Kotlíková dotace 2021: Podmínky a návod, jak získat dotace na kotel

Od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč. Výměnu starého neekologického kotle může pomoci realizovat 3. výzva Kotlíkové dotace, díky které získáte příspěvek až 127 500 Kč. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj nově poskytuje na pořízení nového kotle bezúročnou půjčku. Navíc lze v kombinaci s programem Nová zelená úsporám získat bonus až 20 000 Kč. Návod, jak získat dotaci, a další související informace najdete v tomto článku.

1Co jsou kotlíkové dotace 2021?

Kotlíková dotace 2021V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70–80 % z jeho pořizovací ceny. O příspěvek bylo možné žádat ve třech výzvách, které byly postupně spuštěny v letech 2015 až 2020 v rámci Operačním programu „Životní prostředí 2014–2020“.

Začátkem roku 2021 se plánuje schválení nového programu pro období 2021–2027, stávající podoba kotlíkových dotací by se příliš změnit neměla.

Pro získání dotace na kotel je nutné splnit podmínky popsané v dalších bodech článku. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem bylo do roku 2018 nahradit alespoň 20 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů. Do roku 2020 se plánovalo nahrazení celkem 100 tisíc kotlů. Pro enormní zájem byl program prodloužen až do roku 2022.

Od 1. září 2022 bude provoz těchto kotlů zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Domácnosti, které ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly možnost výměny promeškat. Výhodnější podmínky již nebudou. Od tohoto data bude možné používat nejvýše kotel 3. emisní třídy. Tu splňují zpravidla kotle vyrobené po roce 2000. Emisní třída by měla být napsána na štítku kotle. Pokud uvedena není, většinou se jedná o starší typ kotle, který potřebné požadavky nesplňuje.

První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015–2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017–2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí a poslední vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spustila v průběhu roku 201 a potrvá během roku 2020. Žádosti je ale možné podávat až do března 2021.

Zájem o dotace v třetí vlně dalece převýšil vyhrazené 3 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí  vyšlo vstříc poptávce a na výměnu domácího vytápění uvolnilo ještě 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám. Dotace jsou určeny na žádosti, které kraje přijaly do tzv. zásobníků projektů. Dalších 380 milionů z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR bylo koncem roku 2019 uvolněno na kotlíkové půjčky.

2Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Zpětné čerpání dotace
  Proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

3Co se změnilo v Kotlíkové dotaci

 • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
 • Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a úpravy spalinových cest.
 • V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je možné na pořízení nového kotle využít bezúročnou půjčku se splatností až 10 let. Dotace se následně použije na splacení půjčky.
 • Pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20 000 Kč.
 • Podpora se již neposkytuje na výměny kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu.
 • Podpora se neposkytuje na výměnu stávajících kotlů 3. a vyšší emisní třídy (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena).
 • Nejvýše je možné získat 80 % uznatelných nákladů.

Podmínky v jednotlivých krajích se mohou mírně lišit.

4Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2021 je 70–80 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 120 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

Výše dotaceÚčel dotace
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč
Automatický kotel na biomasu
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 100 000 Kč
Ruční kotel na biomasu
75 % způsobilých výdajů
nejvýše 95 000 Kč
Plynový kondenzační kotel

Příspěvek se navyšuje o bonus ve výši 7 500 Kč v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

5Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2021?

Potřebné dokumenty, které je třeba předložit při žádosti o dotaci, se mohou v jednotlivých krajích lišit. Pro schválení dotace je nutné vždy doložit následující:

 1. Žádost o poskytnutí dotace (každý kraj bude mít svou)
 2. Průkaz o energetické náročnosti budovy
 3. Dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, informace o typu kotle, použitém materiálu, výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a používaných palivech (tedy o kontrole technického stavu a provozu kotle)
 4. Písemný souhlas spoluvlastníků domů či pozemku (je-li jich více)
 5. Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 6. Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného starého kotle
  Kopii dokladu o likvidaci kotle
  Kopii účetních dokladů o nákupu nového kotle a topenářských prací
  Fotodokumentaci nového zdroje tepla, nejlépe včetně výrobního štítku
 7. Další přílohy dle požadavků kraje

6Kotlíková dotace + Nová zelená úsporám = bonus až 20 000 Kč

3. výzva Nové zelené úsporám byla vyhlášena 4. září 2017,  bylo v ní možné v kombinaci s kotlíkovými dotacemi získat bonus až 40 000 Kč, ve 3. výzvě pro Kotlíkové dotace je možné získat bonus ve výši 20 000 Kč.

