Příspěvek na letní tábor 2024: 6 tipů, kde ho získat

Hana Volencová
Publikováno 15. března 2024
 • Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven
 • Na dětský tábor mohou přispívat i zaměstnavatelé nebo radnice
 • Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu
 1. Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

  Příspěvek na letní tábor 2024: 6 tipů, kde ho získat

  Kromě Všeobecné zdravotní pojišťovny letos můžete získat příspěvek na letní tábor od všech zdravotních pojišťoven, které na území České republiky působí. Peníze dostanete zpětně, obvykle na základě vyplněné žádosti, potvrzujícího formuláře a dokladu o zaplacení.

  Pozor však na to, že u příspěvku od zdravotní pojišťovny může figurovat podmínka, aby byl tábor pohybově či sportovně zaměřený. Někdy zase příspěvek na tábor neexistuje samostatně, ale spadá do příspěvku na sport, který už jste možná letos vyčerpali na zájmový kroužek. U některých pojišťoven je také stanoven limit finančních prostředků nebo jasně daný počet příspěvků, které může jeden pojištěnec za rok využít.

  Vždy si proto nastudujte konkrétní podmínky vaší zdravotní pojišťovny, které najdete na jejím oficiálním webu. Odkazy přikládáme.

  Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

  Příspěvek na tábor VZP v roce 2024 neposkytuje, dětem však nabízí příspěvek na pravidelné pohybové či sportovní aktivity organizované v rámci školy i mimo ni, nebo na lyžařský výcvik v délce alespoň 5 dní.

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)

  U Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Příspěvek ZPMV na letní tábor je ve výši 500 Kč a mohou ho čerpat děti ve věku do 18 let včetně, které se účastní sportovně pohybového pobytu během prázdnin, tedy konkrétně kdykoli v období od 28. června do 1. září 2024.

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

  Příspěvek ČPZP na tábor je letos ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit ho lze na příměstské i pobytové tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny. Zároveň se musí konat na území České republiky.

  Oborová zdravotní pojišťovna (207)

  Příspěvek OZP na tábor, ozdravné či sportovní pobyty mohou klienti čerpat prostřednictvím aplikace Vitakarta. Ve Vitakartě sbíráte kredity za to, že se aktivně staráte o své zdraví, a ty máte potom možnost vyměnit za příspěvek na konkrétní program. Kredity si můžete i vzájemně převádět mezi rodinou a přáteli. Pojišťovna uvádí, že na letní tábory takto lze čerpat příspěvek až 10 000 Kč.

  Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

  Děti od 4 do dovršených 18 let dostanou od VoZP příspěvek na tábor, přesněji řečeno na letní pohybově zaměřený pobyt, v případě, že trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 24. června do 31. srpna 2024. Žádat můžete o 1 000 Kč.

  Příspěvek lze přiznat na pobyty s aktivním pohybem v přírodě (klasický mimoměstský tábor), u příměstských táborů je podmínkou sportovní nebo pohybové zaměření. Na jiný typ táborů nelze příspěvek uplatnit.

  Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

  Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna nabízí dětem od 3 let po dobu základní školní docházky příspěvek až 1 500 Kč buď na pobytový, nebo na sportovní příměstský tábor. Příspěvek RBP na tábor se týká pouze akcí, které proběhnou v období od 1. července do 31. srpna 2024 a jsou organizované školou, školkou, sportovní nebo zájmovou organizací.

  Příměstský tábor musí být sportovního zaměření a trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní, pobytový tábor má předepsanou minimální délku trvání 7 po sobě jdoucích dní. Pobytový tábor se může konat nejen na území České republiky, ale i na Slovensku.

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

  U ZPŠ získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Patří do programu SPORT Junior pro děti do 18 let, který zahrnuje vedle pohybových aktivit, sportovních kroužků, pomůcek pro prevenci úrazů a sportovních prohlídek také dětské sportovní tábory. Musíte si tedy vybrat, na co z toho příspěvek použijete.

 2. Příspěvek na tábor od radnice

  Na dětský letní tábor přispívají také městské části, obecní úřady či magistráty. Například Prahu 5 či Prahu 6 už tradičně naleznete na portálu Aktivní město, který se zaměřuje na finanční podporu různých aktivit obyvatel měst, která se do projektu zapojila. Podmínkou je registrace občana na portálu a trvalý pobyt dítěte na příslušné adrese.

  V roce 2023 přidávaly městské části Praha 5 i Praha 6 rodinám na tábory 800 Kč, o rok dříve to bylo 600 Kč. Dá se tedy předpokládat, že i letos by se mohl příspěvek pohybovat někde blízko tisícovky. Poukazy jsou každý rok brzy rozebrané, je proto potřeba být ve střehu. Praha 5 např. loni registraci na příspěvek odstartovala už 3. dubna 2023, Praha 6 byla hned v závěsu a příjem žádostí spustila 5. dubna 2023.

  Pravidelně přispívá i městská část Praha 2, která spolupracuje s nadačním fondem Dvojka srdcem. Rodiče, kteří mají trvalé bydliště na Praze 2 nebo jejichž děti chodí do zdejší školy, mohli v předchozích letech získat na letní tábor příspěvek až 3 000 Kč. Žádosti se v roce 2023 začaly přijímat v polovině května.

  V předchozích letech přispíval 500 Kč na tábory třeba i první městský obvod v Plzni, Jablonec nad Nisou loni zase přispíval rodinám s předškoláky či žáky prvních tříd na příměstské tábory 130 Kč na den, čili až do výše 650 Kč za pracovní týden.

  Doporučujeme proto sledovat webové stránky nebo periodika vaší obce, města nebo městské části, protože právě v nich se můžete dozvědět, zda rovněž vaši zastupitelé v daném roce nevyčlenili finanční prostředky na poskytnutí příspěvku na letní tábory.

 3. Sleva od pořadatele tábora

  Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a přilákali nové.

  Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa.

  Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast či doporučení kamaráda. Výhodnější cenu můžete také získat, pokud na tábor pošlete více sourozenců zároveň.

 4. Příspěvek z fondu odborového svazu

  Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů.

  Pokud navíc spadáte pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů, máte nárok na celou řadu slev v řádech stovek korun dle konkrétního typu tábora.

  Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

 5. Příspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

  Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Častou podmínkou je smluvní vztah společnosti s organizátorem tábora.

  Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

 6. Příspěvek na tábor ze sociálních dávek

  Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce ČR. Je třeba vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. O tento druh příspěvku je třeba žádat předem, tedy ještě předtím než tábor uhradíte.

  Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít o vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

  Pokud dojde ke schválení žádosti, mimořádná okamžitá pomoc pokryje celé náklady na dětský tábor, nicméně součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, což v roce 2024 činí 48 600 Kč.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.