Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020/2021: Průvodce, formulář, rady

Lenka Chládková
Publikováno 25. března 2021
 • Přiznání musejí podávat mimo jiné osoby s příjmem nad 15 000 Kč ročně
 • Daňové přiznání v elektronické podobě lze podat do 1. června 2021
 • Podrobné informace kdo a do kdy má podat přiznání najdete v článku
 1. Kdo musí podávat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020/2021: Průvodce, formulář, rady

  Přiznání k dani z příjmu za rok 2020 musejí podat všichni ti, kdo splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  Vaše roční příjmy jsou nad 15 000 Kč

  Daňové přiznání podáváte v případě, že vaše roční příjmy z podnikání jsou vyšší než 15 000 Kč. Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z podnikání, ze zaměstnání, z pronájmu, podíly ze zisku nebo příležitostné příjmy, například z prodeje nemovitostí.

  Podnikali jste jen několik měsíců v roce

  Daňové přiznání za rok 2020 musí podat i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost třeba jen v prvních dvou měsících roku a následně byly až do konce roku 2020 zaměstnány.

  Studenti, důchodci, maminky na mateřské

  Nemáte příjmy ze zaměstnání, ale ročně si vyděláte více než 15 000 Kč? Pak jste povinni podat daňové přiznání.

  Vykazujete daňovou ztrátu

  Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, vykazujete daňovou ztrátu. V takovém případě musíte daňové přiznání podat.

  Máte více souběžných příjmů

  Jestliže jste zaměstnáni a zároveň máte příjem z dalších činností (např. z brigády, pronájmu, kapitálového majetku atd.) vyšší než 6 000 Kč ročně, daňové přiznání podáváte sami. Svého hlavního zaměstnavatele musíte požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok.

  Máte zaměstnání a současně podnikáte

  Zaměstnanci, kteří při zaměstnání podnikají a mají z této činnosti příjem vyšší než 6 000 Kč ročně, přiznání podávají sami.

  Vaše hrubá mzda za rok 2020 je vyšší než 1 672 080 korun

  Zaměstnanci s roční hrubou mzdou nad 1 672 080 korun si musí podat daňové přiznání sami, přestože po celý rok pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele a neměli žádné jiné zdanitelné příjmy, jejich příjem je předmětem solidární daně.

 2. Kdo nemusí podávat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 nemusíte podávat, v těchto případech:

  Celý rok jste pracovali u jednoho zaměstnavatele

  V takovém případě za vás přiznání vyřídí zaměstnavatel.

  Postupně jste pracovali u několika zaměstnavatelů

  Pracovali jste pro jednoho zaměstnavatele, ukončili pracovní poměr a začali pracovat pro dalšího? Přiznání podávat nemusíte, jestliže podepíšete prohlášení k dani dle § 38k zákona č. 586/1992 Sb..

  Neměli jste žádný příjem

  Pokud jste v uplynulém roce neměli žádný příjem, daňové přiznání nepodáváte.

  Měli jste příjem pouze od státu

  Jestliže jste měli po celý rok příjmy výhradně ze sociálních dávek, podpory z nezaměstnanosti apod., přiznání k dani z příjmů nepodáváte.

  Váš příjem již byl zdaněn

  Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Jedná se o příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmy z autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.

  Měli jste pouze příležitostné příjmy

  Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste si díky příležitostné činnosti nevydělali více než 30 000 Kč. Za příležitostné příjmy se považují výdělky, které plynou z nárazových činností, nejsou pravidelné a neprobíhají systematicky. Jde například o prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky, nebo příležitostný pronájem movitých věcí.

 3. Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí

  Daňové přiznání se vyplatí podat například v situaci, kdy zaměstnanec část roku pracoval a zbylé měsíce byl registrován na úřadu práce, nebo v případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou. Díky přiznání je možné dostat nazpět již zaplacené zálohy na daň.

  Pokud se žena po ukončení mateřské či rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru a odstupném, může podáním daňového přiznání získat sraženou daň. Stejně se vyplatí podat přiznání i těm poplatníkům, kteří strávili část roku na nemocenské.

