Přehledně: Jak zaplatit daň včetně čísel účtů

Hana Volencová
Publikováno 18. ledna 2024
 • Finanční úřady v každém kraji mají svůj bankovní účet, na který se daně hradí
 • Předčíslí účtu se liší podle typu daně, kterou platíte
 • Variabilní symbol identifikuje plátce daně

Přehledně: Jak zaplatit daň včetně čísel účtů

 1. Čísla bankovních účtů finančních úřadů

  Čísla bankovních účtů jsou vždy společná pro všechna pracoviště finančního úřadu v daném kraji.

  Finanční úřad Číslo účtu bez předčíslí
  Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031/0710
  Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111/0710
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231/0710
  Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311/0710
  Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341/0710
  Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411/0710
  Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461/0710
  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 77626511/0710
  Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561/0710
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681/0710
  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621/0710
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811/0710
  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761/0710
  Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661/0710
  Specializovaný finanční úřad 77620021/0710
 2. Předčíslí bankovního účtu

  Předčíslí bankovního účtu vždy identifikuje konkrétní daň – tedy např. daň z přidané hodnoty nebo třeba daň z příjmů právnických osob.

  Název daně Předčíslí účtu
  Daň z přidané hodnoty 705
  Daň z příjmů právnických osob 7704
  Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
  Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
  Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
  Daň silniční 748
  Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755
  Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020 7691
  Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763
  Paušální daň a paušální veřejná pojistná 2866

  Zobrazit kompletní přehled předčíslí účtů

 3. Kód banky

  Všechny finanční úřady v České republice využívají Českou národní banku, která používá kód banky 0710.

 4. Variabilní symbol

  Pomocí variabilního symbolu finanční úřad identifikuje plátce daně.

  Máte-li přiděleno DIČ, uvádějí se do variabilního symbolu čísla za písmeny CZ. To znamená, že pokud je vaše DIČ třeba CZ00006947, do kolonky variabilní symbol uvedete 00006947.

  U fyzických osob se uvádí rodné číslo bez mezer, pomlček a lomítek. Osoba s rodným číslem 881305/3502 do kolonky uvede 8813053502. U právnických osob bez DIČ se do kolonky uvádí IČ.

  Pokud nemáte takové číslo přiděleno, což se týká se především cizinců, přidělí vám správce daně vlastní identifikátor v podobě tzv. VČP (vlastní číslo plátce).

  Od 1. ledna 2021 jsou fyzické osoby oprávněny žádat o vlastní identifikátor, který nahradí jejich identifikátor obecný.

  V případu daňové exekuce se jako variabilní symbol uvádí konkrétní číslo exekučního příkazu. U zajištění daně dle zákona o DPH se zase uvádí kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.

 5. Konstantní symbol

  Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

 6. Specifický symbol

  Specifický symbol se vyplňuje pouze při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.

  To v praxi znamená případy, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí (a platí) za nezaplacenou daň. V takovém případě se do specifického symbolu uvádí kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění.

 7. Datum splatnosti

  Datum splatnosti musí být nastaveno tak, aby byla částka na účtu finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daně. Nestačí tedy poslat peníze v den splatnosti daně, musí se poslat dříve.

 8. Kompletní přehled předčíslí účtů

  Název daně Předčíslí účtu
  Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739
  Daň z hazardních her vyjma daně z technických her, platné pro zdaňovací období do 31. 12. 2023 2815
  Daň z technických hazardních her, platné pro zdaňovací období do 31. 12. 2023 2823
  Daň z ostatních hazardních her, platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 5821
  Daň z ostatních technických hazardních her, platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 5872
  Daň z internetových hazardních her, platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 5899
  Daň z hazardních her provozovaných bez základního povolení nebo ohlášení, platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 5848
  Daň z hazardních her – příslušenství daně, platné pro zdaňovací období do 31. 12. 2023 14701
  Daň z hazardních her – příslušenství daně, platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 24707
  Daň z neočekávaných zisků 7878
  Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
  Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
  Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní rozvoj 5856
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
  Odvod z nadměrných příjmů1) 7843
  Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
  Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837
  Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 4829
  Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810
  Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754
  Poplatek za správu majetku 4861
  Příslušenství daní 4706
  Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 9136
  Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144
  Správní poplatky 3711
  Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství2) 13717
  Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
  Zvláštní prostředky – exekuce 35
  Zvláštní prostředky – kauce dle DAC7 170034
  Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
  Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030

  1) Bankovní účet s předčíslím 7843 Odvod z nadměrných příjmů je otevřen pouze pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina.
  2) Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

Pozor! Daňová složenka 2024 už není bezplatná

Daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z převodu nemovitostí od 1. ledna 2023 už nelze zaplatit zdarma prostřednictvím bezplatné poštovní poukázky A.

Daňová složenka 2024

Úhrada je zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty. Cena se odvozuje od zasílané částky a začíná na 52 Kč.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.