14 dotací od státu, které můžete využít v roce 2023

Redakce
Publikováno 1. prosince 2022
 • Stát dává občanům možnost získat dotaci na pořízení auta, fotofoltaiky nebo kotle
 • Výše dotace je většinou dána pevnou částkou nebo tabulkou
 • V článku najdete 13 různých dotací včetně postupů, kde o ně žádat
 1. Dotace na auto 2023

  Dotace na auto 2023 | © Maksim Toome / Shutterstock.com

  V roce 2009 se v České republice zvažovalo zavedení finančního příspěvku od státu za nákup nového automobilu, pokud by zároveň bylo odevzdáno staré auto k ekologické likvidaci. K realizaci ale bohužel nedošlo.

  V současné době jsou k dispozici pouze časově omezené akce prodejců automobilů. Například v Auto ESA nabízí tzv. EKO dotaci až 50 000 Kč. Podmínkou je nákup nového vozu s rokem výroby minimálně od roku 2010 a rok výroby vozu určeného k likvidaci musí být nejméně 2005.

  Těžce zdravotně hendikepovaným stát přispívá na motorové vozidlo až 200 000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce.

 2. Dotace na elektromobily 2023

  Zatímco v Německu mohou fyzické osoby čerpat dotaci na nákup elektromobilu až 9000 €222 584 Kč a na Slovensku se koncem roku 2019 nabízela dotace ve výši 8000 €197 853 Kč, v České republice dotační programy určené běžným občanům nejsou.

 3. Dotace na čističku odpadních vod (ČOV) 2023

  Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2023 mohou obce žádat o dotace na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde je napojení na společnou kanalizaci a čistírnu technicky nemožné, nebo by bylo finančně náročné.

  Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví obce. Výše dotace se pohybuje od 150 000 do 300 000 Kč. Max. výše podpory na jeden projekt byla stanovena na 80 % celkových způsobilých výdajů.

 4. Poraďte se o realizaci s odborníky

  Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla nebo solárního ohřevu vody? Poraďte se nezávazně se společností Schlieger, která patří mezi největší subjekty na trhu.

  Schlieger si vyrábí čerpadla a kompletuje elektrárny sám a v Česku. Nabízí bezplatnou osobní konzultaci, 100% garanci dotace a záruku až 30 let na materiál i práci.

  Nezávazná konzultace u Schlieger

 5. Dotace na fotovoltaiku 2023

  Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2023 fotovoltaické systémy, které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů.

  Výše dotace je na jednu žádost omezena na maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvyšší částka je podle použitého systému stanovena na 200 000 Kč pro rodinné domy, až 500 000 Kč pro bytové domy.

  Výše dotace na fotovoltaiku a solární panely pro rodinné domy

  Kategorie Dotace
  Solární termický systém na přípravu teplé vody 45 000 Kč
  Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 60 000 Kč
  Fotovoltaický (FV) systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 45 000 Kč
  FV systém – základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem  40 000 Kč
  FV systém – základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
  FV systém – základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
  za každý další 1 kWp instalovaného výkonu/za 1 kWh elektrického akumulačního systému  10 000 Kč
  Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé vody 45 000 Kč

  Žádost se podává elektronicky přímo na stránkách programu, a to pomocí elektronické identity občana. Po kontrole a následném doložení realizace většinou nic nebrání proplacení dotace.

  Od 12. října 2021 byla spuštěna nová etapa programu Nová zelená úsporám, nic vám tedy nebrání v tom o dotaci zažádat. Finanční prostředky jsou zajištěny minimálně do roku 2025.

 6. Dotace Dešťovka 2023

  Dotační program Dešťovka je určen pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Příjem žádostí Dešťovka byl ukončen, novou žádost typu „Dešťovka“ je možné podat v programu Nová zelená úsporám.
  Dotace Dešťovka 2023

  Program je určen pro efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycená voda lze následně použít pro zalévání zahrady nebo jako voda užitková. Nejvyšší částka pro dotaci Dešťovka činí až 105 000 Kč pro rodinné domy, pro bytové domy je to individuální.

  Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

  Dotace je určena pouze pro stávající rodinné domy (ne novostavby) ve všech obcích v celé ČR. Výše podpory dosahuje až 55 000 Kč.

  Akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování v domácnosti

  V celé ČR mohou stávající domy i novostavby získat dotaci až 65 000 Kč.

  Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové

  Dotace až 105 000 Kč. Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, ke které se dále přičítá 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

 7. Dotace na kotel 2023

  Od 1. září 2022 bude zakázán pod pokutou 50 000 Kč provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Stát proto přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 140 000 Kč v programu Kotlíkové dotace 2023. Maximální výše kotlíkové dotace závisí na druhu instalovaného tepelného zdroje.

  Kotlíkové dotace 2023 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

  O dotaci mohou žádat domácnosti s nižšími příjmy prostřednictvím krajských úřadů. Domácnosti tak mají možnost získat až 95% dotaci na výměnu neekologických zdrojů tepla. Příjem žádostí započne na jaře 2022.

  Ostatní domácnosti mohou žádat prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, v tomto případě běží příjem žádostí již od října 2021.

 8. Dotace na novostavby 2023

  Dotace na novostavby 2023V rámci programu Nová zelená úsporám 2023 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

  O příspěvek žádá vždy první vlastník nebo stavebník rodinného domu, či nabyvatel, který dům koupil od prvního vlastníka/stavebníka do 2 let od dokončení stavby.

  Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, od 12. října 2021 byla spuštěna nová etapa Nová zelená úsporám, finanční prostředky by měly být zajištěny minimálně do roku 2025.

  U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat jednorázovou částku 200 000 Kč, 350 000 Kč nebo až 500 000 Kč. Vyšší dotaci získáte, postavíte-li úspornější dům, který zpravidla využívá energii z obnovitelných zdrojů.

 9. Dotace na okna 2023

  Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken lze získat z programu Nová zelená úsporám 2023 v rámci dotace Rodinné domy – zateplení. Základním předpokladem je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.

  Okna, dveře a světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace na okna se dle energetických parametrů po realizaci opatření pohybuje v rozmezí 700–3 800 Kč za m2. Celková výše příspěvku je omezena na 50 % řádně doložených výdajů.

  V rámci programu Nová zelená úsporám 2023 mohou o dotace na výměnu oken žádat vlastníci stávajících bytových domů, ale také společenství vlastníků jednotek, či pověřený vlastník jednotky.

 10. Dotace na tepelné čerpadlo 2023

  Dotace na tepelné čerpadlo je nabízena pro rodinné domy v programu Nová zelená úsporám 2023. Podpora je určena na opatření, která povedou k efektivnějšímu využívání zdrojů energie. Jestliže zároveň zateplíte dům, dotace na čerpadlo je vyšší.

  Majitelé nemovitostí a stavebníci mohou žádat o příspěvek na:

  • výměnu neekologického zdroje tepla za ekologičtější (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo. plynový kondenzační kotel)
  • výměnu elektrického vytápění na systém s tepelným čerpadlem
  • výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo, či jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající palivo zemní plyn

  Konečná výše dotace je závislá na druhu  zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj. Příspěvek na pořízení tepelného čerpadla se v praxi v závislosti na konkrétním typu pohybuje od 60 000 Kč do 100 000 Kč.

  Žádat lze také o dotaci na podporu využití tepla z odpadní vody, resp. na instalaci centrálních a decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše dotace je fixní 10 000 Kč za každou napojenou bytovou jednotku.

 11. Dotace na včely 2023

  Dotace na včely 2023
  Dotace na včely je určena pro chovatele včel v České republice. Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů.

  Dotace je možné využít na pořízení nového technického vybavení, přičemž celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč, dále na racionalizaci kočování v maximální výši 150 000 Kč, na boj proti varroáze, úhradu nákladů na rozbory medu nebo na obnovu včelstev.

 12. Dotace na zateplení 2023

  Dotace na zateplení pokrývá program Nová zelená úsporám 2023. V nové výzvě by měly být finanční prostředky zajištěny min. do roku 2025.

  Příspěvek se poskytuje na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů, podlah, výměny oken, dveří stávajících bytových domů v celé České republice. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo: Čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.

  Konečná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 700–3 800 Kč za m2.

  Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obvodových stěnách:

  Kategorie Výše dotace
  Obvodové stěny, podlahy nad terénem, střechy, stropy 700–900 Kč/m2
  Výplně otvorů (okna, dveře) 2 200–3 800 Kč/m2
  Podlahy na terénu 800–1 050 Kč/m2

  Celková výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.

  V rámci programu Nová zelená úsporám 2023 mohou o dotace na zateplení bytových domů žádat vlastníci stávajících bytových domů, ale také společenství vlastníků jednotek, či pověřený vlastník jednotky.

 13. Individuální dotace JMK 2023

  Individuální dotace v Jihomoravském kraji jsou určeny pro konkrétní žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které zrovna nejsou v podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

  Minimální výše podpory na jeden projekt je 25 000 Kč, maximální výše není stanovena.

  Lhůta pro podání žádosti je do 31. října 2022.

 14. Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce

  Začít podnikat lze i s finanční podporou ze strany Úřadu práce. Dotaci upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jde o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

  Výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v ČR, v okresech s nižší nezaměstnaností než je celorepublikový průměr může příspěvek dosáhnout až okolo 200 000 Kč. O konečné výši příspěvku rozhoduje Úřad práce.

  K získání příspěvku je třeba na pobočku Úřadu práce podat žádost na příslušném formuláři. K žádosti se například přikládá podnikatelský záměr, finanční rozvaha, plánované náklady a také potvrzení o bezdlužnosti. Podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci úřadu, žádost je tedy nutné podat ještě před zahájením podnikatelské činnosti.

  Pokud je příspěvek na zřízení společensky účelného místa schválen, je možné požádat o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů. Jde o překlenovací příspěvek, který se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců ve výši 0,25násobku průměrné mzdy.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.