, Dohoda o pracovní činnosti

Vzory zdarma

Dohoda o pracovní činnosti zdarma ke stažení

Vzor formuláře dohoda o pracovní činnosti slouží k uzavření písemného smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná.

V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Před uzavřením dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 1 odst. 3 až 5.

Dohodu o pracovní činnosti kompletně spravuje Zákoník práce ve svých paragrafech 237–239b. V nich se mimo jiné praví i následující: Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou.

V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro případy, v nichž lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni a jednostranně jen výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena.

Vzor “Dohoda o pracovní činnosti” zdarma ke stažení

Vzor dohody o pracovní činnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dohodu o pracovní činnosti

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Dohoda o pracovní činnosti

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Dohoda o pracovní činnosti