Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2021/2022: Průvodce, formulář, rady

Hana Volencová
Publikováno 17. ledna 2022
 • Přiznání musejí podávat mimo jiné osoby s hrubým příjmem nad 15 000 Kč ročně
 • Daňové přiznání v tištěné podobě je třeba podat do 1. dubna 2022, v elektronické podobě do 2. května 2022
 • Sleva na poplatníka se oproti roku 2020 zvýšila o 3 000 Kč na 27 840 Kč
 1. Kolik je daň z příjmu

  V České republice činí základní daňová sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %, pro část příjmů nad 48násobek průměrné hrubé mzdy se uplatňuje zvýšená 23% sazba. Daň z příjmů právnických osob je 19 %.

  Od roku 2021 byla sice zrušena solidární daň, byla ale zavedena dvě daňová pásma. Daňový základ do 1 701 168 Kč za rok 2021 bude tedy podléhat 15% sazbě daně z příjmu a daňový základ nad tuto částku bude již podléhat 23% sazbě daně z příjmu. Vyšší daňové sazbě přitom budou podléhat všechny zdanitelné příjmy, tedy i z nájmu.

 2. Kdo musí podávat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2021/2022: Průvodce, formulář, rady

  Přiznání k dani z příjmu za rok 2021 musejí podat všichni ti, kdo splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  Vaše roční příjmy přesáhnou 15 000 Kč

  Daňové přiznání podáváte v případě, že vaše roční příjmy z podnikání jsou vyšší než 15 000 Kč. Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z podnikání, ze zaměstnání, z pronájmu, podíly ze zisku nebo příležitostné příjmy, například z prodeje nemovitostí.

  Podnikali jste jen několik měsíců v roce

  Daňové přiznání za rok 2021 musí podat i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost třeba jen v prvních dvou měsících roku a následně byly až do konce roku 2021 zaměstnány.

  Studenti, důchodci, maminky na mateřské

  Nemáte příjmy ze zaměstnání, ale ročně si vyděláte více než 15 000 Kč? Pak jste povinni podat daňové přiznání.

  Vykazujete daňovou ztrátu

  Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, vykazujete daňovou ztrátu. V takovém případě musíte daňové přiznání podat.

  Máte více souběžných příjmů

  Jestliže jste zaměstnáni a zároveň máte příjem z dalších činností (např. z brigády, pronájmu, kapitálového majetku atd.) vyšší než 6 000 Kč ročně, daňové přiznání podáváte sami. Svého hlavního zaměstnavatele musíte požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok.

  Máte zaměstnání a současně podnikáte

  Zaměstnanci, kteří při zaměstnání podnikají a mají z této činnosti příjem vyšší než 6 000 Kč ročně, přiznání podávají sami.

 3. Kdo nemusí podávat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 nemusíte podávat v těchto případech:

  Celý rok jste pracovali u jednoho zaměstnavatele

  V takovém případě za vás přiznání vyřídí zaměstnavatel.

  Postupně jste pracovali u několika zaměstnavatelů

  Pracovali jste pro jednoho zaměstnavatele, ukončili pracovní poměr a začali pracovat pro dalšího? Přiznání podávat nemusíte, jestliže podepíšete Prohlášení k dani dle § 38k zákona č. 586/1992 Sb.

  Neměli jste žádný příjem

  Pokud jste v uplynulém roce neměli žádný příjem, daňové přiznání nepodáváte.

  Měli jste příjem pouze od státu

  Jestliže jste měli po celý rok příjmy výhradně ze sociálních dávek, podpory z nezaměstnanosti apod., přiznání k dani z příjmů nepodáváte.

  Váš příjem již byl zdaněn

  Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Jedná se o příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmy z autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.

  Měli jste pouze příležitostné příjmy

  Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste si díky příležitostné činnosti nevydělali více než 30 000 Kč. Za příležitostné příjmy se považují výdělky, které plynou z nárazových činností, nejsou pravidelné a neprobíhají systematicky. Jde například o prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky nebo příležitostný pronájem movitých věcí.

 4. Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí

  Daňové přiznání se vyplatí podat například v situaci, kdy zaměstnanec část roku pracoval a zbylé měsíce byl registrován na úřadu práce nebo v případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou. Díky přiznání je možné dostat nazpět již zaplacené zálohy na daň.

  Pokud se žena po ukončení mateřské či rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru a odstupném, může podáním daňového přiznání získat sraženou daň. Stejně se vyplatí podat přiznání i těm poplatníkům, kteří strávili část roku na nemocenské.

 5. Do kdy podat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů se za normálních okolností podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období:

  • Daňové přiznání v papírové podobě (osobně nebo poštou) je třeba podat nejpozději do pátku 1. dubna 2022.
  • V případě elektronického podání je lhůta prodloužena až do pondělí 2. května 2022.
  • Jestliže vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce, případně máte-li nařízený audit, přiznání musíte podat do pátku 1. července 2022. Služby daňového poradce je nutné v zákonném termínu doložit potvrzenou plnou mocí.

