Stipendia na VŠ: Ubytovací stipendium, sociální stipendium…

V rámci studia mají studenti příležitost získat některé ze stipendií vyplácených státem, školou nebo třeba soukromými dárci. Dosáhnout na některé z nich lze poměrně snadno, přičemž celková výše příspěvku může u některých studentů dosáhnout až několika tisíc korun měsíčně.

V souvislosti se stipendii je třeba dát si pozor zejména na:

Splnění všech podmínek nutných pro získání stipendia
Přesné podmínky pro jednotlivá stipendia se mohou lišit v závislosti na typu studia, škole nebo fakultě či studovaném oboru. Před podáním žádosti o stipendium si ověřte všechny podmínky, které je nutné splnit.
Včasné podání žádosti o stipendium
Termín, ke kterému je nutné žádost o přidělení stipendia podat, si stanovuje každá škola sama. Nalézt ho můžete na internetových stránkách školy nebo se informujte na studijním oddělení. Při nedodržení tohoto termínu nárok na stipendium zaniká.
Správné vyplnění čísla bankovního účtu
Většina stipendií se dnes vyplácí převodem na bankovní účet – pokud ještě vlastní nemáte, doporučujeme jej zřídit. U některých studentských účtů je jejich vedení i většina operací zdarma. Srovnat jednotlivé studentské účty si můžete v našem pravidelně aktualizovaném přehledu studentských bankovních účtů.

Stipendium na podporu ubytování

Ubytovací stipendium slouží jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s placením kolejí či pronájmu.

Kdo má nárok na ubytovací stipendium?
Konkrétní podmínky si určuje každá škola individuálně, nejčastějším požadavkem je trvalé bydliště studenta v jiném městě či okrese, než je sídlo školy. Stipendium je vypláceno studentům bakalářského a magisterského studia po deset měsíců v roce. Studentům doktorského studia je vypláceno na celý akademický rok.
Jaká je výše ubytovacího stipendia?
Hlavní slovo ve výši ubytovacího stipendia má rektor příslušné vysoké školy. Obvyklá výše ubytovacího stipendia se pohybuje mezi 500 a 1 000 Kč měsíčně.
Kdy se vyplácí ubytovací stipendium?
Ubytovací stipendium se vyplácí zpravidla dvakrát ročně, vždy po ukončení každého semestru.

Sociální stipendium

Stipendium slouží k podpoře studentů ze sociálně znevýhodněných rodin.

Kdo má nárok na sociální stipendium?
Sociální stipendium mohou získat studenti denního studia, u nichž příjem v rodině nepřesáhl 1,5násobek životního minima.
Jaká je výše sociálního stipendia?
Dle současného znění zákona činí sociální stipendium 3 340 Kč měsíčně.
Kdy se vyplácí sociální stipendium?
Sociální stipendium se vyplácí zpětně po jednotlivých semestrech za každý z 10 měsíců, kdy byl žadatel studentem vysoké školy.

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Tento typ stipendia má studenty motivovat k lepším výsledkům, nicméně nároky na jeho získání jsou poměrně vysoké a dosáhnou na něj jen ti nejlepší studenti z ročníku.

Kdo má nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky?
Žádný zákonný nárok na toto stipendium neexistuje, o jeho vypsání rozhodují dle svého uvážení sami představitelé školy. Nejčastěji jsou kladeny požadavky na dlouhodobě výborný prospěch u průběžných i státních závěrečných zkoušek, jeho průměr u úspěšných žadatelů obvykle činí 1,0.
Podmínky pro získání tohoto stipendia jsou poměrně přísné. Prakticky nulovou šanci na získání mají studenti jiného než denního studia, studenti s podmínečným vyloučením či studenti, jejichž studium přesáhlo stanovenou dobu o více než rok.
Jaká je výše stipendia za vynikající studijní výsledky?
Výše stipendia se na každé škole a někdy také fakultě liší, hlavní slovo má opět vedení školy. Například na Karlově univerzitě v Praze se stipendium za vynikající studijní výsledky pohybuje mezi 9 000 a 20 800 Kč ročně.

Doktorandské stipendium

Stipendium slouží pro podporu studentů doktorandských programů vysokých škol.

Kdo má nárok na doktorandské stipendium?
Konkrétní podmínky si stanovuje každá vysoká škola a univerzita sama v rámci stipendijního řádu. Obvykle jsou odměňováni všichni řádní studenti denního studia, kteří nejsou podmínečně vyloučeni.
Jaká je výše doktorandského stipendia?
Výše stipendia se liší v závislosti na studované škole či univerzitě a konkrétním oboru. Obecně lze říci, že doktorandské stipendium patří mezi ty nejvyšší – např. na Univerzitě Karlově v Praze může dosáhnout až 13 000 Kč měsíčně. Na konečnou částku může mít vliv celá řada faktorů – např. ročník studia, prospěch studenta či plnění doktorských zkoušek.

Účelová stipendia

Účelová stipendia bývají vypisována děkanem fakulty, slouží zpravidla jako motivace či povzbuzení studentů k lepším studijním výsledkům či k dokončení studia. Jejich nabídka se na každé vysoké škole či univerzitě liší, mezi ta nejběžnější patří:

  • stipendium v případě mimořádné, nezaviněné situace studenta,
  • stipendium na podporu studia v zahraničí,
  • stipendium na podporu praxe studenta na území České republiky nebo v zahraničí,
  • stipendium za vynikající výsledky v oblasti vědeckých týmů, sportovní činnosti apod., které slouží k prohloubení znalostí,
  • stipendium za účast na pedagogické či vědecko-výzkumné činnosti, za reprezentaci školy či univerzity v zahraničí, mezinárodní spolupráci apod.
>