 4. Do kdy podat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů se za normálních okolností podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, kvůli koronaviru byla lhůta o jeden měsíc prodloužena:

  • Daňové přiznání v papírové podobě je třeba podat nejpozději do pondělí 3. května 2021.
  • V případě elektronického podání je lhůta prodloužena až do úterý 1. června 2021.
  • Jestliže vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce, případně máte-li nařízený audit, přiznání musíte podat do čtvrtka 1. července 2021. Služby daňového poradce je nutné v zákonném termínu doložit potvrzenou plnou mocí.

  Stejné termíny platí i pro zaplacení daně. Daň lze zaplatit převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu, nebo poštovní složenkou.

 5. Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyplnění daňového přiznání

  Obecně vzato jsou třeba ty dokumenty, které stvrzují nárok na slevu na dani, popř. na odečitatelné položky. Jde mimo jiné o potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění nebo potvrzení plateb na životní pojištění.

  U příjmů z podnikání nebo jiné samostatné činnosti je ještě potřeba

  • Závěrka daňové evidence, pokud vedete daňovou evidenci.
  • Účetní uzávěrka k 31.12.2020, jestliže vedete účetnictví.
  • Evidence o výši příjmů, v případě že uplatňujete výdajový paušál.
 6. Jak vypočítat a vyplnit daňové přiznání

  K výpočtu použijte daňovou kalkulačku, námi prověřenou najdete třeba zde:

  Při vyplňování přiznání doporučujeme použít daňové přiznání z loňského roku. Jestliže se nic nezměnilo, budete mít jistotu, že hodnoty napíšete do správných kolonek a neuděláte chybu.

 7. Daňové odpočty / Nezdanitelné části daně

  Odpočty na dani se odečítají ze základu daně, nikoliv od daně samotné. Dobrý článek na toto téma najdete na webu Podnikatel.cz.

  Uplatňovat lze dary fyzickým osobám, dary krve, úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, příspěvek na penzijní připojištění, důchodové pojištění nebo členské příspěvky odborům. Při splnění zákonných podmínek každá tisícikoruna daňového odpočtu představuje daňovou úsporu ve výši 150 korun.

 8. Přehled slev na dani

  Slevy na dani se odečítají od vypočítané 15% daně. V daňovém přiznání za rok 2020 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Slevu v plném rozsahu uplatní i ti, kteří během roku 2020 pobírali nemocenskou nebo byli po část roku nezaměstnaní.

  Získat daňový bonus (“dostat se do mínusu”) je možné pouze s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.

  SlevaČástkaPoznámka
  Sleva na dani na poplatníka za rok 202024 840 KčUplatnit v plné výši ji může každý, kdo měl nějaký příjem. Nezáleží na délce příjmu.
  Sleva na dani na důchodce za rok 202024 840 KčJde o slevu pro pracujícího důchodce, nárok na ni tedy nemá automaticky každý senior.
  Sleva na dani za 1. dítě za rok 202015 204 KčPlatí pro první dítě a pouze pro měsíce, kdy dítě současně vyživujete a žije s vámi ve společné domácnosti. V opačném případě se krátí měsíčním poměrem. Sleva za dítě je jediná, se kterou se lze dostat do mínusu. To znamená, že vám stát rozdíl vrátí ve formě daňového bonusu.
  Sleva na dani za 2. dítě za rok 202019 404 KčPlatí stejné podmínky
  Sleva na dani za 3. dítě za rok 202024 204 KčPlatí stejné podmínky
  Sleva na dítě ZTP/P za rok 20202× základní částka
  Maximální daňový bonus za rok 202060 300 KčNárok na daňový bonus vzniká pouze těm, kdo si za daný rok vydělali alespoň 87 600 Kč, do této částky se započítávají pouze příjmy z podnikání a  zaměstnání. Do této hranice se nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku. 
  Sleva na dani na manžela/manželku za rok 202024 840 KčSlevu na manžela/manželku lze uplatnit pouze v případě, kdy jeho/její roční příjmy nepřesáhly 68 000 Kč. Tuto možnost nemají živnostníci, kteří ke stanovení nákladů používají paušály.
  Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2020 – držitele ZTP49 680 Kč
  Sleva na dani na studenta za rok 20204 020 KčSlevu lze získat pouze za studenty denního studia do 26 let věku (u doktorandských studií do 28 let). Sleva je vždy poskytována za každý měsíc studia, dle čehož se adekvátně krátí. Pro nárokování slevy je k přiznání nutné přiložit potvrzení o studiu pro daný rok.
  Sleva za invaliditu I. + II. stupně za rok 20202 520 Kč
  Sleva za invaliditu III. stupně za rok 20205 040 Kč
  Sleva pro držitele průkazu ZTP za rok 202016 140 Kč
  Sleva za umístění dítěte (školku) za rok 202014 600 KčČástka musí vždy odpovídat skutečným nákladům, nesmí překročit maximální hranici. Do nákladů se nezapočítává stravné nebo příspěvky na kroužky.
  Sleva na pořízení a provoz EET za rok 2020max. 5 000 KčSlevu na evidenci tržeb je možné uplatnit pouze jednou, a to ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu podléhající dle zákona o elektronické evidenci tržeb.
 9. Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020

