Jak ušetřit za topení: Nejvýhodnější palivo ze všech je…

Náklady na vytápění tvoří jednu z nejvýznamnějších položek rozpočtu českých domácností. Razantně snížit tyto výdaje lze nejen volbou správné metody topení, ale také investicemi v řádu stokorun a zejména hospodárným chováním.

Nejlevnější topení a ohřev vody

Nejlevnější topení a ohřev vodyFinančně nejméně nákladné je topení štěpkou, obilím či dřevem v klasickém kotli. V Česku není velký problém obstarat si dostatečné zásoby dřeva na zimu, a tak se jedná o velmi populární a rozšířenou metodu vytápění. Velkým problémem topení na všechna tuhá paliva je velká zátěž pro životní prostředí, v důsledku toho dochází k postupnému zpřísňování pravidel pro používání těchto kotlů.

Z dlouhodobého hlediska je výhodnější investice do tepelného čerpadla, které je ekologicky šetrné a stále patří mezi nejlevnější způsoby zajištění tepla a horké vody.

Náklady na vytápění dle druhu paliva 2021