Poplatek za psa 2020: Přehled cen pro 219 měst ČR

Poplatek za psa si stanovují jednotlivé obce samy místní vyhláškou. Výše sazby se tak v různých městech liší. Skrblík pro vás připravil přehled poplatků ve více než 200 obcích ČR.

Poplatky za psa 2020Poplatek za psa může být dle zákona až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Konkrétní sazbu si stanovuje každá obec samostatně.

Je-li držitelem psa osoba starší 65 let, činí poplatek nejvýše 200 Kč za rok.

U druhého a každého dalšího psa smí obec zvýšit sazbu až o 50 %. Poplatek se platí pouze ze psů starších 3 měsíce.

Hlavní město Praha | © Pixabay.com

1Hlavní město Praha

 • Praha
  Základní sazba místního poplatku ze psů v Praze v roce 2020 činí v bytových domech 1 500 Kč za prvního psa a 2 250 Kč za každého dalšího. V rodinných domech se v městských částech Praha 1 až Praha 15 platí 600 Kč za prvního a 900 Kč za každého dalšího psa, v ostatních pak 300 Kč a 600 Kč.Výrazné slevy na poplatku za psa město poskytuje důchodcům (jež mají důchod jako jediný příjem) a osobám nad 65 let – platí 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího. Na dva roky jsou od poplatků osvobozeni psi z útulku, slevu 350 Kč dostanou majitelé, kteří nechají svého pejska očipovat a přihlásí jej do příslušné evidence. Více informací

Středočeský kraj | © Pixabay.com

2Středočeský kraj

 • Benátky nad Jizerou
  Sazba místního poplatku ze psů v Benátkách nad Jizerou, platná v roce 2020 pro majitele psů v bytovém domě (čtyři a více bytů) činí 1 000 Kč. Vlastníci psů chovaných v rodinném domě nebo na zahradě na území města zaplatí jen 100 Kč. Pokud majitel bydlí v částech Kbel, Dražice nebo Obodř, zaplatí za psa v rodinném domě/na zahradě 60 Kč. Důchodci v bytech platí snížený poplatek ve výši 200 Kč. Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % základní sazby. Od poplatků za psa jsou osvobozeny osoby nad 65 let nebo členové kynologického svazu. Více informací
 • Benešov
  Výše místního poplatků ze psů v Benešově v roce 2020  je 1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě, za každého dalšího pak 2000 Kč. Snížená sazba pro seniory starší 65 let je 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího pejska. Pokud je pes v rodinném domě, platí se za každého pouze 200 Kč, v případě důchodců 100 Kč. V okrajových obcích činí částka jen 50 Kč za psa. Více informací
 • Beroun
  V Berouně je místní poplatek ze psů pro rok 2020 stanoven ve výši 1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Osoby starší 65 let platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. V případě, kdy pes žije v rodinném domě je výše poplatku 400 Kč za každého psa, pro důchodce je to 100 Kč. Pokud si psa adoptujete z útulku, jste od poplatku osvobozeni na dobu 3 let. Více informací
 • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  Na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je výše místního poplatku za psa v roce 2020 v bytovém domě 1 200 Kč a za každého dalšího 1 800 Kč. Důchodci platí pouze 200 a 300 Kč. Za pejsky v rodinném domě je sazba podstatně nižší – 600 Kč za prvního a 900 Kč za dalšího. Důchodci v tomto případě platí 100, respektive 150 Kč. Více informací
 • Čáslav
  V Čáslavi je výše místního poplatku za psa v roce 2020 v bytovém domě 600 Kč za prvního a 800 Kč za každého dalšího psa. Majitelé psů v rodinných domech na území Starého města zaplatí 240 Kč za prvního a 600 Kč za dalšího psa. Ve Filipově, na Lochách, Kalabousku a Vrchách je snížený poplatek na 100 Kč za prvního a 400 Kč za dalšího psa. Pro ostatní rodinné domy je sazba 200, respektive 500 Kč. Senioři starší 65 let zaplatí pouze 200 Kč za prvního za 300 Kč za dalšího psa. Více informací
 • Čelákovice
  Základní sazba místního poplatku ze psů v Čelákovicích pro rok 2020 činí 1 000 Kč za 1. psa v  bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Důchodci zaplatí 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího pejska. Majitelé psů v rodinných domech platí méně – 200 Kč první pes a 400 Kč další. Pro důchodce je výše 100 a 150 Kč. Více informací
 • Černošice
  Výše místního poplatku ze psa v Černošicích je 700 Kč za prvního a 1 400 Kč za každého dalšího psa. Snížená sazba pro seniory starší 65 let, nebo důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Český Brod
  Místní poplatek ze psů v Českém Brodě pro obyvatele rodinných domů činí 250 Kč za prvního a 375 Kč za dalšího psa. V ostatních domech je sazba vyměřena na 500 a 750 Kč. Senioři starší 65 let platí nižší poplatek – 120 Kč za prvního a 180 Kč za dalšího psa. Ve vybraných městských částek je snížený poplatek. Pokud máte psa adoptovaného z útulku, jste od poplatku městu osvobozeni. Více informací
 • Dobříš
  V Dobříši se platí poplatek za prvního psa v bytovém domě ve výši 1 000 Kč, za každého dalšího pejska pak 2 000 Kč. V rodinných domech je sazba 500 a 700 Kč. Snížený poplatek pro seniory starší 65 let, nebo důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Hořovice
  V Hořovicích je výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 následující: v bytových domech (více než 2 byty) za prvního psa 800 Kč, za každého dalšího 1 200 Kč. Bydlíte-li v rodinném domě, zaplatíte 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího psa. Ve stejné výši je i sazba pro majitele psů, kteří jsou starší 65 let. Na 3 roky jsou od poplatku osvobozeni majitelé pejsků z útulku. Více informací
 • Hostivice
  V Hostivicích se v roce 2020 platí místní poplatek ze psů ve výši 500 Kč za prvního a 800 Kč za každého dalšího psa. Sníženou sazbu 100 a 300 Kč mají senioři starší 65 let. Více informací
 • Kladno
  Výše místního poplatku ze psů v Kladně se odvíjí od místa bydliště a typu stavby. V bytovém domě v městských částech Kladno, Kročehlavy, Rozdělov je sazba pro rok 2020 za prvního psa 800 Kč a za každého dalšího 1 200 Kč. Je-li váš byt v částech Kübeck, Podprůhon, Dubí, Vrapice, nebo Švermov, zaplatíte ročně za prvního pejska 600 Kč. Každý další pak 900 Kč. Důchodci, nebo senioři starší 65 let v bytových domech zaplatí 160, respektive 240 Kč. Pokud ovšem bydlíte v rodinném domě v libovolné městské části, máte poplatek snížený na 120 a 180 Kč. Více informací
 • Kolín
  Místní poplatek ze psů v Kolíně pro rok 2020 je 200 Kč za každého psa v rodinném domě. Bydlíte-li v bytovém domě, zaplatíte za prvního pejska 500 Kč a za každého dalšího pak 750 Kč. Důchodci mají nárok na sníženou sazbu ve výši 100 Kč za každého psa. Více informací
 • Kralupy nad Vltavou
  Výše místního poplatku ze psů v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020 je v případě bytových domů (3+ a více bytů) 1 000 Kč za prvního psa, každý další vyjde na 1 500 Kč. Senioři starší 65 let v bytových domech platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v rodinném domě v částech Kralupy nad Vltavou, Lobeček, nebo Mikovice, vyjde vás první pes na 200 Kč, další na 700 Kč. Senioři od 65 let v těchto částech platí 200 a 300 Kč. V částech Minice a Zeměchy pak mají osoby starší 65 let prvního pejska jen za 100 Kč, druhého pak opět za 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je poskytováno na psy adoptované z útulku. Více informací.
 • Králův Dvůr
  V Králově Dvoře se v roce 2020 neplatí místní poplatek ze psů, jestliže vlastníte jednoho nebo dva psy. Pokud si pořídíte tři pejsky, pak v bytovém domě zaplatíte 2 000 Kč, v rodinném domě je sazba pouze 300 Kč. V případě seniorů nad 65 let je poplatek za třetího psa snížen na 300 a 100 Kč. Má-li někdo 4 a více psů, zvyšuje se uvedená sazba za 3 psy vždy o 50 % za každého dalšího. Více informací