  Daňový formulář je možné vyplnit přímo na webu Ministerstva financí. Po vyplnění jde uložit do formátu .pdf, nebo ho lze rovnou přes datovou schránku odeslat finančnímu úřadu. Kdo má datovou schránku, je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

  Vyplněné daňové přiznání pak stačí vytisknout, podepsat a doručit na finanční úřad nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021.

 10. Výdajové paušály pro OSVČ

  OSVČ si mohou vybrat, zda pro daňové účely budou:

  • Uplatňovat skutečné výdaje na podnikatelskou činnost a vést účetnictví, případně jednodušší daňovou evidenci.
  • Využívat stanovené výdajové paušály.

  Výhodnost jednoho či druhého řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je třeba brát v úvahu náročnější administrativu.

  PaušálČinnostLze uplatnit do částky
  80 %příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného1 600 000 Kč
  60 %příjmy ze živnostenského podnikání1 200 000 Kč
  40 %jiné příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6800 000 Kč
  30 %příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku600 000 Kč
 11. Přehledy OSVČ a zálohy na ZP a SP 2020

  Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Standardní lhůta pro podání přehledu běží do pondělí 3. května 2021. OSVČ, které podají daňové přiznání elektronicky, musí přehledy předložit do 3. června 2021. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce, je přehled o příjmech a výdajích nutné předložit do pondělí 2. srpna 2021. Na vyrovnání nedoplatků je ještě dalších 8 dní.

  • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2021 je 2 393 Kč.
  • Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2021 je 2 588 Kč.

  Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Záhohy na SP je možné zaplatit vždy od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Záloha na leden 2021 je splatná od 1. do 31. ledna 2021, únor od 1. do 28. února 2021, atd. Ale pozor – za den platby se považuje den, kdy došlo k připsání platby na účet.

  Kvůli epidemii koronaviru bylo živnostníkům prominuto sociální a zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020 v minimální výši. OSVČ vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost bylo odpuštěno celkem 29 376 Kč. Tato částka bude zohledněna v přehledech o příjmech a výdajích za rok 2020.

 12. Zálohy na daň z příjmu

  Jestliže vaše daňová povinnost překročila 30 000 Kč, jste v následujícím roce povinni platit zálohy na daň z příjmu. Výše záloh se odvíjí od vlastní daňové povinnosti a upravuje ji paragraf 38 a.

 13. Paušální daň pro podnikatele 2021

  OSVČ s ročním příjmem do milionu korun mohou letos sloučit daň z příjmů a platby na sociální a zdravotní pojištění do jedné měsíční platby – tzv. paušální daně, která činí 5 469 Kč. Do paušálního režimu se pro rok 2021 bylo možné přihlásit pouze do 11. ledna 2021.

  S paušální daní OSVČ již neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění a za rok 2021 nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích, na druhou stranu ale nemohou uplatňovat daňové odpočty, daňové slevy ani daňový bonus.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.