Jak zaplatit daň a bankovní účty finančních úřadů

Jak zaplatit finančnímu úřadu daň? Jaká jsou čísla účtů pro placení daní? Jaký použít bankovní účet, aby byla platba připsána správně? Poradíme vám v tomto článku, kde naleznete i přehled všech bankovních účtů používaných finančními úřady v České republice.

Jak zaplatit daň

Finanční úřady používají několik čísel bankovních účtů v závislosti na jejich pracovištích a na typu daně. Daň z příjmu a DPH se tak v Pardubicích hradí na jiná čísla účtů, ale stejně tak se na jiná čísla účtů hradí daně z příjmů v Pardubicích a v Hradci Králové.

1Čísla bankovních účtů finančních úřadů

Čísla bankovních účtů jsou vždy společná pro všechna pracoviště finančního úřadu v daném kraji.

Finanční úřad Číslo účtu bez předčíslí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 77620021/0710

2Předčíslí bankovního účtu

Předčíslí bankovního účtu vždy identifikuje konkrétní daň – tedy např. daň z přidané hodnoty nebo třeba daň z příjmů právnických osob.

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň silniční 748
Daň z nemovitých věcí dle z. o. č. 344/2013 Sb. 7755
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763

Zobrazit kompletní přehled předčíslí

3Kód banky

Všechny finanční úřady v České republice využívají Českou národní banku, která používá kód banky 0710.

4Variabilní symbol

Pomocí variabilního symbolu finanční úřad identifikuje plátce daně.

Máte-li přiděleno DIČ, uvádějí se do variabilního symbolu čísla za písmeny CZ. To znamená, že pokud je vaše DIČ třeba CZ00006947, do kolonky variabilní symbol uvedete 00006947.

U fyzických osob se uvádí rodné číslo bez mezer, pomlček a lomítek. Osoba s rodným číslem 881305/3502 do kolonky uvede 8813053502. U právnických osob bez DIČ se do kolonky uvádí IČ.

V případu daňové exekuce se jako variabilní symbol uvádí konkrétní číslo exekučního příkazu. U zajištění daně dle zákona o DPH se zase uvádí kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.

Daňová složenka 2020: Jak zaplatit daň zdarma

Daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z převodu nemovitostí lze zaplatit zdarma prostřednictvím bezplatné poštovní poukázky A.

Složenky jsou k dispozici na každé pobočce České pošty. Rozeznáte je podle transakčního kódu 113 v pravém horním rohu a podle konstantního symbolu 0001.

Daňová složenka 2020

5Konstantní symbol

Konstantní symbol identifikuje způsob úhrady daně. Pro bezhotovostní platby se uvádí 1148, u hotovostních plateb se používá 1149.

6Specifický symbol

Specifický symbol se vyplňuje pouze při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.

To v praxi znamená případy, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí (a platí) za nezaplacenou daň. V takovém případě se do specifického symbolu uvádí kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění, resp. DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on.

7Datum splatnosti

Datum splatnosti musí být nastaveno tak, aby byla částka na účtu finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daně. Nestačí tedy poslat peníze v den splatnosti daně, musí se poslat dříve.

8Zpráva pro příjemce

Zpráva se povinně uvádí pouze v případech, kdy se uvádí specifický symbol. Píše se do ní buď den uskutečnění zdanitelného plnění, nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvádí jeden z těchto dvou bodů:

  • Den uskutečnění zdanitelného plnění
    Ve formátu DD/MM/RRRR-P, tedy například 31/03/2015-P v případě dne uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2015
  • Den přijetí úplaty
    Správný formát je DD/MM/RRRR-U, tedy například 31/03/2015-U pro 31. března 2015.

Oprávněný příjemce do zprávy pro změnu uvádí:

  • Den přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
    Pakliže bylo zboží přijato dne 31. března 2015, uvádí se zpráva pro příjemce 31/03/2015-O. Toto datum se pro účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.