14 dotací od státu, které můžete využít v roce 2024

Lenka Chládková
Publikováno 3. dubna 2024
 • V současné době lze žádat o dotace na novostavby, zateplení, fotovoltaiku, nový kotel nebo tepelné čerpadlo
 • Domácnostem s nízkými příjmy jsou peníze na realizaci úsporných opatření vypláceny předem
 • Pokud je v jedné žádosti v rámci Nové zelené úsporám žádáno o více opatření, získají žadatelé navíc bonus za každou kombinaci
 1. Dotace na novostavbu 2024

  Dotace na novostavby 2024V rámci programu Nová zelená úsporám 2024 lze žádat o dotace na:

  • novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
  • novostavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností
  • nákup bytu v novém bytovém domě.

  Kdo může žádat o dotace

  O dotaci na stavbu, nebo nákup novostavby může žádat:

  • první vlastník, nebo stavitel rodinného domu
  • nový majitel rodinného domu, který dům koupil od prvního majitele, nebo stavitele, do 2 let od dokončení stavby
  • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
  • stavebník nového bytového domu
  • nabyvatel bytové jednotky v novém bytovém domě

  Výše dotace

  U rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie lze získat jednorázovou částku 535 000 Kč.

  U bytových domů je možné čerpat 150 000 Kč za bytovou jednotku.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

  Více informací o dotaci na novostavby:

 2. Dotace na kotle, kamna a tepelná čerpadla pro rodinné domy 2024

  V neekologických kotlích spadajících do 1. a 2. emisní třídy stále topí desítky tisíc českých domácností, pokud nedojde do 1. září 2024 k jejich výměně, hrozí opakované pokuty až do výše 50 000 Kč.

  Stát proto v rámci programu Nová zelená úsporám přispívá na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu nebo za tepelné čerpadlo. Žádost o podporu na výměnu kotle mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, kde je příspěvek vyplácen až po dokončení prací, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce, ve kterém jsou dotace vypláceny zálohově, tedy ještě před zahájením výměny.

  V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

  Dotace na výměnu plynového kotle 2024

  Dotaci lze získat i na výměnu plynových kotlů starších 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Finanční podpora na výměnu plynového kotle je určena pouze rodinným domům, které splňují požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A–D).

  Kdo může žádat o dotace

  O dotaci na kotel, kamna nebo tepelné čerpadlo mohou žádat:

  • majetelé domů určených k trvalému bydlení
  • majitelé řadových domků
  • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

  Podpořit není možné opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

  Výše dotace pro rodinné domy

  Dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů, a to od 40 do 140 tisíc korun podle typu nového zdroje.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 3. Dotace na kotle, kamna a tepelná čerpadla pro bytové domy 2024

  Vlastníci, nebo stavebníci bytových domů, bytová družstva, SVJ, případně vlastníci bytových jednotek mohou čerpat prostředky na výměnu zdroje tepla z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Zatímco soukromí vlastníci čerpají dotace až po realizaci opatření, bytová družstva a SVJ mohou čerpat podporu zálohově, tedy předem. U SVJ a bytových družstev mají žadatelé navíc nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti.

  Kdo může žádat o dotace

  • společenství vlastníků jednotek
  • bytová družstva
  • vlastníci a stavebníci bytových domů
  • vlastníci bytových jednotek.

  Výše dotace pro bytové domy

  Konečná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj, výše dotace může dosáhnout od 15 do 60 tisíc Kč/b.j. podle typu nového zdroje.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 4. Kotlíková dotace 2024 – dotace pro domácnosti s nízkými příjmy

  Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy. Provoz starých kotlů bude zakázán.

  Domácnosti, které nemají na výměnu starých kotlů dostatek financí, mohou žádat až o 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. Výše dotace může dosáhnout až 180 tisíc korun podle typu nového zdroje. Peníze jsou vypláceny zálohově předem.

  Nárok na podporu se týká výměn, které byly provedeny po 1. lednu 2021.

