Výpověď ve zkušební době

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít.

Náležitosti výpovědi ve zkušební době

Forma

Písemná forma.

Nutné náležitosti

  • informace o zaměstnanci (jméno, datum narození, adresa)
  • jednoznačné údaje o zaměstnavateli (jméno, IČO, adresa)
  • označení smlouvy
  • datum ukončení poměru
  • podpis zaměstnance

Kam doručit

Výpověď můžete doručit doporučeným dopisem zaměstnavateli, nebo osobně na personálním oddělení.

Doporučení

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Pokud dáváte výpověď osobně, doporučujeme si nechat jednu kopii potvrdit razítkem a podpisem zaměstnavatele či pracovníka personálního oddělení.

Právní náležitosti

Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi.

V paragrafu 66 Zákoníku práce se doslova píše: Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Vzor výpovědi z pracovního poměru, který si můžete zdarma stáhnout, obsahuje krom adres obou zúčastněných stran i datum, označení pracovní smlouvy zaměstnance a faktické datum ukončení pracovního poměru.

Náhled vzoru výpověď ve zkušební době

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Firma s. r. o.
personální oddělení
ČSA 250
530 02 Pardubice

Hradec Králové 20. února 2024

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení,

Dne 26. ledna 2024 jsem s Vaší společností uzavřel pracovní smlouvu, na základě které v této společnosti pracuji na pozici prodejce aut.

Součástí této pracovní smlouvy je ustanovení o zkušební době, která byla sjednána v délce tří měsíců od vzniku pracovního poměru.

Tímto Vám sděluji, že dle § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ruším pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 21. února 2024.

V __________ dne __________

Zaměstnanec: Eduard Skrblík
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
Rodné číslo: 921843/4589

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Výpověď ve zkušební době” zdarma ke stažení

Ukázku výpovědi ve zkušební době si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma výpověď ve zkušební době


J
21.05.2019 – 15:53

Dobrý den, doufám, že to nebudete považovat za urážlivé, ale uvádět užitečný článek naprosto zavádějícím názvem "Výpověď ve zkušební době" vidím jako velmi nešťastné. V době, kdy NIKDO (ani zaměstnavatelé, ani zaměstnanci) nečte zákoník práce a běžně používá nesmyslné spojení výpověď dohodou, vidíme v praxi naprosto nelogické dokumety, na jejichž základě končí pracovní poměry. Prosím, přibližte čtenářům rozdíl mezi Výpovědí, Dohodou a Zrušením ve zkušební době. Každý způsob ukončení PP má svoje zákonitosti, výpověď není dohoda, a výpověď dohodou stejně jako výpověď ve zkušební době je paskvil. Děkuji za všechny zaměstnance, kteří chtějí správně a platně ukončit pracovní poměr.

Odpovědět

H
Honza 29.10.2019 – 20:29

Dobrý den, děkuji Vám za poskytnutí informací. Mohu se prosím zeptat, zda se oznámení o výpovědi bude lišit ve státní správě, kde se jedná o služební poměr se zkušební dobou na 6 měsíců? Děkuji, věřím že případná odpověď může pomoci i dalším čtenářům.

Odpovědět

JH
Jiří Havelka 19.08.2020 – 11:26

Kdo používá termín "výpověď ve zkušební době", ten je pro mě zcela nedůvěryhodný a jeho vzory a rady bych nikdy nepřijal.

Odpovědět

J
Jojolenka 03.12.2020 – 09:42

"Výpověď ve zkušební době" je velmi matoucí pojem. Slovo výpověď v pracovním právu znamená druh skončení pracovního poměru, který na sebe váže ze zákona 2 měsíce výpovědní dobu. Takže, pokud uvedete "výpověď ve zkušební době", znamená to, že zaměstnanec ještě musí 2 měsíce sjednanou práci konat. Ve zkušební době se obvykle použije "zrušení pracovního poměru ", kdy PP může zrušit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Takže, pokud někomu dáte vzor "výpověď ve zkušební době", tak jej uvádíte v omyl, neboť ani tento způsob ukončení pracovního poměru není zakázán a klidně může být použit, byť to bývá velmi ojediněle. Takže bylo by dobré pojem "výpověď" užívat jen v případech, kdy to stanoví zákoník práce.

Odpovědět

Napsat komentář

Další vzory z kategorie práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás