Příspěvek na letní tábor 2021

Petr Novák
Publikováno 26. února 2021
 • Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven
 • Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu
 • Na dětský tábor přispívají i někteří zaměstnavatelé
 1. Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

  Příspěvek na letní tábor 2021

  Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 6 zdravotních pojišťoven, na rozdíl od příspěvků na ozdravně léčebné pobyty u moře nebo na horách, případně na školky a školy v přírodě, které vyplácí většina zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění.

  Všeobecná zdravotní pojišťovna

  Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor neposkytuje.

  Vojenská zdravotní pojišťovna

  Příspěvek 500 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů. Podmínkou je pobyt se sportovním a pohybovým zaměřením – tedy například plavecký, cyklistický, atletický, vodácký atd. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory.

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Příspěvek ve výši až 1 000 Kč platí pro děti od 6 do 16 let. Uplatnit je ho možné pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny, vztahuje se také na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí až po absolvování tábora.

  Více informací najdete na stránkách ČPZP.

  Oborová zdravotní pojišťovna

  OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA.

  Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Maximální úhrada je 10 000 Kč.

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Jde o program SPORT junior, který je určen dětem od 4 do 18 let

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

  U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto 2020. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk do 18 let a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 27. června do 1. září 2020.

  RBP, zdravotní pojišťovna

  RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na sportovní příměstský tábor, které ještě neukončily povinnou školní docházku. Příspěvek se týká pouze táborů, které proběhnou v období od 27. června do 31. srpna 2020, a jsou sportovně nebo pohybově zaměřené. Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní a musí být organizován školou, případně sportovní nebo zájmovou organizací.

 2. Příspěvek z fondu odborového svazu

  Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů.

  Například Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) přispívá 1 000 Kč jednou ročně na dítě do 16 let. Pokud se dítě nezúčastní letního tábora, poskytuje odborový svaz příspěvek ve výši 1 000 Kč i na dovolenou s rodiči, ale pouze v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny nepřesahuje 2,6násobek životního minima.

  Za určitých podmínek lze získat příspěvek také z fondu sociálních a kulturních potřeb.

  Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

 3. Příspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

  Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Příkladem jsou např. lékárny Dr. Max. Častou podmínkou je smluvní vztah společnosti s organizátorem tábora.

  Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

 4. Sleva od pořadatele tábora

  Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a přilákali nové. Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa.

  Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast, doporučení kamaráda nebo umístění vícero sourozenců zároveň.

 5. Příspěvek ze sociálních dávek

  Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

  Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (38 600 Kč).

  Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.