Vzory zdarma

Poštovní poukázka A zdarma ke stažení

Poštovní poukázka A slouží k odeslání peněžní částky na bankovní účet adresáta. Měla by se vyplňovat čitelně a velkým hůlkovým písmem, neboť všechna bíle podbarvená pole jsou zpracovávána počítačem. Majitelé Postžira a Postkonta mají možnost uhradit poukázku přímo z jejich účtu. Poukázka má pevně stanovený vzhled a rozložení jednotlivých prvků, není možné si ji tedy upravit dle své libosti.

Poukázka slouží všem fyzickým i právnickým osobám, těm samým je možné ji i adresovat. Poštovní poukázku A lze velmi úzce provázat s podacím lístkem.

Co se týče vyplňování tiskopisu, váže se k němu několik pravidel. Částka v pravém horním rohu předtisku se zarovnává k pravému okraji; pokud je částka v celých korunách, na místo haléřů se vepíšou dvě nuly. Políčka před částkou by měla být zaplněna zamezovkami. Konstantní symbol slouží k charakteristice platby, variabilní a specifický symbol pak odesílateli i příjemci platby slouží k její identifikaci.

Náležitosti poštovní poukázky A

Využije ji každý, kdo potřebuje poslat peněžní částku bezhotovostně na bankovní účet adresáta.

Forma

Pro poukázku je pevně stanoveném formulář, který je nutno dodržet a nejlépe vyplnit hůlkovým písmem, jelikož údaje jsou zpracovávány strojně.

Nutné náležitosti

Potřebné údaje k vyplnění jsou stanoveny na formuláři – posílaná částka, identifikace účtu, adresa odesílatele, adresa příjemce a identifikace účtu příjemce, účel platby a částka vyplněná slovy.

Na co si dát pozor

Vyplňování se řídí přesnými pravidly -částka v pravém horním rohu se zarovnává k pravému okraji a políčka před částkou se proškrtávají dvojitými vodorovnými čarami – pokud nejsou haléře vepíší se dvě nuly.

Kam doručit

Poukázka se doručí na jakoukoliv pobočku České pošty.

Vzor “Poštovní poukázka A” zdarma ke stažení

Vzor poštovní poukázky A je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma poštovní poukázku A

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Poštovní poukázka A

Diskuze Poštovní poukázka A