Vzory zdarma

Výpověď ve zkušební době zdarma ke stažení

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít.

Forma

Písemná forma.

Nutné náležitosti

  • informace o zaměstnanci (jméno, datum narození, adresa)
  • jednoznačné údaje o zaměstnavateli (jméno, IČO, adresa)
  • označení smlouvy
  • datum ukončení poměru
  • podpis zaměstnance

Kam doručit

Výpověď můžete doručit doporučeným dopisem zaměstnavateli, nebo osobně na personálním oddělení.

Doporučení

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Pokud dáváte výpověď osobně, doporučujeme si nechat jednu kopii potvrdit razítkem a podpisem zaměstnavatele či pracovníka personálního oddělení.

Právní náležitosti

Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi.

V paragrafu 66 Zákoníku práce se doslova píše: Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Vzor výpovědi z pracovního poměru, který si můžete zdarma stáhnout, obsahuje krom adres obou zúčastněných stran i datum, označení pracovní smlouvy zaměstnance a faktické datum ukončení pracovního poměru.

Náhled vzoru výpověď ve zkušební době

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Firma s. r. o.
personální oddělení
ČSA 250
530 02 Pardubice

Hradec Králové 14. června 2021

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení,

Dne 20. května 2021 jsem s Vaší společností uzavřel pracovní smlouvu, na základě které v této společnosti pracuji na pozici prodejce aut.

Součástí této pracovní smlouvy je ustanovení o zkušební době, která byla sjednána v délce tří měsíců od vzniku pracovního poměru.

Tímto Vám sděluji, že dle § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ruším pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 15. června 2021.

V __________ dne __________

Zaměstnanec: Eduard Skrblík
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
Rodné číslo: 921843/4589

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Výpověď ve zkušební době” zdarma ke stažení

Ukázku výpovědi ve zkušební době si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma výpověď ve zkušební době

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Výpověď ve zkušební době

Diskuze