Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu.

Náležitosti žádosti o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Žádost podává živnostník či právnická osoba, která shledá, že jim finanční úřad vyměřil neoprávněné penále.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

  • název a adresa příslušného finančního úřadu
  • jednoznačné údaje o žadateli (jméno, IČO, DIČ, adresa)
  • důvod žádosti
  • odvolání na příslušný paragraf zákona o správě daní a poplatků
  • vlastnoruční podpis

Kam poslat

Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně či osobně na příslušný finanční úřad.

Právní náležitosti

Žádost je podávána v souladu § 55a odst. 1 zákona o správě daní a poplatků 337/92Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru žádosti o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Finanční úřad Praha 2
Vinohradská 2488/49
102 00 Praha 2

Praha 15. dubna 2024

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Vážení,

provozuji živnost čalounictví, IČ 7523454567, DIČ  CZ4502081165 a obracím se na Vás s žádostí o prominutí penále s odvoláním na ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Finanční úřad mi rozhodnutím ze 8. dubna 2024 vyměřil penále ve výši 4 560,00 Kč za pozdě zaplacenou zálohu na 4. čtvrtletí roku 2023.

Již v září minulého roku jsem poslal žádost Finančnímu úřadu v Praze 2 o snížení záloh na daň z příjmů z důvodu špatného výsledku hospodaření mé firmy, který byl způsoben jednak poklesem zájmu zákazníku o čalounické práce, dále pak zvýšenou konkurencí, která vznikla otevřením nové provozovny. Tato žádost mi byla zamítnuta s tím, že důvody nebyly shledány závažnými pro kladné vyřízení žádosti. Od této doby mi nastaly vážné finanční problémy.

V době, kdy jsem měl zaplatit výše uvedenou čtvrtletní zálohu ve výši 158 000 Kč, jsem byl na pokraji platební neschopnosti, ale dohodl jsem se s odběratelem, že mi zašle zálohu na právě přijatou zakázku, a tím budu mít na účtu dostatek peněz na zaplacení zálohy na daň z příjmů. Odběratel však ujednání nesplnil a banka z důvodu nedostatku peněz na účtu převod peněz neprovedla. O této skutečnosti jsem se však dozvěděl až o týden později po obdržení výpisu z účtu. Okamžitě jsem si potřebnou částku vypůjčil a zálohu zaplatil, přesto jsem se dostal do prodlení s platbou o osm dní.

Dále uvádím, že můj letošní zisk dosahuje řádově 25% zisku předchozího roku, a na zálohách tedy mám velký přeplatek. Na tuto skutečnost jsem již upozorňoval v října 2023, žádám proto o odstranění tvrdosti vyplývající z uplatňování zákonů a o prominutí penále ve výši 4 560 Kč.

Jsem přesvědčen, že moje žádost bude vyřízena kladně, protože všechny předchozí platby jsem prováděl ve stanovených termínech.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů” zdarma ke stažení

Vzor žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie finanční úřad


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás