, firma | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Dopis

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Vzor dopisu je jeden z nejobecnějších předtisků vůbec. Využití najde ve všech typech obchodní korespondence, když se používá k psaní žádostí, objednávek i jiných písemností. Vzor dopisu lze personifikovat použitím vlastního loga či názvu firmy. Na vzoru dopisu stačí prakticky upravit jen několik jednoduchých částí. Jedná se zejména o adresu odesílatele (hlavičku), adresu příjemce, odvolací údaje a o text samotného dopisu. Tento […] Celý článek »

Přiznání k silniční dani

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Formulář přiznání k dani silniční využijí všechny fyzické i právnické osoby, jež podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, musejí podávat přiznání k silniční dani. Přiznání k silniční dani se odevzdává vyplněné na světle modrém formuláři příslušnému finančnímu úřadu. Úvodní strana tiskopisu čítá kolonky pro vyplnění informací o poplatníkovi, rozlišení zdali se jedná o právnickou či fyzickou osobu, kontaktní […] Celý článek »

Prohlášení správce vkladu

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Vzorový předtisk prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky přijde vhod všem fyzickým osobám, které právě zakládají firmu, třeba společnost s ručením omezeným. Vzor formuláře nemá jednotnou formu, avšak měl by obsahovat informace o správci základního jmění společnosti (včetně jeho jména, adresy a rodného čísla). V prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky by měla být samozřejmě identifikovaná i samotná společnost […] Celý článek »

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Vzor společenské smlouvy je k dispozici zdarma ke stažení všem fyzickým osobám, které se rozhodly založit společnost s ručením omezeným (s. r. o.). Společenská smlouva pro společnost s ručením omezeným se sjednává mezi všemi společníky firmy, všichni z nich tak v ní musejí být jedinečně identifikováni. A to alespoň prostřednictvím jména, adresy, data narození a rodného čísla. Společenská smlouva by dále měla […] Celý článek »

Dodací list

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Dodací list je nezbytný doklad zejména u podnikatelů a živnostníků, kteří se zabývají dodávkou zboží. Dodavatel je při odeslání zboží spolu s ním povinen přiložit i dodací list, kterým poté odběratel deklaruje převzetí zásilky v určitý čas. Vzor dodacího listu si můžete upravit k obrazu svému a doplnit ho například logem své společnosti. Hlavní součástí dodacího listu je jeho označení a datum jeho vystavení. […] Celý článek »

Příjmový pokladní doklad a stvrzenka

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor formuláře příjmový pokladní doklad a stvrzenka využijí zejména účetní a drobní živnostníci při operacích souvisejících s příchozí platbou v hotovosti. Její část příjmový pokladní doklad zůstává u účetní jednotky a je jakýmsi dokladem, který potvrzuje příjem peněz do pokladny. Druhá část stvrzenka je pak dokladem pro plátce a svědčí o skutečné úhradě peněz. Tiskopis příjmový pokladní doklad a stvrzenka lze vyplnit buď v textovém editoru […] Celý článek »

Daňový doklad – faktura

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Formulář daňový doklad, někdy nazývaný také faktura, slouží jako účet za dodané zboží či za odvedenou práci. Zpravidla obsahuje detailní popis zboží či služeb, způsob platby a datum splatnosti platby. Náležitosti faktury jsou nepřímo definovány hned několika zákony. Jedním z nich je paragraf 13a Obchodního zákoníku, který stanovuje, že každý podnikatel je mimo jiné na všech svých fakturách povinen […] Celý článek »

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová komentáře 2

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty využijí všichni podnikatelé, živnostníci a zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty – a to jak po tuzemsku, tak do zahraničí. Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty. První část tiskopisu – cestovní příkaz – pak obsahuje i části vyúčtování pracovní cesty […] Celý článek »

Dohoda o provedení práce

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor formuláře dohody o provedení práce slouží k uzavření smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné […] Celý článek »

Dohoda o pracovní činnosti

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor formuláře dohoda o pracovní činnosti slouží k uzavření písemného smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat […] Celý článek »