Pojištění nemovitosti 2021: Kalkulačka, srovnání, ceny a doporučení

Pojištění nemovitosti je určeno majitelům rodinných a bytových domů, chalup, chat apod. Sjednat si ho mohou fyzické osoby, právnické osoby i podnikatelé.

Co je možné pojistit?


V rámci pojištění nemovitosti se sjednává pojištění na budovu nemovitosti a vedlejší stavby na stejném pozemku, tedy např. garáže, bazén či oplocení. Pojistit je možné stavební materiál a zahradní architekturu, jako jsou stromy, skleníky nebo studna.

Rozsah pojištění se liší nejen v závislosti na té které pojišťovně, ale také na konkrétním produktu. U některých pojišťoven se využívá tzv. balíčkový systém, kdy si pojištěný majetek lze navolit individuálně.

Před sjednáním pojištění nemovitosti doporučujeme porovnat nabídky několika pojišťoven.

Pojištění proti povodním a záplavám

Zvláštní kapitolou je vzhledem k událostem z let minulých pojištění proti povodním a záplavám, jež nebývá standardní součástí pojištění nemovitostí a sjednává se pouze za příplatek na základě dat z povodňové mapy.

U nemovitostí v oblastech, kde se v uplynulých 20 letech vyskytla alespoň jednou povodeň, je cena pojištění vyšší. V případě ještě častějšího výskytu povodní pojištění obvykle nelze sjednat vůbec.

Ačkoliv to může znít překvapivě, povodeň a záplava jsou dva odlišné jevy:

  • Povodeň je zaplavení určitého území vodou, která se vylila výhradně z břehů vodních toků či vodních nádrží, jako jsou třeba rybníky nebo přehrady, popř. tyto břehy a hráze protrhla.
  • Záplava je také zaplavení určitého území vodou, jež mohlo být způsobené také jinými příčinami. Například vydatnými dešti, táním sněhu či prasklým vodovodním potrubím.