Šumperk: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Šumperk | © Radek Bartoš | Wikipedia

Znak města Šumperk1Šumperk – základní informace

Nejlepší hotely v Šumperku

  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Okres: Šumperk
  • Obec s rozšířenou působností: Šumperk
  • PSČ Šumperk: 78701
  • Počet obyvatel Šumperk: 27 182
  • Distributor elektřiny v Šumperku: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Šumperku: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Šumperk 2020

  • Dodavatel vody v Šumperku: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Šumperku pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

RokVodnéStočnéCena celkem
201640,25 Kč40,74 Kč80,99 Kč
201741,55 Kč42,08 Kč83,63 Kč
201844,92 Kč43,65 Kč88,57 Kč
201945,98 Kč45,69 Kč91,67 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Šumperk 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Šumperku pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

RokPoplatek za svoz odpadu
2016612 Kč
2017612 Kč
2018612 Kč
2019612 Kč

Slevu 48 Kč z ročního poplatku může získat poplatník, který ke sběru odpadu využívá svou vlastní nádobu.

4Poplatek za psa Šumperk 2020

Místní poplatek ze psů v Šumperku pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, 1 500 Kč za druhého a 2 000 Kč za každého dalšího.

Pro obyvatele rodinných domů jsou sazby 500, 750 a 1 000 Kč.

Snížený poplatek pro občany pobírající důchod je 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího.

5MHD Šumperk: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Šumperku jezdí autobusy. Patří pod integrovaný dopravní systém IDSOK. Bezplatně se přepravují děti do 6 let. Jednotlivé jízdné platí po dobu 40 minut v pracovní a 60 minut v nepracovní dny a je přestupní.

Jednotlivé jízdné:

Občanské – 9 Kč

Děti do 15 let – 4 Kč

Časové jízdné:

ObčanskéDěti, žáci, studentiDůchodci starobníDůchodci 65+
(bez přiznaného důchodu)
7denní70 Kč35 Kč35 Kč52 Kč
Měsíční230 Kč115 Kč115 Kč172 Kč

Nadmořská výška města Šumperk, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Šumperk 2020

Nahlásit chybu