Čestné prohlášení a podpisový vzor

Veronika Jelínková
Publikováno 16. března 2021

Vzor formuláře čestné prohlášení a podpisový vzor přijde vhod nejen všem fyzickým osobám, které se chystají založit firmu. Po vyplnění nezbytných údajů, mezi nimiž je například jedinečná identifikace dané osoby a dané firmy je nutné souhlasit se všemi podmínkami, které jsou na vzoru čestného prohlášení vypsané.

Tento souhlas se stvrzuje podpisem, který zároveň slouží jako podpisový vzor. Proto je nutné tento formulář čestné prohlášení vyplnit opravdu pečlivě. Tiskopis čestné prohlášení je navíc nutné nechat úředně potvrdit.

Na závěr ještě podotkněme, že se jedná o vzor čestného prohlášení dle § 135/2 Obchodního zákoníku, § 194/7 Obchodního zákoníku a § 6 a § 8 Živnostenského zákona.

Náhled vzoru Čestné prohlášení a podpisový vzor

Čestné prohlášení a podpisový vzor

podle § 135/2 Obchodního zákoníku, § 194/7 Obchodního zákoníku a § 6 a § 8 Živnostenského zákona

Já, níže podepsaný

Jméno, příjmení _____

Trvalé bydliště _____

Bydliště v ČR _____

Firma _____

Se sídlem _____

Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušným ustanovením Obchodního zákoníku.

Prohlašuji, že splňuji všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního zákona a že u mne není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti – tzn., že již mi bylo 18 let, jsem způsobilý k právním úkonům a jsem bezúhonný, což dokládám výpisem z rejstříků trestů.

Čestně prohlašuji, že u mne nejsou dány překážky provozování živnosti, tzn., že na můj majetek nebyl prohlášen konkurz ani nucené vyrovnání, a že mi soudem nebo správním orgánem nebyl uložen zákaz činnosti týkající se živnosti, která je předmětem podnikání obchodní společnosti, jíž jsem statutárním orgánem.

Jsem si plně vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek či trestný čin.

Toto prohlášení s úředně ověřeným podpisem rovněž představuje vzor podpisu, kterým se jako statutární orgán či člen takového orgánu budu za společnost podepisovat.

Pardubice 20. února 2024

_____
(jméno a příjmení)

Aktuální výpis z rejstříku trestů

Ověření podpisu:

Vzor “Čestné prohlášení a podpisový vzor” zdarma ke stažení

Čestné prohlášení je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma čestné prohlášení a podpisový vzor


l
lmazak@seznam.cz 24.02.2020 – 10:19

AH
Alena Hodulová 08.03.2021 – 09:05

Cesta z Ostravy do Frýdku-Místku povolení k lékařum

Odpovědět

Napsat komentář

Další vzory z kategorie


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás