Odstranění vraku vozidla 2020: Jak postupovat, vrak a blokové čištění

Znáte to. Přijedete večer autem k domovu a hledáte, kde zaparkovat. Míst k zaparkování je obecně velmi málo, a tak každé volné má mnohdy cenu zlata. Proto vás rozčílí, když ve vašem okolí naleznete na parkovacím místě vozidlo, které evidentně nikdo neprovozuje. Vůz chátrá a zabírá zbytečně místo k zaparkování pro vás nebo vaše sousedy. A takových vozidel může být i více. Jak to, že s tím nikdo nic nedělá?

1 Co je vrak vozidla

Jádrem celého problému je zákonná definice vraku vozidla. Kvůli ní se kolem nás množí nepojízdná vozidla, která zabírají cenné místo a hyzdí okolí.

Paragraf 19 zákona o pozemních komunikacích uvádí, že “na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla”.

Odstranění vraku vozidla 2020: Jak postupovat, vrak a blokové čištěníNikde ovšem v zákoně nenalezneme, co se za onu podstatnou část mechanismu nebo konstrukce vozidla považuje.

Kdyby byl vůz neoprávněně odtažen či dokonce zlikvidován, je posouzení, co je a co není vrak, se všemi jeho důsledky velmi opatrné, protože majiteli by vznikla škoda. Pokud tedy vozidlo nemá registrační značku nebo má jen vyfouknutá kola, nebude se jednat o vrak.

Z praxe známe případy, kdy ani vozidla bez kol s vytlučenými okny nebyly označeny jako vrak, takže s nimi nebylo ano jako s vrakem nakládáno.

2 Kam nahlásit vrak auta

Vrak vozidla můžete nahlásit na obecní úřad, magistrát, městskou nebo státní policii. Nejprve si však rozmyslete, zdali vozidlo naplňuje výše uvedené znaky vraku.

V Praze je nejsnazší cestou nahlásit vrak přímo Správě služeb, která k vozidlům vyjíždí k dalšímu šetření. Na návrh vlastníka pozemní komunikace vyhodnotí Silniční správní úřad vozidlo jako vozidlo technicky nezpůsobilé (vrak) a uloží provozovateli či majiteli povinnost tento vrak z pozemní komunikace odstranit.

Pokud se nic neděje a uplynou 2 měsíce ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace odtažení takového vraku z komunikace.

Postup je tedy zdlouhavý a nepříliš efektivní i z důvodu samotné definice vraku. Například v Praze bylo o odstranění vraků rozhodováno ještě před pár lety ve více než stovce příkladů ročně, ale číslo neustále klesá až na několik desítek odstraněných vraků za rok 2018. Také statistiky odtažených vraků v jiných obcích ČR mají klesající tendenci.

3 Vrak v placené zóně či jako překážka = výhra

Placené zóny ve městech pro své obyvatele přináší celkem pěkný bonus. Pokud v takové zóně zaparkuje vozidlo bez platného oprávnění, které vůbec nemusí být vrakem, dopouští se přestupkového jednání a může být odtaženo.

Úplným ternem pak je situace, kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu. Překážkou se rozumí vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu. O odtahu takového vozidla může rozhodnout policista nebo městský strážník.

4 Blokové čištění odklizení vraku nepomůže

Mnozí si myslí, že při blokovém čištění ulic vozidla či vraky z komunikace zmizí a budou odtažena.

Tak tomu ale není. Samotné přenosné dopravní značky zákazu zastavení jsou s předstihem nejméně 7 dní umístěny v ulicích, kde se má čistit. Pokud v zákazu nadále stojí vozidla, dopouští se přestupku a pokud je na místě odtahový vůz, jen vozidlo nadzvedne kvůli vyčištění a poté se vrátí na původní místo.

Řidič v takovém případě zaplatí nemalou částku za technický odtah a poté ještě za přestupek samotný. Vozidlo ale na komunikaci bude i nadále, zákon jeho trvalý odtah nedovoluje.

Poslanecká sněmovna schválila novelu silničního zákona: Odstranění vraku bude jednodušší

Současný stav začíná být pro občany i pro samosprávu neúnosný, proto byl připraven poslanecký návrh zákona o pozemních komunikacích, který již prošel Poslaneckou sněmovnou. Novela silničního zákona přinese zjednodušení zejména v definici, co bude možné označit za vrak:

  • Vrakem bude vozidlo, které které nebude možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla (VIN) umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Pokud se k takovému identifikátoru vlastník komunikace nedostane, požádá Silniční správní úřad o tzv. ohledání vozidla. O tom bude výlepem na vozidlo 5 dní předem (plus na úřední desce) informován provozovatel vozidla. V rámci ohledání je možné otevření vozidla a jeho následné uzavření.
  • Jako vrak může být označeno také vozidlo, které bude provozováno na pozemních komunikacích, ačkoliv ve lhůtě delší než 6 měsíců nemá platnou pravidelnou technickou prohlídku. Takové vozidlo nebude smět být odstaveno na pozemní komunikaci.

Odstranění vraku vozidla 2020: Jak postupovat, vrak a blokové čištěníProvozovatel takového vozidla bude následně vyzván k odstranění závady (zajištění si platné technické prohlídky) nebo k odstranění vozu z komunikace. Pokud tak neučiní, bude vozidlo odtaženo a když si ho provozovatel nevyzvedne do 2 měsíců, bude buď prodáno ve veřejné dražbě, nebo rovnou zlikvidováno.

Pokud jako provozovatel odstavíte výše uvedené vozidlo (vrak) na pozemní komunikaci, dopustíte se přestupku s pokutou až 300 000 Kč!