České dráhy: Odškodnění za zpoždění vlaku (NÁVOD 2020)

Odškodnění za zpoždění vlaku

Základní podmínky pro uznání této kompenzace jsou celkem tři:

  • musíte cestovat přímo zpožděným spojem
  • doba zpoždění musí být přinejmenším 60 minut
  • je stanovena minimální cena jízdenky (viz níže)
Zpoždění vlaku je 60–119 minut
Nejprve je nutné zkontrolovat cenu jízdenky pro jeden směr a pro jednoho cestujícího – musí činit alespoň 360 Kč ve vnitrostátní a 16 €426 Kč v mezinárodní přepravě. Splňujete-li tuto podmínku a doba zpoždění je 60 až 119 minut, máte nárok na odškodnění ve výši 25 % z ceny jízdenky.
Zpoždění vlaku je 120 minut a více
Za této situace musí výše zmiňovaná cena jízdenky dosáhnout alespoň 180 Kč ve vnitrostátní a 8 €213 Kč v mezinárodní přepravě. Je-li tomu tak, bude vám vráceno 50 % z ceny jednosměrné jízdenky.

Pro sledování aktuálních zpoždění vlaků doporučujeme tuto přehlednou mapkunádražní informační tabule.

Uplatnit nárok na kompenzaci můžete na webu ČD, nebo na staniční přepážce. Připravte se na vyplňování záludného formuláře! Nezapomeňte si nechat vypsat také potvrzení o zpoždění vlaku, a to buď u průvodčího, nebo u pokladní přepážky po vystoupení z vlaku.

Žádat o kompenzaci můžete u mezinárodní přepravy 3 měsíce zpětně. Vždy je třeba mít k dispozici originály jízdních dokladů.

Nestihli jste poslední spoj?

U vnitrostátní přepravy máte nárok na alternativní přepravu do místa vyznačeného na jízdence. Po domluvě můžete využít spoj jiného dopravce (vlakového nebo autobusového) a v krajním případě také taxi. Dráhy vám přepravu proplatí, vždy je však bezpodmínečně nutné se nejprve domluvit se zaměstnancem Českých drah ve stanici, ve které vám spoj ujel.

Není-li možné dokončit přepravu pomocí alternativní přepravy, vzniká cestujícím nárok na přiměřenou úhradu za ubytování v místě, kde došlo k ujetí spoje, a také za nezbytné výdaje nutné k dopravě na místo ubytování.

V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu vlaku o více než 1 hodinu vám České dráhy poskytnou voucher na občerstvení v množství odpovídající čekací době (pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo jestliže může být dodáno).

Mrzli jste, pekli jste se a první třída nikde?

Ve vlacích kategorií R (rychlík), Ex (expres), IC (Inter-City), EC (Euro-City), SC (Super-City) a EN (Euro-Night) vzniká nárok na odškodnění také v případech nefunkční klimatizace či topení, není-li řazen vůz první třídy nebo chybí-li garantované elektrické zástrčky.

V rámci vnitrostátní přepravy můžete požádat o odškodnění ihned u průvodčího, který vám v případě uznání vystaví dobropis na služby Českých drah ve výši 30 Kč. Při mezinárodní přepravě činí výše odškodného 25 % z ceny jízdenky a rezervace, nárokovat odškodnění si můžete stejným způsobem, jako je tomu u zpoždění.