  Kdo může žádat o dotace

  O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu), pokud:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

  Výše dotace

  • Tepelné čerpadlo: 180 000 Kč
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva: 130 000 Kč
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 130 000 Kč

  Seznam zařízení, které splňují požadavky pro udělení dotace, je dostupný na svt.sfzp.cz.

  Jak žádat o dotaci

  O kotlíkovou dotaci se žádá prostřednictvím krajských úřadů.

 5. Dotace na fotovoltaiku 2024

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na fotovoltaiku mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci pouze v kombinaci se zateplením.

  Výše dotace pro rodinné domy

  • Základní podpora: 35 000 Kč
  • Základní podpora s využitím tepelného čerpadla: 60 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu: 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému: 8 000 Kč

  Výše dotace pro bytové domy

  • Za 1 kWp instalovaného výkonu: 15 000 Kč
  • Za 1 kWh akumulačního systému: 10 000 Kč
  • Za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie: 10 000 Kč

  Družstva a SVJ mohou podporu čerpat zálohově předem.

  Jak žádat o dotace

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 6. Dotace na přípravu teplé vody 2024

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na ohřev teplé vody mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci pouze v kombinaci se zateplením.

  Dotace na solární ohřev vody jsou poskytovány také v rámci programu Nová zelená úsporám Light, příjem žádostí je nyní opět otevřen.

  Výše dotace

  U rodinných domů může být vyplacena podpora od 45 do 60 tisíc korun. U bytových domů je možné získat:

  • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním: 13 000 Kč/kW
  • Solární fotovoltaický ohřev teplé vody: 13 000 Kč/kW
  • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody: 20 000 Kč/kW

  Domácnosti s nízkými příjmy mohou na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody čerpat až 90 000 Kč.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 7. Dotace na využití tepla z odpadní vody 2024

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na systémy pro využití tepla z odpadní vody, včetně příslušenství a zapojení do systému.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na využití tepla z odpadní vody mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci pouze v kombinaci se zateplením.

  Výše dotace

  U rodinných domů jsou poskytovány dotace od 5 do 50 tisíc korun. U bytových domů činí podpora 15 000 Kč za každou napojenou bytovou jednotku.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 8. Dotace Dešťovka 2024

  Dotace Dešťovka 2024Dotace Dešťovka se poskytuje v rámci programu Nová zelená úsporám na efektivní zachytávání a využití nejen dešťové, ale i odpadní vody. Ta se pak používá na zalévání zahrady nebo jako užitková voda, např. na splachování toalety. Snižují se tak výdaje i spotřeba pitné vody.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na využití dešťové a odpadní vody mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci pouze v kombinaci se zateplením.

  Výše dotace

  Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření, u rodinných domů je možné získat až 105 000 Kč.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 9. Dotace na zateplení včetně výměny oken a dveří 2024

  V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah, podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří či jiných stavebních otvorů a na instalaci stínící techniky.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na zateplení mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. Dotační program Oprav dům po babičce je určen pro komplexní zateplení, přes standardní program Nová zelená úsporám lze čerpat podporu na dílčí opatření.

  Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. července 2013.

  Výše dotace

  V rámci programu Oprav dům po babičce je na zateplení poskytováno 50 % způsopbilých výdajů, a to až 1 000 000 korun. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (1 300–4 900 Kč/m2).

  U standardní Nové zelené úsporám se poskytnutá částka může dostat až na 950 tisíc korun, nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech domu (600–4 900 Kč/m2).

  U bytových domů se podpora za metr čtvereční zateplované plochy pohybuje v rozmezí 700–4 900 Kč/m2. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.

  Na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, je poskytováno 1 500 Kč/m2. Na podporu projektu je vypláceno 25 000–50 000 Kč.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 10. Dotace na zateplení pro nízkopříjmové domácnosti 2024

  Pro domácnosti, ve kterých žijí starobní či invalidní důchodci, nebo které pobírají příspěvek na bydlení, je připraven program Nová zelená úsporám Light. Díky tomuto programu je možné žádat o okamžitý příspěvek na rychlé a jednoduché zateplení. Dotaci lze čerpat předem, celková výše může pokrýt až 100 % realizačních nákladů.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotaci může žádat majitel rodinného domu, ve kterém má trvalé bydliště, a to déle než od 12. září 2022. Nutnou podmínkou je, aby všichni členové domácnosti byli starobními či invalidními důchodci (3. stupeň), nebo aby domácnost pobírala příspěvek na bydlení.