 • Kutná Hora
  V Kutné Hoře je místní poplatek ze psů v roce 2020 pro obyvatele rodinných domů 300 Kč za prvního a 700 Kč za každého dalšího psa. Bydlíte-li v bytových domech, zaplatíte 700 Kč za prvního a 1 200 Kč za dalšího pejska. Snížená sazba pro městské části Kaňk a Malín je 150 a 400 Kč. V Částech Neškaredice, Perštejnec a Poličany poplatek činí 100 a 300 Kč. Senioři starší 65 let platí snížené poplatky – bytový dům 200 a 300 Kč, rodinný dům 150 a 300 Kč, vybrané městské části 100 a 300 Kč. Od poplatku jsou po dobu 2 let osvobozeni majitelé psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Lysá nad Labem
  Výše místního poplatku ze psů v Lysé nad Labem pro rok 2020 je v rodinném domě 240 Kč za prvního a 600 Kč za každého dalšího psa. Pro důchodce je sazba 120 a 300 Kč. V případě obyvatel bytového domu (3 a více bytů) je výše poplatku 780 Kč za prvního a 1 680 Kč za dalšího psa. Důchodci platí 180 a 300 Kč. V Byšičkách a Dvorcích je poplatek snížený a to na 120 a 360 Kč. Důchodci zde zaplatí jen 60, respektive 120 Kč. Navíc je možné ušetřit 50% z výše poplatku tím, že necháme psa trvale označit – čipem nebo tetováním. Více informací
 • Mělník
  V Mělníku je místní poplatek ze psů pro rok 2020 vyměřen na 1 500 Kč za prvního psa v bytovém domě a 500 Kč za prvního psa v rodinném domě. Každý další pes vyjde majitele o 20 % dráž než ten první. Senioři nad 65 let platí pouze 200 Kč za každého psa. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro psy adoptované z útulku. Více informací
 • Milovice (okres Nymburk)
  V Milovicích je místní poplatek ze psů pro rok 2020 vyměřen na 200 Kč za prvního psa v rodinném domě a 300 Kč za každého dalšího. Pokud bydlíte v bytovém domě, zaplatíte 500 Kč za prvního a 750 Kč za dalšího pejska. Důchodci a senioři nad 65 let platí sníženou sazbu 100 a 150 Kč. Osvobození od poplatku na dva roky platí pro psy adoptované z útulku. Více informací
 • Mladá Boleslav
  V Mladé Boleslavi je pro rok 2020 výše místního poplatku ze psů chovaných v bytovém domě 1 000 Kč. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 500 Kč a senioři nad 65 let jen 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Ve vybraných městských částech platí snížený poplatek 100 Kč. Více informací
 • Mnichovo Hradiště
  V Mnichově Hradišti je výše místního poplatku ze psů v roce 2020 v částech Mnichovo Hradiště a ve vybraných ulicích Hněvousic 400 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě a 550 Kč za každého dalšího. V bytových domech zaplatíte 700 Kč za prvního a 1 000 Kč za dalšího psa. Důchodci v těchto částech (+ Veselá) zaplatí 100 a 200 Kč. V místní části Veselá je základní sazba 200 a 300 Kč. V ostatních částech potom 100 a 150 Kč, pro důchodce pouze 50 a 100 Kč. Více informací
 • Neratovice
  Místní poplatek ze psů v roce 2020 v Neratovicích je ve výši  1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za druhého psa. Výrazně nižší je poplatek za psa žijícího v rodinném domě – 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího. Pro seniory starší 65 let platí sazba 150 a 225 Kč v bytových domech a 100 a 150 Kč v rodinných domech. Pejsci adoptovaní z útulku jsou od poplatku osvobozeni po dobu tří let. Více informací
 • Nymburk
  Výše místního poplatku ze psů v roce 2020 v Nymburku je ve výši 200 Kč za prvního psa v rodinném domě a 400 Kč za každého dalšího. Ve vybraných lokalitách je sazba za prvního psa snížená na 100 Kč. V případě, že bydlíte v bytovém domě, zaplatíte 500 Kč za prvního a 1 000 Kč za dalšího pejska. Senioři, kterým je letos 65 let a více, mají poplatek snížený, maximálně však ve výši 200 a 300 Kč – tolik tedy zaplatí v bytových domech. Více informací
 • Poděbrady
  Výše místního poplatku ze psů v Poděbradech v roce 2020 se odvíjí dle bydliště, město je pro tyto potřeby rozděleno do tří pásem – I., II., a III., přičemž I. je vnitřní část města a poplatek je zde nejvyšší. Sazby pro I. až III. pásmo jsou následující:
  Rodinný dům, 1 pes: 1 000 Kč, 600 Kč, 300 Kč
  Rodinný dům, 2. a další pes: 1 500 Kč, 900 Kč, 450 Kč
  Bytový dům, 1 pes: 1 200 Kč, 800 Kč, 300 Kč
  Bytový dům, 2. a další pes: 1 800 Kč, 1 200 Kč, 450 Kč
  Senioři starší 65 let zaplatí za prvního psa 200, 120, nebo 60 Kč dle pásma, za druhého a dalšího psa 300, 180, nebo 90 Kč dle pásma.
  Od poplatku jsou po dobu dvou let osvobozeni pejsci adoptovaní z útulku. Více informací
 • Příbram
  V Příbrami se výše místního poplatku ze psů v roce 2020 odvíjí dle bydliště, věku držitele a označení psa. Obyvatelé bytových domů zaplatí za prvního psa 900 Kč a za každého dalšího 1 350 Kč. V rodinných domech stojících v následujících částech Příbrami – Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žečice a na samotách je sazba poplatku za prvního psa 200 Kč a za dalšího 500 Kč. Obyvatelé rodinných domů v ostatních místních částech platí 500 a 900 Kč. Senioři nad 65 let mají prvního pejska zdarma, za každého dalšího platí 300 Kč. Úlevu na 1 rok mají také lidé, kteří si psa adoptují z útulku. Více informací
 • Rakovník
  V Rakovníku je sazba místního poplatku ze psů v roce 2020 ve výši 360 Kč za psa v rodinném domě. V bytových domech majitel zaplatí 800 Kč. Senioři starší 65 let zaplatí pouze 180 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se výše poplatku navyšuje o 50 %. Pejsci adoptovaní z útulku jsou od poplatku osvobozeni na 1 rok. Více informací
 • Roztoky
  V Roztokách je výše místního poplatku ze psů v roce 2020 na sazbě 800 Kč za jednoho, důchodci zaplatí 200 Kč. Více informací
 • Říčany u Prahy
  Výše místního poplatku ze psů v Říčanech pro rok 2020 je 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. V rodinném domě zaplatíte sazbu 700 Kč za jednoho a 1 050 Kč za dalšího psa. Důchodci mají poplatek snížený na 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro držitele psa adoptovaného z útulku. Na očipovaného pejska lze získat jednorázovou úlevu ve výši 500 Kč. Více informací
 • Sedlčany
  Místní poplatek ze psů v roce 2020 je na území Sedlčan stanoven na 250 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za dalšího psa. V případě obyvatel bytových domů (5 a více bytů) se jedná o částku 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího pejska. Senioři nad 65 let platí sníženou sazbu 100 a 300 Kč. V okolních obcích je poplatek za psa nižší – rodinné domy 100 a 300 Kč, bytové domy 300 a 600 Kč, senioři starší 65 let platí 100 a 250 Kč. Více informací
 • Slaný
  Ve Slaném je pro rok 2020 místní poplatek ze psů ve výši 800 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají nárok na úlevu ve výši 400 a 500 Kč z výše uvedených sazeb. Senioři starší 65 let platí 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího psa. Obyvatelé okrajových obcí mají poplatek snížený na 150 a 300 Kč. Osvobození od poplatku na dva roky platí pro pejsky adoptované z útulku. Více informací
 • Vlašim
  Ve Vlašimi je pro rok 2020 místní poplatek ze psů ve výši 1 200 Kč za jednoho psa v bytovém domě (více než 3 byty) a 400 Kč za jednoho psa v rodinném domě. V okolních obcích se platí 500 Kč v bytovém a 300 Kč v rodinném. Druhý a další pes má poplatek navýšen o 50 %. Důchodci platí snížený poplatek 200 Kč v rodinném i v bytovém domě za prvního psa, za každého dalšího psa se platí 250 Kč v rodinném domě a 300 Kč v bytovém domě. Osvobození od poplatku po dobu dvou let platí pro pejsky adoptované z útulku. Více informací

Jihočeský kraj | © Pixabay.com

3Jihočeský kraj

 • Blatná
  V Blatné je v roce 2020 místní poplatek ze psů ve výši 300 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího. V bytových domech majitelé zaplatí 900 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa. Obyvatelé vybraných okrajových částí platí snížený poplatek ve výši 100 a 200 Kč. Senioři starší 65 let ve městě zaplatí 200 a 300 Kč, v okrajových obcích pak pouze 50 a 100 Kč. Více informací
 • České Budějovice
  V Českých Budějovicích je výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 stanovena na 400 Kč za prvního psa, za každého dalšího psa pak 600 Kč. Pro seniory starší 65 let platí snížená sazba ve výši 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího psa. Osvobození od poplatku platí pro pejsky adoptované z útulku a to pro rok, ve kterém byl osvojen a následující 2 kalendářní roky. Zcela osvobozen od poplatku na neomezenou dobu je pes trvale označen identifikačním čipem nebo tetováním. Více informací
 • Český Krumlov
  V Českém Krumlově je výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 stanovena na 1 000 Kč za prvního psa v rodinném domě mimo historickou část města a 1 500 Kč za každého dalšího. V ostatních případech majitel zaplatí 1 500 Kč za prvního a 2 250 Kč za dalšího pejska. Senioři starší 65 let platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku platí pro psa adoptovaného z útulku a to pro rok, v němž byl osvojen a následující dva kalendářní roky. Invalidé platí za prvního psa 200 Kč. Více informací
 • Dačice
  Místní poplatek ze psů v Dačicích pro rok 2020 je ve výši 1 000 Kč za každého psa v bytovém domě (4 a více bytů), v ostatních domech pak 500 Kč. V okrajových částech se platí 400 Kč. Senioři starší 65 let zaplatí 200 Kč. Více informací
 • Jindřichův Hradec
  Místní poplatek ze psů v Jindřichově Hradci platný pro rok 2020 je ve výši 800 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího, důchodci v těchto případech platí 200 a 300 Kč. V rodinných domech ve městě zaplatíte 200 Kč za prvního a 400 Kč za dalšího pejska, senioři starší 65 let zaplatí 100 a 200 Kč. Pro rodinné domy ve vybraných místních částech je poplatek snížený na 100 a 200 Kč, senioři nad 65 let platí 50 a 100 Kč. Od poplatku jsou osvobozeni psi adoptovaní z útulku a to v roce jejich převzetí a po následující 4 roky. Více informací
 • Kaplice
  V Kaplicích je výše místního poplatku ze psů stanovena podle bydliště i faktu, zda je pes trvale označen (čipem, tetováním), nebo ne. Sazby jsou uvedeny v následující tabulce. V závorkách jsou snížené poplatky pro seniory nad 65 let. Více informací
1. pes2. a další pes
Rodinný dům ve městě1 000 Kč
(200 Kč)
1 500 Kč
(300 Kč)
Rodinný dům (osady a samoty)500 Kč
(200 Kč)
700 Kč
(300 Kč)
Bytový dům ve městě1 500 Kč
(200 Kč)
2 000 Kč
(300 Kč)
Bytový dům osady a samoty1 000 Kč
(200 Kč)
1 500 Kč
(300 Kč)
 • Milevsko
  V Milevsku je výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 ve výši 300 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího. Senioři nad 65 let platí 100 a 300 Kč. Obyvatelé bytových domů (3 a více bytů) mají poplatek vyšší – 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa. Pro seniory starší 65 let v bytových domech je sazba 200 a 300 Kč. V částech města Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín se platí 100 a 150 Kč, osoby starší 65 let pak 50 a 75 Kč. Více informací
 • Písek
  Výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 v Písku je 600 Kč za prvního psa v rodinném domě a 900 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů (4 a více bytů) zaplatí za prvního psa 1 200 Kč a za dalšího 1 800 Kč. Snížená sazba pro důchodce a osoby starší 65 let je 100 a 300 Kč. Pejsci adoptovaní z útulku mají 3 roky bez placení. Více informací
 • Prachatice
  Výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 v Prachaticích je 400 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě a 600 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů (2 a více bytů) zaplatí 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za každého dalšího psa. Senioři starší 65 let ve městě platí za pejsky 200 a 300 Kč. Snížený poplatek 100 a 150 Kč platí pro obyvatele předměstí a vybraných osad. Více informací
 • Sezimovo Ústí
  Výše místního poplatku ze psů pro rok 2020 v Sezimově Ústí je 600 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů (5 a více bytů) zaplatí 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa. Pro seniory starší 65 let je sazba snížená na 200 a 300 Kč. V některých odlehlých oblastech je poplatek snížen na 100 Kč za prvního a 400 Kč za dalšího psa. Pro pejsky adoptované z útulku je osvobození po dobu 2 let od měsíce, kdy došlo k převzetí pejska. Více informací
 • Soběslav
  Výše místního poplatku ze psů v Soběslavi pro rok 2020 je 300 Kč za prvního psa v rodinném domě a 450 Kč za dalšího psa. Obyvatelé bytových domů (3 a více bytů) zaplatí 800 Kč za prvního a 1 200 Kč za dalšího psa. Důchodci platí snížený poplatek 200 a 300 Kč. Ve vybraných místních částech a na samotách je poplatek snížený na 100 a 150 Kč. Sleva 50% na poplatku v prvním roce platí pro majitele pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Strakonice
  Výše místního poplatku ze psů ve Strakonicích pro rok 2020 je 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa, který žije v rodinném domě a není čipován. Pro čipované psy je poplatek snížen na 200 a 300 Kč. Obyvatelé bytových domů zaplatí za nečipovaného psa 1 500 Kč a za dalšího pak 2 250 Kč. Pokud pejska očipujete, je poplatek jen 600 a 900 Kč. Ve vybraných obcích je snížená sazba. Důchodci zaplatí za nečipovaného psa 200, respektive 300 Kč, za čipovaného 100 a 150, nebo v případě osaměle bydlících osob symbolických 50 a 75 Kč. Osvobození na jeden rok je možné v případě adopce psa z útulku. Více informací
 • Tábor
  Výše místního poplatku ze psů v Táboře pro rok 2020 je 500 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Senioři nad 65 let platí 100 a 300 Kč. V případě obyvatel bytových domů je poplatek 1 000 Kč za prvního, 1 500 Kč za dalšího psa a u seniorů nad 65 let 200 a 300 Kč. Více informací
 • Třeboň
  V Třeboni je základní sazba místního poplatku ze psů pro rok 2020 ve výši 300 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího. Důchodci platí 150 a 200 Kč. Obyvatelé bytových domů (5 a více bytů) si připlatí, poplatek je 1 000 Kč za prvního a 1 600 Kč za dalšího psa. Důchodci v tomto případě platí 200 a 300 Kč. Ve vybraných ulicích ve vnitřní části města je i v případě rodinných domů poplatek stejný jako za psa v bytovém domě. Snížený poplatek je ve vybraných místních částech. Od poplatku je osvobozen pejsek adoptovaný z útulku a to na dobu dvou let. Více informací
 • Týn nad Vltavou
  V Týně nad Vltavou je místní poplatek ze psů pro rok 2020 ve výši 1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 300 a 600 Kč. Ve vybraných lokalitách je sazba snížena na 200 a 400 Kč. Důchodci nehledě na bydliště platí poplatek 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího psa. Osvobození od poplatku po dobu tří let platí pro pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Veselí nad Lužnicí
  Místní poplatek ze psů ve Veselí nad Lužnicí pro rok 2020 je ve výši 1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 150 Kč za prvního a 200 Kč za dalšího psa. Senioři starší 65 let platí 100 Kč za prvního a 150 Kč za dalšího psa ve všech domech. V městské části Horusice je poplatek snížen na 75 a 100 Kč, pro seniory nad 65 let 50 a 75 Kč. Osvobozen od poplatku je pejsek adoptovaný z útulku a to po dobu tří let. Více informací
 • Vimperk
  Místní poplatek ze psů ve Vimperku pro rok 2020 je ve výši 800 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. V rodinných domech je poplatek nižší – 300 a 450 Kč. V osadách a na samotách je poplatek snížen na 100 a 150 Kč. Důchodci a senioři nad 65 let platí – v rodinných domech 150/225 Kč, v ostatních domech 200/300Kč, v osadách a na samotách 50/75 Kč. Osvobozen od poplatku je pejsek adoptovaný z útulku a to po dobu jednoho roku. Více informací
 • Vodňany
  Místní poplatek ze psů ve Vodňanech pro rok 2020 je ve výši 996 Kč za prvního psa v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 440 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů ve městě zaplatí 396 Kč za prvního a 540 Kč za dalšího psa. Rodinné domy v okolních místních částech mají poplatek snížený na 180 a 540 Kč. Důchodci platí ve všech případech pouze 180/264 Kč. Osvobození od poplatku po dobu pěti let je možné u pejsků adoptovaných z útulku. Více informací

Plzeňský kraj | © Pixabay.com

4Plzeňský kraj

 • Dobřany
  Místní poplatek ze psů v Dobřanech pro rok 2019 je ve výši 200 Kč. Pes v bytovém domě vyjde na 800 Kč. Důchodci platí snížený poplatek 100 Kč za psa v rodinném a 200 Kč za psa v bytovém domě. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50%. Na dobu dvou let se od poplatku osvobozuje pejsek adoptovaný z útulku. Více informací
 • Domažlice
  Základní sazba místního poplatku ze psů v Domažlicích pro rok 2019 je 900 Kč za prvního a 1 350 Kč za dalšího psa. Snížený poplatek 200 a 300 Kč platí pro důchodce. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 300, respektive 450 Kč. Více informací
 • Klatovy
  Místní poplatek ze psů v Klatovech pro rok 2019 je 1 200 Kč za prvního psa v bytovém domě a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč. Snížený poplatek pro důchodce je 120 a 300 Kč. Na psa v bytovém domě lze získat slevu 300 Kč, pokud ho majitel nechá očipovat. Více informací
 • Nýřany
  Místní poplatek ze psů v Nýřanech pro rok 2019 je 200 Kč. Zvýšená sazba za psa v bytových domech činí 600 Kč. Důchodci zaplatí pouze 100 Kč. Za druhého a dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%. Více informací
 • Plzeň
  Místní poplatek ze psů v Plzni pro rok 2019 je 500 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů zaplatí 900 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa. Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Více informací
 • Přeštice
  Místní poplatek ze psů v Přešticích pro rok 2019 je 150 Kč za prvního psa v rodinném domě a 225 Kč za každého dalšího, důchodci platí 60 a 90 Kč. V bytových domech zaplatíte 600 Kč za prvního a 900 Kč za dalšího psa, důchodci platí 150 a 220 Kč. Ve vybraných místních částech je sazba snížena na 60 a 90 Kč. Více informací
 • Rokycany
  Místní poplatek ze psů v Rokycanech pro rok 2019 činí 250 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího, důchodci platí 100 a 200 Kč. Podstatně vyšší sazba je pro obyvatelé bytových domů – 1 000 Kč za prvního a 2 000 Kč za dalšího psa, důchodci v tomto případě platí 200 a 300 Kč. Zcela osvobozeni od poplatku jsou pejsci adoptovaní z útulku. Více informací
 • Stříbro
  Místní poplatek ze psů ve Stříbře pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů). Obyvatelé rodinných domů zaplatí za prvního psa 200 Kč. V obou případech vás každý další pejsek vyjde na 1 500 Kč. Důchodci platí 200 Kč za prvního a 300 Kč za dalšího psa. Ve vybraných místních částech platí snížený poplatek 50 Kč. Zcela osvobozena od poplatku je osoba, která adoptovala psa z útulku a také osaměle žijící důchodce. Více informací
 • Sušice
  Místní poplatek ze psů v Sušicích pro rok 2019 činí 500 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě a 550 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů zaplatí 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího psa. Ve vybraných místních částech je poplatek nižší – 300 a 350 Kč. Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Osvobození po dobu jednoho roku platí pro pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Tachov
  Místní poplatek ze psů v Tachově pro rok 2019 činí 1 000 nebo 1 200 Kč za prvního psa v bytovém domě (4 a více bytů) ve městě v závislosti na konkrétní lokalitě, za každého dalšího  pak 1 500 Kč. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 nebo 500 Kč za prvního a 600 nebo 1 000 Kč za dalšího psa dle bydliště. Ve vybraných osadách je poplatek nižší – bytový dům 500 a 1 000 Kč, rodinný dům 300 a 600 Kč. Důchodci ve městě platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč, v osadách pouze 100 a 200 Kč. Osvobození od poplatku na jeden rok je možné u pejsků adoptovaných z útulku. Více informací

