14 dotací od státu, které můžete využít v roce 2023

Hana Volencová
Publikováno 4. února 2023
 • Stát dává občanům možnost získat dotaci na zateplení, pořízení fotovoltaiky nebo kotle či tepelného čerpadla
 • Celou řadu dotací nabízí hlavně program Nová zelená úsporám, jehož poslední etapa byla spuštěna v říjnu 2021 a finanční prostředky by měly vydržet až do roku 2025
 • V článku najdete 14 různých aktuálně dostupných dotací a příspěvků včetně informací, jak a kde o ně žádat
 1. Dotace na novostavbu 2023

  Dotace na novostavby 2023V rámci programu Nová zelená úsporám 2023 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Nová etapa programu byla spuštěna 12. října 2021 a finanční prostředy jsou zajištěny minimálně do roku 2025.

  O příspěvek žádá vždy první vlastník nebo stavebník rodinného domu či nabyvatel, který dům koupil od prvního vlastníka/stavebníka do 2 let od dokončení stavby. O dotaci mohou žádat i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Žádat mohou také stavebníci bytového domu nebo nabyvatelé, kteří zakoupí byt od stavebníka nebo vlastníka do 24 měsíců od dokončení stavby.

  Výše dotace

  U rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat jednorázovou částku 200 000 Kč, 350 000 Kč nebo až 500 000 Kč. Vyšší dotaci získáte, postavíte-li úspornější dům, který zpravidla využívá energii z obnovitelných zdrojů.

  U bytových domů lze získat 150 000 Kč za bytovou jednotku.

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení. Současně lze požádat také o dotaci na projektovou podporu, pro rodinné domy ve výši 35 000 Kč.

 2. Dotace na kotel, kamna či tepelná čerpadla 2023

  Od 1. září 2024 bude zakázán provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy pod pokutou 50 000 Kč. Stát proto v rámci programu Nová zelená úsporám přispívá na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu nebo za tepelné čerpadlo.

  Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a vztahuje se i na příslušenství či zapojení do otoplné soustavy. Pozor – program nepodporuje výměny plynových kotlů.

  Žádat mohou jak vlastníci stávajících rodinných domů, tak vlastníci řadových domků, ale také příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky. Žádat však nelze na opakovanou výměnu zdroje, pokud již byla podpořena výměna po 1. lednu 2009.

  Žádat o dotaci mohou i vlastníci bytových domů nebo pověření vlastníci bytových jednotek v nich, případně SVJ. Nově však mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně.

  Výše dotace pro rodinné domy

  • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: 140 000 Kč
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: 100 000 Kč
  • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva: 80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: 80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: 60 000 Kč
  • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem: 45 000 Kč
  • Napojení na soustavu zásobování teplem: 40 000 Kč
  • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 30 000 Kč

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení.

 3. Kotlíková dotace 2023

  Pro domácnosti s nižšími příjmy běžela od jara do podzimu 2022 také poslední vlna kotlíkové dotace, která dokázala pokrýt až 95 % způsobilých výdajů. Kotlíkové dotace byly sice pro rok 2022 již ukončeny, nicméně se v roce 2023 očekává nová výzva. Můžeme si tedy zatím připomenout, jaká platila pravidla:

  Kotlíkovou dotaci bylo možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Za ten se považuje kotel na biomasu (min. A+), elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. A+) nebo plynový kondenzační kotel (min. A).

  Žádat o kotlíkovou dotaci mohli vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musel být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti. Další podmínkou byl nízký příjem domácnosti – sledovalo se období roku 2020, kdy průměrný čistý příjem na člena domácnosti nesměl být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc.

  Výše dotace (limity)

  • Tepelné čerpadlo: 180 000 Kč
  • Kotel na biomasu: 130 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel: 100 000 Kč

  Jak žádat

  O kotlíkovou dotaci se žádá prostřednictvím krajských úřadů. Kraje mají také povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem.

 4. Dotace na fotovoltaiku 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Elektrická energie, kterou takto vyrobíte, se přednostně využívá v domě.

  Žádat mohou vlastníci stávajících rodinných domů, řadových domků i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky.

  O dotaci však mohou žádat také vlastníci stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek či SVJ stávajících bytových domů.

  Výše dotace pro rodinné domy

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem: 40 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem: 60 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla: 100 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu: 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému: 10 000 Kč

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení instalace. Současně je možné požádat i o dotaci na projektovou podporu, pro rodinné domy ve výši 5 000 Kč.

 5. Dotace na přípravu teplé vody 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

  Podporován je solární termický či fotovoltaický ohřev vody i ohřev pomocí tepelného čerpadla.

  Žádat mohou vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků či příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  O dotaci pro stávající bytové domy mohou žádat jejich vlastníci, pověření vlastníci nebo SVJ.

  Výše dotace pro rodinné domy

  • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním: 60 000 Kč
  • Solární termický ohřev teplé vody: 45 000 Kč
  • Fotovoltaický ohřev teplé vody: 45 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé vody: 45 000 Kč

  Jak žádat

  Žádost lze podat výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení. Současně můžete požádat i o dotaci na projektovou podporu, pro rodinné domy je ve výši 5 000 Kč.

 6. Dotace na využití tepla z odpadní vody 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na systémy pro využití tepla z odpadní vody, včetně příslušenství a zapojení do systému.

  Žádat mohou vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků, první vlastník nebo stavebník rodinného domu nebo nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby, nebo příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Požádat o dotaci mohou i vlastníci stávajících bytových domů nebo pověření vlastníci bytů v nich, případně i SVJ.

  Výše dotace

  • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody, možnost kombinace s výstavbou: 50 000 Kč
  • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody: 5 000 Kč/odběrné místo (max. 15 000 Kč)
  • Fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku: 15 000 Kč

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení. Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným samostatně podporovatelným opatřením.

 7. Dotace Dešťovka 2023

  Dotace Dešťovka 2023Dotace Dešťovka se poskytuje v rámci programu Nová zelená úsporám na efektivní zachytávání a využití nejen dešťové, ale i odpadní vody. Ta se pak používá na zalévání zahrady nebo jako užitková voda, např. na splachování toalety. Sníží se tak spotřeba pitné vody.

  K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, vyčištěnou podzemní jímku nebo speciálně upravenou studni. Dotace se vztahuje jak na využití šedé vody (z umyvadel, van, sprch apod.), tak na použití vyčištěné odpadní vody z toalet.

  Žádat o dotaci mohou vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků i stavebníci či nabyvatelé nových rodinných domů, případně příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Dotace je připravena i pro vlastníky stávajících bytových domů, stavebníky či nabyvatele bytových domů, pověřené vlastníky bytových jednotek nebo SVJ.

  Výše dotace pro rodinné domy

  • Dešťová voda pro zálivku zahrady u stávajících rodinných domů: až 55 000 Kč
  • Dešťová voda využívaná jako užitková i pro zálivku: až 65 000 Kč
  • Odpadní voda využívaná jako užitková i pro zálivku: až 60 000 Kč
  • Odpadní voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže): až 105 000 Kč

  Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže. Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 70 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, ke které se dále přičítá 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

  Jak žádat

  Žádat lze pouze elektronickou cestou přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení prací. Současně je možné žádat také o dotaci na projektovou podporu, pro rodinné domy ve výši 5 000 Kč.

 8. Dotace na zateplení (včetně výměny oken) 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah, podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří či jiných stavebních otvorů. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo – čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.

  Žádat o dotaci mohou vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků, vlastníci stávajících bytových domů či pověření vlastníci bytových jednotek v nich, případně jejich SVJ či příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. červencem 2013.

  Konečná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 600–3 800 Kč za m2. Získat lze polovinu celkových způsobilých výdajů, u rodinných domů činí limit 650 000 Kč.

  Výše dotace pro rodinné domy

  Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obvodových stěnách.

  • Obvodové stěny, podlahy nad terénem, střechy, stropy: 600-800 Kč/m2
  • Výplně otvorů (okna, dveře): 2 200-3800 Kč/m2
  • Podlahy na terénu: 800-1 050 Kč/m2

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po jejich dokončení. Současně lze žádat i o dotaci na projektovou podporu, pro rodinné domy ve výši 25 000 Kč.

 9. Dotace na zateplení pro nízkopříjmové domácnosti 2023

  Domácnosti, kde žijí starobní či invalidní důchodci nebo které pobírají příspěvek na bydlení, mohou v rámci nového programu Nová zelená úsporám Light žádat o okamžitý příspěvek na rychlé a jednoduché zateplení.

  Peníze lze dostat předem a mohou pokrýt až 100 % realizačních nákladů. Práce na zateplení lze udělat svépomocí nebo si najmout realizační firmu podle vlastního výběru.

  Žádat o dotaci mohou vlastníci rodinného domu, kteří v něm zároveň mají trvalé bydliště, a to déle než od 12. září 2022. Všichni členové domácnosti musejí být starobními či invalidními důchodci (3. stupeň) nebo musí domácnost pobírat příspěvek na bydlení.

  Výše dotace

  Na jeden rodinný dům mohou zájemci získat částku ve výši až 150 000 korun, kterou lze využít na zateplení fasády, střechy nebo stropu pod půdou domu, na zateplení podlahy, na výměnu oken a vchodových dveří.

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR, a to i zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022. Žádost můžete dále podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich dokončení.

 10. Dotace na řízené větrání s rekuperací 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze žádat o dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

  Žádat o dotaci mohou vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků či příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Dotace je poskytována také vlastníkům nebo pověřeným vlastníkům stávajících bytových domů nebo SVJ. Pak se poskytuje fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku (dále b. j.).

  Výše dotace

  • Centrální systém řízeného větrání se ZZT: 100 000 Kč pro rodinný dům / 35 000 Kč za b. j.
  • Decentrální systém řízeného větrání se ZZT: 75 000 Kč pro rodinný dům / 25 000 Kč za b. j.

  Jak žádat

  Podat žádost je možné pouze elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení. Současně lze žádat i o dotaci na projektovou podporu, pro rodinné domy ve výši 5 000 Kč.

 11. Dotace na rolety a žaluzie 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze žádat o dotaci na venkovní stínicí techniku, která slouží ke snížení tepla uvnitř budovy. Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění.

  Požádat o dotaci mohou vlastníci stávajících rodinných domů i řadových domků či příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Žádat lze však pouze v kombinaci s dotací na zateplení.

  O dotaci mohou žádat také vlastníci nebo pověření vlastníci stávajících bytových domů či SVJ.

  Výše dotace

  • Systém s ručním ovládáním: 1 000 Kč/m2
  • Systém s inteligentním řízením: 1 500 Kč/m2

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po dokončení.

 12. Dotace na výstavbu zelených střech 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na výstavbu extenzivních, polointenzivních i intenzivních zelených střech na rodinných domech či dalších nadzemních stavbách.

  Požádat o dotaci mohou vlastníci stávajících rodinných a řadových domů i stavebníci nových rodinných domů, případně příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Žádat mohou i vlastníci nebo pověření vlastníci bytových domů či bytových jednotek i SVJ.

  Výše dotace

  • Podle typu 700 až 1 000 Kč/m2, max. však 100 000 Kč pro rodinné domy
  • Podle typu 700 až 1 000, Kč/m2, max. však 300 000 Kč pro bytové domy

  Jak žádat

  Žádost lze podat výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po jejich dokončení.

 13. Dotace na ekomobilitu 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze žádat o dotaci na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil.

  Požádat mohou jak stávající vlastníci rodinných či řadových domů, tak stavebníci či nabyvatelé nových rodinných domů, případně příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Žádat lze pouze o podporu pro dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice i parkovací místo se musí nacházet na pozemku žadatele a nesmí se využívat pro komerční provoz. Žádat lze o dotaci na maximálně dva dobíjecí body.

  Požádat o dotaci však mohou i vlastníci stávajících bytových domů či pověření vlastníci bytových jednotek v nich, případně SVJ. Potom lze podpořit nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě.

