, Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů zdarma ke stažení

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu.

V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve uvést vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo a fakt, že žádáte o prominutí penále s odvoláním na ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Žádost podává živnostník či právnická osoba, která shledá, že jim finanční úřad vyměřil neoprávněné penále.

 • Forma žádosti
  Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.
 • Nutné náležitosti
  V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a název a adresa příslušného finančního úřadu. Dále nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.
  V samotném textu nezapomeneme uvést IČ a DIČ a důvod proč žádáme zmírnit penále. Vhodné je uvést, že se odvoláváte na příslušný paragraf zákona o správě daní a poplatků.
  V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.
 • Kam poslat
  Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně na příslušný finanční úřad.
 • Právní náležitosti
  Žádost je podávána v souladu § 55a odst. 1 zákona o správě daní a poplatků 337/92Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru žádosti o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Finanční úřad Praha 2
Vinohradská 2488/49
102 00 Praha 2

Praha 11. března 2019

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Vážení,

provozuji živnost čalounictví, IČ 7523454567, DIČ  CZ4502081165 a obracím se na Vás s žádostí o prominutí penále s odvoláním na ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Finanční úřad mi rozhodnutím ze 4. března 2019 vyměřil penále ve výši 4 560,00 Kč za pozdě zaplacenou zálohu na 4. čtvrtletí roku 2018.

Již v září minulého roku jsem poslal žádost Finančnímu úřadu v Praze 2 o snížení záloh na daň z příjmů z důvodu špatného výsledku hospodaření mé firmy, který byl způsoben jednak poklesem zájmu zákazníku o čalounické práce, dále pak zvýšenou konkurencí, která vznikla otevřením nové provozovny. Tato žádost mi byla zamítnuta s tím, že důvody nebyly shledány závažnými pro kladné vyřízení žádosti. Od této doby mi nastaly vážné finanční problémy.

V době, kdy jsem měl zaplatit výše uvedenou čtvrtletní zálohu ve výši 158 000 Kč, jsem byl na pokraji platební neschopnosti, ale dohodl jsem se s odběratelem, že mi zašle zálohu na právě přijatou zakázku, a tím budu mít na účtu dostatek peněz na zaplacení zálohy na daň z příjmů. Odběratel však ujednání nesplnil a banka z důvodu nedostatku peněz na účtu převod peněz neprovedla. O této skutečnosti jsem se však dozvěděl až o týden později po obdržení výpisu z účtu. Okamžitě jsem si potřebnou částku vypůjčil a zálohu zaplatil, přesto jsem se dostal do prodlení s platbou o osm dní.

Dále uvádím, že můj letošní zisk dosahuje řádově 25% zisku předchozího roku, a na zálohách tedy mám velký přeplatek. Na tuto skutečnost jsem již upozorňoval v září  [minulý-rok], žádám proto o odstranění tvrdosti vyplývající z uplatňování zákonů a o prominutí penále ve výši 4 560 Kč.

Jsem přesvědčen, že moje žádost bude vyřízena kladně, protože všechny předchozí platby jsem prováděl ve stanovených termínech.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů” zdarma ke stažení

Vzor žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Diskuze Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů