Plzeň: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Plzeň | © Dreamstime

Znak města Plzeň1Plzeň – základní informace

Nejlepší hotely v Plzni

 • Kraj: Plzeňský kraj
 • Okres: Plzeň
 • Obec s rozšířenou působností: Plzeň
 • PSČ Plzeň: 30100, 31200, 31600, 31800, 32100, 32200, 32300, 32600, 33701, 34601
 • Počet obyvatel Plzeň: 169 688
 • Distributor elektřiny v Plzni: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu v Plzni: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Plzeň 2020

 • Dodavatel vody v Plzni: Vodárna Plzeň a. s.

Aktuální vodné a stočné v Plzni pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

RokVodnéStočnéCena celkem
201651,04 Kč38,72 Kč89,76 Kč
201751,82 Kč34,32 Kč86,14 Kč
201852,58 Kč33,56 Kč86,14 Kč
201954,65 Kč33,73 Kč88,38 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Plzeň 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni pro rok 2020 je určena na základě objemu sběrné nádoby a frekvence svozu. V tabulce níže jsou uvedeny roční poplatky při týdenním svozu.

RokPopelnice 120 litrůPopelnice 240 litrů
20161 212 Kč2 316 Kč
20171 212 Kč2 316 Kč
20181 212 Kč2 316 Kč
20191 212 Kč2 316 Kč

4Poplatek za psa Plzeň 2020

Místní poplatek ze psů v Plzni pro rok 2019 je 500 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů zaplatí 900 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa.

Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč.

5MHD Plzeň: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Plzni jezdí autobusy, tramvaje i trolejbusy. V Plzeňském kraji funguje tzv. Plzeňská karta, která slouží k nákupu jízdenek a má mnoho dalších výhod. Klasické papírové jízdenky zakoupíte jen nepřestupní a 24hodinovou. Pro nákup přestupní jízdenky 30, 60 a 180 minutové je nutné využít elektronický odbavovací systém Cardman, který je umístěn ve vozech a umožňuje nákup Plzeňskou kartou, Plzeňskou mini, nebo bezkontaktní platební kartou.

DospělýStudentDítě (do 15 let)Důchodce do 70 let*
Nepřestupní jízdenka18 Kč18 Kč9 Kč9 Kč
30 min. přestupní16 Kč16 Kč8 Kč8 Kč
60 min. přestupní20 Kč20 Kč10 Kč10 Kč
180 min. přestupní34 Kč34 Kč17 Kč17 Kč
24 hod.60 Kč60 Kč30 Kč30 Kč
24 hod. papírová70 Kč70 Kč35 Kč35 Kč

* Pokud je držitelem Plzeňské karty s nahraným nárokem na slevu.

SMS jízdenky Plzeň:

 • 35minutová, cena 20 Kč – PMDP35M
 • 65minutová, cena 38 Kč – PMDP24H (platí i na mimo-plzeňské, tzv. vnější zóny)
 • 35minutová na vnější zóny, cena 10 Kč – PMDP35MV
 • 24hodinová, cena 70 Kč – PMDP24H

na číslo 902 06

Je zde také možnost objednávání SMS jízdenek prozvoněním čísla. Více informací.

ZákladníStudenti a žáci (15-26 let), důchodciDětiDržitelé firemní Plzeňské karty*
Půlroční2 296 Kč1 148 Kč862 Kč2 987 Kč
Roční3 974 Kč1 987 Kč1 490 Kč5 168 Kč

* Karta pro subjekty s přiděleným IČO, kterou může využívat více zaměstnanců.

V Plzni lze dále zakoupit předplatní jízdenky s libovolnou délkou platnosti v rozmezí 1 až 123 dní. Obsáhlá tabulka s cenami je zde.

Nadmořská výška města Plzeň, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Plzeň 2020

Nahlásit chybu