, 5 tipů, jak získat příspěvek na letní tábor 2020

Příspěvek na letní tábor 2020

Chystá se váš potomek na letní tábor? Finanční příspěvěk na jeho zaplacení můžete získat nejen od vaší zdravotní pojišťovny.

1Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 5 zdravotních pojišťoven, na rozdíl od příspěvků na ozdravně léčebné pobyty u moře nebo na horách, případně na školky a školy v přírodě, které vyplácí většina zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor neposkytuje.
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  Pojišťovna bohužel příspěvky na dětské tábory nenabízí.
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  Příspěvek ve výši až 1 000 Kč platí pro děti od 6 do 16 let. Lze jej uplatnit pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny, vztahuje se také na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí až po absolvování tábora. Více informací najdete na stránkách ČPZP.
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Průměrná výše příspěvku byla v roce 2018 podle vyjádření pojišťovny 1 150 Kč.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda není explicitně příspěvek na letní tábory uveden, přesto je možné využít Balíček pro děti a studenty, díky kterému lze od pojišťovny na letní tábor čerpat až 500 Kč.
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto 2020. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk do 18 let a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 29. června do 1. září 2020.
 • Revírní bratrská pokladna (213)
  Revírní bratrská pokladna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na letní prázdninový tábor v přírodě pro děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku. O příspěvek lze požádat pouze u táborů, které trvají minimálně 7 dnů.

2Příspěvek z fondu odborového svazu

Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů.

Například Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) přispívá 1 000 Kč jednou ročně na dítě do 16 let. Pokud se dítě nezúčastní letního tábora, poskytuje odborový svaz příspěvek ve výši 1 000 Kč i na dovolenou s rodiči, ale pouze v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny nepřesahuje 2,6násobek životního minima.

Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun.

Za určitých podmínek lze získat příspěvek také z fondu sociálních a kulturních potřeb.

Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

3Příspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Příkladem jsou např. lékárny Dr. Max, Česká pojišťovna nebo Krajské ředitelství Policie ČR Karlovy Vary. Častou podmínkou je smluvní vztah společnosti s organizátorem tábora.

Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

4Sleva od pořadatele tábora

Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a přilákali nové. Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa.

Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast, doporučení kamaráda nebo umístění vícero sourozenců zároveň.

5Příspěvek ze sociálních dávek

Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (34 100 Kč).

Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.

>