Povinné ručení: Srovnání bez osobních údajů 2021

Povinné ručení (známé rovněž jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) slouží k úhradě škod způsobených motorovým dopravním prostředkem. Je tedy vázané přímo na konkrétní vozidlo, nikoliv na jeho řidiče.

Kdo musí mít povinné ručení?

Povinné ručení je v České republice upraveno zákonem o povinném ručení č. 168/1999 Sb.

Tedy každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích, musí být ze zákona pojištěno kvůli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla.

Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. V opačném případě hrozí vlastníkům či spoluvlastníkům takových vozidel sankce.

V České republice nabízí možnost sjednat si povinné ručení celkem 13 pojišťoven – naposledy se přidala Pojišťovna VZP, Wüstenrot v roce 2016 pojišťovny v ČR uzavřel a přešel pod Allianz.

Přehled povinných ručení v ČR

Na území České republiky je možné zřízení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u více než deseti pojišťoven, mezi nimiž nechybí obří nadnárodní společnosti ani relativně malé pojišťovny.

V některých diskusních fórech se množí stížnosti na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, Slavii pojišťovnu a Triglav vzhledem k neochotě řešit pojistná plnění. Pokud máte s těmito pojišťovnami pozitivní či negativní zkušenosti, můžete se svěřit ve fóru.

Sankce za neplacení povinného ručení

Pokud nemáte platné povinné ručení a vozidlo máte nahlášeno v registru jako provozované (a nemusí ani jezdit), vystavujete se nebezpečí postihu ze strany policie (pokuta 5 000-40 000 Kč) a ze strany České kanceláře pojistitelů.

Výjimky jsou dvě – značky odevzdáte do depozitu nebo vozidlo odstraníte z pozemní komunikace.

Pokud ČKP zjistí, že máte přihlášeno vozidlo v registru a nemáte platné povinné ručení, pak většinou rozesílá výzvy k zaplacení příspěvku za každý den, kdy mělo být povinné ručení sjednáno. Sazba se liší dle vozidla, které je na vás přihlášeno. Denní sazba pak je např. u osobního vozidla od 1 351 cm³ do 1 850 cm³ 47 Kč.

Je tedy potřeba si hlídat např. i u prodeje, zda máte vozidlo řádně odhlášeno. V případě nejasností se můžete obrátit přímo na ČKP na telefonu +420 221 772 773 nebo využít online formulář.

Které povinné ručení si vybrat?

Nejprve si zodpovězte otázku, co od povinného ručení očekáváte.

Je velký rozdíl, pokud chcete jen splnit svou zákonnou povinnost, anebo pokud požadujete od povinného ručení určité výhody navíc. V případě prvního je plně dostačující nejlevnější dostupné pojištění na trhu, za různá připojištění je  potřeba si připlatit.

Srovnat ceny povinných ručení si můžete na následujících webech.

Ceny povinného ručení doporučujeme porovnat na všech stránkách. Provozovatelé stránek jsou odměňováni provizí za každé sjednané pojištění, a tak je možné, že mohou nabídky některých pojišťoven uměle znevýhodňovat. Typicky těch, u kterých by získali nízkou provizi.

Doporučujeme si pro tento účel zřídit novou e-mailovou schránku a pořídit záložní SIM kartu. Ve všech formulářích pak uvádějte výhradně číslo na ni. Do budoucna se tak vyhnete otravným telefonátům z call center.