Ostrov: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Ostrov | © Radek Miler | Wikipedia

Znak města Ostrov1Ostrov – základní informace

Nejlepší hotely v Ostrově

 • Kraj: Karlovarský kraj
 • Okres: Karlovy Vary
 • Obec s rozšířenou působností: Ostrov
 • PSČ Ostrov: 36301
 • Počet obyvatel Ostrov: 17 373
 • Distributor elektřiny v Ostrově: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu v Ostrově: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Ostrov 2020

 • Dodavatel vody v Ostrově: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Ostrově pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 36,69 Kč 28,38 Kč 1 980 Kč 85,64 Kč
2017 37,31 Kč 28,87 Kč 1 980 Kč 86,74 Kč
2018 39,10 Kč 30,25 Kč 1 980 Kč 89,92 Kč
2019 40,88 Kč 31,63 Kč 2 070,31 Kč 94,02 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
41,91 Kč 32,41 Kč 2 087,25 Kč 95,99 Kč
2020
od 1.5.2020
40,08 Kč 31,00 Kč 1 996,50 Kč 91,81 Kč

Paušální poplatek je účtován jednou ročně všem odběratelům, v celkové ceně vodného a stočného v tabulce výše je rozpočítán dle průměrné spotřeby vody v domácnosti.

3Poplatek za svoz odpadu Ostrov 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Ostrově pro rok 2020 je stanovena v závislosti na objemu nádoby a frekvenci svozu. Částka v tabulce je uvedena za 1 rok.

Rok Poplatek 1x týdně svoz 110–120l nádoby
2016 2 654 Kč
2017 2 654 Kč
2018 3 026 Kč
2019 3 026 Kč
2020 3 026 Kč

4Poplatek za psa Ostrov 2020

Místní poplatek ze psů v Ostrově pro rok 2020 činí 800 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 350 Kč za každého dalšího. V rodinných domech zaplatí méně – 350 a 600 Kč.

V okrajových místních částech je poplatek snížený na 150 a 250 Kč. Důchodci platí sníženou sazbu 120 a 180 Kč.

5MHD Ostrov: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Ostrově jezdí autobusy. Zdarma se přepravují děti do 6 let a senioři nad 70 let s čipovou kartou. Je možnost využívat čipovou kartu – Městská karta Ostrov, se kterou můžete platit krátkodobé jízdné a nebo si nechat nahrát časové jízdné.

Krátkodobé jízdné:

 • Plné, 60 min. – 10 Kč
 • Poloviční (děti do 15 let) – 5 Kč
 • Jednodenní plné – 20 Kč
 • Jednodenní poloviční (děti do 15 let) – 10 Kč

Časové jízdné:

 • Týdenní plné – 100 Kč
 • Měsíční plné – 400 Kč
 • Týdenní poloviční (děti do 15 let) – 50 Kč
 • Měsíční poloviční (děti do 15 let) – 200 Kč

Více informací.

Nadmořská výška města Ostrov, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Ostrov 2020

Nahlásit chybu