Tipli 100 Kč zdarma

Co kryje havarijní pojištění?

 • Havarijní pojištění kryje škody při havárii, odcizení vozidla nebo při živelní údálosti
 • Před sjednáním si důrazně doporučujeme přečíst část s výlukami
 • Na cenu má vliv především výše krytí, hodnota vozu a pojišťovna
 1. Havárie

  Pojištěna je škoda na vozidle a zdraví posádky vozu v důsledku dopravní nehody zaviněné pojištěným i druhou osobou. V případě pojistné události zaviněné druhou osobou je možné škodu krýt buď z jejího povinného ručení, nebo právě z havarijního pojištění.

 2. Odcizení vozidla

  Jedná se o nejnákladnější část z havarijního pojištění. Jeho cenu můžete snížit instalací bezpečnostních prvků do vozidla, jako je mechanická páka na volant, imobilizér, alarm či vyhledávací zařízení.

 3. Živelní událost

  Pojištění kryje škody způsobené záplavami, povodněmi, kroupami, úderem blesku, sesuvem laviny a dalšími přírodními živly.

 4. Vandalismus

  Kryty jsou škody způsobené úmyslným jednáním jiné osoby s úmyslem poškodit či odcizit pojištěné vozidlo.

 5. Pojištění stavu vozidla

  Pojistit lze čelní i všechna další okna, popř. celé vozidlo pro případ střetu se zvěří. Sjednané havarijní pojištění může zahrnovat i asistenční službu nebo zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy poškozeného.

Pozor na výluky z pojištění

Podmínky havarijních pojištění jsou u různých společností rozdílné a často čítají celou řadu výluk a situací, na které se pojištění nevztahuje. Při výběru havarijního pojištění si proto nezapomeňte důkladně přečíst smluvní podmínky.