Karlovarský kraj | © Pixabay.com

5Karlovarský kraj


 • Místní poplatek ze psů v Aši pro dok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 500 Kč za prvního a 700 Kč za dalšího. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V okolních obcích je poplatek v bytových domech 500 a 700 Kč, v rodinných jen 250 a 350 Kč. Osvobození od poplatku na jeden rok platí pro pejsky adoptované z útulku, nebo označené identifikačním čipem. Více informací
 • Františkovy Lázně
  Místní poplatek ze psů ve Františkových Lázních pro rok 2019 se odvíjí dle lokality bydliště a typu stavby. Ve vybraných ulicích v centru města je poplatek nejvyšší – 1 500 Kč za prvního a 2 250 Kč za každého dalšího psa. V přilehlých částech města je poplatek 1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za dalšího. Obyvatelé rodinných domků zaplatí 500 a 750 Kč, stejná sazba je i pro obyvatele částí Slatina a Horní Lomany. Pokud bydlíte v okolních obcích vyjde vás pejsek pouze na 200 a 300 Kč. Důchodci mají poplatek snížený na 200 Kč za každého psa. Více informací
 • Cheb
  Místní poplatek ze psů v Chebu pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě ve městě a 1 500 Kč za každého dalšího. V případě rodinných domů je poplatek 500 a 750 Kč. Důchodci mají sazbu sníženou na 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v okrajových částech/okolních obcích, zaplatíte pouze 100 a 150 Kč. Osvobození na 2 roky je možné u pejsků adoptovaných z útulku. Více informací
 • Chodov (okres Sokolov)
  Místní poplatek ze psů v Chodově pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 250 Kč za každého dalšího. Důchodci zaplatí 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí výrazně nižší poplatek – 300 Kč za prvního a 450 Kč za dalšího psa. Důchodci v tomto případě pouze 100 a 150 Kč. Slevu 20 % z výše uvedených sazeb je možné získat očipováním nebo kastrací psa. Více informací
 • Karlovy Vary
  Místní poplatek ze psů v Karlových Varech pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa a 1 500 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Osvobození do poplatku po dobu jednoho roku můžete získat na pejska adoptovaného z útulku, nebo označeného identifikačním čipem. Více informací.
 • Kraslice
  Místní poplatek ze psů v Kraslicích pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 300 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 500 a 750 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V okrajových částech zaplatíte pouze 200 Kč za každého psa. Více informací
 • Mariánské Lázně
  Poplatek za prvního pejska v rodinném domě je 500 Kč, za každého dalšího se platí 750 Kč. V bytovém domě se za prvního platí 1 000 Kč a za každého dalšího 1 500 Kč. V městské části Hamrníky je poplatek 500 Kč, resp. 750 Kč. V částech Chotěnov – Skláře, Stanoviště a Kladská pak 100 Kč za prvního, resp. 150 Kč za každého dalšího.
  Majitelé psů, jejichž zdrojem příjmů je důchod, platí v rodinných i bytových domech 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího. Jen v Chotěnově – Sklářích, Stanovišti a v Kladské se platí 50 Kč za prvního a 70 Kč za každého dalšího.
  Více informací
 • Nejdek
  Základní sazba místního poplatku ze psů pro rok 2019 v Nejdku činí 900 Kč. V rodinných domech ve vybraných ulicích je poplatek snížený na 400, případně 200 Kč. V přilehlých obcích je poplatek také nízký – 200 Kč. Důchodci platí ve všech případech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50%. Pejsci adoptovaní z útulku jsou od poplatku trvale osvobozeni. Více informací
 • Ostrov
  Místní poplatek ze psů v Ostrově pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 350 Kč za každého dalšího. V rodinných domech zaplatí méně – 350 a 600 Kč. V okrajových místních částech je poplatek snížený na 150 a 250 Kč. Důchodci platí sníženou sazbu 120 a 180 Kč. Pokud psa necháte očipovat, získáte slevu v daném roce. Více informací
 • Sokolov
  Místní poplatek ze psů v Sokolově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě. Obyvatelé rodinných domů platí 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. V místních částech Hrušková a Novina je poplatek snížen na pouhých 100 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50%. Osvobozen od poplatku po dobu jednoho roku je pejsek adoptovaný z útulku. Více informací

Ústecký kraj | © Pixabay.com

6Ústecký kraj

 • Bílina
  Místní poplatek ze psů v Bílině pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Sleva 400 Kč z poplatku platí pro obyvatele rodinných domů. Důchodci platí sníženou sazbu 100 a 300 Kč. Více informací
 • Děčín
  Místní poplatek ze psů v Děčíně pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) ve vnitřním městě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 800 Kč. Pokud bydlíte v okrajových částech platíte pouze 400 a 800 Kč za psa v bytovém domě a 150, respektive 300 Kč za psa v rodinném domě. Jestliže si adoptujete 1 pejska z útulku, platíte jen 200 nebo 100 Kč dle bydliště, pokud si osvojíte psů více, nebo máte i dalšího, za kterého již platíte, jste od poplatku za všechny nalezené osvobozeni. Důchodci platí za prvního psa 200 a 300 Kč za dalšího (pokud pro ně není některá sazba výhodnější). Jednorázová úleva na poplatku až do výše 500 Kč je možná v případě očipování psa. Více informací
 • Dubí
  Místní poplatek ze psů v Dubí pro rok 2019 činí 400 Kč za prvního psa ve vnitřní části města (vybrané ulice) a 500 Kč za každého dalšího. Pro ostatní lokality je poplatek snížen na 200 a 500 Kč v případě rodinných domů a v bytových domech na 300 a 500 Kč (4 a více bytů). Důchodci mají sazbu sníženou na 200 Kč za každého psa. Více informací
 • Duchcov
  Místní poplatek ze psů v Duchcově pro rok 2019 činí 900 Kč za prvního psa chovaného v panelovém domě (vybrané ulice) a 1 350 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 200 a 300 Kč. Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Pro pejsky adoptované z útulku platí osvobození po dobu jednoho roku. Více informací
 • Chomutov
  Místní poplatek ze psů v Chomutově pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě. Obyvatelé rodinných domů zaplatí pouze 500 Kč. Snížená sazba pro důchodce činí 200 Kč. Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. Osvobození po dobu jednoho roku platí pro 1 pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Jirkov
  Výše místního poplatku ze psů v Jirkově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě se 7 a více byty a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů, nebo bytových domů s max. 6 byty zaplatí pouze 300 a 450 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 150 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejska, jež necháte kastrovat, nebo u nalezenců z útulku. Více informací
 • Kadaň
  Místní poplatek ze psů v Kadani pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí pouze 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 150 Kč. Ve vybraných místních částech je poplatek snížen na přívětivých 50 a 75 Kč. Osvobození od poplatku na dobu jednoho roku je možné u pejsků adoptovaných z útulku, nebo očipovaných. Více informací
 • Klášterec nad Ohří
  Místní poplatek ze psů v Klášterci nad Ohří (a Miřeticích) činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 250 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí za prvního psa 400 Kč, za druhého 600 Kč a za každého dalšího 1 000 Kč. Důchodci mají sazbu sníženou na 200 Kč za prvního a 300 Kč za každého dalšího psa. Pokud bydlíte v okolních místních částech, máte poplatek snížený na 100 a 150 Kč. Osvobození od poplatku po dobou dvou let je možné u pejsků adoptovaných u útulku. Více informací
 • Krupka
  Místní poplatek ze psů v Krupce pro rok 2019 činí 720 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 080 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 240 a 360 Kč. V místních částech Fojtovice, Soběchleby a Nová Vrchoslav platí snížená sazba 240 Kč za každého psa. Pro důchodce je výše poplatku 110 a 165 Kč. Více informací
 • Litoměřice
  Místní poplatek ze psů v Litoměřicích pro rok 2019 činí 800 Kč za každého chovaného psa. Důchodci platí sazbu sníženou na 200 Kč. Pes označen mikročipem je osvobozen od poplatku po dobu jednoho roku a pes adoptovaný z útulku po dobu 6 měsíců. Více informací
 • Litvínov
  Místní poplatek ze psů v Litvínově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 700 Kč za prvního psa a 1 050 Kč za další. Pro důchodce je sazba snížena na 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro pejsky adoptované z útulku. Více informací
 • Louny
  Místní poplatek ze psů v Lounech pro rok 2019 činí 1 200 Kč za každého psa. Pokud bydlíte v místní části Brloh nebo Nečichy, zaplatíte pouze 200 Kč. Obyvatelé rodinných domů v místní části Louny pak platí 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. 100 Kč ročně také ušetříte, necháte-li pejska očipovat. Více informací
 • Lovosice
  Místní poplatek ze psů v Lovosicích pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 900 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 150 Kč. Více informací
 • Most
  Místní poplatek ze psů v Mostě pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je také 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejsků adoptovaných z útulku a na 6 měsíců u očipovaných psů. Více informací
 • Podbořany
  Místní poplatek ze psů v Podbořanech (a Hlubanech) pro rok 2019 činí 200 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě, 500 Kč za druhého a 1 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů si připlatí, za prvního dají 1 000 Kč a za každého dalšího pak 2 000 Kč. Sazby za psa v ostatních místní částech jsou 100, 300 a 1 000 Kč. Snížený poplatek pro důchodce je 50 a 300 Kč. Více informací
 • Roudnice nad Labem
  Místní poplatek ze psů v Roudnici nad Labem pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 900 Kč za každého dalšího. Výrazně nižší poplatek platí obyvatelé rodinných domů –  400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 300 Kč, pokud ovšem bydlí v rodinném domě, neplatí nic. Úlevu na poplatku mohou získat také psi, kteří složí “Zkoušku základní ovladatelnosti” a psi trvale označeni čipem. Více informací
 • Rumburk
  Poplatek za prvního psa v bytovém domě je 400 Kč ročně, za každého dalšího se platí 600 Kč. Za prvního pejska v rodinném domě se vybírá 200 Kč a za každého dalšího 300 Kč.
  Důchodci (včetně invalidních) platí za prvního psa 100 Kč a za každého dalšího 150 Kč ročně. Stejné poplatky hradí také poplatníci, kteří jsou členy kynologického klubu a jejichž pes složil předepsané zkoušky.
  Více informací
 • Štětí
  Místní poplatek ze psů ve Štětí pro rok 2019 činí 1 000 Kč za psa v bytovém domě (4 a více bytů) a 200 Kč za psa v rodinném domě. Pokud bydlíte v okolních místních částech, zaplatíte 800 Kč za psa v bytovém domě a 100 Kč za psa v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce obývající bytové domy je 200 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Teplice
  Místní poplatek ze psů v Teplicích pro rok 2019 činí 200 Kč za prvního psa. Pokud chcete mít psů více, každý další vás už vyjde na 1 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Ústí nad Labem
  Místní poplatek ze psů v Ústí nad Labem pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí pouze 200 a 500 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Sleva 200 Kč na poplatku po dobu dvou let je možná, pokud necháte pejska trvale označit čipem. Zcela osvobozeni od poplatku jsou pejsci  adoptovaní z útulku. Více informací
 • Varnsdorf
  Místní poplatek ze psů ve Varnsdorfu pro rok 2019 činí 200 Kč za každého psa chovaného v rodinném domě a 800 Kč za každého psa v domě bytovém (4 a více bytů). Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč za psa. Více informací
 • Žatec
  Místní poplatek ze psů v Žatci pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč v bytových a 100 a 150 Kč v rodinných domech. Ve vybraných ulicích města je poplatek snížen na 200 a 300 Kč v bytových, případně 100 a 150 Kč v rodinných domech. Pokud bydlíte v místních částech v okolí, poplatek je ještě nižší – 100/150 Kč a 50/75 Kč. Osvobození po dobu jednoho roku je možné na 1 psa adoptovaného z útulku. 25% slevu získáte na psy trvale označené čipem. Osaměle žijící důchodci nad 60 let mohu mít jednoho pejska zdarma. Více informací

