Reklamace 2023 → Na co máte nárok od 6. ledna 2023

Hana Volencová
Publikováno 2. ledna 2023
 • Novela zákona o ochraně spotřebitele vstoupila v platnost 6. ledna 2023.
 • Prodejce je nově odpovědný jen za vady, které mělo zboží již při převzetí.
 • Pokud se vada projeví po delší době než 1 rok, musí spotřebitel prokázat, že ji nezpůsobil.

Nová pravidla pro reklamace platí pro zboží zakoupené od 6. ledna 2023. Kupní smlouvy uzavřené do 5. ledna 2023 se řídí ještě původními pravidly.

 1. Reklamace 2023 → Na co máte nárok od 6. ledna 2023

  Zákonná práva z vadného plnění vs. záruka za jakost

  Reklamace 2023 → Na co máte nárok od 6. ledna 2023Existuje rozdíl mezi vadou, kterou mělo zboží už při převzetí (nemusí být však v ten moment patrná a může se projevit i později) a mezi povinností prodávajícího zajistit, aby si zboží zachovalo určité vlastnosti delší dobu po převzetí (takzvaná záruka za jakost).

  Novelou zákona o ochraně spotřebitele, která vejde v platnost 6. ledna 2023, zákonná dvouletá záruka za jakost končí, i když prodávající ji dál může poskytnout dobrovolně. Spotřebiteli zůstávají zachována jen tzv. práva z vadného plnění, což znamená, že kupující má právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí.

 2. Odpovědnost za vady prodloužena na rok

  Novelou zákona se ovšem také prodlužuje původní šestiměsíční lhůta, v níž se uplatňuje tzv. domněnka vadnosti zboží, až na 12 měsíců.

  Objeví-li se tedy na zboží vada v průběhu prvního roku od koupě, předpokládá se, že produkt byl vadný už při pořízení. Pokud by chtěl obchodník reklamaci zamítnout, je na něm, aby prokázal, že vada na zboží v té době nebyla a že ji způsobil až spotřebitel.

 3. Po roce užívání musíte nárok na reklamaci prokázat

  Zákonná dvouletá záruka za jakost, na kterou jsme zvyklí, tedy od 6. ledna 2023 končí.

  Nově platí, že jestliže se vada na zboží projeví do dvou let po zakoupení, ale už uběhla lhůta prvních 12 měsíců, role se obracejí. Nyní je na zákazníkovi, aby prokázal, že vada nevznikla jeho vinou, ale existovala již v době předání zboží. Na základě prokázání prodejce uzná, či neuzná reklamaci.

 4. Můžete se řídit záruční lhůtou uvedenou na obalu

  Při uplatnění reklamace se ovšem můžete řídit a uplatňovat záruční lhůtu, kterou prodejce uvádí na obalu výrobku nebo v reklamě. Tato záruční doba má vždy přednost před tou zákonnou.

  To stejné platí i u informací, které poskytují dodavatelé. Pokud dodavatel u produktu slibuje nějakou vlastnost, která v realitě u daného zboží není, vztahuje se odpovědnost na prodejce tohoto zboží.

  Ke zboží může být také dodáván záruční list na určitou dobu, např. na 3 roky. Když se výrobek během tohoto období porouchá, má zákazník právo na nový kus nebo opravu výrobku, pokud jej využíval podle návodu.

 5. Záruční list je při dobrovolném poskytnutí záruky nutností

  Prodávající se tedy může zavázat, že záruku za jakost, jak jsme ji znali doposud, poskytne kupujícímu dobrovolně. Tuto záruční lhůtu je možné poskytnout v libovolné délce. Po celou dobu daného období pak v případě reklamace není nutné vůbec prokazovat, kdy vada vznikla.

  Pokud se prodejce rozhodne, že záruku na zboží poskytne, musí ovšem v ten moment spotřebiteli vydat také záruční list v textové formě, ať už na papíře, nebo elektronicky v PDF. V záručním listě prodávající vysvětlí, jak dlouhou záruku za jakost poskytuje a že práva z dobrovolně přijaté záruky za jakost existují vedle zákonných práv z vadného plnění. Zároveň musí být v záručním listu popsané způsoby uplatňování reklamace.

