Vzory zdarma

Dohoda o rozvázání pracovního poměru zdarma ke stažení

Vzor formuláře dohoda o rozvázání pracovního poměru je určen jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, který se se svým pracovníkem dohodl na ukončení spolupráce.

Zde publikovaný vzor tiskopisu, který si můžete stáhnout zdarma, obsahuje již předvyplněné kolonky, jako je zaměstnavatel, zaměstnanec, odstupné či označení pracovní smlouvy.

Náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru

Zákoník ve svých třech odstavcích praví následující: Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.

Forma

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být podána písemně.

Nutné náležitosti

 • identifikace obou smluvních stran
 • vymezení pracovní pozice
 • datum ukončení poměru
 • důvod ukončení
 • podpisy obou stran

  Kam doručit

  Dohoda uzavírána písemně musí být podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem, a proto je nejlepší osobní předání.

  Doporučení u dohody

  Zaměstnavatel nemusí uvádět důvod výpovědi ve zkušební době. V řádné době jej uvést musí vždy. Zaměstnanec nikoli.

  Právní náležitosti

  Celá dohoda o rozvázání pracovního poměru se řídí zákoníkem práce.

  Náhled vzoru dohody o rozvázání pracovního poměru

  Zaměstnavatel: Firma, s.r.o.
  Sídlo: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
  IČ: 12345678
  Jednající: Jan Bureš, jednatel
  (dále jen “Zaměstnavatel”)

  a

  Pan/Paní: Eduard Skrblík
  Rodné číslo: 921843/4589
  Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
  (dále jen “Zaměstnanec”)

  uzavírají dle § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tuto

  dohodu o rozvázání pracovního poměru:

  I.

  Zaměstnanec a zaměstnavatel se tímto dohodli na rozvázání pracovního poměru založeného prostřednictvím pracovní smlouvy ze dne 2. 3. 2019, na základě které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na pozici prodejce aut.

  Pracovní poměr bude ukončen dne 11. 9. 2020.

  II.

  Důvodem, který vede k rozvázání pracovního poměru dohodou je špatný zdravotní stav zaměstnance. (Důvod se uvádí pouze tehdy, požaduje-li to zaměstnanec.)

  III.

  Tato dohoda o rozvázání pracovního poměru byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převezme zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

  Praha 8. srpna 2020

  (vlastnoruční podpis)
  zástupce zaměstnavatele

  (vlastnoruční podpis)
  zaměstnanec

  Vzor “Dohoda o rozvázání pracovního poměru” zdarma ke stažení

  Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru je vám k dispozici zdarma ke stažení.

  Stáhnout vzor dohody o rozvázání pracovního poměru

  Mohlo by vás zajímat…

  Vaše zkušenosti Dohoda o rozvázání pracovního poměru

  Diskuze Dohoda o rozvázání pracovního poměru