Liberecký kraj | © Pixabay.com

7Liberecký kraj

 • Česká Lípa
  Místní poplatek ze psů v České Lípě pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč, v rodinných domech 100 a 150 Kč. V místních částech v okolí města je poplatek snížen na 100 a 150 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejska adoptovaného z útulku, případně po zbytek jeho života, pokud má 10 a více let. Více informací
 • Frýdlant
  Místní poplatek ze psů ve Frýdlantu pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 200 a 300 Kč. Stejná sazba platí také pro důchodce. Více informací
 • Hrádek nad Nisou
  Výše místního poplatku ze psů v Hrádku nad Nisou v roce 2019 činí 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího. Úleva na poplatku ve výši 200 Kč po dva roky je možná v případě trvalého označení psa čipem. Více informací
 • Chrastava
  Místní poplatek ze psů v Chrastavě pro dok 2019 činí 900 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 350 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 450 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v místních částech Andělská Hora, Vítkov, Víska, nebo Vysoká, platíte pouze 50 % z výše uvedených sazeb. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Jablonec nad Nisou
  Místní poplatek ze psů v Jablonci nad Nisou pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí pouze 300 a 1 000 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro pejsky adoptované z útulku. Více informací
 • Liberec
  Místní poplatek ze psů v Liberci pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa a 1 500 Kč za každého dalšího. Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro pejsky adoptované z útulku. Více informací
 • Nový Bor
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Novém Boru ( a Arnultovicích) činí 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (2 a více bytů) a 750 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 300 a 450 Kč. Obyvatelé Bukovan, Janova a Pihel platí pouze 100 a 150 Kč. Snížená sazba pro důchodce je stanovena na 50 a 100 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Semily
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Semilech činí 700 Kč za prvního psa chovaného na sídlišti nebo v centru města, v ostatních částech pak jen 200 Kč. Důchodci platí za prvního psa 100 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50%. Více informací
 • Tanvald
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Tanvaldu činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě  a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí méně – 300 a 1 000 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Turnov
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Turnově činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě. Obyvatelé rodinných domů platí jen 400 Kč za prvního psa. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Osvobození od poplatku na dobu jednoho roku je možné u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Železný Brod
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Železném Brodě činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, každý další pak stojí o něco méně – 750 Kč. Důchodci platí 200 a 300 Kč. Pokud ovšem bydlíte v rodinném domě, je poplatek nižší a levněji vás vyjde první pes – 120 Kč, každý další opět 750 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 120 a 200 Kč. V okolních místních částech je poplatek pouhých 50 a 100 Kč. Více informací

Královéhradecký kraj | © Pixabay.com

8Královéhradecký kraj

 • Broumov
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Broumově činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 600 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí jen polovinu – 400 a 800 Kč. V místních částech Rožmitál a Benešov je poplatek snížen na 200 a 400 Kč. Důchodci platí sníženou sazbu 200 a 300 Kč. Pokud ovšem bydlí osamoceně, mají jednoho pejska zcela zdarma. Za psa adoptovaného z útulku se platí pouze 20% výše uvedených sazeb. Více informací
 • Červený Kostelec
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Červeném Kostelci činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 250 Kč za prvního psa v domě rodinném. V okrajových částech je poplatek snížen na 100 Kč. Snížené sazby pro důchodce jsou 200, 125 a 50 Kč dle bydliště. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50%. Od poplatku jsou osvobozeny osaměle žijící osoby nad 70 let. Více informací
 • Dobruška
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Dobrušce činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 000 Kč za každého dalšího, pro důchodce je to 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 500 Kč, v případě důchodců 150 a 250 Kč. Pokud bydlíte v místních částech v okolí, máte poplatek snížený na 100 a 200 Kč, důchodci 50 a 100 Kč. V případě psa adoptovaného z útulku se poskytuje úleva ve výši 50% sazby pro rok převzetí a následující 4 roky. Více informací
 • Dvůr Králové nad Labem
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 ve Dvoře Králové nad Labem se odvíjí kromě typu stavby také od toho, jestli bydlíte na území památkové zóny nebo jinde. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psa adoptovaného z útulku.
  Sazby v památkové zóně jsou: 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího. Pokud bydlíte v rodinném domě, platíte pouze 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč.
  Sazby mimo památkovou zónu jsou: 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího.Obyvatelé rodinných domů platí pouze 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 300 Kč. Více informací
 • Hořice
  Místní poplatek ze psů v Hořicích pro rok 2019 činí 900 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 500 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Stejnou částku zaplatí také, pokud bydlíte v okolních obcích. Více informací
 • Hradec Králové
  Místní poplatek ze psů v Hradci Králové pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě. Obyvatelé rodinných domů zaplatí pouze 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Hronov
  Místní poplatek ze psů v Hronově pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 900 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 250 a 375 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v okolních obcích, je poplatek 300/450 Kč nebo 100/150 Kč. Osvobození od poplatku po dobu 5 let je možné u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Jaroměř
  Místní poplatek ze psů v Jaroměři pro rok 2019 činí 1 000 Kč za každého psa chovaného v bytovém domě a 400 Kč za psa v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce je 100 Kč, stejná je i výše poplatku ve vybraných místních částech. Více informací
 • Jičín
  Místní poplatek ze psů v Jičíně pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v okrajových částech, máte poplatek snížený na pouhých 60 a 90 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Kostelec nad Orlicí
  Místní poplatek ze psů v Kostelci nad Orlicí pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 2 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí výrazně nižší poplatek – 500 a 1 000 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry je výše poplatku 300 a 600 Kč, pro důchodce pak 100 a 200 Kč. Více informací
 • Náchod
  Místní poplatek ze psů v Náchodě pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce a obyvatele okolních obcí je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku na dva roky je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Nová Paka
  Místní poplatek ze psů v Nové Pace pro rok 2019 je jednotný pro všechny a jeho výše činí 1 000 Kč za jednoho psa. Poplatek ovšem zaplatí pouze ten, kdo řádně nesplní oznamovací povinnost dle článku 4 obecně závazné vyhlášky. Více informací
 • Nové Město nad Metují
  Základní sazba místního poplatku ze psů pro rok 2019 v Novém Městě nad Metují je 800 Kč za prvního psa a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé bytových domů (3 a více bytů) platí 1 000 a 1 500 Kč. Pokud je pes chován v rodinném domě na oploceném pozemku, je poplatek snížen na 400 a 600 Kč. Ve vybraných místních částech je sazba snížena na 70 a 100 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Nový Bydžov
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Novém Bydžově činí 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 750 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 200 a 300 Kč. Stejná je i výše sazby pro důchodce. Pokud bydlíte v těchto místních částech – Vysočany, Skochovice, Skřeněž, máte poplatek snížený na 100 a 150 Kč. Více informací
 • Rychnov nad Kněžnou
  Místní poplatek ze psů pro rok 2019 v Rychnově na Kněžnou činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího, sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 500 a 750 Kč, důchodci 150 a 224 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, máte poplatek značně nižší než ve městě, viz odkaz. Více informací
 • Trutnov
  Místní poplatek ze psů v Trutnově pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě ve městě a 2 100 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 200 Kč za prvního a 1 500 Kč za další psy. Důchodci platí za prvního psa 200 Kč v bytovém domě, 60 Kč v rodinném domě a 300 Kč za další psy. Obyvatelé okrajových místních částí mají sazbu také sníženou, viz odkaz. Osvobození od poplatku je možné na 3 roky u pejsků adoptovaných z útulku a na 1 rok u očipovaných. Více informací
 • Týniště nad Orlicí
  Místní poplatek ze psů v Týništi nad Orlicí pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 100 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 200 a 500 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V okrajových místních částech je poplatek ještě nižší, viz odkaz. Osvobození od poplatku na jeden rok je možné v případě pejsků adoptovaných z útulku. Více informací
 • Vrchlabí
  Místní poplatek ze psů ve Vrchlabí pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 400 a 600 Kč. O polovinu nižší poplatek zaplatí lidé v místních částech Hořejší Vrchlabí a Podhůří. Snížená sazba pro důchodce je 150 a 200 Kč. Jednorázová úleva ve výši 300 Kč je poskytována držitelům očipovaného psa, který splní podmínky. Více informací

Pardubický kraj | © Pixabay.com

9Pardubický kraj

 • Česká Třebová
  Místní poplatek ze psů v České Třebové pro rok 2019 je 500 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě ve středu města a 1 500 Kč za každého dalšího. Pokud rodinný dům stojí mimo střed města (vymezeno ve vyhlášce), je poplatek za prvního psa snížen na 300 Kč. Obyvatelé bytových domů platí více a to 1 000 Kč za prvního psa a 1 500 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro důchodce je 150 a 300 Kč. Ve vybraných místních částech je poplatek ještě nižší, viz odkaz. Pokud necháte pejska očipovat a splníte podmínky, máte nárok na jednorázovou úlevu ve výši 100-500 Kč dle bydliště. Více informací
 • Hlinsko
  Místní poplatek ze psů v Hlinsku pro rok 2019 je 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 440 Kč. Ve vybraných místních částech je pak poplatek ještě nižší, viz odkaz. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu 3 let je možné u pejsků adoptovaných z útulku. Více informací
 • Holice
  Místní poplatek ze psů v Holicích pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200  Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 300 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 180 a 300 Kč. Více informací
 • Choceň
  Místní poplatek ze psů v Chocni pro rok 2019 činí 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 750 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 150 Kč. V okolních obcích je poplatek snížen na 50 a 75 Kč. Více informací
 • Chrudim
  Místní poplatek ze psů v Chrudimi pro rok 2019 činí 1 300 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 700 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů ve městě platí pouze 600 a 750 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V okrajových místních částech je poplatek je nižší a za prvního psa zaplatíme 300 nebo 450 Kč dle typu stavby a 400 nebo 600 Kč za psy další. Důchodci bydlící v těchto částech a zároveň v rodinném domě platí pouze 150 a 225 Kč. Osvobození od poplatku po dobu 2 let je možné u psa označeného čipem, pokud ovšem bydlíte v bytovém domě, sleva je jen ve výši 50 %. Další osvobození můžete získat na pejska adoptovaného z útulku, a to na rok osvojení a další 3 kalendářní roky. Více informací
 • Lanškroun
  Místní poplatek ze psů v Lanškrouně pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 500 Kč. V okrajových místních částech je sazba snížená na 200 a 300 Kč. Důchodci mají poplatek snížený na 150 a 250 Kč nehledě na bydliště. Osvobození od poplatku pro pejsky adoptované z útulku platí v roce osvojení a následující 2 kalendářní roky. Pokud necháte psa očipovat, můžete získat úlevu až 300 Kč ročně a to na 3 roky. Více informací
 • Letohrad
  Poplatek za prvního psa v rodinném domě je 150 Kč, za každého dalšího se platí 250 Kč ročně. V bytech se za prvního psa platí 600 Kč a za každého dalšího 1 000 Kč.
  Důchodci v rodinných domech platí 100 Kč za prvního a 250 Kč za druhého pejska, v ostatních domech platí 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa.
  Více informací
 • Litomyšl
  Místní poplatek ze psů v Litomyšli pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě ve městě a 1 500 Kč za každého dalšího, nebo 600 a 900 Kč v případě chovu v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 160 a 240 Kč, pro důchodce 80 a 120 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Moravská Třebová
  Místní poplatek ze psů v Moravské Třebové pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 600 Kč za prvního psa v domě rodinném. Důchodci ve městě platí 200 Kč. Obyvatelé předměstí platí za psa v bytovém domě 800 Kč a v rodinném domě 500 Kč. Sazby pro důchodce jsou v tomto případě 150 a 100 Kč. Ještě nižší poplatky mají lidé bydlící v okrajových částech Sušice, Udánky, Boršov, viz odkaz. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Více informací
 • Pardubice
  Místní poplatek ze psů v Pardubicích pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 200 a 300 Kč, stejně i důchodci. Pokud bydlíte v okrajových částech, platí pro vás sazba 600 a 800 Kč v bytových domech, nebo 100 a 150 Kč v rodinných domech. Osvobození od poplatku je možné u psa adoptovaného z útulku a to v roce osvojení a následující 1 kalendářní rok. Více informací
 • Polička
  Místní poplatek ze psů v Poličce pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 900 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro důchodce v bytovce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí 300 a 450 Kč, případně 150 a 225 Kč, jsou-li důchodci. V okrajových místních částech je poplatek ještě nižší, viz odkaz. Trvalé osvobození od poplatku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Přelouč
  Místní poplatek ze psů v Přelouči pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. V případě obyvatel rodinných domů se jedná o 360 a 540 Kč. V okrajových místních částech je sazba snížena na 120 a 360 Kč. Důchodci platí poplatek ve výši 120 a 300 Kč nehledě na bydliště. Psi adoptované z útulku jsou od poplatku osvobozeni po dobu jednoho roku. Více informací
 • Svitavy
  Místní poplatek ze psů v roce 2019 je stanoven v různé výši dle místa bydliště a stavby. Katastrální území města je rozděleno celkem do 3 zón. Centrální zóna je tvořená samotným městem a vybranými ulicemi na předměstí. 1. zóna je zbytek předměstí a vybrané ulice okrajových částí Čtyřicet Lánů a Moravský Lačnov. 2. zóna je tvořena zbývajícími ulicemi ve zmíněných okrajových částech. 3. zóna pak zahrnuje zahrádkářské kolonie. Níže uvedená tabulka ukazuje výši poplatků po zónu 2, v závorce je vždy sazba za druhého a dalšího psa stejného držitele. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč za prvního a 300 Kč za další psy pro centrální, 1. a 3. zónu, v 2. zóně se jedná o 120 a 180 Kč. Úlevy jsou poskytovány za očipování psa (60 Kč) a kastraci (100 nebo 200 Kč). Trvalé osvobození od poplatku je možné u psa adoptovaného z útulku. Více informací
ZónaRodinný důmOstatní domy
Centrální480 Kč
(720 Kč)
1 500 Kč
(2 250 Kč)
1. zóna400 Kč
(600 Kč)
1 500 Kč
(2 250 Kč)
2. zóna240 Kč
(360 Kč)
1 000 Kč
(1 500 Kč)
 • Ústí nad Orlicí
  Místní poplatek ze psů v Ústí nad Orlicí pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 600 a 1 500 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, zaplatíte 300 a 450 Kč v případě bytových domů a 200 a 300 Kč v rodinných domech. Snížená sazba pro důchodce je ve všech případech 200 a 300 Kč. Na čipovaného psa se poskytuje úleva ve výši 50 %. Senioři nad 70 let mají prvního pejska zdarma. Více informací
 • Vysoké Mýto
  Místní poplatek ze psů ve Vysokém Mýtu pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 200 a 300 Kč, stejně jako důchodci ve městě. V okrajových místních částech je pak sazba snížena na 100 a 150 Kč. Více informací
 • Žamberk
  Místní poplatek ze psů v Žamberku pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 400 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 150 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 75 Kč za prvního psa v rodinném domě a 200 Kč za prvního v bytovém domě, každý další pak vyjde vždy na 200 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psa adoptovaného z útulku. Více informací

Kraj Vysočina | © Pixabay.com

10Kraj Vysočina

 • Bystřice nad Pernštejnem
  Místní poplatek ze psů v Bystřici nad Pernštejnem pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 500 Kč za psa v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. V okrajových místních částech zaplatíte také 200 Kč za jednoho psa. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Více informací
 • Havlíčkův Brod
  Místní poplatek ze psů v Havlíčkově Brodě pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 750 a 1 000 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč u bytových domů a 100 a 200 Kč u rodinných domů. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, platíte snížený poplatek a to 750 a 1 000 Kč v bytových domech a 250 a 300 Kč v rodinných domech. Jednorázová úleva na poplatku je možná u čipovaných psů. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku platí pro pejsky adoptované z útulku. Více informací
 • Humpolec
  Místní poplatek ze psů v Humpolci v roce 2019 je stanoven dle bydliště. Oblast je rozdělena na 1. a 2. kategorii, kompletní výpis lokalit viz odkaz. Níže uvedená tabulka udává výši poplatků v různých případech. Částka v závorce je za 2. a dalšího psa. Více informací
1. kategorie (město)2. kategorie (okrajové části)
Bytový dům1 200 Kč
(2 000 Kč)
300 Kč
(500 Kč)
Rodinný dům350 Kč
(500 Kč)
150 Kč
(200 Kč)
Sazba pro důchodce200 Kč
(300 Kč)
100 Kč
(150 Kč)
 • Chotěboř
  Místní poplatek ze psů v Chotěboři pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí méně – 500 a  750 Kč. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 300 a 400 Kč v bytových domech a 150 a 200 Kč v rodinných domech. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 150 Kč. Osvobození od poplatku na dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Jihlava
  Místní poplatek ze psů v Jihlavě pro rok 2019 za prvního psa 500 Kč a za druhého a každého dalšího 1 000 Kč. Důchodci zaplatí 200, respektive 300 Kč. Osvobození od poplatku na dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Nárok na úlevu ve výši 50 % poplatku na jeden rok má majitel, který nechá psa očipovat. Více informací
 • Moravské Budějovice
  Místní poplatek ze psů v Moravských Budějovicích pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí méně – 240 a 360 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. V okrajových místních částech je poplatek ještě nižší – 100 a 150 Kč. Více informací
 • Nové Město na Moravě
  Místní poplatek ze psů v Novém Městě na Moravě pro rok 2019 činí 400 Kč za prvního psa a 600 Kč za každého dalšího. Důchodci mají sazbu sníženou na 200 a 300 Kč. Více informací
 • Pelhřimov
  Místní poplatek ze psů v Pelhřimově pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek snížený na 400 a 800 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, poplatek za psa je pouze 200 a 400 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Světlá nad Sázavou
  Místní poplatek ze psů ve Světlé nad Sázavou pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 300 a 450 Kč. V okrajových místních částech je výše poplatku 100 a 150 Kč. Snížená sazby pro důchodce jsou: rodinný dům – 100 a 150 Kč, bytový dům – 200 a 300 Kč, místní části – 50 a 75 Kč. Osvobození od poplatku na dobu 2 let je poskytováno na pejsky adoptované z útulku. Více informací
 • Třebíč
  Místní poplatek ze psů v Třebíči pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí nižší poplatek – 500 a 750 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300, případně 100 a 150 Kč u těch z nich, kteří žijí osaměle. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, platíte jen 100 a 150 Kč. Trvalé osvobození od poplatku je možné u pejsků adoptovaných z útulku. Více informací
 • Velké Meziříčí
  Místní poplatek ze psů ve Velkém Meziříčí pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných bytů mají poplatek snížený na 250 a 350 Kč. Snížená sazba pro důchodce bydlící ve městě je 200 Kč za každého psa v případě bytových domů a 100/150 Kč v rodinném domě. V okrajových místních částech je pak poplatek jen ve výši 80 a 120 Kč. Osvobození od poplatku pro rok pořízení a rok následující je možné u čipovaných, nebo z útulku adoptovaných psů. Více informací
 • Žďár nad Sázavou
  Místní poplatek ze psů ve Žďáru nad Sázavou pro rok 2019 činí 900 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (2 a více bytů) a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí nižší poplatek – 300 a 900 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, máte poplatek u bytových domů snížený na 200 a 500 Kč, u rodinných domů 100 a 300 Kč. Důchodci mají sazbu za poplatek maximálně 200 a 300 Kč.  Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je poskytováno na psy adoptované z útulku. Více informací

Jihomoravský kraj | © Pixabay.com

11Jihomoravský kraj

 • Blansko
  Místní poplatek ze psů v Blansku pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 600  a 1 200 Kč. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 300 a 500 Kč. Sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Boskovice
  Místní poplatek ze psů v Boskovicích pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 400 a 1 000 Kč. V okrajových místních částech je poplatek snížený jen na 200 a 600 Kč. Důchodci platí sazbu 200 a 300 Kč v bytových domech, v ostatních případech 100 a 200 Kč. Úleva na poplatku ve výši 50 % po dobu dvou let je možná v případě psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Brno
  Místní poplatek ze psů v Brně platný v roce 2019 je liší v jednotlivých městských částech a také dle typu stavby.
  Například pro Brno-střed platí sazba 1 500 Kč za prvního psa a 2 250 Kč za každého dalšího v bytových domech a dále 600 a 900 Kč v domech rodinných. Občané pobírající důchod platí většinou 200 a 300 Kč, nižší poplatek je v okrajových částech.
  Celou tabulku s poplatky pro každou městskou část naleznete v odkazu, přesněji v příloze vyhlášky. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Břeclav
  Místní poplatek ze psů v Břeclavi pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí méně – 500 a 700 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné získat u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Bučovice
  Místní poplatek ze psů v Bučovicích pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 800 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí nižší poplatek – 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce v bytových domech je 200 Kč za každého psa, v domech rodinných se jedná o 100 a 150 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejska adoptovaného z útulku. Více informací
 • Dubňany
  Výše místního poplatku ze psů v Dubňanech pro rok 2019 činí 200 Kč za prvního psa, za každého dalšího se platí 250 Kč. Osvobození od poplatku je možné u psa převzatého z útulku. Více informací
 • Hodonín
  Místní poplatek ze psů v roce 2019 v Hodoníně činí 780 Kč za prvního psa a 1 200 Kč za každého dalšího. Občané pobírající důchod mají sazbu sníženou na 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu 1 roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Ivančice
  Místní poplatek ze psů v Ivančicích pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 500 Kč u psů v rodinném domě. Občané pobírající důchod platí sníženou sazbu 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Více informací
 • Kuřim
  Místní poplatek ze psů v Kuřimi pro rok 2019 činí 500 Kč za prvního chovaného psa a 2 000 Kč za každého dalšího. Občané pobírající důchod mají sazbu sníženou na 150 a 300 Kč. Více informací
 • Kyjov
  Místní poplatek ze psů v Kyjově pro rok 2019 činí 900 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 360 a 500 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku je možné na trvalo v případě psa adoptovaného z útulku a dále u čipovaných psů po dobu jednoho roku. Více informací
 • Letovice
  Místní poplatek ze psů v Letovicích platný pro rok 2019 se odvíjí dle místa bydliště. Oblast je pro potřeby vyhlášky o poplatcích rozdělena do tří zón. I. zóna zahrnuje centrum města, II. zóna přilehlé části a III. zóna okolní obce. Poplatek za jednoho psa v bytovém domě v zóně I a II činí 600 Kč, v domě rodinném zaplatíte 200 Kč. Osoby pobírající důchod mají sazbu sníženou na 150 Kč v bytových domech (zóna I a II) a 50 Kč v rodinných domech (všechny zóny). Sazby v III. zóně – viz odkaz. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Mikulov
  Místní poplatek ze psů v Mikulově pro rok 2019 činí 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 750 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí méně – 250 a 370 Kč. Snížená sazba pro občany pobírající důchod je 120 a 180 Kč. Více informací
 • Slavkov u Brna
  Místní poplatek ze psů ve Slavkově u Brna pro rok 2019 činí 250 Kč za prvního chovaného psa a 375 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro osoby pobírající důchod je je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Šlapanice u Brna
  Místní poplatek ze psů ve Šlapanicích pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Tišnov
  Místní poplatek ze psů v Tišnově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za každého psa chovaného v bytovém domě, 200 Kč pak u důchodců. Obyvatelé rodinných domů platí jen 500 Kč za psa, důchodci 100 Kč. V okrajových místní částech je sazba snížena na 250/50 Kč. Více informací
 • Veselí nad Moravou
  Místní poplatek ze psů ve Veselí nad Moravou pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 050 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí jen 300 a 450 Kč. Osoby pobírající důchod mají sníženou sazbu 200 a 300 Kč v bytových domech, nebo 100 a 150 Kč v rodinných domech. Více informací
 • Vyškov
  Místní poplatek ze psů ve Vyškově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 360 a 720 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč za každého psa. V okrajových místních částech je poplatek ještě nižší – 240 a 480 Kč, nebo 120 a 180 Kč v případě důchodců. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Pokud má pes 10 nebo více let, je osvobození trvalé. Více informací
 • Znojmo
  Místní poplatek ze psů ve Znojmě pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 500 a 1 000 Kč. Snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč, tolik platí také obyvatelé rodinných domů v okrajových místních částech. Pokud si pejska adoptujete z útulku, vyjde vás poplatek jen na 100 Kč. Více informací

Olomoucký kraj | © Pixabay.com

12Olomoucký kraj

 • Hranice (okres Přerov)
  Místní poplatek ze psů v Hranicích pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů),1 500 Kč za druhého a každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 200 Kč za prvního, 350 Kč za druhého a 500 Kč za další psy. Občané pobírající důchod platí sníženou sazbu 100 Kč za prvního a 150 Kč za další psy. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Jeseník
  Místní poplatek ze psů v Jeseníku pro rok 2019 činí 300 Kč za každého psa chovaného v domech s max. 3 byty. Domy s 4 nebo 5 byty mají poplatek vyměřen na 750 Kč za psa. Pokud má váš bytový dům 6 a více bytů, zaplatíte 1 000 Kč za každého psa. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. V okrajových částech je poplatek ještě nižší, pes vyjde na 150, 225, nebo 1 050 Kč dle stavby a 75 Kč pro občany pobírající důchod. Více informací
 • Kojetín
  Místní poplatek ze psů v Kojetíně pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 2 240 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek výrazně nižší – 240 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč v bytových domech a 120 a 180 Kč v rodinných domech. V okrajových částech je pak za psa ve všech případech požadováno jen 120 a 180 Kč. Nárok na trvalé osvobození od poplatku mají držitelé psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Lipník nad Bečvou
  Místní poplatek ze psů v Lipníku nad Bečvou pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší, 300 Kč za každého psa. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. Tolik se platí také v okrajových částech. Osvobození od poplatku je možné po dobu jednoho roku od převzetí pejska z útulku. Více informací
 • Litovel
  Místní poplatek ze psů v Litoveli pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, nebo 300 Kč v případě domů rodinných. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 500 a 150 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Osoby pobírající důchod platí ve městě 200 nebo 150 Kč za prvního psa a v okrajových částech 200 nebo 75 Kč, každý další pes je vyjde na 300 Kč. Více informací
 • Mohelnice
  Místní poplatek ze psů v Mohelnici pro rok 2019 činí 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 750 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 160 a 240 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, platíte pouze 80 a 120 Kč nebo 70 a 105 Kč. Více informací
 • Olomouc
  Místní poplatek ze psů v Olomouci pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů). Obyvatelé rodinných domů a důchodci platí pouze 200 Kč. Pokud důchodce žije osaměle, platí 150 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Úleva na poplatku ve výši 50 % je poskytována držitelům kastrovaných fen. Jestliže si pejska vezmete z útulku, platíte jeden rok o 50% nižší poplatek. Více informací
 • Prostějov
  Místní poplatek ze psů v Prostějově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí jen 500 a 750 Kč. Snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku je možné u psů adoptovaných z útulku a to pro rok osvojení a následující dva roky. Více informací
 • Přerov
  Místní poplatek ze psů v Přerově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí jen 400 a 600 Kč. V okrajových částech je poplatek snížen na 300 a 450 Kč. Sazba pro občany pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu 6 měsíců je poskytováno držitelům psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Šternberk
  Místní poplatek ze psů ve Šternberku pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného na sídlišti a 1 500 Kč za každého dalšího. Ve více bytových domech mimo sídliště se platí 800 a 1 200 Kč. Nižší poplatek mají obyvatelé rodinných domů – 300 a 450 Kč. Pokud bydlíte v okrajových částech je výše poplatku 150 a 225 Kč. Osoby pobírající důchod platí sníženou sazbu 100 a 150 Kč ve městě, nebo 80 a 120 Kč v okrajových částech. Více informací
 • Šumperk
  Místní poplatek ze psů v Šumperku pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, 1 500 Kč za druhého a 2 000 Kč za každého dalšího. Pro obyvatele rodinných domů jsou sazby 500, 750 a 1 000 Kč. Snížený poplatek pro občany pobírající důchod je 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího. Více informací
 • Uničov
  Místní poplatek ze psů v Uničově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 300 a 450 Kč. Občané bydlící v okrajových částech a důchodci mají sazbu sníženou na 200 a 300 Kč. Více informací
 • Zábřeh
  Místní poplatek ze psů v Zábřehu pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 300 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 400 a 500 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, vyjde vás první pes na 200 Kč, každý další na 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce bydlící ve městě je 200 a 300 Kč, v okolí jen 100 a 200 Kč. Více informací

Moravskoslezský kraj | © Pixabay.com

13Moravskoslezský kraj

 • Bílovec
  Místní poplatek ze psů v Bílovci pro rok 2019 činí 700 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 050 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v rodinném domě platíte 200 Kč za prvního psa, 300 Kč za každého dalšího, nebo 100 a 150 Kč, pokud pobíráte důchod. Více informací
 • Bohumín
  Místní poplatek ze psů v Bohumíně pro rok 2019 činí 1 020 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 040 Kč za každého dalšího, důchodci mají sazbu sníženou na 180 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí výrazně méně – 240 a 600 Kč, nebo 120 a 240 Kč v případě důchodců. Pokud si převezmete psa z útulku, jste od poplatku na dva roky osvobozeni. Více informací
 • Bruntál
  Místní poplatek ze psů v Bruntále pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 120 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí výrazně méně – 600 Kč za prvního a 900 Kč za každého dalšího psa, poplatek pro důchodce je v tomto případě 100 a 200 Kč. V místních částech Karlovec a Kunov je sazba také nižší, pouze 200 a 300 Kč v bytových domech, nebo 100 a 300 Kč v rodinných domech, důchodci z těchto částí platí 100 a 200 Kč. Více informací
 • Český Těšín
  Místní poplatek ze psů v Českém Těšíně pro rok 2019 činí 840 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 260 Kč za každého dalšího. Pokud bydlíte v rodinném domě, poplatek je 240 a 360 Kč. Snížená sazba pro občany pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Obyvatelé okrajových částí platí pouze 120 a 180 Kč. Více informací
 • Frenštát pod Radhoštěm
  Místní poplatek ze psů ve Frenštátě pod Radhoštěm pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 500 Kč, v případě důchodců 100 a 200 Kč. Pokud si psa osvojíte z útulku, máte na něj první rok osvobození a následující roky platíte 50 % ze základní sazby. Více informací
 • Frýdek-Místek
  Místní poplatek ze psů ve Frýdku-Místku pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, 700 Kč za psa v rodinném domě, nebo 300 Kč v okrajových místních částech. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč za prvního psa. Sazba u druhého a každého dalšího psa téhož držitele je zvýšená o 50 %. Osvobození po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Frýdlant nad Ostravicí
  Místní poplatek ze psů ve Frýdlantě nad Ostravicí pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatel rodinných domů mají poplatek nižší – 300 a 450 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Více informací
 • Havířov
  Místní poplatek ze psů v Havířově pro rok 2019 činí 1 100 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 650 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 300 a 450 Kč. Snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Pokud adoptujete psa z útulku, jste na jeden rok od poplatku osvobozeni. Více informací
 • Hlučín
  Místní poplatek ze psů v Hlučíně pro rok 2019 činí 1 200 Kč za každého psa chovaného v bytovém domě, v rodinných domech se platí jen 200 Kč. Snížená sazba pro důchodce je taktéž 200 Kč za každého psa. Pokud adoptujete psa z útulku, jste na jeden rok od poplatku osvobozeni. Více informací
 • Karviná
  Místní poplatek ze psů v Karviné pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 250 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 300 a 450 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Pokud adoptujete psa z útulku, jste na jeden rok od poplatku osvobozeni. Více informací
 • Kopřivnice
  Místní poplatek ze psů v Kopřivnici pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Pokud bydlíte v rodinném domě, platíte 300 a 450 Kč, případně 100 a 150 Kč jako důchodce. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 200 a 300 Kč, důchodci a obyvatelé rodinných domů zde platí 100 a 150 Kč. Pokud adoptujete psa z útulku, jste na jeden rok od poplatku osvobozeni a další roky platíte o 50 % méně. Trvalá úleva 100 Kč na poplatku je možná v případě označení psa čipem, dále je možné získat slevu 30 % za kastrovaného psa. Více informací
 • Kravaře
  Místní poplatek ze psů v Kravařích pro rok 2019 činí 300 Kč za prvního psa a 400 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 100 a 150 Kč. Více informací
 • Krnov
  Místní poplatek ze psů v Krnově pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí také 200 Kč za prvního a 300 Kč za další psy. Důchodci nad 75 let jsou od poplatku osvobozeni. Pokud si adoptujete psa z útulku, jeden rok za něj poplatek neplatíte. Jednorázová úleva ve výši 150 Kč se poskytuje na čipovaného psa. Více informací
 • Nový Jičín
  Místní poplatek ze psů v Novém Jičíně pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 300 a 400 Kč, případně 150 a 200 Kč jakožto důchodci. Trvalá úleva 50 % ze základní sazby se poskytuje držitelům kastrovaných a současně čipovaných psů, a dále psů převzatých z útulku. Více informací
 • Odry
  Místní poplatek ze psů v Odrách pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 300 a 450 Kč, nebo 200 a 300 Kč pokud bydlí v okrajových místních částech. Snížená sazba pro občany pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu 2 let je poskytováno držitelům psů adoptovaných z útulku. Trvalá úleva 50 % ze základní sazby se poskytuje držitelům kastrovaných psů. Více informací
 • Opava
  Místní poplatek ze psů v Opavě pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa a 900 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro občany pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Pokud si psa adoptujete z útulku, jste pod dobu jednoho roku od poplatku osvobozeni. Více informací
 • Orlová
  Místní poplatek ze psů v Orlové pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 2 000 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí jen 240 a 400 Kč, nebo 100 a 300 Kč jestliže jsou důchodci. Pokud si adoptujete psa z útulku, jste od poplatku na dobu jednoho roku osvobozeni. Více informací
 • Ostrava
  Místní poplatek ze psů v Ostravě pro rok 2019 se liší v jednotlivých městských částech. Za prvního psa v rodinném domě se platí 120 až 300 Kč, za druhého 180 až 600 Kč. Obyvatelé bytových domů mají poplatek dražší, pohybuje se v rozmezí 200 až 1 500 Kč za prvního psa, za každého dalšího 300 až 2 250 Kč. Důchodci platí 100 až 200 Kč za prvního psa a 150 až 300 Kč za každého dalšího. Kompletní tabulku sazeb najdete pod odkazem v příloze vyhlášky města. Pokud si adoptujete psa z útulku a máte trvalý pobyt na území obvodu Slezská Ostrava, jste na jeden rok od placení poplatku osvobozeni. Více informací
 • Petřvald (okres Karviná)
  Místní poplatek ze psů v Petřvaldu pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 250 Kč za psa v rodinném domě. Snížená sazba pro občany pobírající důchod je 150 Kč v RD a 200 Kč v bytovce. Za druhého a každého dalšího psa stejného držitele je sazba zvýšená o 50%. Pokud adoptujete psa z útulku, jste od poplatku za něj osvobozeni. Více informací
 • Příbor
  Místní poplatek ze psů v Příboru pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího.Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 200 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 150 a 225 Kč. V Hájově a Prchalově je poplatek 100 Kč za prvního a 150 Kč za další psy. Pokud bydlíte na samotě, za psy neplatíte. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné v případě adopce psa z útulku. Více informací
 • Rychvald
  Místní poplatek ze psů v Rychvaldu pro rok 2019 činí 700 Kč za každého psa chovaného v bytovém domě, nebo 200 Kč za psa v rodinném domě. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 200 Kč. Psi adoptovaní z útulku jsou od poplatku trvale osvobozeni. Více informací
 • Rýmařov
  Místní poplatek ze psů v Rýmařově pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí 400 a 600 Kč.  V okrajových částech je poplatek také nižší, viz odkaz. Více informací
 • Studénka
  Místní poplatek ze psů ve Studénce pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za psy další, případně 150 a 200 Kč, jedná-li se o důchodce. Pokud adoptujete psa z útulku, jste od poplatku osvobozeni na dobu jednoho roku. Osaměle osoby důchodci starší 75 let za psy neplatí vůbec. Více informací
 • Třinec
  Místní poplatek ze psů v Třinci pro rok 2019 činí 1 300 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího, snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí 200 a 300 Kč. Sleva na poplatku ve výši 50 % je možné u čipovaných psů a to po dobu dvou let. Za psy adoptované z útulku se neplatí. Více informací
 • Vratimov
  Místní poplatek ze psů ve Vratimově pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za každého dalšího chovaného v bytovém domě, snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 180 a 270 Kč. Více informací

Zlínský kraj | © Pixabay.com

14Zlínský kraj

 • Bystřice pod Hostýnem
  Místní poplatek ze psů v Bystřici pod Hostýnem pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě s pěti a více byty a 1 500 Kč za každého dalšího (stejnou sazbu mají i obyvatelé rodinných domů v ulici Dolní, Obchodní, Masarykovo náměstí). Obyvatelé bytových domů s max. 4 byty platí o něco méně – 800 Kč za prvního a 1 200 Kč za další psy. Pokud bydlíte v rodinném domě, výše poplatku je jen 300 a 450 Kč. V okrajových místních částech je sazba příjemných 70 a 105 Kč. Důchodci platí dle bydliště za prvního psa 60 až 200 Kč, za další psy 90 až 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu dvou let je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Holešov
  Místní poplatek ze psů v Holešově pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 900 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 300 a 450 Kč. Snížená sazba pro důchodce je 100 a 150 Kč. Nižší poplatek platí také v okrajových částech, viz odkaz. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné v případě, že necháme pejska označit čipem. Více informací
 • Hulín
  Místní poplatek ze psů v Hulíně pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě. Obyvatelé rodinných domů platí 250 Kč. Pokud bydlíte v okrajových místních částech, máte poplatek snížený na 100 Kč. Sazby pro osoby pobírající důchod jsou 200,150 a 50 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Trvalé osvobození od poplatku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Kroměříž
  Místní poplatek ze psů v Kroměříži pro rok 2019 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 200 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro okrajové místní části a také pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Úleva 100 Kč z poplatku je poskytována držitelům trvale označených psů. Více informací
 • Napajedla
  Místní poplatek ze psů v Napajedlech pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (4 a více bytů) a 1 800 Kč za každého dalšího. Výrazně nižší sazbu mají obyvatelé rodinných domů a důchodci – 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za psy další. Více informací
 • Otrokovice
  Místní poplatek ze psů v Otrokovicích pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 400 a 600 Kč. Snížená sazba pro důchodce v bytovém domě je 200 a 300 Kč, v rodinném domě jen 80 a 120 Kč. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Poplatek vůbec neplatí držitelé psů bydlící v osadách Terezov a Buňov. Více informací
 • Rožnov pod Radhoštěm
  Místní poplatek ze psů zde pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytě a 600 Kč za psa chovaného v rodinném domě. Důchodci zaplatí jen 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Více informací
 • Slavičín
  Místní poplatek ze psů ve Slavičíně pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního chovaného psa a 1 500 Kč za každého dalšího. Ve vybraných místních částech je poplatek snížen na 500 a 750 Kč. Ze všech těchto sazeb je pak sleva 80 % v případě, že držitel psa/psů bydlí v rodinném domě. Občané pobírající důchod platí 200 a 300 Kč, případně 100 a 150 Kč v místních částech. Obyvatelé žijící na samotách poplatek neplatí vůbec. Více informací
 • Staré Město (okres Uherské Hradiště)
  Místní poplatek ze psů ve Starém Městě pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 100 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů mají poplatek nižší – 120 a 300 Kč. Snížená sazba pro důchodce v bytových domech je 200 a 300 Kč, pro důchodce v rodinných domech 50 a 200 Kč. Více informací
 • Uherské Hradiště
  Místní poplatek ze psů v Uherském Hradišti pro rok 2019 činí 1 100 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domu mají poplatek nižší – 500 a 700 Kč. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 200 a 300 Kč. Sazba pro občany pobírající důchod je 200 a 300 Kč v bytových domech, nebo 150 a 200 Kč v domech rodinných. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je poskytováno držitelům psů převzatých z útulku nebo trvale označených čipem. Více informací
 • Uherský Brod
  Místní poplatek ze psů v Uherském Brodě pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 400 Kč za každého dalšího. V rodinných domech je poplatek nižší – 500 a 700 Kč. Snížená sazba pro občany pobírající důchod je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu dvou let je možné u psů převzatých z útulku. Více informací
 • Valašské Meziříčí
  Místní poplatek ze psů ve Valašském Meziříčí pro rok 2019 činí 1 260 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě. Obyvatelé rodinných domů v centru/ve městě platí 500 Kč, v okrajových částech je to 300 Kč. Občané pobírající důchod mají poplatek 200 nebo 150 Kč za prvního psa. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Více informací
 • Vsetín
  Místní poplatek ze psů ve Vsetíně pro rok 2019 činí 1 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů). Obyvatelé rodinných domů platí jen 500 Kč za prvního psa. Snížená sazba pro důchodce je 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Osvobození od poplatku po dobu jednoho roku je možné u pejsků adoptovaných z útulku. Úlevy jsou poskytovány například pro držitele čipovaného psa nebo pro osamělé osoby pečující o nezaopatřené dítě. Více informací
 • Zlín
  Místní poplatek ze psů ve Zlíně pro rok 2019 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí jen 500 a 750 Kč. V některých místních částech je poplatek nižší, viz odkaz. Snížená sazba pro občany podbírající důchod je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku po dobu dvou let je možné u psů adoptovaných z útulku, roční osvobození pak u čipovaných a kastrovaných psů. Více informací
>