Bonus je určen pro domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému a žádost o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.

Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel, je tedy možné požádat o kotlíkovou dotaci a třeba o půl roku později o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu pak bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle.

Přehled kotlíkových dotací v jednotlivých krajích

KrajVyhlášení výzvyPříjem žádostí
Hlavní město Praha18. září 201921. října 2019
Jihočeský kraj15. srpna 201923. září 2019
Jihomoravský kraj23. září 201924. října 2019
Karlovarský kraj1. dubna 20191. července 2019
Kraj Vysočina3. září 201923. října 2019
Královéhradecký kraj1. července 201911. září 2019
Liberecký kraj15. července 201923. září 2019
Moravskoslezský kraj10. dubna 201913. května 2019
Olomoucký kraj30. dubna 20194. června 2019
Pardubický kraj4. září 20198. října 2019
Plzeňský kraj24. června 20191. října 2019
Středočeský kraj3. května 20193. června 2019
Ústecký kraj8. července 201916. září 2019
Zlínský kraj10. září 201915. října 2019

7Kolik peněz je v programu? Jak budou rozděleny?

V první výzvě byly mezi kraje rozděleny 3 miliardy korun, v dalších výzvách probíhajících až do roku 2020 se bude jednat o dalších 6 miliard korun. Na druhé kolo připadlo 3,4 miliardy korun, v posledním kole bude rozděleno 3,125 miliard.

V 1. a 2. výzvě byl největší zájem o dotace na tepelná čerpadla, na pomyslné druhé příčce se umístily kombinované kotle na uhlí a biomasu a na třetím místě kondenzační kotle.

Vyčleněná částkaMinimální počet výměn
Hlavní město Praha24 585 062 Kč236
Jihočeský kraj314 315 353 Kč3 017
Jihomoravský kraj140 663 900 Kč1 350
Karlovarský kraj69 709 544 Kč669
Kraj Vysočina247 717 842 Kč2 378
Královéhradecký kraj207 572 614 Kč1 993
Liberecký kraj145 643 154 Kč1 398
Moravskoslezský kraj500 000 000 Kč4 800
Olomoucký kraj178 630 705 Kč1 715
Pardubický kraj184 843 568 Kč1 772
Plzeňský kraj240 248 963 Kč2 306
Středočeský kraj537 136 929 Kč5 157
Ústecký kraj167 738 589 Kč1 610
Zlínský kraj166 493 776 Kč1 598
Celkem3 125 000 000 Kč30 000

 

8Dodatečné podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů:

TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor
země – vodaB0/W354,3
vzduch – vodaA2/W353,1
voda – vodaW10/W355,1

U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících teplotních charakteristik:

TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor
země – vodaB0/W351,3
vzduch – vodaA2/W351,3
voda – vodaW10/W351,3

Ve všech případech je nutné plnit normy definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (zelený box níže).

9Kotlíkové půjčky

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je možné díky Státnímu fondu životního prostředí ČR využít bezúročnou půjčku na výměnu kotle.

Půjčka je poskytována na 80–90 % způsobilých výdajů až do výše 200 tis. Kč, nebo ještě více – maximální výši určuje obec. Půjčku jde kdykoli a bez sankce splatit, dobu splácení lze domluvit až na 10 let. Po výměně kotle je část půjčky splacena právě z kotlíkové dotace.

K dispozici je 1,22 miliardy korun, z čehož v Moravskoslezském kraji lze čerpat celkem 900 mil., v Ústeckém 220 mil. a v Karlovarském 100 mil.

Kotlíkové půjčky byly poskytovány až do 29. listopadu 2019. O půjčku bylo možné žádat na obecním/městském úřadě. Vzhledem k tomu, že zájem o půjčky byl více než mimořádný, uvolnilo Ministerstvo životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR koncem roku 2019 dalších 380 milionů.

O půjčku lze žádat až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Seznam obcí v zásobníku pro kotlíkové půjčky

10Kde získat více informací?

V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2021

1Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2021

Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2021Příjem žádostí v třetí vlně Kotlíkové dotace byl zahájen 21. října 2019 se zpětnou způsobilostí nákladů od 15. července 2015. Žádosti bylo možné podávat až do 30. října 2020.

Oproti předchozím výzvám bylo možné žádost podávat ještě před realizací kompletní výměny, formulář žádosti a další informace jsou přístupné na webu magistrátu.

Od 1. října 2020 zakazuje nová vyhláška hl. m. Prahy topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohou čerpat dotace na výměnu kotlů z Programu Čistá energie Praha. Termín pro podávání žádostí o dotaci v rámci programu Programu Čistá energie Praha 2020 probíhal od 10. června do 31. srpna 2020.

2Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2021

Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2021Třetí vlna Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji byla spuštěna 23. září 2019.

Vzhledem k vysokému počtu žádostí byl příjem elektronických žádostí 4. května 2020 ukončen. Ačkoli Jihočeský kraj získal dalších 119,7 milionů Kč pro financování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací, nelze očekávat, že přijaté finanční prostředky postačí na všechny přijaté žádosti. V červenci 2020 schválila Rada Jihočeského kraje aktualizovaný zásobník žádostí. Těmto žádostem bude poskytnuta dotace pouze v případě, že bude na již schválených žádostech k financování ušetřeno.

Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

3Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2021

Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 20213. a poslední výzva Kotlíkových dotací byla v Jihomoravském kraji vyhlášena v 23. září 2019.

Příjem žádostí byl zahájen 24. října 2019, ukončen byl 30. října 2020. Nyní jsou finanční prostředky vyčerpány. Příjem žádostí ale stále probíhá, žádosti jsou řazeny do zásobníku. V případě uvolnění finančních prostředků či navýšení alokace budou žádosti ze zásobníku postupně schvalovány.

Veškeré informace a potřebné dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

Podrobné pokyny nabízí také web Jihomoravského kraje.

4Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2021

Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2021Kotlíková dotace III byla vyhlášena 1. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 1. července 2019.

Žádost musí být podána elektronicky s doložením listinné části na sídle Karlovarského kraje do 10 dní od podání elektronické části.

Pro 1. průběžnou výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být vystaveny nejpozději do 30. prosince 2022.

Dosud bylo v rámci třetí vlny kotlíkových dotací proplaceno 341 žádostí v celkovém objemu 37 660 319 Kč. V realizaci je nyní evidováno více než 250 žádostí v objemu za více než 30 000 000 Kč. Během září/října 2020 by mělo být uspokojeno 241 zásobníkových žádostí. Právě na ty bylo v říjnu roku 2020 odsouhlaseno Ministerstvem životního prostředí 26,5 milionu korun.

Ostatní žadatelé budou muset vyčkat do prosince 2020, kdy dojde k přerozdělení celorepublikových zbytků nevyčerpaných dotací za všechna kola. Zájemcům o kotlíkové dotace se i nadále doporučuje podat žádost do zásobníku projektů. Podrobnější informace najdete na webu Karlovarského kraje.

5Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2021

Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2021Příjem žádostí ve 3. kole Kotlíkových dotací byl v kraji Vysočina zahájen 23. října 2019.

V březnu 2020 bylo Radou Kraje Vysočina rozhodnuto o prvních 3 120 žádostech, z nichž bylo 2 349 schváleno a 771 zamítnuto (v 90 % případů z důvodu duplicitního podání ).

Financování dalších žádostí proběhne prostřednictvím programu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Podrobnější informace včetně závazných pravidel pro poskytování dotací na výměnu kotlů lze získat na stránkách kraje.

6Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2021

Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2021Kotlíková dotace III byla v Královéhradeckém kraji vyhlášena 1. července 2019 a příjem žádostí byl zahájen 11. září 2019 na dotačním portále DOTIS.

Na výměnu kotlů bylo určeno 150 mil. korun. Dotační výzva již byla ukončena. Podrobné informace najdete na stránkách Královéhradeckého kraje.

7Kotlíková dotace Liberecký kraj 2021

Kotlíková dotace Liberecký kraj 2021Projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji byl vyhlášen 15. července 2019, příjem žádostí byl zahájen 23. září 2019. Žádosti je možné podávat až do 28. února 2021.

Podrobnější informace můžete sledovat na v instruktážním videu.

V programu již bylo vydáno téměř 200 mil. korun. Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015, projekt musí být realizován do 18 měsíců od podání elektronické žádosti, nebo do schválení vyúčtování daného projektu. Záleží na tom, co nastane dříve.

