Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Sjednat pojištění odpovědnosti je možné také proti škodám způsobeným při výkonu povolání. V něm zaměstnanec dle zákona odpovídá za škody do výše 4,5násobku své hrubé mzdy. Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání ho ochrání právě proti úhradě škod do výše této částky.


Do smlouvy o pojištění se uvádí přímo jméno zaměstnavatele, jenž musí sídlit na území České republiky. V případě změny zaměstnání je nutné smlouvu zdarma upravit.

Aktualizovat smlouvu doporučujeme rovněž v případech, došlo-li k navýšení či ke snížení mzdy. Zastaralá smlouva totiž nemusí pokrývat celou výši předepsané úhrady, popř. je zbytečně naddimenzovaná.

Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání lze sjednat již od necelých 500 Kč za rok.

Cena pojistného se stanovuje v závislosti na pojistné částce (výši mzdy), výši spoluúčasti a náplni zaměstnání. Připojistit se je možné proti škodám způsobeným při řízení firemního motorového vozidla; některá pojištění se sjednávají s rozšířenou územní platností po celé Evropě.

Přehled pojištění odpovědnosti zaměstnance

Skrblík varuje

Také pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání v sobě skrývá celou řadu výluk, kdy pojišťovna škodu neproplatí. Jedná se zejména situace, kdy byla škoda způsobena:

  • úmyslně,
  • pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky,
  • v důsledku zanedbání předepsané obsluhy a údržby,
  • v důsledku stávky nebo
  • při vykonávání činnosti na základě dohody o provedení práce.

Skrblíkův tip

Pojištění doporučujeme sjednat online přes internet. Pojistka sjednaná tímto způsobem se prakticky nijak neliší od té sjednané přímo na pobočce pojišťovny. Kromě časové úspory navíc od některých pojišťoven (např. ČSOB Pojišťovna) získáte slevu ve výši až 10 %.