Přídavek na dítě 2017

Přídavek na dítě je dlouhodobá pomoc pro děti, jejichž rodina nedosahuje příjmů ve výši alespoň 2,4násobku částky životního minima rodiny. Příspěvek ve výši 500 - 700 Kč je vyplácen každý měsíc.

1Kdo má nárok na přídavky na děti v roce 2017

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě vzniká nezaopatřeným dětem v rodinách, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Posuzuje se vždy příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí a započítává se do něj i rodičovský příspěvek.

Zní to poměrně složitě, ale princip je jednoduchý. Nejprve si spočítejte životní minimum vaší rodiny a vynásobte ho hodnotou 2,4. To bude vaše rozhodná hranice. Tuto částku porovnejte s příjmy vaší rodiny za uplynulý rok. Pokud jsou příjmy nižší, máte nárok na přídavek na dítě.

2Příklady rodin s nárokem na příspěvky na děti

Pro zjednodušení jsme pro vás připravili tabulku s několika rodinami, které mají nárok na příspěvek. Pokud vaše rodina do tabulky nepasuje, postupujte dle bodu 1.

Členové rodiny Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu
1 dospělý
1 dítě do 6 let
4 880 Kč 11 712 Kč
2 dospělí
1 dítě do 6 let
7 710 Kč 18 504 Kč
2 dospělí
2 děti do 6 let
9 450 Kč 22 680 Kč
2 dospělí
1 dítě do 6 let
1 dítě 6 – 15 let
9 850 Kč 23 640 Kč
2 dospělí
2 děti 6 – 15 let
10 250 Kč 24 600 Kč
2 dospělí
1 dítě 6 – 15 let
1 dítě 15 – 26 let
10 560 Kč 25 344 Kč

Do skupiny 6 – 15 let se dítě zařadí v měsíci, ve kterém oslaví 6. narozeniny. Na stejném principu funguje také zařazení do skupiny 15 – 26 let.

3Výše přídavků na děti 2017

Na výši přídavku na dítě nemají příjmy rodiny žádný vliv, částka se odvíjí od věku dítěte.

Věk dítěte Měsíční výše příspěvku
Do 6 let 500 Kč
Od 6 do 15 let 610 Kč
Od 15 do 26 let 700 Kč

4Jak a kde požádat o přídavek na dítě

O příspěvek na dítě můžete požádat na místně příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení. Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, což můžete učinit z pohodlí domova. Předkládá se také potvrzení o výši příjmů, které vám vystaví zaměstnavatel. Jestliže jste na rodičovské dovolené a pobíráte pouze rodičovský příspěvek, postačí čestné prohlášení.

Tento formulář je na ČSSZ nutné odevzdávat každoročně.

5Vyplácí se přídavek na dítě zpětně?

Ano, přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně.

6Co když rodiče dítěte nejsou sezdaní?

Příjmy se stanovují vždy dohromady za celou domácnost, nicméně stejně tak se stanovuje i výše životního minima.

Státní podpora pro nastávající maminky

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu