, Plzeň 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Plzeň: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Plzeň | © Dreamstime

Znak města Plzeň1Plzeň – základní informace

Nejlepší hotely v Plzni

 • Kraj: Plzeňský kraj
 • Okres: Plzeň
 • Obec s rozšířenou působností: Plzeň
 • PSČ Plzeň: 30100, 31200, 31600, 31800, 32100, 32200, 32300, 32600, 33701, 34601
 • Počet obyvatel Plzeň: 169 688
 • Distributor elektřiny v Plzni: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu v Plzni: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Plzeň 2019

 • Dodavatel vody v Plzni: Vodárna Plzeň a. s.

Aktuální vodné a stočné v Plzni pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 51,04 Kč 38,72 Kč 89,76 Kč
2017 51,82 Kč 34,32 Kč 86,14 Kč
2018 52,58 Kč 33,56 Kč 86,14 Kč
2019 54,65 Kč 33,73 Kč 88,38 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Plzeň 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni pro rok 2019 je určena na základě objemu sběrné nádoby a frekvence svozu. V tabulce níže jsou uvedeny roční poplatky při týdenním svozu.

Rok Popelnice 120 litrů Popelnice 240 litrů
2016 1 212 Kč 2 316 Kč
2017 1 212 Kč 2 316 Kč
2018 1 212 Kč 2 316 Kč
2019 1 212 Kč 2 316 Kč

4Poplatek za psa Plzeň 2019

Místní poplatek ze psů v Plzni pro rok 2019 je 500 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů zaplatí 900 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa.

Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč.

5MHD Plzeň: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Plzni jezdí autobusy, tramvaje i trolejbusy. V Plzeňském kraji funguje tzv. Plzeňská karta, která slouží k nákupu jízdenek a má mnoho dalších výhod. Klasické papírové jízdenky zakoupíte jen nepřestupní a 24hodinovou. Pro nákup přestupní jízdenky 30, 60 a 180 minutové je nutné využít elektronický odbavovací systém Cardman, který je umístěn ve vozech a umožňuje nákup Plzeňskou kartou, Plzeňskou mini, nebo bezkontaktní platební kartou.

Dospělý Student Dítě (do 15 let) Důchodce do 70 let*
Nepřestupní jízdenka 18 Kč 18 Kč 9 Kč 9 Kč
30 min. přestupní 16 Kč 16 Kč 8 Kč 8 Kč
60 min. přestupní 20 Kč 20 Kč 10 Kč 10 Kč
180 min. přestupní 34 Kč 34 Kč 17 Kč 17 Kč
24 hod. 60 Kč 60 Kč 30 Kč 30 Kč
24 hod. papírová 70 Kč 70 Kč 35 Kč 35 Kč

* Pokud je držitelem Plzeňské karty s nahraným nárokem na slevu.

SMS jízdenky Plzeň:

 • 35minutová, cena 20 Kč – PMDP35M
 • 65minutová, cena 38 Kč – PMDP24H (platí i na mimo-plzeňské, tzv. vnější zóny)
 • 35minutová na vnější zóny, cena 10 Kč – PMDP35MV
 • 24hodinová, cena 70 Kč – PMDP24H

na číslo 902 06

Je zde také možnost objednávání SMS jízdenek prozvoněním čísla. Více informací.

Základní Studenti a žáci (15-26 let), důchodci Děti Držitelé firemní Plzeňské karty*
Půlroční 2 296 Kč 1 148 Kč 862 Kč 2 987 Kč
Roční 3 974 Kč 1 987 Kč 1 490 Kč 5 168 Kč

* Karta pro subjekty s přiděleným IČO, kterou může využívat více zaměstnanců.

V Plzni lze dále zakoupit předplatní jízdenky s libovolnou délkou platnosti v rozmezí 1 až 123 dní. Obsáhlá tabulka s cenami je zde.

Nadmořská výška města Plzeň, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Plzeň 2019

Nahlásit chybu