Příspěvek na letní tábor 2022: 6 tipů, kde ho získat

Petr Novák
Publikováno 12. června 2022
 • Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven
 • Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu
 • Na dětský tábor přispívají i někteří zaměstnavatelé
 1. Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

  Příspěvek na letní tábor 2022: 6 tipů, kde ho získat

  Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 6 zdravotních pojišťoven, na rozdíl od příspěvků na ozdravně léčebné pobyty u moře nebo na horách, případně na školky a školy v přírodě, které vyplácí většina zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění.

  Všeobecná zdravotní pojišťovna

  Pojišťovna v roce 2022 příspěvek na letní tábor neposkytuje, nabízí však příspěvek pro děti na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované v rámci školy i mimo ní.

  Vojenská zdravotní pojišťovna

  Příspěvek 500 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 27. června 2022 do 31. srpna 2022.

  Podmínkou je pobyt se sportovním a pohybovým zaměřením – tedy například plavecký, cyklistický, atletický, vodácký atd. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory bez sportovního zaměření (hudební, výtvarný, …).

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Příspěvek ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit je ho možné pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny.

  Příspěvek se vztahuje také na příměstské tábory a je vyplácen až po absolvování tábora.

  Oborová zdravotní pojišťovna

  OZP přispívá svým klientům prostřednictvím programu VITAKARTA až 500 Kč na sportovní aktivity, pohybové a sportovní kurzy až do výše 500 Kč. Nejedná se však konkrétně o příspěvek na dětský tábor.

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Jde o program SPORT junior, který je určen dětem od 4 do 18 let, který zahrnuje pohybové aktivity, dětské tábory i sportovní kroužky ve škole.

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

  U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk dítěte do 18 let včetně a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 27. června do 3. září 2022.

  RBP, zdravotní pojišťovna

  RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na sportovní příměstský tábor pro děti od 6 let po dobu základní školní docházky. Příspěvek se týká pouze táborů, které proběhnou v období od 1. 7. do 31. 8. 2022, a jsou sportovně nebo pohybově zaměřené.

  Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní a musí být organizován školou, případně sportovní nebo zájmovou organizací.

  RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 1 000 Kč také na letní prázdninový pobyt pro děti a mládež (od 6 do 18 let) uskutečněný na území ČR nebo Slovenska. Tento pobyt musí trvat minimálně 7 dní a organizován školou, sportovní, či zájmovou organizací.

 2. Příspěvek z fondu odborového svazu

  Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů.

  Například Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) přispívá 1 000 Kč jednou ročně na dítě do 16 let. Pokud se dítě nezúčastní letního tábora, poskytuje odborový svaz příspěvek ve výši 1 000 Kč i na dovolenou s rodiči, ale pouze v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny nepřesahuje 2,6násobek životního minima.

  Za určitých podmínek lze získat příspěvek také z fondu sociálních a kulturních potřeb. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

  • Více informací najdete zde
 3. Příspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

  Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Příkladem jsou např. lékárny Dr. Max. Častou podmínkou je smluvní vztah společnosti s organizátorem tábora.

  Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

 4. Sleva od pořadatele tábora

  Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a přilákali nové. Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa.

  Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast, doporučení kamaráda nebo umístění vícero sourozenců zároveň.

 5. Příspěvek ze sociálních dávek

  Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

  Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (38 600 Kč).

  Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.

 6. Příspěvek od radnice

  Díky projektu Aktivní město mohou občané některých měst nebo městských částí získat poukaz s příspěvkem na letní tábor (či jiné aktivity) od své radnice. Podmínkou je registrace na portálu Aktivní město a trvalý pobyt dítěte na příslušné adrese. Letos tak např. příspěvek 600 Kč na dítě do 18 let poskytují radnice MČ Praha 5 a Praha 6. Pobyt musí trvat alespoň 4 po sobě jdoucí dny. Poukazy jsou každý rok brzy rozebrané, je potřeba být ve střehu.

  Registrovat se do Aktivního města nebo získat více informací o projektu můžete zde.

  Kromě tohoto projektu doporučujeme sledovat i webové stránky nebo periodika vaší obce, města nebo městské části, protože právě v nich se můžete dozvědět, zda rovněž vaši zastupitelé v daném roce nevyčlenili finanční prostředky na poskytnutí příspěvků na letní tábory. Letos to tak učinila např. Praha 2 společně s nadačním fondem Dvojka srdcem. Rodiče, kteří mají trvalé bydliště na Praze 2 nebo jejichž děti chodí do zdejší školy, mohou žádat o příspěvek až 3 000 Kč.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.