Pojištění domácnosti 2021: Kalkulačka, jaká rizika kryje?

Pojištění kryje škody způsobené na vybavení domácnosti a jejích součástech, nikoliv však na nemovitosti samotné.

Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti?

Šíře pojištění se liší v závislosti na zvoleném produktu a obvykle pokrývá škody mimo jiné na:

  • movitých věcech tvořících vybavení domácnosti včetně elektroniky (počítač, televize atd.),
  • penězích, platebních kartách, ceninách a cenných papírech,
  • klenotech, špercích, drahých kovech a kamenech,
  • osobních věcech členů domácnosti,
  • drobných domácích zvířatech,
  • jízdních kolech a dalším sportovním vybavení,
  • zásobách potravin,
  • prostředcích sloužících k výdělečné činnosti,
  • knihách, rostlinách apod.

Vybavení domácnosti s vysokou pořizovací cenou, jako jsou umělecká díla nebo nákladné drahé kovy a kameny, se pojišťuje vždy samostatně.