Žádosti jsou nyní stále přijímány do tzv. zásobníku projektů. Liberecký kraj úspěšně požádal Ministerstvo životního prostředí o dalších 55 milionů korun. Tato podpora se vztahuje pouze na žádosti ze zásobníku projektů. V říjnu roku 2020 byla z této částky vyčerpána polovina. Druhá polovina bude teprve rozdělena. Aktuální informace zjistíte na stránkách Libereckého kraje.

8Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2021

Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2021Dotační program Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji byl vyhlášen 10. dubna 2019. Dne 13. května 2019 byl zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci, lhůta pro podávání žádostí byla stanovena do 30. října 2020 do 11 hodin, anebo do přijetí žádosti s pořadovým číslem 10 000.

Žádosti bylo nutné podávat elektronicky na adrese kotliky.msk.cz/. Pro vysoký zájem bylo rozhodnuto o navýšení prostředků ve výši 500 milionů korun. Dotovány budou žádosti ze zásobníku 3. výzvy. Dotace budou poskytnuty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. V současné době se jedná o dalším navýšení prostředků.

Další podmínky poskytnutí dotace najdete na webu kraje.

9Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2021

Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2021Olomoucký kraj spustil druhou vlnu kotlíkových dotací 30. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 4. června 2019 a probíhal do 31. prosince 2019. Na program bylo v kraji určeno 178,63 mil. korun. Příjem žádostí je již ukončen.

Začátkem roku 2020 začal Olomoucký kraj jednat o dalších 86 milionech korun navíc.

Veškeré potřebné informace nabízí web Olomouckého kraje.

10Kotlíková dotace Pardubický kraj 2021

Kotlíková dotace Pardubický kraj 2021Pardubický kraj vyhlásil 4. září 2019 již pátou výzvu Kotlíkové dotace, žádosti je možné podávat od 8. října 2019.Příjem žádostí byl prodloužen do 21. října 2021.

Evidence žádostí probíhá elektronicky, po odeslání elektronické žádosti musí být do 10 pracovních dní žádost doručena v listinné podobě i s přílohami na adresu krajského úřadu.

24. února 2020 schválila rada Pardubického kraje dotaci pro 794 podaných žádostí. 7. září 2020 schválila rada dalších 790 žádostí o dotaci.

Kompletní informace nabízí web Pardubického kraje.

11Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2021

Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2021Plzeňský kraj vyhlásil 3. výzvu Kotlíkových dotací 24. června 2019, přičemž žádosti bylo možné podávat od 1. října 2019, ještě týž den bylo zaevidováno téměř 2 000 žádostí a alokace 230 mil. Kč tím byla vyčerpána. Dotace na výměnu kotlů Plzeňský kraj vypíše i v roce 2020. Od MŽP ČR na ně má přislíbeno 90 mil. Kč. Žádosti bylo možné podávat do 30. září. 2020.

Krajský projekt na výměnu kotlů se nazývá Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III a dotační titul Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III.
Další informace o dotacích jsou k dispozici na stránkách Plzeňského kraje.

12Kotlíková dotace Středočeský kraj 2021

Kotlíková dotace Středočeský kraj 20213. výzva na Kotlíkové dotace byla vyhlášena 3. května 2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace začala 3. června 2019 od 10:00 hodin, ukončena bude 30. června 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti o dotaci musejí být podány elektronickou formou. Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete na stránkách Středočeského kraje.

Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh je nutné doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti osobně nebo poštou na krajský úřad.

13Kotlíková dotace Ústecký kraj 2021

Kotlíková dotace Ústecký kraj 20214. výzvu Kotlíkové dotace vyhlásil Ústecký kraj 8. července 2019 a příjem elektronických žádostí byl zahájen 16. září 2019. Během několika prvních minut od spuštění byla alokovaná částka vyčerpána. Ostatní podané žádosti jsou přesunuty do zásobníku projektů.

Podrobnosti pro podání žádosti o dotaci najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

14Kotlíková dotace Zlínský kraj 2021

Kotlíková dotace Zlínský kraj 2021Kotlíková dotace III byla ve Zlínském kraji vyhlášena 10. září 2019, příjem elektronických žádostí začal 15. října 2019 v 8:00 hodin.

Příjem žádostí byl předčasně ukončen 1. listopadu 2019, neboť počet podaných elektronických žádostí dosáhl 3 000.

Doporučujeme dál sledovat stránky Zlínského kraje.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 bude možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

ParametrPožadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v %75 % pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77 % pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM)40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m320 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Při snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí odPopis
1. ledna 2014Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy vyjma kotlů splňujících požadavky Ekodesign
1. září 2022Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy