Hodonín: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Hodonín | © János Korom Dr. | Flickr.com

Znak města Hodonín1Hodonín – základní informace

Nejlepší hotely v Hodoníně

  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Okres: Hodonín
  • Obec s rozšířenou působností: Hodonín
  • PSČ Hodonín: 69501
  • Počet obyvatel Hodonín: 25 479
  • Distributor elektřiny v Hodoníně: E.ON Distribuce, a.s.
  • Distributor plynu v Hodoníně: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Hodonín 2020

  • Dodavatel vody v Hodoníně: Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Hodoníně pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 30,73 Kč 38,03 Kč 862,50 Kč 77,72 Kč
2017 31,95 Kč 39,95 Kč 862,50 Kč 80,86 Kč
2018 32,84 Kč 41,15 Kč 862,50 Kč 82,95 Kč
2019 34,48 Kč 42,85 Kč 862,50 Kč 86,29 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
35,18 Kč 45,34 Kč 863 Kč 89,48 Kč
2020
od 1.5.2020
33,65 Kč 43,37 Kč 825 Kč 85,59 Kč

Domácnosti navíc platí roční paušální poplatek. V celkové ceně vody uvedené v tabulce je již poplatek započítán s ohledem na průměrnou spotřebu vody v domácnosti.

3Poplatek za svoz odpadu Hodonín 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Hodoníně pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 600 Kč
2017 600 Kč
2018 600 Kč
2019 600 Kč
2020 600 Kč

4Poplatek za psa Hodonín 2020

Místní poplatek ze psů v roce 2020 v Hodoníně činí 780 Kč za prvního psa a 1 200 Kč za každého dalšího. Občané nad 65 let pobírající důchod mají sazbu sníženou na 200 a 300 Kč.

Osvobození od poplatku po dobu 1 roku je možné u psů adoptovaných z útulku.

5MHD Hodonín: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Hodoníně jezdí autobusy. Platí zde tarif IDS JMK, zóna 900. Zdarma jezdí děti do 6 let.

Základní nepřestupní jízdenka stojí 10 Kč, zlevněná pro děti, studenty do 26 let a seniory starší 65 let je za 2 Kč.

Časové jízdenky:

Základní Děti, studenti do 26 let a senioři nad 65 let
Měsíční 280 Kč 70 Kč
Čtvrtletní 720 Kč 180 Kč
Roční 2 500 Kč 625 Kč

Nadmořská výška města Hodonín, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Hodonín 2020

Nahlásit chybu