Bílina: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Bílina | © Miaow Miaow | Wikipedia

Znak města Bílina1Bílina – základní informace

Nejlepší hotely v Bílině

  • Kraj: Ústecký kraj
  • Okres: Teplice
  • Obec s rozšířenou působností: Bílina
  • PSČ Bílina: 41801
  • Počet obyvatel Bílina: 15 901
  • Distributor elektřiny v Bílině: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Bílině: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Bílina 2020

  • Dodavatel vody v Bílině: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Bílině pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Od 1. května 2020 je sníženo DPH z 15 na 10 %.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 49,68 Kč 48,32 Kč 98 Kč
2017 49,98 Kč 48,32 Kč 98,30 Kč
2018 49,98 Kč 48,69 Kč 98,67 Kč
2019 50,86 Kč 48,69 Kč 99,56 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
53,07 Kč 50,32 Kč 103,39 Kč
2020
od 1.5.2020
50,77 Kč 48,14 Kč 98,91 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Bílina 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Bílině pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 500 Kč
2017 500 Kč
2018 500 Kč
2019 500 Kč
2020 500 Kč

4Poplatek za psa Bílina 2020

Poplatek ze psů v Bílině pro rok 2020 je stanoven na 700 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího.

Sleva 400 Kč z poplatku za prvního psa platí pro obyvatele rodinných domů, druhý a každý další pes vychází na 1 500 Kč. Důchodci platí sníženou sazbu 100 Kč za psa v rodinném domě a 300 Kč za psa chovaného v bytovém domě.

5MHD Bílina: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Bílině jezdí autobusy, kterými se zdarma přepravují děti do 6 let, senioři nad 70 let a držitelé Jánského plakety za dárcovství krve. Pro místní obyvatele je výhodné pořízení elektronické peněženky.

Jednotlivé jízdenky:

Obyčejná Děti od 6 let, studenti do 26 let a senioři 65+
Hotově 10 Kč 2 Kč
Elektronickou peněženkou 9 Kč 1,80 Kč

Časové jízdné:

Obyčejné Děti od 6 let, studenti do 26 let a senioři 65+
7denní 75 Kč 18 Kč
30denní 260 Kč 65 Kč
90denní 700 Kč 175 Kč

Více informací

Nadmořská výška města Bílina, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Bílina 2020

Nahlásit chybu