  Pokud však budete při reklamaci později uplatňovat jen standardní právo z vadného plnění a nikoli tuto dobrovolnou záruku, stačí vám doložit pořízení zboží u konkrétního prodejce v konkrétní den. Bez problémů si tak vystačíte s fakturou či podobným dokladem, na kterém bude vyznačeno zboží, datum a místo jeho prodeje.

 6. Oprava či výměna zboží má přednost před vrácením peněz

  Od roku 2023 je jasně stanovena posloupnost reklamačních nároků. Oprava vady či výměna zboží má přednost před odstoupením od smlouvy a vrácením peněz nebo slevou z kupní ceny.

  Spotřebitel se může rozhodnout, zda dává přednost opravě nebo výměně za nový kus. Pokud by však tato volba byla pro obchodníka nepřiměřeně nákladná nebo nemožná, může se od zákazníkovy volby odklonit.

  Jedině pokud obchodník odmítne vadu odstranit nebo se vada objevuje opakovaně, může spotřebitel odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu.

 7. Prodejce odpovídá za aktualizaci digitálního obsahu

  V případě, že si koupíte například počítačový program, notebook nebo třeba mobil, je prodávající povinen zajistit vám nezbytné aktualizace softwaru (či jiného digitálního obsahu), tak aby bylo možné jej řádně používat alespoň po dobu dvou let od zakoupení.

  Tuto povinnost nemá výrobce, ale trochu překvapivě právě prodejce. V praxi tak můžete minimálně po dobu dvou let vyžadovat od prodávajícího třeba bezpečnostní aktualizace operačního systému mobilního telefonu.

 8. Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dní

  Nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak, činí lhůta na vyřízení reklamace 30 dní. Při jejím nedodržení je možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz, které jste při pořízení zaplatili, případně lze požadovat přiměřenou slevu a zboží si nechat.

 9. Reklamaci můžete uplatnit v jakékoli pobočce

  Prodávající je povinen reklamaci přijmout v jakékoliv prodejně, můžete tedy reklamaci vyřídit i v pobočce, která se nachází poblíž, nemusíte kvůli tomu cestovat do původního obchodu. Obecně lze říci, že stačí, aby se na obou prodejnách prodával stejný sortiment výrobků.

 10. Oprava i případné náklady na dopravu jsou v rámci oprávněné reklamace zdarma

  Kromě bezplatné opravy zboží lze při oprávněné reklamaci vyžadovat úhradu nutně vynaložených nákladů, např. za dopravu k prodejci. Uschovejte si proto účtenku nebo jízdenku.

  V některých případech je možné požadovat proplacení půjčovného. Typickým příkladem je třeba zapůjčení náhradního vozu při reklamaci automobilu. Jako doklad slouží faktura z autopůjčovny.

 11. Originální obaly není nutné uchovávat

  Reklamované zboží není nutné balit do originálního obalu. Velké krabice tak můžete po zakoupení zboží bez obav zlikvidovat, případně si můžete pro všechny případy pořídit fotografii krabice, pokud je na ní uvedena ona dobrovolná inzerovaná záruka.

  Při následné reklamaci ovšem doporučujeme zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. To by mohlo mít za následek zamítnutí reklamace.

 12. Reklamaci můžete vyřídit kdykoli během běžné otevírací doby

  Každý prodejce má ze zákona povinnost zajistit, aby byla na prodejně po celou provozní dobu přítomna osoba, která vyřizuje reklamace.

  Prodejce bude navíc od ledna 2023 nově povinen již před uzavřením smlouvy poskytnout své telefonní číslo, aby s ním kupující v případě problémů mohl navázat rychlý kontakt.

 13. Doklad o koupi, návod a záruční list musí být dodán v českém jazyce

  Při koupi zboží v České republice musí být doklad o koupi (účtenka, faktura), návod a také záruční list vystaven v českém jazyce. To, že se např. jedná o zahraniční výrobek, nehraje žádnou roli. Prodávající si v takovém případě musí zajistit překlad požadovaných dokumentů.


p
ploo 09.09.2021 – 12:26

Dobrý den, má bod č.5 nějakou oporu v zákoně, bohužel k opravám se prodávající ( např. ALZA ) stavi viz. odkaz věta : ,,V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím." děkuji Ploo

Odpovědět

M
Milan 17.10.2021 – 07:05

Dobrý den, jaká záruční lhůta platí u rozbaleného zboží, někdo koupí výrobek, konkrétně telefon přes e shop, ve lhůtě 14 dní ho nepoškozený vrátí, prodejce ho slevní, protože byl rozbalený, následně ho dál prodá jako zánovní, ale bez závad. Jaká záruční doba v tomto případě platí? 🤔

Odpovědět

S
Simina 02.05.2022 – 21:36

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s reklamací náhradní dílu, který se cca po 7 měsících porouchá. Má zákazník nárok i na reklamaci opravy( práce mechanika) i když se jedna o vadný díl a Montaz byla provedena správně. A jak je to s odathem vozidla?

Odpovědět

H
Helena 04.05.2022 – 15:11

Dobry den.Chtěla bych se zeptat jak je to s reklamací u bot.Zakoupila jsem 16.2 2022 a 4.4 2022 jsem šla reklamovat.A dnes mi pani řeklavže maji na reklamaci 3 měsíce.Co vím bylo 30 dni .Tak jak to je prosím teď.Děkuji

Odpovědět

V
Václav 14.11.2022 – 14:15

Píšete že .....Opravu lze reklamovat po dobu 24 měsíců od převzetí opravené věci, lhůta však může být po dohodě zkrácena až na 12 měsíců.....Platí to i pro zboží, které bylo opraveno v záruční době ? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

z
zdeňka 15.01.2023 – 13:46

Zákonná dvouletá záruka za jakost, na kterou jsme zvyklí, tedy od 6. ledna 2023 končí. Nově platí, že jestliže se vada na zboží projeví do dvou let po zakoupení, ale už uběhla lhůta prvních 12 měsíců, role se obracejí. Nyní je na zákazníkovi, aby prokázal, že vada nevznikla jeho vinou, ale existovala již v době předání zboží. Na základě prokázání prodejce uzná, či neuzná reklamaci. Takže zákonodárci de facto zkrátili spotřebiteli záruční dobu na rok To je ta ochrana spotřebitele!? A dobrovolné prodloužení záruky si spotřebitel zaplatí, že? Bude tedy platit za to co měl do slavné novelizace zadarmo? Prodávající uzná nebo neuzná? Kdy vám prodávající něco dobrovolně uznal?

Odpovědět

J
Jaroslava 28.01.2023 – 13:56

Dobrý den, je nutný pokladní doklad při reklamaci obuvi?

Odpovědět

MJ
Mařík Jan 29.03.2023 – 18:03

Dobrý den Jaká je prosím reklamační lhůta na použité zboží. děkuji

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 14.04.2023 – 19:32

Dobrý den, u použitého zboží platí stejná reklamační lhůta 24 měsíců pro výskyt vad k jejich reklamování.

Odpovědět

P
Prodejce 25.05.2023 – 15:11

Dobrý den. Prosím info zda má zákazník nárok na reklamaci: zboží zakoupeno před půl rokem. Jedná se o oblečení a zákazník reklamuje ohledně vytvořených žmolků.... Vlastním obchod s módou SECOND HAND a OUTLET. Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 26.05.2023 – 11:59

@Prodejce: Dobrý den, řekla bych, že záleží, co máte uvedeno v obchodních podmínkách :-). Z mého pohledu zákazník nemůže reklamovat zboží s vytvořenými žmolky, už jen z toho důvodu, že se jedná se o již dříve používané oblečení někým jiným (secondhand). A žmolky se tvoří opotřebením textilie tedy používáním/nošením. Nemohu ale 100% potvrdit moji úvahu. Hezký den

Odpovědět

TT
Tomáš Trepáč 04.06.2023 – 06:04

Holt, vůči spotřebiteli je to horší no 🤮☹️🤣😖😭

Odpovědět

Marcela Škodová 30.11.2023 – 07:44

Zakoupila jsem si stříbrné náušnice a po necelých třech měsících u jedné z náušnic povolilo klasické zapínání do ucha, prostě se pořád rozepínala. Dala jsem ji v záruční době opravit a napsali mi , že mám zaplatit při vyzvednutí 200,- kč za nový uzávěr. Mají pravdu ? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.