, Dohoda o pracovní činnosti 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Dohoda o pracovní činnosti zdarma ke stažení

Vzor formuláře dohoda o pracovní činnosti slouží k uzavření písemného smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná.

V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Před uzavřením dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 1 odst. 3 až 5.

Dohodu o pracovní činnosti kompletně spravuje Zákoník práce ve svých paragrafech 237–239b. V nich se mimo jiné praví i následující: Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou.

V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro případy, v nichž lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni a jednostranně jen výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce slouží k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou. Na základě dohody není možno vykonávat práci v rozsahu překračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Vše se posuzuje za celou dobu , po kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však po dobu 52 týdnů.

 • Forma
  Dohoda o provedení práce může být stanovena ústně nebo písemně.
 • Nutné náležitosti
  V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna a musí být dále uvedena i doba, ve které má být úkol proveden.
 • Kam doručit
  Pokud je dohoda uzavírána písemně je nutné, aby ji podepsal zaměstnanec i zaměstnavatel, a proto je nejlepší osobní předání případně doručení poštou či e-mailem a zaměstnanec ji pošle zpátky podepsanou.
 • Doporučení u dohody o pracovní činnosti
  V případě, že nechcete z této dohody odvádět zdravotní a sociální pojištění, nesmí výdělek přesáhnout 2499 Kč měsíčně, což je nejlepší uvést rovnou ve smlouvě.
 • Právní náležitosti
  Dohoda je uzavírána v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Vzor “Dohoda o pracovní činnosti” zdarma ke stažení

Vzor dohody o pracovní činnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dohodu o pracovní činnosti

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Dohoda o pracovní činnosti

Diskuze Dohoda o pracovní činnosti