, Milevsko 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Milevsko: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Milevsko | © Donald Judge | Flickr.com

Znak města Milevsko1Milevsko – základní informace

Nejlepší hotely v Milevsku

  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Okres: Písek
  • Obec s rozšířenou působností: Milevsko
  • PSČ Milevsko: 39901
  • Počet obyvatel Milevsko: 8 816
  • Distributor elektřiny v Milevsku: E.ON Distribuce, a.s.
  • Distributor plynu v Milevsku: E.ON Distribuce, a.s.

2Cena vody Milevsko 2019

  • Dodavatel vody v Milevsku: ČEVAK a. s.

Aktuální vodné a stočné v Milevsku pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 35,35 Kč 29,74 Kč 473 Kč 70,74 Kč
2017 36,77 Kč 30,99 Kč 483 Kč 72,78 Kč
2018 37,46 Kč 32,03 Kč 483 Kč 74,50 Kč
2019 37,86 Kč 32,92 Kč 483 Kč 75,80 Kč

Paušální poplatek za využití vodoměru je již rozpočítán v celkové ceně vody uvedené v tabulce výše. Pro výpočet byla využita průměrná spotřeba vody v domácnosti.

3Poplatek za svoz odpadu Milevsko 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Milevsku pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 456 Kč
2017 456 Kč
2018 456 Kč
2019 456 Kč

4Poplatek za psa Milevsko 2019

V Milevsku je výše místního poplatku ze psů pro rok 2019 ve výši 300 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 000 Kč za každého dalšího. Důchodci platí 50 a 300 Kč.

Obyvatelé bytových domů (3 a více bytů) mají poplatek vyšší – 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa.

Pro důchodce v bytových domech je sazba 200 a 300 Kč.

Nadmořská výška města Milevsko, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Milevsko 2019

Nahlásit chybu