Rychvald: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Rychvald | © Michal Klajban | Wikipedia

Znak města Rychvald1Rychvald – základní informace

Nejlepší hotely v Rychvaldu

  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Karviná
  • Obec s rozšířenou působností: Bohumín
  • PSČ Rychvald: 73532
  • Počet obyvatel Rychvald: 7 151
  • Distributor elektřiny v Rychvaldu: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Rychvaldu: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Rychvald 2020

  • Dodavatel vody v Rychvaldu: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Aktuální vodné a stočné v Rychvaldu pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

RokVodnéStočnéCena celkem
201640,70 Kč37,18 Kč77,88 Kč
201741,41 Kč37,32 Kč78,73 Kč
201842,64 Kč38,43 Kč81,08 Kč
201945,06 Kč40,02 Kč85,08 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Rychvald 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Rychvaldu pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

RokPoplatek za svoz odpadu
2016492 Kč
2017492 Kč
2018492 Kč
2019492 Kč

4Poplatek za psa Rychvald 2020

Místní poplatek ze psů v Rychvaldu pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, nebo 200 Kč za jednoho psa v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa stejného držitele je sazba zvýšená o 50 %. Psi adoptovaní z útulku jsou od poplatku trvale osvobozeni.

Nadmořská výška města Rychvald, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Rychvald 2020

Nahlásit chybu