, Dohoda o rozvázání pracovního poměru 2019 → zdarma ke stažení

Vzory zdarma

Dohoda o rozvázání pracovního poměru zdarma ke stažení

Vzor formuláře dohoda o rozvázání pracovního poměru je určen jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, který se se svým pracovníkem dohodl na ukončení spolupráce. Celá dohoda se řídí paragrafem 49 Zákoníku práce.

Ten ve svých třech odstavcích praví následující: Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.

Zde publikovaný vzor tiskopisu, který si můžete stáhnout zdarma, obsahuje již předvyplněné kolonky, jako je zaměstnavatel, zaměstnanec, odstupné či označení pracovní smlouvy.

Náhled vzoru dohody o rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel: Firma, s.r.o.
Sídlo: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
IČ: 12345678
Jednající: Jan Bureš, jednatel
(dále jen “Zaměstnavatel”)

a

Pan/Paní: Eduard Skrblík
Rodné číslo: 921843/4589
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
(dále jen “Zaměstnanec”)

uzavírají dle § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru:

I.

Zaměstnanec a zaměstnavatel se tímto dohodli na rozvázání pracovního poměru založeného prostřednictvím pracovní smlouvy ze dne 2. 3. 2018, na základě které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na pozici prodejce aut.

Pracovní poměr bude ukončen dne 11. 9. 2019.

II.

Důvodem, který vede k rozvázání pracovního poměru dohodou je špatný zdravotní stav zaměstnance. (Důvod se uvádí pouze tehdy, požaduje-li to zaměstnanec.)

III.

Tato dohoda o rozvázání pracovního poměru byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převezme zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

Praha 8. srpna 2019

(vlastnoruční podpis)
zástupce zaměstnavatele

(vlastnoruční podpis)
zaměstnanec

Vzor “Dohoda o rozvázání pracovního poměru” zdarma ke stažení

Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout vzor dohody o rozvázání pracovního poměru

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Diskuze Dohoda o rozvázání pracovního poměru