Vyprávěcí životopis

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

CV (Curriculum Vitae), v České republice známý spíše jako vyprávěcí životopis, slouží jako podrobné představení zájemce o pracovní pozici. Obsahuje informace, jako je datum narození, státní příslušnost, možnosti kontaktu, ale i informace o kvalifikaci, vzdělání a předchozí praxi dotyčného.

Vyprávěcí životopis je na rozdíl od strukturovaného životopisu psán formou vyprávění, což je zdlouhavá, a proto se již dnes v uspěchané době v takové míře nevyužívá. I přesto by měl vždy obsahovat několik základních fakt – informace o vzdělání dotyčného, jeho schopnostech a předchozí pracovní praxi.

Náležitosti vyprávěcího životopisu

CV ( Curriculum Vitae) je dokument , který obsahuje potřebné informace (základní osobní údaje,  rozsah vzdělání a potřebný přehled předchozích pracovních zkušeností) a nejčastěji je psán pro potřebu najít vhodné zaměstnání. Na rozdíl od strukturovaného životopisu je psán vyprávěcí formou.

Nutné náležitosti

Text musí obsahovat základní životopisné údaje – jméno, datum narození bydliště, přehled vzdělání, přehled předchozího zaměstnání příp. praxe.

Dále je vhodné uvádět získané znalosti v oblasti cizích jazyků, řidičského oprávnění, PC znalostí (uvedení programů, které ovládáte), záliby ve volném čase a charakterní přednosti a zdravotní stav

Na co si dát pozor při psaní životopisu

Vhodně pojmenovat i soubor ve kterém CV přikládám do e-mailu. Raději než jen CV.doc jej nazvěte CV-Novák Karel.doc, abyste ulehčili personalistovi práci.

Důležité je ukládat v obvyklém formátu doc., rtf. apod.

Uvádějte zásadně pouze pravdivé informace – v dnešním světě sociálních sítí se nepravdivá informace rychle odhalí.

Forma životopisu

I přesto, že se jedná o vyprávění, je vhodné vyvarovat se příliš zabarvených expresivním pojmům, přílišné kreativitě při grafické úpravě a střídání více stylů písma v jednom textu. Pozor na pravopisné chyby a překlepy.

Kdy a kam odevzdat

CV odevzdejte podle pokynů potencionálního zaměstnavatele – nejběžnější je jako příloha do e-mailu nebo v papírové podobě osobně nebo poštou.

Náhled vzoru vyprávěcího životopisu

Životopis

Jmenuji se Eduard Skrblík. Narodil jsem se 19. února 1989 (rodné číslo 890219/9999, číslo občanského průkazu 123456789).

Adresa trvalého bydliště Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2.

Základní školní docházku jsem absolvoval na Základní škole Mrázkova v Praze v letech 1995 – 2004. Po ukončení povinné školní docházky jsem studoval na Střední ekonomické škole v Praze. Studium na této škole jsem ukončil maturitní zkouškou, kterou jsem složil v roce 2008 s vyznamenáním, dobrovolně jsem navíc maturoval z ruského a španělského jazyka s prospěchem výborným. Během středoškolského studia jsem vykonal státní zkoušku z kancelářského psaní na počítači a získal řidičská oprávnění skupin A a M.

Po maturitě jsem nastoupil do obchodního oddělení akciové společnosti Firma v Praze 6, kde jsem byl rok zaměstnán na pozici Manažer zahraničního obchodu. Abych mohl tuto funkci vykonávat, začal jsem v roce 2008 dálkově studovat (kombinovaná forma studia) na Masarykově univerzitě v Brně – obor Podniková ekonomika.

Mám zkušenosti se sestavováním a vedením pracovních týmů, velice dobře ovládám práci na PC (běžné programy ve Windows včetně, Microsoft Office 365), orientuji se v daňových předpisech. Můj zdravotní stav je dobrý.

Eduard Skrblík

Praha, 15. června 2024

Vzor “Vyprávěcí životopis” zdarma ke stažení

Vzor vyprávěcího životopisu je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vyprávěcí životopis


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás