl, co se za onu podstatnou část mechanismu nebo konstrukce vozidla považuje.

  Z praxe známe případy, kdy ani vozidla bez kol s vytlučenými okny nebyly označeny jako vrak, takže s nimi nebylo ani jako s vrakem nakládáno. Veškeré nejasnosti kolem definice autovraku vyřešila novela zákona, která vstoupila v platnost od 30. dubna 2020. Podle ní je vrakem každé auto, které má více než půl roku propadlou technickou kontrolu.

 2. Kam nahlásit vrak auta

  Vrak vozidla můžete nahlásit na obecní úřad, magistrát, městskou nebo státní policii. Nejprve si však rozmyslete, zdali vozidlo naplňuje výše uvedené znaky vraku.

  V Praze je nejsnazší cestou nahlásit vrak přímo Správě služeb, která k vozidlům vyjíždí k dalšímu šetření. Na návrh vlastníka pozemní komunikace vyhodnotí Silniční správní úřad vozidlo jako vozidlo technicky nezpůsobilé (vrak) a uloží provozovateli či majiteli povinnost tento vrak z pozemní komunikace odstranit.

  Pokud se nic neděje a uplynou 2 měsíce ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace odtažení takového vraku z komunikace.

  Postup je tedy zdlouhavý a nepříliš efektivní i z důvodu samotné definice vraku. Například v Praze bylo o odstranění vraků rozhodováno ještě před pár lety ve více než stovce příkladů ročně, ale číslo neustále klesá až na několik desítek odstraněných vraků za rok 2018. Také statistiky odtažených vraků v jiných obcích ČR měly klesající tendenci. V roce 2019 však čísla opět stoupla, jen v Praze se vyřešilo 132 vraků. S příchodem nové novely bylo v Praze vedeno během roku 2020 více než 200 řízení.

 3. Vrak v placené zóně či jako překážka = výhra

  Placené zóny ve městech pro své obyvatele přináší celkem pěkný bonus. Pokud v takové zóně zaparkuje vozidlo bez platného oprávnění, které vůbec nemusí být vrakem, dopouští se přestupkového jednání a může být odtaženo.

  Úplným ternem pak je situace, kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu. Překážkou se rozumí vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu. O odtahu takového vozidla může rozhodnout policista nebo městský strážník.

 4. Blokové čištění odklizení vraku nepomůže

  Mnozí si myslí, že při blokovém čištění ulic vozidla či vraky z komunikace zmizí a budou odtažena.

  Tak tomu ale není. Samotné přenosné dopravní značky zákazu zastavení jsou s předstihem nejméně 7 dní umístěny v ulicích, kde se má čistit. Pokud v zákazu nadále stojí vozidla, dopouští se přestupku a pokud je na místě odtahový vůz, jen vozidlo nadzvedne kvůli vyčištění a poté se vrátí na původní místo.

  Řidič v takovém případě zaplatí nemalou částku za technický odtah a poté ještě za přestupek samotný. Vozidlo ale na komunikaci bude i nadále, zákon jeho trvalý odtah nedovoluje.

Novela silničního zákona: Odstranění vraku je nyní jednodušší

Až do roku 2020 byla situace kolem autovraků pro občany i pro samosprávu neúnosná, proto byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která vešla v platnost na konci dubna 2020. Podle této novely je vrakem vozidlo, které:

 • není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla (VIN) umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Pokud se k takovému identifikátoru vlastník komunikace nedostane, požádá Silniční správní úřad o tzv. ohledání vozidla. O tom bude výlepem na vozidlo 5 dní předem (plus na úřední desce) informován provozovatel vozidla. V rámci ohledání je možné otevření vozidla a jeho následné uzavření.
 • nemá platnou pravidelnou technickou prohlídku déle než 6 měsíců. Takové vozidlo nesmí být odstaveno na pozemní komunikaci.

Provozovatel takového vozidla bude následně vyzván k odstranění závady (zajištění si platné technické prohlídky) nebo k odstranění vozu z komunikace. Pokud tak neučiní do 2 měsíců, bude vozidlo odtaženo a když si ho provozovatel nevyzvedne do 3 měsíců, bude buď prodáno ve veřejné dražbě, nebo rovnou zlikvidováno.

Pokud jako provozovatel odstavíte výše uvedené vozidlo (vrak) na pozemní komunikaci, dopustíte se přestupku s pokutou až 300 000 Kč! Pro právnické osoby činí pokuta dokonce 1 000 000 Kč.

Prověření auta přes carVertical se slevou 10 %

[title]Během pár minut si můžete prověřit kompletní historii auta díky webu carVertical. Pro ověření stačí znát VIN kód vozidla. Při ověření přes náš odkaz získáte exkluzivní slevu 10 %.

V rámci jednoho poplatku si prověříte zdali bylo auto hlášeno jako odcizené, vývoj počtu najetých kilometrů, hlášení o poškození, informace z STK nebo odhadované náklady na údržbu.

Podrobnější představu vám poskytne naše recenze carVertical.

Ověřit auto v carVertical


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.