Plzeň: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Plzeň | © Dreamstime

Znak města Plzeň1Plzeň – základní informace

Nejlepší hotely v Plzni

 • Kraj: Plzeňský kraj
 • Okres: Plzeň
 • Obec s rozšířenou působností: Plzeň
 • PSČ Plzeň: 30100, 31200, 31600, 31800, 32100, 32200, 32300, 32600, 33701, 34601
 • Počet obyvatel Plzeň: 169 688
 • Distributor elektřiny v Plzni: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu v Plzni: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Plzeň 2020

 • Dodavatel vody v Plzni: Vodárna Plzeň a. s.

Aktuální vodné a stočné v Plzni pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Od 1. května 2020 je sníženo DPH z 15 na 10 %.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 51,04 Kč 38,72 Kč 89,76 Kč
2017 51,82 Kč 34,32 Kč 86,14 Kč
2018 52,58 Kč 33,56 Kč 86,14 Kč
2019 54,65 Kč 33,73 Kč 88,38 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
60,00 Kč 38,81 Kč 98,81 Kč
2020
od 1.5.2020
57,39 Kč 37,13 Kč 94,52 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Plzeň 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni pro rok 2020 je určena na základě objemu sběrné nádoby a frekvence svozu. V tabulce níže jsou uvedeny roční poplatky při týdenním svozu.

Rok Popelnice 120 litrů Popelnice 240 litrů
2016 1 212 Kč 2 316 Kč
2017 1 212 Kč 2 316 Kč
2018 1 212 Kč 2 316 Kč
2019 1 212 Kč 2 316 Kč
2020 2 664 Kč 5 100 Kč

4Poplatek za psa Plzeň 2020

Místní poplatek ze psů v Plzni pro rok 2020 je 500 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů zaplatí 900 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa.

Senioři starší 65 let platí sníženou sazbu 200 a 200 Kč.

5MHD Plzeň: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Plzni jezdí autobusy, tramvaje i trolejbusy. V Plzeňském kraji funguje tzv. Plzeňská karta, která slouží k nákupu jízdenek a má mnoho dalších výhod. Klasické papírové jízdenky zakoupíte jen nepřestupní a 24hodinovou. Pro nákup přestupní jízdenky 30, 60 a 180 minutové je nutné využít elektronický odbavovací systém Cardman, který je umístěn ve vozech a umožňuje nákup Plzeňskou kartou, Plzeňskou mini, nebo bezkontaktní platební kartou.

Dospělý Student Dítě (do 15 let) Důchodce do 70 let*
Nepřestupní jízdenka 20 Kč 20 Kč 10 Kč 20 Kč
30 min. přestupní 18 Kč 18 Kč 9 Kč 18 Kč
60 min. přestupní 22 Kč 22 Kč 11 Kč 22 Kč
180 min. přestupní 38 Kč 38 Kč 19 Kč 38 Kč
SMS 24 hod. 76 Kč 76 Kč 76 Kč 76Kč

* Pokud je držitelem Plzeňské karty s nahraným nárokem na slevu.

SMS jízdenky Plzeň:

 • 35minutová, cena 22 Kč – PMDP35M
 • 65minutová, cena 38 Kč – PMDP65MV (platí i na mimo-plzeňské, tzv. vnější zóny)
 • 35minutová na vnější zóny, cena 10 Kč – PMDP35MV
 • 24hodinová, cena 76 Kč – PMDP24H

na číslo 902 06

Je zde také možnost objednávání SMS jízdenek prozvoněním čísla. Více informací.

Základní Studenti a žáci (15-26 let), důchodci
Půlroční 2 316 Kč 1 158 Kč
Roční 4 006 Kč 2 003 Kč

 

Nadmořská výška města Plzeň, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Plzeň 2020

Nahlásit chybu