, Nová Paka 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Nová Paka: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Nová Paka | © János Korom Dr. | Flickr.com

Znak města Nová Paka1Nová Paka – základní informace

Nejlepší hotely v Nové Pace

  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • Okres: Jičín
  • Obec s rozšířenou působností: Nová Paka
  • PSČ Nová Paka: 50791, 50901
  • Počet obyvatel Nová Paka: 9 382
  • Distributor elektřiny v Nové Pace: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Nové Pace: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Nová Paka 2019

  • Dodavatel vody v Nové Pace: Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Nové Pace pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 38,73 Kč 40,20 Kč 78,94 Kč
2017 38,73 Kč 40,20 Kč 78,94 Kč
2018 38,73 Kč 40,20 Kč 78,94 Kč
2019 39,89 Kč 41,46 Kč 81,35 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Nová Paka 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Nové Pace pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 zdarma
2017 zdarma
2018 zdarma
2019 zdarma

4Poplatek za psa Nová Paka 2019

Místní poplatek ze psů v Nové Pace pro rok 2019 je jednotný pro všechny a jeho výše činí 1 000 Kč za jednoho psa.

Poplatky jsou určeny pouze lidem, kteří řádně nesplní oznamovací povinnost podle článku 4 obecně závazné vyhlášky.

Nadmořská výška města Nová Paka, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Nová Paka 2019

Nahlásit chybu