Vodňany: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Vodňany | © János Korom Dr. | Flickr.com

Znak města Vodňany1Vodňany – základní informace

Nejlepší hotely ve Vodňanech

  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Okres: Strakonice
  • Obec s rozšířenou působností: Vodňany
  • PSČ Vodňany: 38901
  • Počet obyvatel Vodňany: 7 090
  • Distributor elektřiny ve Vodňanech: E.ON Distribuce, a.s.
  • Distributor plynu ve Vodňanech: E.ON Distribuce, a.s.

2Cena vody Vodňany 2020

  • Dodavatel vody ve Vodňanech: ČEVAK a. s.

Aktuální vodné a stočné ve Vodňanech pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 36,25 Kč 27,06 Kč 690 Kč 70,48 Kč
2017 38,33 Kč 27,98 Kč 690 Kč 73,48 Kč
2018 38,33 Kč 27,98 Kč 690 Kč 73,48 Kč
2019 39,86 Kč 29,46 Kč 690 Kč 76,49 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
40,02 Kč 29,46 Kč 690 Kč 76,49 Kč
2020
od 1.5.2020
40,02 Kč 29,46 Kč 660 Kč 76,28 Kč

Paušální poplatek je již zahrnut v celkové ceně vody uvedené v tabulce. Pro výpočet byla použita průměrná spotřeba vody v domácnosti.

3Poplatek za svoz odpadu Vodňany 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Vodňanech pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 492 Kč
2017 492 Kč
2018 492 Kč
2019 492 Kč
2020 492 Kč

4Poplatek za psa Vodňany 2020

Místní poplatek ze psů ve Vodňanech pro rok 2020 je ve výši 996 Kč za prvního psa v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 440 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů ve městě zaplatí 396 Kč za prvního a 540 Kč za dalšího psa.

Rodinné domy v okolních místních částech mají poplatek snížený na 180 a 540 Kč. Důchodci platí ve všech případech pouze 180/264 Kč.

Osvobození od poplatku po dobu pěti let je možné u pejsků adoptovaných z útulku.

Nadmořská výška města Vodňany, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Vodňany 2020

Nahlásit chybu