, zaměstnanec | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Pracovní smlouva

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Vzor pracovní smlouvy slouží všem zaměstnavatelům, kteří nově přijímají nového zaměstnance. Formulář o velikosti jedné strany rozměrů A4 stačí vyplnit, vytisknout a poté ho obě strany podepíší. Pracovní smlouva, respektive vzor pracovní smlouvy, obsahuje několik desítek povinně vyplňovaných polí, mezi kterými nechybí kompletní informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalé bydliště […] Celý článek »

Výpověď ve zkušební době

úterý, 25. září 2018 Petr Novák Komentáře: 1

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít. Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi. V paragrafu 66 Zákoníku práce se doslova píše: […] Celý článek »

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová komentáře 2

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty využijí všichni podnikatelé, živnostníci a zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty – a to jak po tuzemsku, tak do zahraničí. Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty. První část tiskopisu – cestovní příkaz – pak obsahuje i části vyúčtování pracovní cesty […] Celý článek »

Žádost o zaměstnání

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor žádosti o zaměstnání poslouží zejména všem nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají novou práci, našli perspektivní inzerát a chystají se na něj odpovědět. Žádost o zaměstnání tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. Oficiální dopis by měl být napsán co nejprofesionálněji, neboť je jakousi vizitkou žadatele o pracovní místo. V úvodu vzoru žádosti o zaměstnání by předně neměla chybět informace, o jaké […] Celý článek »

Výpověď dohodou

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou poslouží všem zaměstnancům, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dle §50 Zákoníku práce. Výpovědní doba dle §51 činí dva měsíce, a tak v tomto případě zaměstnavatel fakticky přestane pracovat za právě uplynulé dva měsíce. Tento vzor výpovědi je potřeba upravit tak, aby vyhovoval vám samotným. Jedná se tak zejména o úpravu […] Celý článek »

Žádost o povolení kratší pracovní doby

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Žádost o povolení kratší pracovní doby je typ dopisu z osobní korespondence, ve kterém zaměstnanec či zaměstnankyně žádá svého zaměstnavatele o povolení kratší pracovní doby. Učinit tak může například ze zdravotních důvodů blízkého příbuzného, což musí doložit patřičným lékařským posudkem. Celou žádost o povolení pracovní doby, ideálně i s nastíněním podrobnějších informací, je pak vhodné doporučeným způsobem zaslat na adresu svého zaměstnavatele […] Celý článek »

Strukturovaný životopis

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Strukturovaný životopis, z latinského Curriculum Vitae často nazývaný i jako CV, slouží jako podrobné představení zaměstnance. Kromě informací, jako je datum narození, státní příslušnost či kontaktních údajů obsahuje zejména informace o vzdělání zaměstnance a jeho předchozí pracovní praxi. Ta byla měla být rozepsaná přesně z roku do roku, obsahovat název pracovní pozice a stručně popsat i její náplň. Dalším bodem CV, neboli strukturovaného […] Celý článek »

Vyprávěcí životopis

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

CV (Curriculum Vitae), v České republice známý spíše jako vyprávěcí životopis, slouží jako podrobné představení zájemce o pracovní pozici. Obsahuje informace, jako je datum narození, státní příslušnost, možnosti kontaktu, ale i informace o kvalifikaci, vzdělání a předchozí praxi dotyčného. Vyprávěcí životopis je na rozdíl od strukturovaného životopisu psán formou vyprávění, což je zdlouhavá, a proto se již dnes v uspěchané době v takové […] Celý článek »

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy má formát klasického obchodního dopisu, který zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který vzešel třeba z výběrového řízení. Je zpravidla zasílán doporučeně či do vlastních rukou. Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy obsahuje nejprve informaci o tom, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí do společnosti. Dále pak obsahuje další podrobnosti, kdy a kde se podpis a projednání […] Celý článek »

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor formuláře dohoda o rozvázání pracovního poměru je určen jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, který se se svým pracovníkem dohodl na ukončení spolupráce. Celá dohoda se řídí paragrafem 49 Zákoníku práce. Ten ve svých třech odstavcích praví následující: Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel […] Celý článek »