Přídavek na dítě 2022: Jak požádat, výše, kdo má nárok, OSVČ…

Hana Volencová
Publikováno 3. srpna 2022
 • Přídavek na dítě je dlouhodobá pomoc pro děti, jejichž rodina nedosahuje příjmů ve výši alespoň 3,4násobku částky životního minima rodiny.
 • Příspěvek ve výši 630–1 380 Kč je vyplácen každý měsíc.
 • Od července 2021 došlo ke zvýšení příspěvků a nárok na jeho vyplacení má zároveň více rodin.
 1. Kdo má nárok na přídavek na dítě v roce 2022

  Přídavek na dítě 2022: Jak požádat, výše, kdo má nárok, OSVČ…Nárok na přídavek na dítě vzniká nezaopatřeným dětem v rodinách, jejichž rozhodný příjem je nižší než 3,4násobek částky životního minima rodiny. Posuzuje se vždy příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí a započítává se do něj i rodičovský příspěvek.

  Zní to poměrně složitě, ale princip je jednoduchý. Nejprve si spočítejte životní minimum vaší rodiny a vynásobte ho hodnotou 3,4. To bude vaše rozhodná hranice. Tuto částku porovnejte s příjmy vaší rodiny za uplynulý rok. Pokud jsou příjmy nižší, máte nárok na přídavek na dítě.

 2. Příklady rodin s nárokem na přídavek na dítě

  Pro zjednodušení jsme pro vás připravili tabulku s několika rodinami, které mají nárok na příspěvek. Pokud vaše rodina do tabulky nepasuje, postupujte dle bodu 1.

  Členové rodinyŽivotní minimum rodinyHranice rozhodného příjmu
  1 dospělý
  1 dítě do 6 let
  6 610 Kč22 474 Kč
  2 dospělí
  1 dítě do 6 let
  10 450 Kč35 530 Kč
  2 dospělí
  2 děti do 6 let
  12 810 Kč43 554 Kč
  2 dospělí
  1 dítě do 6 let
  1 dítě 6–15 let
  13 350 Kč45 390 Kč
  2 dospělí
  2 děti 6–15 let
  13 890 Kč47 226 Kč
  2 dospělí
  1 dítě 6–15 let
  1 dítě 15–26 let
  14 310 Kč48 654 Kč

  Do skupiny 6–15 let se dítě zařadí v měsíci, ve kterém oslaví 6. narozeniny. Na stejném principu funguje také zařazení do skupiny 15–26 let.

 3. Výše přídavku na dítě 2022

  Výše přídavku na dítě se liší podle věku dítěte. Kromě základní výměry existuje také výměra zvýšená. Nárok na zvýšený přídavek na dítě vzniká v případě, že alespoň jeden z rodičů v každém kalendářním měsíci rozhodného období:

  • má příjem ze zaměstnání.
  • má příjem z podnikání.
  • pobírá dávky nahrazující příjem, to znamená například podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 let, rodičovský příspěvek po vyčerpání mateřské nebo dávky nemocenského či důchodového pojištění.

  Měsíční výše přídavku na dítě 2022

  Věk dítěteZvýšená výměraZákladní výměra
  Do 6 let1 130 Kč630 Kč
  Od 6 do 15 let1 270 Kč770 Kč
  Od 15 do 26 let1 380 Kč880 Kč
 4. Jak a kde požádat o přídavek na dítě

  O příspěvek na dítě můžete požádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce ČR na oddělení dávek sociální podpory.

  Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá Doklad o výši čtvrtletního příjmu, který potvrdí zaměstnavatel. Jestliže jste na rodičovské dovolené a pobíráte pouze rodičovský příspěvek, postačí čestné prohlášení.

  Všechny potřebné formuláře a prohlášení najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

  O přídavek na dítě se podává jedna žádost a následně se každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

  Od 1. července 2021 došlo k navýšení příspěvku podle věku dítěte o 130 až 380 Kč. Na přídavky by mělo zároveň dosáhnout více rodin, z 2,7násobku životního minima se hranice maximálního měsíčního příjmu zvýšila na 3,4násobek životního minima.

  V roce 2022 se také již dvakrát zvyšovalo životní minimum. Pokud jste v minulých letech neměli nárok na přídavek na dítě z důvodu vyššího příjmu než je stanovená hranice, doporučujeme vám ověřit aktuální stav.

  Státní podpora pro rodiče 2022

 5. Přídavek na dítě a OSVČ 2022

  Žádost o přídavek na dítě u OSVČ se posuzuje podle trochu jiných pravidel než u zaměstnanců:

  • Při podání žádosti o příspěvek na dítě se posuzují příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Až do 30. června 2022 budete dokládat příjmy za rok 2020. Pokud budete žádost o příspěvek podávat v červenci 2022, dokládáte příjmy podle daňového přiznání 2021.
  • Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021 byla 37 020 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na přídavek na dítě bude počítáno s částkou zhruba 18 500 Kč.
  • Žádost o příspěvek se podává na příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá Doklad o výši čtvrtletního příjmu.
  • O přídavek na dítě se podává jedna žádost a následně se každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 6. Vyplácí se přídavek na dítě zpětně?

  Ano, nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně.

 7. Co když rodiče dítěte nejsou sezdaní nebo dítě žije samo

  Příjmy se stanovují vždy dohromady za celou domácnost, nicméně stejně tak se stanovuje i výše životního minima.

  Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě společně s tím, s nímž žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se rodič určený na základě dohody obou rodičů.

  Zletilé nezaopatřené dítě se posuzuje s rodiči v případě, že rodiče a dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu v témže bytě, jinak se posuzuje samostatně. Stejně tak se posuzuje dítě samostatně, pokud je v plné přímé péči ústavu nebo zařízení.


M
Michal 24.02.2022 – 09:32

"Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně." ... můžete prosím odkázat na zdroj na MPSV?

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.02.2022 – 17:21

@Michal: Děkujeme za upozornění, nepřesnou informaci jsme opravili.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.