Rychvald: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Rychvald | © Michal Klajban | Wikipedia

Znak města Rychvald1Rychvald – základní informace

Nejlepší hotely v Rychvaldu

  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Karviná
  • Obec s rozšířenou působností: Bohumín
  • PSČ Rychvald: 73532
  • Počet obyvatel Rychvald: 7 151
  • Distributor elektřiny v Rychvaldu: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Rychvaldu: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Rychvald 2020

  • Dodavatel vody v Rychvaldu: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Aktuální vodné a stočné v Rychvaldu pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Od 1. května 2020 je sníženo DPH z 15 na 10 %.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 40,70 Kč 37,18 Kč 77,88 Kč
2017 41,41 Kč 37,32 Kč 78,73 Kč
2018 42,64 Kč 38,43 Kč 81,08 Kč
2019 45,06 Kč 40,02 Kč 85,08 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
47,27 Kč 41,99 Kč 89,26 Kč
2020
od 1.5.2020
45,21 Kč 40,16 Kč 85,37 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Rychvald 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Rychvaldu pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 492 Kč
2017 492 Kč
2018 492 Kč
2019 492 Kč
2020 492 Kč

4Poplatek za psa Rychvald 2020

Místní poplatek ze psů v Rychvaldu pro rok 2020 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, nebo 200 Kč za jednoho psa v rodinném domě.

Snížená sazba pro seniory od 65 let je 100 a 200 Kč. Psi adoptovaní z útulku jsou od poplatku trvale osvobozeni.

Nadmořská výška města Rychvald, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Rychvald 2020

Nahlásit chybu