, Veselí nad Lužnicí 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Veselí nad Lužnicí: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Veselí nad Lužnicí | © Kralpilot | Wikipedia

Znak města Veselí nad Lužnicí1Veselí nad Lužnicí – základní informace

Nejlepší hotely ve Veselí nad Lužnicí

  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Okres: Tábor
  • Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Lužnicí
  • PSČ Veselí nad Lužnicí: 39181
  • Počet obyvatel Veselí nad Lužnicí: 6 461
  • Distributor elektřiny ve Veselí nad Lužnicí: E.ON Distribuce, a.s.
  • Distributor plynu ve Veselí nad Lužnicí: E.ON Distribuce, a.s.

2Cena vody Veselí nad Lužnicí 2019

  • Dodavatel vody ve Veselí nad Lužnicí: ČEVAK a. s.

Aktuální vodné a stočné ve Veselí nad Lužnicí pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 31,88 Kč 30,37 Kč 690 Kč 69,42 Kč
2017 31,88 Kč 30,37 Kč 690 Kč 69,42 Kč
2018 31,63 Kč 30,62 Kč 690 Kč 69,42 Kč
2019 32,34 Kč 30,62 Kč 690 Kč 70,13 Kč

Paušální poplatek ve výši 690 Kč je účtován jednou ročně, celková cena v tabulce výše ho již zahrnuje. K výpočtu byla použita průměrná spotřeba vody v domácnosti v ČR.

3Poplatek za svoz odpadu Veselí nad Lužnicí 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Veselí nad Lužnicí pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 590 Kč
2017 590 Kč
2018 590 Kč
2019 590 Kč

4Poplatek za psa Veselí nad Lužnicí 2019

Místní poplatek ze psů ve Veselí nad Lužnicí pro rok 2019 je ve výši 1 000 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí pouze 150 Kč za prvního a 200 Kč za dalšího psa.

Důchodci platí 100 Kč za prvního a 150 Kč za dalšího psa ve všech domech.

V městské části Horusice je poplatek snížen na 75 a 100 Kč, pro důchodce 50 a 75 Kč. Osvobozen od poplatku je pejsek adoptovaný z útulku a to po dobu tří let.

Nadmořská výška města Veselí nad Lužnicí, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Veselí nad Lužnicí 2019

Nahlásit chybu