Stipendia na VŠ → Ubytovací stipendium, sociální stipendium…

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2022
  • V rámci studia mají studenti příležitost získat stipendia vyplácená státem, školou nebo soukromými dárci
  • Dosáhnout na některé z nich lze poměrně snadno
  • Celková výše příspěvku může u některých studentů dosáhnout až několika tisíc korun měsíčně

Na co si u stipendií dát pozor

Splnění všech podmínek nutných pro získání stipendia

Stipendia na VŠ → Ubytovací stipendium, sociální stipendium…Přesné podmínky pro jednotlivá stipendia se mohou lišit v závislosti na typu studia, škole nebo fakultě či studovaném oboru. Před podáním žádosti o stipendium si ověřte všechny podmínky, které je nutné splnit.

Včasné podání žádosti o stipendium

Termín, ke kterému je nutné žádost o přidělení stipendia podat, si stanovuje každá škola sama. Nalézt ho můžete na internetových stránkách školy, v systému žáka nebo se informujte na studijním oddělení. Při nedodržení tohoto termínu nárok na stipendium zaniká.

Správné vyplnění čísla bankovního účtu

Většina stipendií se dnes vyplácí převodem na bankovní účet – pokud ještě vlastní nemáte, doporučujeme jej zřídit. U některých studentských účtů je jejich vedení i většina operací zdarma. Srovnat jednotlivé studentské účty si můžete v našem pravidelně aktualizovaném přehledu studentských bankovních účtů.

Stipendium na podporu ubytování

Ubytovací stipendium slouží jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s placením kolejí či pronájmu.

Kdo má nárok na ubytovací stipendium?

Konkrétní podmínky si určuje každá škola individuálně, nejčastějším požadavkem je trvalé bydliště studenta v jiném městě či okrese, než je sídlo školy. Stipendium je na některých vysokých školách vypláceno studentům bakalářského a magisterského studia po dobu 10 měsíců, někde po celý rok, stejně jako tomu je u doktorského studia.

Jaká je výše ubytovacího stipendia?

Hlavní slovo ve výši ubytovacího stipendia má rektor příslušné vysoké školy. Obvyklá výše ubytovacího stipendia se pohybuje mezi 500 a 1 000 Kč měsíčně.

Kdy se vyplácí ubytovací stipendium?

Ubytovací stipendium se vyplácí zpravidla za každé 3 měsíce.

Sociální stipendium

Stipendium slouží k podpoře studentů ze sociálně znevýhodněných rodin.

Kdo má nárok na sociální stipendium?

Sociální stipendium mohou získat studenti denního studia, u nichž příjem v rodině nepřesáhl 1,5násobek životního minima.

Jaká je výše sociálního stipendia?

Dle současného znění zákona činí sociální stipendium 3 650 Kč měsíčně.

Kdy se vyplácí sociální stipendium?

Sociální stipendium se vyplácí zpětně po jednotlivých semestrech za každý z 10 měsíců, kdy byl žadatel studentem vysoké školy.

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Tento typ stipendia má studenty motivovat k lepším výsledkům, nicméně nároky na jeho získání jsou poměrně vysoké a dosáhnou na něj jen ti nejlepší studenti z ročníku.

Kdo má nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky?

Žádný zákonný nárok na toto stipendium neexistuje, o jeho vypsání rozhodují dle svého uvážení sami představitelé školy. Nejčastěji jsou kladeny požadavky na dlouhodobě výborný prospěch u průběžných i státních závěrečných zkoušek, jeho průměr u úspěšných žadatelů obvykle činí 1,0.
Podmínky pro získání tohoto stipendia jsou poměrně přísné. Prakticky nulovou šanci na získání mají studenti jiného než denního studia, studenti s podmínečným vyloučením či studenti, jejichž studium přesáhlo stanovenou dobu o více než rok.

Jaká je výše stipendia za vynikající studijní výsledky?

Výše stipendia se na každé škole a někdy také fakultě liší, hlavní slovo má opět vedení školy. Například na Karlově univerzitě v Praze se stipendium za vynikající studijní výsledky pohybuje mezi 9 000 a 20 800 Kč ročně.

Doktorandské stipendium

Stipendium slouží pro podporu studentů doktorandských programů vysokých škol.

Kdo má nárok na doktorandské stipendium?

Konkrétní podmínky si stanovuje každá vysoká škola a univerzita sama v rámci stipendijního řádu. Obvykle jsou odměňováni všichni řádní studenti denního studia, kteří nejsou podmínečně vyloučeni.

Jaká je výše doktorandského stipendia?

Výše stipendia se liší v závislosti na studované škole či univerzitě a konkrétním oboru. Obecně lze říci, že doktorandské stipendium patří mezi ty nejvyšší – např. na Univerzitě Karlově v Praze může dosáhnout až 13 000 Kč měsíčně. Na konečnou částku může mít vliv celá řada faktorů – např. ročník studia, prospěch studenta či plnění doktorských zkoušek.

Účelová stipendia

Účelová stipendia bývají vypisována děkanem fakulty, slouží zpravidla jako motivace či povzbuzení studentů k lepším studijním výsledkům či k dokončení studia. Jejich nabídka se na každé vysoké škole či univerzitě liší, mezi ta nejběžnější patří:

  • stipendium v případě mimořádné, nezaviněné situace studenta,
  • stipendium na podporu studia v zahraničí,
  • stipendium na podporu praxe studenta na území České republiky nebo v zahraničí,
  • stipendium za vynikající výsledky v oblasti vědeckých týmů, sportovní činnosti apod., které slouží k prohloubení znalostí,
  • stipendium za účast na pedagogické či vědecko-výzkumné činnosti, za reprezentaci školy či univerzity v zahraničí, mezinárodní spolupráci apod.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.