  Výše dotace

  Na jeden rodinný dům mohou zájemci získat částku ve výši až 150 000 korun. Podpora je určena k zateplení fasády, střechy nebo stropu pod půdou domu, na zateplení podlahy, na výměnu oken a vchodových dveří.

  Jak žádat o dotaci

  Žádat lze výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR, a to i zpětně na realizace uskutečněné od 12. září 2022. Žádost je možné podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich dokončení.

 11. Dotace na řízené větrání s rekuperací 2024

  Podpora na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla je poskytována v dotačním programu Nová zelená úsporám.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na řízené větrání s rekuperací mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci pouze v kombinaci se zateplením.

  Výše dotace

  Majitelé rodinných domů mohou na řízené větrání s rekuperací získat 105 000 Kč, u bytových domů se vyplácí fixní částka za každou zapojenou jednotku ve výši 35 000 Kč.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 12. Dotace na rolety a žaluzie 2024

  Dotace na venkovní stínicí techniku je poskytována v programu Nová zelená úsporám pouze v kombinaci se zateplením. Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na rolety a žaluzie mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce.

  Výše dotace

  Na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, je poskytováno 1 500 Kč/m2.

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 13. Dotace na výstavbu zelených střech 2024

  Dotaci na výstavbu zelených střech na rodinných domech nebo dalších nadzemních stavbách je možné čerpat v rámci programu Nová zelená úsporám. Realizace ve většině podpogramů je podpořena pouze v kombinaci s výstavbou, se zateplením, solárními systémy nebo instalací zdrojů tepla.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotace na výstavbu zelených střech mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze získat dotaci na vybudování zelené střechy pouze v kombinaci se zateplením.

  Výše dotace

  • U rodinných domů závisí výše dotace na typu zelené střechy: 800 až 1 000 Kč/m2, max. výše na podporovanou stavbu je 100 000 Kč
  • U bytových domů závisí výše dotace na typu zelené střechy: 800 až 1 000 Kč/m2, max. výše na podporovanou stavbu je 400 000 Kč

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 14. Dotace na ekomobilitu 2024

  Na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz je možné čerpat podporu v Nové zelené úsporám.

  Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě podle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice musí být umístěna na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

  Stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

  Kdo může žádat o dotaci

  O dotaci na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil mohou žádat:

  • vlastníci stávajících rodinných domů nebo řadových domků
  • majitelé příp. stavebníci bytových domů
  • družstva
  • společenství vlastníků jednotek

  Žádost o podporu mohou majitelé rodinných domů podat přes standardní program Nová zelená úsporám, nebo v rámci programu Oprav dům po babičce. V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na ekomobilitu pouze v kombinaci se zateplením, přes standardní NZÚ je možné podporu čerpat v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

  Výše dotace

  • Instalace dobíjecí stanice u rodinného domu 15 000 Kč
  • Instalace jedné dobíjecí stanice u bytového domu 25 000 Kč, podpořit je možné nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě

  Jak žádat o dotaci

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. O dotaci lze žádat před zahájením prací, v jejich průběhu nebo až po kompletní realizaci.

 15. Dotační bonusy 2024

  Dotační bonusy jsou určeny pro všechny žadatele, kteří se rozhodnout kombinovat více opatření najednou a pro žadatele ze znevýhodněných regionů.

  Dotační bonusy

  • 50 000 Kč na každé nezletilé dítě žadatele v programu Oprav dům po babičce
  • 10 000 Kč za každou kombinaci opatření u rodinných domů
  • až 30 000 Kč za environmentálně šetrné řešení u rodinných domů
  • 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
  • 20 000 Kč za každou kombinaci opatření u bytových domů
  • až 60 000 Kč za environmentálně šetrné řešení u bytových domů
  • až 150 000 Kč pro sociální byty a byty ve vlastnictví domácností s nižšími příjmy u bytových domů při realizaci zateplení, pokud žádá družstvo, nebo SVJ
 16. Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce ČR 2024

  Začít podnikat lze i s finanční podporou ze strany úřadu práce. Dotaci upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jde o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

  Úřad práce tedy může na základě žádosti poskytnout příspěvek určený na pořízení nezbytného vybavení nového pracovního místa pro začínající OSVČ. Podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci úřadu, žádost je tedy nutné podat ještě před zahájením podnikatelské činnosti.

  Výše příspěvku

  Výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v ČR, v okresech s nižší nezaměstnaností, než je celorepublikový průměr, může příspěvek dosáhnout až okolo 200 000 Kč. O konečné výši příspěvku rozhoduje úřad práce.

  Jak žádat

  K získání příspěvku je třeba na pobočku Úřadu práce ČR podat žádost na příslušném formuláři. K žádosti se přikládá také např. podnikatelský záměr, finanční rozvaha, plánované náklady a také potvrzení o bezdlužnosti.

  Pokud je příspěvek na zřízení společensky účelného místa schválen, je možné požádat ještě o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů. Jde o překlenovací příspěvek, který se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců.

 17. Dotace na auto 2024

  Dotace na auto 2024 | © Maksim Toome / Shutterstock.comV roce 2009 se v České republice zvažovalo zavedení finančního příspěvku od státu za nákup nového automobilu, pokud by zároveň bylo odevzdáno staré auto k ekologické likvidaci. K realizaci ale bohužel nedošlo.

  Stejně tak (na rozdíl od Německa nebo Slovenska) nedošlo v ČR k zavedení dotace na elektromobil pro běžné občany. Majitelé elektromobilů v ČR přesto nějaké výhody mají. Nemusí platit dálniční poplatky a zatím mohou v Praze parkovat zdarma i v zónách placeného parkování, ačkoli do budoucna by se to už mělo týkat jen těch, kteří v hlavním městě bydlí nebo podnikají. Díky programu Nová zelená úsporám je také možné si požádat o dotaci na ekomobilitu, kdy lze získat až 25 000 Kč na jeden nabíjecí bod.

  Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Těžce zdravotně hendikepovaným pak stát přispívá v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku i na motorové vozidlo. Získat lze částku v rozmezí od 100 000 do 200 000 Kč, výše příspěvku se liší podle příjmu. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce ČR.

  Příspěvek na auto pro pěstouny

  Stát na pořízení nového auta přispívá pěstounům. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. O příspěvek je možné žádat opakovaně, součet příspěvků za posledních 10 let před podáním žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

  Příspěvek dostanou pouze pěstouni, kteří mají v péči minimálně 3 děti. Pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

 18. Dotace pro mladé zemědělce 2024

  Dotace jsou určeny na zahájení činnosti mladých zemědělských podnikatelů. Dotační podporu mohou mladí zemědělci využít například na nákup zemědělské techniky a strojů, na nákup zemědělské půdy, na rekonstrukci hospodářského objektu, revitalizaci ovocného sadu, na založení ekologických chovů, provoz ekologického zemědělství atd.

  Kdo může žádat o dotaci

  Žadatelem může být mladý začínající zemědělec ve věku od 18 do 40 let, který má potřebnou zemědělskou kvalifikaci a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.

  Jak žádat o dotaci

  Program je součástí Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027. Na podporu podnikání mladých zemědělců je v roce 2024 vyhrazeno více než 25 mil. korun. První kolo příjmu žádostí proběhlo v srpnu/září 2023, o dalších kolech bude informovat Státní zemědělský intervenční fond. Žádosti se podávají přes Portál farmáře.

Poraďte se o realizaci s odborníky

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

Nezávazná konzultace u WoltairZatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.