  Daň musíte uhradit společně s odevzdáním daňového přiznání. Lze ji zaplatit převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu nebo poštovní složenkou.

 6. Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyplnění daňového přiznání

  Obecně vzato jsou to třeba ty dokumenty, které stvrzují nárok na slevu na dani, popř. na odečitatelné položky. Jde mimo jiné o potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění nebo potvrzení plateb na životní pojištění.

  U příjmů z podnikání nebo jiné samostatné činnosti je ještě potřeba

  • Závěrka daňové evidence, pokud vedete daňovou evidenci.
  • Účetní uzávěrka k 31. 12. 2021, jestliže vedete účetnictví.
  • Evidence o výši příjmů v případě, že uplatňujete výdajový paušál.
 7. Jak vypočítat a vyplnit daňové přiznání

  K výpočtu použijte daňovou kalkulačku, námi prověřenou najdete třeba zde:

  Při vyplňování přiznání doporučujeme použít daňové přiznání z loňského roku. Jestliže se nic nezměnilo, budete mít jistotu, že hodnoty napíšete do správných kolonek a neuděláte chybu.

 8. Daňové odpočty / Nezdanitelné části daně

  Odpočty na dani se odečítají ze základu daně, nikoliv od daně samotné. Dobrý článek na toto téma najdete na webu Podnikatel.cz.

  Uplatňovat lze dary fyzickým osobám, dary krve, úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, příspěvek na penzijní připojištění, důchodové pojištění nebo členské příspěvky odborům. Při splnění zákonných podmínek každá tisícikoruna daňového odpočtu představuje daňovou úsporu ve výši 150 korun.

 9. Přehled slev na dani

  Slevy na dani se odečítají od vypočítané 15% daně. V daňovém přiznání za rok 2021 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun. Slevu v plném rozsahu uplatní i ti, kteří během roku 2021 pobírali nemocenskou nebo byli po část roku nezaměstnaní.

  Získat daňový bonus (“dostat se do mínusu”) je možné pouze s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.  Nárok na bonus mají jen lidé s ročním příjmem nad 91 200 Kč.

  SlevaČástkaPoznámka
  Sleva na dani na poplatníka za rok 202127 840 KčUplatnit v plné výši ji může každý, kdo měl nějaký příjem. Nezáleží na délce příjmu.
  Sleva na dani na důchodce za rok 202127 840 KčJde o slevu pro pracujícího důchodce, nárok na ni tedy nemá automaticky každý senior.
  Sleva na dani za 1. dítě za rok 202115 204 KčPlatí pro první dítě a pouze pro měsíce, kdy dítě současně vyživujete a žije s vámi ve společné domácnosti. V opačném případě se krátí měsíčním poměrem. Sleva za dítě je jediná, se kterou se lze dostat do mínusu. To znamená, že vám stát rozdíl vrátí ve formě daňového bonusu.
  Sleva na dani za 2. dítě za rok 202122 320 KčPlatí stejné podmínky.
  Sleva na dani za 3. dítě za rok 202127 840 KčPlatí stejné podmínky.
  Sleva na dani za dítě s průkazem ZTP/P za rok 20212× základní částka
  Sleva na dani na manžela/manželku za rok 202124 840 KčSlevu na manžela/manželku lze uplatnit pouze v případě, kdy jeho/její roční příjmy nepřesáhly 68 000 Kč. Tuto možnost nemají živnostníci, kteří ke stanovení nákladů používají paušály.
  Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2021 – držitele ZTP49 680 Kč
  Sleva na dani na studenta za rok 20214 020 KčSlevu lze získat pouze za studenty denního studia do 26 let věku (u doktorandských studií do 28 let). Sleva je vždy poskytována za každý měsíc studia, dle čehož se adekvátně krátí. Pro nárokování slevy je k přiznání nutné přiložit potvrzení o studiu pro daný rok.
  Sleva za invaliditu I. + II. stupně za rok 20212 520 Kč
  Sleva za invaliditu III. stupně za rok 20215 040 Kč
  Sleva pro držitele průkazu ZTP za rok 202116 140 Kč
  Sleva za umístění dítěte (školku) za rok 2021max. 15 200 KčČástka musí vždy odpovídat skutečným nákladům, nesmí překročit maximální hranici. Do nákladů se nezapočítává stravné nebo příspěvky na kroužky.
  Sleva na pořízení a provoz EET za rok 2021max. 5 000 KčSlevu na evidenci tržeb je možné uplatnit pouze jednou, a to ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu podléhající dle zákona o elektronické evidenci tržeb.
 10. Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

  Daňový formulář je možné vyplnit přímo na webu Ministerstva financí. Po vyplnění jde uložit do formátu PDF nebo ho lze rovnou přes datovou schránku odeslat finančnímu úřadu. Kdo má datovou schránku, je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

  Vyplněné daňové přiznání pak stačí vytisknout, podepsat a doručit na finanční úřad nejpozději do pátku 1. dubna 2022.

 11. Výdajové paušály pro OSVČ

  OSVČ si mohou vybrat, zda pro daňové účely budou:

  • Uplatňovat skutečné výdaje na podnikatelskou činnost a vést účetnictví, případně jednodušší daňovou evidenci.
  • Využívat stanovené výdajové paušály.

  Výhodnost jednoho či druhého řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je třeba brát v úvahu náročnější administrativu.

  PaušálČinnostLze uplatnit do částky
  80 %příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného1 600 000 Kč
  60 %příjmy ze živnostenského podnikání1 200 000 Kč
  40 %jiné příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6800 000 Kč
  30 %příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů600 000 Kč
 12. Přehledy OSVČ a zálohy na ZP a SP za rok 2021

  Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Standardní lhůta pro podání přehledu běží do pondělí 2. května 2022. OSVČ, které podají daňové přiznání elektronicky, musí přehledy předložit do středy 1. června 2022. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce, je přehled o příjmech a výdajích nutné předložit do pondělí 1. srpna 2022. Na vyrovnání nedoplatků je 8 dní od podání.

  • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2022 je 2 627 Kč.
  • Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2022 je 2 841 Kč.

  Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Záhohy na SP je možné zaplatit vždy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Záloha za leden 2022 je splatná od 1. do 31. ledna 2022, za únor od 1. do 28. února 2022 atd. Ale pozor – za den platby se považuje ten, kdy došlo k připsání platby na účet příjemce.

 13. Zálohy na daň z příjmu

  Jestliže vaše daňová povinnost překročila 30 000 Kč, jste v následujícím roce povinni platit zálohy na daň z příjmu. Výše záloh se odvíjí od vlastní daňové povinnosti a upravuje ji paragraf 38a.

 14. Paušální daň pro podnikatele 2022

  OSVČ s ročním příjmem do milionu korun mohou od loňska sloučit daň z příjmů a platby záloh na sociální a zdravotní pojištění do jedné měsíční platby – tzv. paušální daně, která činí pro letošní rok  5 994 Kč, je tedy hruba o pětistovku vyšší než v roce 2021. Platby se posílají vždy do 20. v měsíci finančnímu úřadu, lednová splátka je o měsíci posunutá.

  Do paušálního režimu se bylo pro rok 2022 možné přihlásit (nebo z něj naopak dobrovolně vystoupit, pokud se vám loni nevyplatil) pouze do 10. ledna 2022, v průběhu roku se do něj mohou přihlásit pouze začínající OSVČ.

  V režimu paušální daně OSVČ již neplatí žádnou další daň z příjmu, stejně tak nedoplácí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Za daný rok nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích. Na druhou stranu ale nemůže uplatňovat daňové odpočty, daňové slevy ani daňový bonus. Navíc některé OSVČ stejně nakonec musí daňové přiznání a přehledy odevzdat, např. pokud měly v daném roce vyšší příjmy z nájmu než 15 000 Kč.


VK
Věra Kapičiaková 13.01.2022 – 19:42

Dobrý den, v roce 2021 jsem prodala nemovitost-chatku. Nemovitost jsem vlastnila 4 roky. Při koupi nemovitosti jsem byla nucena zaplatit dan z nabytí nemovitosti. Jsem opět povinna zaplatit dan z prodeje nemovitosti? Do nemovitosti jsem investovala , rozdíl z nabytí nemovitosti a prodeje nemovitosti činí 130 000 Kč. To znamená, že z tohoto zisku musím zaplatit dan? Na nákup chatky jsem si vzlala spotřební úvěr, znamená to tedy, že nemohu uplatnit úroky z tohoto úvěru do nákladú? Jiné investice, které jsem do chatky vložila prakticky vyrovnávají rozdíl mezi nákupem a prodejem. Musím i přesto vyplnit formulář a odeslat na finanční úřad? A zohlednuje se rovněž inflace za toto období? Děkuji za odpověd, s pozdravem Věra Kapičiaková.

Odpovědět

VJ
Věra Jindrová 10.03.2022 – 09:17

Dobrý den, zdědila jsem v roce 2021 osminu rodinného domu, který jsme jako dědici ještě v roce 2021 prodali, je mi 73 let, jsem držitelem ZTP, budu platit daň z příjmu a mohu si odečíst částku na ZTP, dědictví bylo po sestřenici, která dům měla k trvalému bydlení. Děkuji Jindrová

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.