Příspěvek na letní tábor 2021

Chystá se váš potomek na letní tábor? Finanční příspěvěk na jeho zaplacení můžete získat nejen od vaší zdravotní pojišťovny.

1Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 6 zdravotních pojišťoven, na rozdíl od příspěvků na ozdravně léčebné pobyty u moře nebo na horách, případně na školky a školy v přírodě, které vyplácí většina zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  Pojišťovna v roce 2021 příspěvek na letní tábor neposkytuje.
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  Příspěvek 500 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů. Podmínkou je pobyt se sportovním a pohybovým zaměřením – tedy například plavecký, cyklistický, atletický, vodácký atd. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory.
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  Příspěvek ve výši až 1 000 Kč platí pro děti od 6 do 16 let. Uplatnit je ho možné pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny, vztahuje se také na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí až po absolvování tábora. Více informací najdete na stránkách ČPZP.
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Maximální úhrada je 10 000 Kč.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Jde o program SPORT junior, který je určen dětem od 4 do 18 let
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto 2021. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk do 18 let a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 27. června do 1. září 2021.
 • RBP, zdravotní pojišťovna (213)
  RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na sportovní příměstský tábor, které ještě neukončily povinnou školní docházku. Příspěvek se týká pouze táborů, které proběhnou v období od 27. června do 31. srpna 2020, a jsou sportovně nebo pohybově zaměřené. Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní a musí být organizován školou, případně sportovní nebo zájmovou organizací.

2Příspěvek z fondu odborového svazu

Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů.

Například Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) přispívá 1 000 Kč jednou ročně na dítě do 16 let. Pokud se dítě nezúčastní letního tábora, poskytuje odborový svaz příspěvek ve výši 1 000 Kč i na dovolenou s rodiči, ale pouze v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny nepřesahuje 2,6násobek životního minima.

Za určitých podmínek lze získat příspěvek také z fondu sociálních a kulturních potřeb.

Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

3Příspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Příkladem jsou např. lékárny Dr. Max. Častou podmínkou je smluvní vztah společnosti s organizátorem tábora.

Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

4Sleva od pořadatele tábora

Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a přilákali nové. Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa.

Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast, doporučení kamaráda nebo umístění vícero sourozenců zároveň.

5Příspěvek ze sociálních dávek

Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (38 600 Kč).

Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.