Změna dodavatele plynu 2021: Přehledný návod v 5 krocích

Změna dodavatele plynu zabere jen pár hodin, výše úspory ale může dosáhnout až několika tisíc korun. Počítat je třeba s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě.

Jaké doklady jsou třeba ke změně dodavatele plynu

  • osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • smlouvu se současným dodavatelem zemního plynu
  • kód místa spotřeby (plynoměru)

Postup při změně dodavatele plynu

1Výběr nového dodavatele

Nejprve si vyberte nového dodavatele plynu a důkladně si pročtěte jeho nabídku a smluvní podmínky.

2Kontaktování nového dodavatele

Jakmile jste o novém dodavateli pevně rozhodnuti, kontaktujte ho prostřednictvím telefonní infolinky nebo přes jeho internetové stránky. Kamenné pobočky nejsou u dodavatelů plynu příliš časté.

3Odeslání formulářů

Poté novému dodavateli odešlete vyplněné formuláře – smlouvu o sdružených dodávkách plynu a plnou moc. Tu je nutné vyplnit proto, aby za vás nový dodavatel mohl vypovědět stávající smlouvu.

4Počkejte na vypršení výpovědní lhůty

Změnu dodavatele nelze ve většině případů realizovat okamžitě, ale je nutné počkat na vypršení výpovědní lhůty uvedené ve smlouvě. Její obvyklá délka se pohybuje v rozmezí od 30 dnů do 3 měsíců a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po tom, kdy dodavatel výpověď obdržel (viz infografika). Plyn od nového dodavatele začnete odebírat od prvního dne následujícího měsíce.

5Vyrovnání s původním dodavatelem

Po ukončení smluvního vztahu obdržíte od původního dodavatele konečnou vyrovnávací fakturu.

Výpovědní lhůta 2021