Vzory zdarma

Pracovní smlouva zdarma ke stažení

Vzor pracovní smlouvy slouží všem zaměstnavatelům, kteří nově přijímají nového zaměstnance. Formulář o velikosti jedné strany rozměrů A4 stačí vyplnit, vytisknout a poté ho obě strany podepíší.

Náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • jednoznačné údaje zaměstnance (jméno a příjmení, adresa, datum narození)
  • jednoznačné údaje o zaměstnavateli (název, ičo, adresa)
  • popis pracovní náplně
  • typ pracovního poměru
  • místo výkonu povolání
  • platové ohodnocení
  • den nástupu do pracovního poměru
  • dovolená
  • podpisy obou stran

Kam doručit

Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dostává zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

Kupní smlouvu dostanou strany při podpisu, nebo jí mohou poslat doporučenou poštou či e-mailem.

Doporučení k pracovní smlouvě

Pracovní smlouvě věnujte dostatečnou pozornost a dbejte na svou ochranu. Dohodu o hmotné odpovědnosti, fond pracovní doby, apod.

Právní náležitosti

Pracovní smlouvy upravuje zákoník práce.

Vzor “Pracovní smlouva” zdarma ke stažení

Ukázku pracovní smlouvy si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma pracovní smlouvu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Pracovní smlouva

Diskuze Pracovní smlouva