  Výše dotace

  • Jeden dobíjecí bod u rodinného domu: 30 000 Kč
  • Dva dobíjecí body u rodinného domu: 60 000 Kč
  • Dobíjecí bod pro bytový dům: 45 000 Kč

  Jak žádat

  Žádost je možné podat jen elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po jejich dokončení.

 14. Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce ČR 2023

  Začít podnikat lze i s finanční podporou ze strany úřadu práce. Dotaci upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jde o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

  Úřad práce tedy může na základě žádosti poskytnout příspěvek určený na pořízení nezbytného vybavení nového pracovního místa pro začínající OSVČ. Podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci úřadu, žádost je tedy nutné podat ještě před zahájením podnikatelské činnosti.

  Výše příspěvku

  Výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v ČR, v okresech s nižší nezaměstnaností, než je celorepublikový průměr, může příspěvek dosáhnout až okolo 200 000 Kč. O konečné výši příspěvku rozhoduje úřad práce.

  Jak žádat

  K získání příspěvku je třeba na pobočku Úřadu práce ČR podat žádost na příslušném formuláři. K žádosti se přikládá také např. podnikatelský záměr, finanční rozvaha, plánované náklady a také potvrzení o bezdlužnosti.

  Pokud je příspěvek na zřízení společensky účelného místa schválen, je možné požádat ještě o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů. Jde o překlenovací příspěvek, který se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců.

 15. Dotace na auto 2023

  Dotace na auto 2023 | © Maksim Toome / Shutterstock.comV roce 2009 se v České republice zvažovalo zavedení finančního příspěvku od státu za nákup nového automobilu, pokud by zároveň bylo odevzdáno staré auto k ekologické likvidaci. K realizaci ale bohužel nedošlo.

  Stejně tak oproti sousedním státům, jako je Německo nebo Slovensko, nedošlo v ČR k zavedení dotace na elektromobil pro běžné občany. Majitelé elektromobilů v ČR přesto nějaké výhody mají. Nemusejí platit dálniční poplatky nebo mohou v Praze zdarma parkovat i v zónách placeného parkování, ačkoli do budoucna by se to už mělo týkat jen těch, kteří v hlavním městě bydlí nebo podnikají. Díky programu Nová zelená úsporám je také možné si požádat o dotaci na ekomobilitu, kdy lze získat 30 000 Kč na jeden nabíjecí bod (viz výše).

  Těžce zdravotně hendikepovaným pak stát přispívá v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku i na motorové vozidlo. Získat lze částku v rozmezí od 100 000 do 200 000 Kč, výše příspěvku se liší podle příjmu. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce ČR.

 16. Dotace na výsadbu stromů 2023

  V rámci programu Nová zelená úsporám je podporována také výsadba nových stromů na pozemcích navazujících na bytové domy nebo nacházejících se ve společně užívaných vnitroblocích.

  Žádat mohou vlastníci stávajících bytových domů nebo pověření vlastníci bytů v nich, SVJ nebo příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

  Výše dotace

  • Listnatý nebo ovocný strom: 2 500 Kč/ks (maximálně 20 ks)

  Jak žádat

  Žádat o dotaci na zeleň je možné pouze v kombinaci s nějakým dalším opatřením v rámci Nové zelené úsporám, nelze o ni tedy žádat samostatně. Žádost se podává výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR, a to jak před zahájením, tak i v průběhu nebo po dokončení prací.

 17. Dotace na čističku odpadních vod (ČOV) 2023

  Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2023 mohou obce žádat o dotace na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde je napojení na společnou kanalizaci a čistírnu technicky nemožné, nebo by bylo finančně náročné.

  Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví obce.

  Výše dotace

  Výše dotace se pohybuje od 150 000 do 300 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt byla stanovena na 80 % celkových způsobilých výdajů.

  Jak žádat

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat lze až do 31. prosince 2023 a realizace musí proběhnout do konce roku 2026.

Poraďte se o realizaci s odborníky

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

Nezávazná konzultace u WoltairZatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.