Jak zaplatit daň a bankovní účty finančních úřadů

Petr Novák
Publikováno 1. března 2021
 • Finanční úřady v každém kraji mají svůj bankovní účet, na který se hradí daně
 • Číslo účtu se liší i pro jednotlivé daně – třeba DPH nebo daň z příjmů
 • Variabilní symbol identifikuje plátce daně

Jak zaplatit daň a bankovní účty finančních úřadů

 1. Čísla bankovních účtů finančních úřadů

  Čísla bankovních účtů jsou vždy společná pro všechna pracoviště finančního úřadu v daném kraji.

  Finanční úřadČíslo účtu bez předčíslí
  Finanční úřad pro hlavní město Prahu77628031/0710
  Finanční úřad pro Středočeský kraj77628111/0710
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj77627231/0710
  Finanční úřad pro Plzeňský kraj77627311/0710
  Finanční úřad pro Karlovarský kraj77629341/0710
  Finanční úřad pro Ústecký kraj77621411/0710
  Finanční úřad pro Liberecký kraj77628461/0710
  Finanční úřad pro Královehradecký kraj77626511/0710
  Finanční úřad pro Pardubický kraj77622561/0710
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina67626681/0710
  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj77628621/0710
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj47623811/0710
  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj77621761/0710
  Finanční úřad pro Zlínský kraj47620661/0710
  Specializovaný finanční úřad77620021/0710
 2. Předčíslí bankovního účtu

  Předčíslí bankovního účtu vždy identifikuje konkrétní daň – tedy např. daň z přidané hodnoty nebo třeba daň z příjmů právnických osob.

  Název daněPředčíslí účtu
  Daň z přidané hodnoty705
  Daň z příjmů právnických osob7704
  Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7712
  Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání721
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti713
  Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7720
  Daň silniční748
  Daň z nemovitých věcí dle z. o. č. 344/2013 Sb.7755
  Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.7691
  Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 20137763

  Zobrazit kompletní přehled předčíslí účtů

 3. Kód banky

  Všechny finanční úřady v České republice využívají Českou národní banku, která používá kód banky 0710.

 4. Variabilní symbol

  Pomocí variabilního symbolu finanční úřad identifikuje plátce daně.

  Máte-li přiděleno DIČ, uvádějí se do variabilního symbolu čísla za písmeny CZ. To znamená, že pokud je vaše DIČ třeba CZ00006947, do kolonky variabilní symbol uvedete 00006947.

  U fyzických osob se uvádí rodné číslo bez mezer, pomlček a lomítek. Osoba s rodným číslem 881305/3502 do kolonky uvede 8813053502. U právnických osob bez DIČ se do kolonky uvádí IČ.

  V případu daňové exekuce se jako variabilní symbol uvádí konkrétní číslo exekučního příkazu. U zajištění daně dle zákona o DPH se zase uvádí kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.

 5. Daňová složenka 2022: Jak zaplatit daň zdarma

  Daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z převodu nemovitostí lze zaplatit zdarma prostřednictvím bezplatné poštovní poukázky A.

  Daňová složenka 2022

  Složenky jsou k dispozici na každé pobočce České pošty. Rozeznáte je podle transakčního kódu 113 v pravém horním rohu a podle konstantního symbolu 0001.

 6. Konstantní symbol

  Konstantní symbol identifikuje způsob úhrady daně. Pro bezhotovostní platby se uvádí 1148, u hotovostních plateb se používá 1149.

 7. Specifický symbol

  Specifický symbol se vyplňuje pouze při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.

  To v praxi znamená případy, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí (a platí) za nezaplacenou daň. V takovém případě se do specifického symbolu uvádí kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění, resp. DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on.

 8. Datum splatnosti

  Datum splatnosti musí být nastaveno tak, aby byla částka na účtu finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daně. Nestačí tedy poslat peníze v den splatnosti daně, musí se poslat dříve.

 9. Kompletní přehled předčíslí účtů

  Název daněPředčíslí účtu
  Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 20137747
  Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 20137739
  Daň z příjmů obyvatelstva2700
  Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.2743
  Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.3789
  Odvod z elektřiny ze slunečního záření1716
  Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.2639
  Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.2655
  Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.8715
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.8731
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.8723
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení5725
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva5661
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí5717
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy5733
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet4722
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I5741
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II5776
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond5784
  Ostatní příjmy4757
  Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)1)31018
  Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)41013
  Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti2735
  Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb4873
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí1759
  Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách8790
  Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech6736
  Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství9750
  Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb.6744
  Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa9742
  Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší9726
  Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda9734
  Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění3631
  Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech6787
  Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod6795
  Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost3797
  Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody9769
  Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí9785
  Pokuty na místě zaplacené3746
  Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí6728
  Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony9777
  Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod9793
  Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.8707
  Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.8758
  Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.6701
  Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí8782
  Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí8774
  Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.8766
  Příjmy DPH pro ČR podle § 881724
  Příslušenství daní4706
  Spotřební daň z lihu4781
  Spotřební daň z minerálních olejů799
  Spotřební daň z piva4773
  Spotřební daň z tabákových výrobků4765
  Spotřební daň z vína a meziproduktů780
  Správní poplatky3711
  Správní poplatky – loterie a sázkové hry2786
  Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství2)13717
  Vratky k splátkám půjček od roku 19914730
  Zrušené daně a jiné příjmy7798
  Zrušené daně a poplatky1791
  Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)70033
  Zvláštní prostředky – exekuce35
  Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 182/2006 Sb.)30031
  Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)50032
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)80039
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)20036
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)10030

  1) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží
  (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění
  do “prvního pilíře”), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.
  2) Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-
  77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.