, Vrchlabí 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Vrchlabí: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Vrchlabí | © Panoramio | Wikipedia

Znak města Vrchlabí1Vrchlabí – základní informace

Nejlepší hotely ve Vrchlabí

 • Kraj: Královéhradecký kraj
 • Okres: Trutnov
 • Obec s rozšířenou působností: Vrchlabí
 • PSČ Vrchlabí: 54301, 54302, 54303
 • Počet obyvatel Vrchlabí: 12 674
 • Distributor elektřiny ve Vrchlabí: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu ve Vrchlabí: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Vrchlabí 2019

 • Dodavatel vody ve Vrchlabí: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí

Aktuální vodné a stočné ve Vrchlabí pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 33,44 Kč 40,78 Kč 74,22 Kč
2017 34,34 Kč 41,84 Kč 76,18 Kč
2018 34,34 Kč 41,84 Kč 76,18 Kč
2019 40,03 Kč 39,89 Kč 79,93 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Vrchlabí 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Vrchlabí pro rok 2019 je určena paušálním poplatkem za každou popelnici a kalendářní rok.

Rok Poplatek za popelnici
2016 590 Kč
2017 590 Kč
2018 590 Kč
2019 590 Kč

4Poplatek za psa Vrchlabí 2019

Místní poplatek ze psů ve Vrchlabí pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 400 a 600 Kč.

O polovinu nižší poplatek zaplatí lidé v místních částech Hořejší Vrchlabí a Podhůří. Snížená sazba pro důchodce je 150 a 200 Kč.

Jednorázová úleva ve výši 300 Kč je poskytována držitelům očipovaného psa, který splní podmínky.

5MHD Vrchlabí: Ceník, jízdné, jízdenky…

Ve Vrchlabí jezdí autobusy. Zdarma se přepravují děti do 6 let. Nárok na poloviční jízdné mají důchodci od 65 let a dále děti. Žáci a studenti se prokazují průkazkou s fotografií. Jednotlivé i časové jízdné se kupuje pouze v autobuse. Pro časové je potřebná čipová karta.

Město je zapojeno do integrovaného dopravního systému IREDO, platí zde tedy i jízdní doklady IREDO a jejich čipová karta. Vrchlabí spadá pod zónu 450. Tarifní mapa zde.

Jednotlivé jízdenky:

 • Obyčejná – 10 Kč
 • Poloviční – 5 Kč

Časové jízdenky:

 • 7denní plné – 96 Kč
 • 7denní poloviční – 48 Kč
 • 30denní plné – 360 Kč
 • 30denní poloviční – 180 Kč

Více informací.

Nadmořská výška města Vrchlabí, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Vrchlabí 2019

Nahlásit chybu