, Rychvald 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Rychvald: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Rychvald | © Michal Klajban | Wikipedia

Znak města Rychvald1Rychvald – základní informace

Nejlepší hotely v Rychvaldu

  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Karviná
  • Obec s rozšířenou působností: Bohumín
  • PSČ Rychvald: 73532
  • Počet obyvatel Rychvald: 7 151
  • Distributor elektřiny v Rychvaldu: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Rychvaldu: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Rychvald 2019

  • Dodavatel vody v Rychvaldu: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Aktuální vodné a stočné v Rychvaldu pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 40,70 Kč 37,18 Kč 77,88 Kč
2017 41,41 Kč 37,32 Kč 78,73 Kč
2018 42,64 Kč 38,43 Kč 81,08 Kč
2019 45,06 Kč 40,02 Kč 85,08 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Rychvald 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Rychvaldu pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 492 Kč
2017 492 Kč
2018 492 Kč
2019 492 Kč

4Poplatek za psa Rychvald 2019

Místní poplatek ze psů v Rychvaldu pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, nebo 200 Kč za jednoho psa v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa stejného držitele je sazba zvýšená o 50 %. Psi adoptovaní z útulku jsou od poplatku trvale osvobozeni.

Nadmořská výška města Rychvald, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Rychvald 2019

Nahlásit chybu