Tipli 100 Kč zdarma

Pojištění domácnosti 2021: Kalkulačka, jaká rizika kryje?

 • Pojištění domácnosti kryje rizika v domácnosti samotné
 • Patří sem třeba poškození spotřebičů nebo zneužití platebních karet
 • Naopak sem nepatří škody na nemovitosti způsobené třeba bouří

Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti 2021: Kalkulačka, jaká rizika kryje?Šíře pojištění se liší v závislosti na zvoleném produktu a obvykle pokrývá škody mimo jiné na:

 • movitých věcech tvořících vybavení domácnosti včetně elektroniky (počítač, televize atd.)
 • penězích, platebních kartách, ceninách a cenných papírech
 • klenotech, špercích, drahých kovech a kamenech
 • osobních věcech členů domácnosti
 • drobných domácích zvířatech
 • jízdních kolech a dalším sportovním vybavení
 • zásobách potravin
 • prostředcích sloužících k výdělečné činnosti
 • knihách, rostlinách apod.

Vybavení domácnosti s vysokou pořizovací cenou, jako jsou umělecká díla nebo nákladné drahé kovy a kameny, se pojišťuje vždy samostatně.