Šumperk: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Šumperk | © Radek Bartoš | Wikipedia

Znak města Šumperk1Šumperk – základní informace

Nejlepší hotely v Šumperku

  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Okres: Šumperk
  • Obec s rozšířenou působností: Šumperk
  • PSČ Šumperk: 78701
  • Počet obyvatel Šumperk: 27 182
  • Distributor elektřiny v Šumperku: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Šumperku: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Šumperk 2020

  • Dodavatel vody v Šumperku: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Šumperku pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 40,25 Kč 40,74 Kč 80,99 Kč
2017 41,55 Kč 42,08 Kč 83,63 Kč
2018 44,92 Kč 43,65 Kč 88,57 Kč
2019 45,98 Kč 45,69 Kč 91,67 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
49,27 Kč 48,73 Kč 98,00 Kč
2020
od 1.5.2020
47,12 Kč 46,61 Kč 93,73 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Šumperk 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Šumperku pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 612 Kč
2017 612 Kč
2018 612 Kč
2019 612 Kč
2020 696

Slevu 72 Kč z ročního poplatku může získat poplatník, který ke sběru odpadu využívá svou vlastní nádobu.

4Poplatek za psa Šumperk 2020

Místní poplatek ze psů v Šumperku pro rok 2020 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího.

Pro obyvatele rodinných domů jsou sazby 500 a 750 Kč.

Snížený poplatek pro občany pobírající důchod je 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího.

5MHD Šumperk: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Šumperku jezdí autobusy. Patří pod integrovaný dopravní systém IDSOK. Bezplatně se přepravují děti do 6 let. Jednotlivé jízdné platí po dobu 40 minut v pracovní a 60 minut v nepracovní dny a je přestupní.

Jednotlivé jízdné:

Občanské – 9 Kč

Děti do 15 let – 4 Kč

Časové jízdné:

Občanské Děti, žáci, studenti Důchodci starobní Důchodci 65+
(bez přiznaného důchodu)
7denní 70 Kč 35 Kč 35 Kč 52 Kč
Měsíční 230 Kč 115 Kč 115 Kč 172 Kč

Nadmořská výška města Šumperk, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Šumperk 2020

Nahlásit chybu