, Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty zdarma ke stažení

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty využijí všichni podnikatelé, živnostníci a zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty – a to jak po tuzemsku, tak do zahraničí. Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty.

První část tiskopisu – cestovní příkaz – pak obsahuje i části vyúčtování pracovní cesty a výdajový a příjmový doklad pro zaúčtování záloh a dalších výdajů souvisejících se služební cestou.

Druhá část vzoru formuláře obsahuje kolonky pro podrobný rozpis pracovní cesty.

Náležitosti cestovního příkazu a vyúčtování pracovní cesty

 • Nezbytné náležitosti
  Cestovní příkaz se vyplňuje vždy, když zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu. Zaměstnanec musí podpisem cestovního příkazu s pracovní cestou souhlasit před započetím pracovní cesty. V cestovním příkazu musí být uvedeno místo  pracovní cesty, datum a určený dopravní prostředek.
 • Místo výkonu práce a vliv na pracovní cestu
  Stanovené místo výkonu práce je zásadní pro pracovní cesty. Například pokud výkon práce v pracovní smlouvě je Brno, Moravské náměstí 12 bude se za pracovní cestu počítat i návštěva místa na druhém konci Brna. Pokud místo výkonu práce je uvedeno Brno, cesta na druhou stranu města se za pracovní cestu nepovažuje.
 • Vyúčtování pracovní cesty
  Při vyúčtování je zaměstnanec povinen doložit jízdenky z autobusu, vlaku apod., případně vypočítat cestovní náhrady při použití vlastního auta. Zaměstnanci náleží stravné podle doby strávené na pracovní cestě dle § 163 a § 176 Zákoníku práce.
 • Právní náležitosti
  Veškeré náležitosti ohledně cestovních příkazů a jejich vyúčtování podléhá ustanovením zaměstnavatele, které musí být v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb.
 • Kdy a kam odevzdat
  Cestovní příkaz musí být odsouhlasen podpisem zaměstnance před započetím pracovní cesty a vyúčtování pracovní cesty je provedeno po skončení pracovní cesty. Místo a termín odevzdání se řídí vnitřními předpisy zaměstnavatele, které musí být v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb.

Vzor “Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty” zdarma ke stažení

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty je vám k dispozici ke stažení zdarma.

Stáhnout zdarma cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

Diskuze Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty