Kotlíková dotace 2021: Podmínky a návod, jak získat dotace na kotel

Petr Novák
Publikováno 1. dubna 2021
 • Od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč
 • S výměnou starého neekologického kotle mohla pomoci 3. výzva Kotlíkové dotace, díky které bylo možné získat příspěvek až 127 500 Kč
 • Příjem žádostí byl ve většině krajů již ukončen, další kotlíkové dotace se plánují spustit koncem roku 2021
 1. Co jsou kotlíkové dotace 2021?

  Kotlíková dotace 2021V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

  Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70–80 % z jeho pořizovací ceny. O příspěvek bylo možné žádat ve třech výzvách, které byly postupně spuštěny v letech 2015 až 2020 v rámci Operačním programu „Životní prostředí 2014–2020“.

  Nejpozději začátkem druhého pololetí 2021 má být schválen nový program OPŽP 2021–2027. S vyhlášením nového kola kotlíkových dotací lze počítat nejdříve na konci roku 2021. Ministerstvo životního prostředí na nahrazování nevyhovujících kotlů v příštích šesti letech plánuje vyhradit dalších pět a půl miliardy korun.  

  Od 1. září 2022 bude provoz neekologických kotlů zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Od tohoto data bude možné používat nejvýše kotel 3. emisní třídy. Tu splňují zpravidla kotle vyrobené po roce 2000. Emisní třída by měla být napsána na štítku kotle. Pokud uvedena není, většinou se jedná o starší typ kotle, který potřebné požadavky nesplňuje.

  První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015–2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017–2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spustila v průběhu roku 2019 a ve většině krajů je již ukončena.

 2. Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

  O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

  Směrnice o Ekodesignu

  Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.

  Povinná spolupráce s odborníkem

  Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři.

  Zpětné čerpání dotace

  Proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

  Peníze také na projekt a stavební práce

  Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

  Konkrétní podmínky si stanoví kraje

  Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

 3. Co se změnilo v Kotlíkové dotaci

  • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
  • Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a úpravy spalinových cest.
  • V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je možné na pořízení nového kotle využít bezúročnou půjčku se splatností až 10 let. Dotace se následně použije na splacení půjčky.
  • Pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20 000 Kč.
  • Podpora se již neposkytuje na výměny kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu.
  • Podpora se neposkytuje na výměnu stávajících kotlů 3. a vyšší emisní třídy (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena).
  • Nejvýše je možné získat 80 % uznatelných nákladů.

  Podmínky v jednotlivých krajích se mohou mírně lišit.

 4. Kolik peněz je možné získat?

  Výše kotlíkové dotace 2021 je 70–80 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 120 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

  Výše dotaceÚčel dotace
  80 % způsobilých výdajů
  nejvýše 120 000 Kč
  Tepelné čerpadlo
  80 % způsobilých výdajů
  nejvýše 120 000 Kč
  Automatický kotel na biomasu
  80 % způsobilých výdajů
  nejvýše 100 000 Kč
  Ruční kotel na biomasu
  75 % způsobilých výdajů
  nejvýše 95 000 Kč
  Plynový kondenzační kotel

  Příspěvek se navyšuje o bonus ve výši 7 500 Kč v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

  Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

 5. Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2021?

  Potřebné dokumenty, které je třeba předložit při žádosti o dotaci, se mohou v jednotlivých krajích lišit. Pro schválení dotace je nutné vždy doložit následující:

  1. Žádost o poskytnutí dotace (každý kraj bude mít svou)
  2. Průkaz o energetické náročnosti budovy
  3. Dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, informace o typu kotle, použitém materiálu, výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a používaných palivech (tedy o kontrole technického stavu a provozu kotle)
  4. Písemný souhlas spoluvlastníků domů či pozemku (je-li jich více)
  5. Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
  6. Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného starého kotle
   Kopii dokladu o likvidaci kotle
   Kopii účetních dokladů o nákupu nového kotle a topenářských prací
   Fotodokumentaci nového zdroje tepla, nejlépe včetně výrobního štítku
  7. Další přílohy dle požadavků kraje
 6. Kotlíková dotace + Nová zelená úsporám = bonus až 20 000 Kč

  3. výzva Nové zelené úsporám byla vyhlášena 4. září 2017,  bylo v ní možné v kombinaci s kotlíkovými dotacemi získat bonus až 40 000 Kč, ve 3. výzvě pro Kotlíkové dotace je možné získat bonus ve výši 20 000 Kč.

  Bonus je určen pro domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému a žádost o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.

  Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel, je tedy možné požádat o kotlíkovou dotaci a třeba o půl roku později o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu pak bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle.

  Přehled kotlíkových dotací v jednotlivých krajích

  KrajVyhlášení výzvyPříjem žádostí
  Hlavní město Praha18. září 2019ukončen
  Jihočeský kraj15. srpna 2019ukončen
  Jihomoravský kraj23. září 2019ukončen
  Karlovarský kraj1. dubna 20191. července 2019
  Kraj Vysočina3. září 2019ukončen
  Královéhradecký kraj1. července 2019ukončen
  Liberecký kraj15. července 201923. září 2019
  Moravskoslezský kraj10. dubna 2019ukončen
  Olomoucký kraj30. dubna 2019ukončen
  Pardubický kraj4. září 20198. října 2019
  Plzeňský kraj24. června 2019ukončen
  Středočeský kraj3. května 2019přerušen
  Ústecký kraj8. července 2019ukončen
  Zlínský kraj10. září 2019ukončen
 7. Kolik peněz je v programu? Jak budou rozděleny?

  V první výzvě byly mezi kraje rozděleny 3 miliardy korun, v dalších výzvách probíhajících až do roku 2020 se bude jednat o dalších 6 miliard korun. Na druhé kolo připadlo 3,4 miliardy korun, v posledním kole bude rozděleno 3,125 miliard.

  V 1. a 2. výzvě byl největší zájem o dotace na tepelná čerpadla, na pomyslné druhé příčce se umístily kombinované kotle na uhlí a biomasu a na třetím místě kondenzační kotle.

  Vyčleněná částkaMinimální počet výměn
  Hlavní město Praha24 585 062 Kč236
  Jihočeský kraj314 315 353 Kč3 017
  Jihomoravský kraj140 663 900 Kč1 350
  Karlovarský kraj69 709 544 Kč669
  Kraj Vysočina247 717 842 Kč2 378
  Královéhradecký kraj207 572 614 Kč1 993
  Liberecký kraj145 643 154 Kč1 398
  Moravskoslezský kraj500 000 000 Kč4 800
  Olomoucký kraj178 630 705 Kč1 715
  Pardubický kraj184 843 568 Kč1 772
  Plzeňský kraj240 248 963 Kč2 306
  Středočeský kraj537 136 929 Kč5 157
  Ústecký kraj167 738 589 Kč1 610
  Zlínský kraj166 493 776 Kč1 598
  Celkem3 125 000 000 Kč30 000
 8. Dodatečné podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

  Elektrická čerpadla

  U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů:

  TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor
  země – vodaB0/W354,3
  vzduch – vodaA2/W353,1
  voda – vodaW10/W355,1

  Plynová tepelná čerpadla

  U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících teplotních charakteristik:

  TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor
  země – vodaB0/W351,3
  vzduch – vodaA2/W351,3
  voda – vodaW10/W351,3

  Ve všech případech je nutné plnit normy definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (zelený box níže).

 9. Kotlíkové půjčky

  V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji bylo možné díky Státnímu fondu životního prostředí ČR využít bezúročnou půjčku na výměnu kotle.

  Půjčka byla poskytována na 80–90 % způsobilých výdajů až do výše 200 tis. Kč, nebo ještě více – maximální výše je určena obcí. Půjčku jde kdykoli a bez sankce splatit, dobu splácení bylo možné domluvit až na 10 let. Po výměně kotle je část půjčky splacena právě z kotlíkové dotace.

  Kotlíkové půjčky byly poskytovány až do 29. listopadu 2019. O půjčku bylo možné žádat na obecním/městském úřadě. Vzhledem k tomu, že zájem o půjčky byl více než mimořádný, uvolnilo Ministerstvo životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR koncem roku 2019 dalších 380 milionů.

  O půjčku bylo možné žádat až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

  Seznam obcí v zásobníku pro kotlíkové půjčky

 10. Kde získat více informací?

  V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2021

 1. Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2021

  Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2021Příjem žádostí v třetí vlně Kotlíkové dotace byl zahájen 21. října 2019 se zpětnou způsobilostí nákladů od 15. července 2015. Žádosti bylo možné podávat až do 30. října 2020.

  Oproti předchozím výzvám bylo možné žádost podávat ještě před realizací kompletní výměny, formulář žádosti a další informace jsou přístupné na webu magistrátu.

  Od 1. října 2020 zakazuje nová vyhláška hl. m. Prahy topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohly čerpat dotace na výměnu kotlů z Programu Čistá energie Praha.

 2. Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2021

  Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2021Třetí vlna Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji byla spuštěna 23. září 2019.
  Vzhledem k vysokému počtu žádostí byl příjem elektronických žádostí 4. května 2020 ukončen. Ačkoli Jihočeský kraj získal dalších 119,7 milionů Kč pro financování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací, nelze očekávat, že přijaté finanční prostředky postačí na všechny přijaté žádosti. V červenci 2020 schválila Rada Jihočeského kraje aktualizovaný zásobník žádostí. Těmto žádostem bude poskytnuta dotace pouze v případě, že bude na již schválených žádostech k financování ušetřeno.

  Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

 3. Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2021

  Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 20213. a poslední výzva Kotlíkových dotací byla v Jihomoravském kraji vyhlášena v 23. září 2019.

  Příjem žádostí byl zahájen 24. října 2019, ukončen byl 30. října 2020. Veškeré informace a potřebné dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

  Podrobné pokyny nabízí také web Jihomoravského kraje.

 4. Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2021

  Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2021Kotlíková dotace III byla vyhlášena 1. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 1. července 2019.

  Žádost musí být podána elektronicky s doložením listinné části na sídle Karlovarského kraje do 10 dní od podání elektronické části.

  Pro 1. průběžnou výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být vystaveny nejpozději do 30. prosince 2022.

  Ostatní žadatelé budou muset vyčkat do prosince 2020, kdy dojde k přerozdělení celorepublikových zbytků nevyčerpaných dotací za všechna kola. Zájemcům o kotlíkové dotace se i nadále doporučuje podat žádost do zásobníku projektů. Podrobnější informace najdete na webu Karlovarského kraje.

 5. Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2021

  Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2021Příjem žádostí ve 3. kole Kotlíkových dotací byl v kraji Vysočina zahájen 23. října 2019.

  V listopadu 2020 ukončil Kraj Vysočina příjem žádostí v rámci 3. kola kotlíkových dotací. Celkem bylo schváleno 2 355 žádostí v rámci programu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a dalších 922 žádostí bylo podpořeno z programu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. 

  Podrobnější informace včetně závazných pravidel pro poskytování dotací na výměnu kotlů lze získat na stránkách kraje.

 6. Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2021

  Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2021Kotlíková dotace III byla v Královéhradeckém kraji vyhlášena 1. července 2019 a příjem žádostí byl zahájen 11. září 2019 na dotačním portále DOTIS.

  Na výměnu kotlů bylo určeno 150 mil. korun. Dotační výzva již byla ukončena. Podrobné informace najdete na stránkách Královéhradeckého kraje.

 7. Kotlíková dotace Liberecký kraj 2021

  Kotlíková dotace Liberecký kraj 2021Projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji byl vyhlášen 15. července 2019, příjem žádostí byl zahájen 23. září 2019. Žádosti je možné podávat až do 31. května 2021.

  Podrobnější informace můžete sledovat na v instruktážním videu.

  V programu již bylo vydáno téměř 200 mil. korun. Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015, projekt musí být realizován do 18 měsíců od podání elektronické žádosti, nebo do schválení vyúčtování daného projektu. Záleží na tom, co nastane dříve.

  Žádosti jsou nyní stále přijímány do tzv. zásobníku projektů. Liberecký kraj úspěšně požádal Ministerstvo životního prostředí o dalších 55 milionů korun. Tato podpora se vztahuje pouze na žádosti ze zásobníku projektů. V říjnu roku 2020 byla z této částky vyčerpána polovina. Druhá polovina bude teprve rozdělena. Aktuální informace zjistíte na stránkách Libereckého kraje.

 8. Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2021

  Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2021Dotační program Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji byl vyhlášen 10. dubna 2019. Dne 13. května 2019 byl zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci, lhůta pro podávání žádostí byla stanovena do 30. října 2020 do 11 hodin. V současné době je příjem žádostí ukončen, případná 4. výzva by mohla být spuštěna koncem roku 2021, resp. začátkem roku 2022

  Více informací je k dispozici přímo na oficiálních stránkách Moravskoslezského kraje.

 9. Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2021

  Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2021Olomoucký kraj spustil druhou vlnu kotlíkových dotací 30. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 4. června 2019 a probíhal do 31. prosince 2019. Na program bylo v kraji určeno 178,63 mil. korun. Příjem žádostí je již ukončen.

  Začátkem roku 2020 začal Olomoucký kraj jednat o dalších 86 milionech korun navíc.

  Veškeré potřebné informace nabízí web Olomouckého kraje.

 10. Kotlíková dotace Pardubický kraj 2021

  Kotlíková dotace Pardubický kraj 2021Pardubický kraj vyhlásil 4. září 2019 již pátou výzvu Kotlíkové dotace, žádosti je možné podávat od 8. října 2019.

  Příjem žádostí o poskytnutí dotace byl prodloužen do 31. října 2021.

  Kompletní informace nabízí web Pardubického kraje.

 11. Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2021

  Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2021Plzeňský kraj vyhlásil 3. výzvu Kotlíkových dotací 24. června 2019, přičemž žádosti bylo možné podávat od 1. října 2019, ještě týž den bylo zaevidováno téměř 2 000 žádostí a alokace 230 mil. Kč tím byla vyčerpána. Dotace na výměnu kotlů Plzeňský kraj vypíše i v roce 2020. Od MŽP ČR na ně má přislíbeno 90 mil. Kč. Žádosti bylo možné podávat do 30. září. 2020.

  Krajský projekt na výměnu kotlů se nazývá Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III a dotační titul Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III.
  Další informace o dotacích jsou k dispozici na stránkách Plzeňského kraje.

 12. Kotlíková dotace Středočeský kraj 2021

  Kotlíková dotace Středočeský kraj 20213. výzva na Kotlíkové dotace byla vyhlášena 3. května 2019.

  Lhůta pro podávání žádostí o dotace začala 3. června 2019 od 10:00 hodin, ukončena bude 30. června 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti o dotaci musejí být podány elektronickou formou. Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete na stránkách Středočeského kraje.

  Od 15. března 2021 byl příjem žádostí do 3. výzvy přerušen.

 13. Kotlíková dotace Ústecký kraj 2021

  Kotlíková dotace Ústecký kraj 20214. výzvu Kotlíkové dotace vyhlásil Ústecký kraj 8. července 2019 a příjem elektronických žádostí byl zahájen 16. září 2019. Během několika prvních minut od spuštění byla alokovaná částka vyčerpána. Ostatní podané žádosti jsou přesunuty do zásobníku projektů. Nyní je příjem žádostí již ukončen.

  Podrobnosti pro podání žádosti o dotaci najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 14. Kotlíková dotace Zlínský kraj 2021

  Kotlíková dotace Zlínský kraj 2021Kotlíková dotace III byla ve Zlínském kraji vyhlášena 10. září 2019, příjem elektronických žádostí začal 15. října 2019 v 8:00 hodin.

  Příjem žádostí byl předčasně ukončen 1. listopadu 2019, neboť počet podaných elektronických žádostí dosáhl 3 000.

  Doporučujeme dál sledovat stránky Zlínského kraje.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 je možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

ParametrPožadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v %75 % pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77 % pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM)40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m320 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Ve snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí odPopis
1. ledna 2014Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy vyjma kotlů splňujících požadavky Ekodesign
1. září 2022Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.