, Rumburk 2018: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Rumburk: Cena vody 2018, poplatky za odpad a za psa

Město Rumburk | © Matěj Baťha | Wikipedia

Znak města Rumburk1Rumburk – základní informace

Nejlepší hotely

  • Kraj: Ústecký kraj
  • Okres: Děčín
  • Obec s rozšířenou působností: Rumburk
  • PSČ Rumburk: 40801
  • Počet obyvatel Rumburk: 11 095
  • Distributor elektřiny : ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu : GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Rumburk 2018

  • Dodavatel vody : Severočeské vodovody a kanalizace a. s.

Aktuální vodné a stočné pro rok 2018 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 49,68 Kč 48,32 Kč 98,00 Kč
2017 49,98 Kč 48,32 Kč 98,30 Kč
2018 49,98 Kč 48,69 Kč 98,67 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Rumburk 2018

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 je dána frekvencí svozu a typem sběrné nádoby. Níže uvedené ceny jsou platné za 1 rok a jsou uvedeny včetně DPH.

Rok 110/120 litrů
každých 14 dní
110/120 litrů
každý týden
240 litrů
každých 14 dní
240 litrů
každý týden
2016 1 400 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 5 600 Kč
2017 1 400 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 5 600 Kč
2018 1 400 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 5 600 Kč

4Poplatek za psa Rumburk 2018

Místní poplatek ze psů pro rok 2018 je uveden níže.

Poplatek za prvního psa v bytovém domě je 400 Kč ročně, za každého dalšího se platí 600 Kč. Za prvního pejska v rodinném domě se vybírá 200 Kč a za každého dalšího 300 Kč.

Důchodci (včetně invalidních) platí za prvního psa 100 Kč a za každého dalšího 150 Kč ročně. Stejné poplatky hradí také poplatníci, kteří jsou členy kynologického klubu a jejichž pes složil předepsané zkoušky.

Nadmořská výška města Rumburk, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Rumburk 2018

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu