Vzory zdarma

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty zdarma ke stažení

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty využijí všichni podnikatelé, živnostníci a zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty – a to jak po tuzemsku, tak do zahraničí. Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty.

První část tiskopisu – cestovní příkaz – pak obsahuje i části vyúčtování pracovní cesty a výdajový a příjmový doklad pro zaúčtování záloh a dalších výdajů souvisejících se služební cestou.

Druhá část vzoru formuláře obsahuje kolonky pro podrobný rozpis pracovní cesty.

Náležitosti cestovního příkazu a vyúčtování pracovní cesty

Cestovní příkaz se vyplňuje vždy, když zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu.

Zaměstnanec musí podpisem cestovního příkazu s pracovní cestou souhlasit před započetím pracovní cesty.

V cestovním příkazu musí být uvedeno místo  pracovní cesty, datum a určený dopravní prostředek.

Místo výkonu práce a vliv na pracovní cestu

Stanovené místo výkonu práce je zásadní pro pracovní cesty.

Například pokud výkon práce v pracovní smlouvě je Brno, Moravské náměstí 12 bude se za pracovní cestu počítat i návštěva místa na druhém konci Brna.

Pokud místo výkonu práce je uvedeno Brno, cesta na druhou stranu města se za pracovní cestu nepovažuje.

Vyúčtování pracovní cesty

Při vyúčtování je zaměstnanec povinen doložit jízdenky z autobusu, vlaku apod., případně vypočítat cestovní náhrady při použití vlastního auta.

Zaměstnanci náleží stravné podle doby strávené na pracovní cestě dle § 163 a § 176 Zákoníku práce.

Právní náležitosti

Veškeré náležitosti ohledně cestovních příkazů a jejich vyúčtování podléhá ustanovením zaměstnavatele, které musí být v souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

Kdy a kam odevzdat

Cestovní příkaz musí být odsouhlasen podpisem zaměstnance před započetím pracovní cesty a vyúčtování pracovní cesty je provedeno po skončení pracovní cesty.

Místo a termín odevzdání se řídí vnitřními předpisy zaměstnavatele, které musí být v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb.

Vzor “Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty” zdarma ke stažení

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty je vám k dispozici ke stažení zdarma.

Stáhnout zdarma cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

Diskuze