, Výpověď ve zkušební době 2018 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Výpověď ve zkušební době zdarma ke stažení

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít. Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi.

V paragrafu 66 Zákoníku práce se doslova píše: Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Vzor výpovědi z pracovního poměru, který si můžete zdarma stáhnout, obsahuje krom adres obou zúčastněných stran i datum, označení pracovní smlouvy zaměstnance a faktické datum ukončení pracovního poměru.

Náhled vzoru výpověď ve zkušební době

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Firma s. r. o.
personální oddělení
ČSA 250
530 02 Pardubice

Hradec Králové 14. března 2018

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení,

podle pracovní smlouvy č. 15/2018 ze dne 5. března 2018 jsem byla přijata do funkce vedoucí obchodního oddělení. Ve smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce dvou měsíců.

Podle §66 odst. 1 Zákoníku práce s Vámi ruším pracovní poměr ke dni 15. března 2018.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Lucie Vzorová

Vzor “Výpověď ve zkušební době” zdarma ke stažení

Ukázku výpovědi ve zkušební době si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma výpověď ve zkušební době

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Výpověď ve zkušební době

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Výpověď ve zkušební době