Přídavek na dítě 2020: Jak požádat, výše, kdo má nárok, OSVČ…

Přídavek na dítě je dlouhodobá pomoc pro děti, jejichž rodina nedosahuje příjmů ve výši alespoň 2,7násobku částky životního minima rodiny. Příspěvek ve výši 500–1 000 Kč je vyplácen každý měsíc.

1Kdo má nárok na přídavky na děti v roce 2020

Přídavek na dítěNárok na přídavek na dítě vzniká nezaopatřeným dětem v rodinách, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Posuzuje se vždy příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí a započítává se do něj i rodičovský příspěvek.

Zní to poměrně složitě, ale princip je jednoduchý. Nejprve si spočítejte životní minimum vaší rodiny a vynásobte ho hodnotou 2,7. To bude vaše rozhodná hranice. Tuto částku porovnejte s příjmy vaší rodiny za uplynulý rok. Pokud jsou příjmy nižší, máte nárok na přídavek na dítě.

2Příklady rodin s nárokem na příspěvky na děti

Pro zjednodušení jsme pro vás připravili tabulku s několika rodinami, které mají nárok na příspěvek. Pokud vaše rodina do tabulky nepasuje, postupujte dle bodu 1.

Členové rodiny Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu
1 dospělý
1 dítě do 6 let
5 520 Kč 14 904 Kč
2 dospělí
1 dítě do 6 let
8 720 Kč 23 544 Kč
2 dospělí
2 děti do 6 let
10 690 Kč 28 863 Kč
2 dospělí
1 dítě do 6 let
1 dítě 6–15 let
9 850 Kč 26 595 Kč
2 dospělí
2 děti 6–15 let
11 590 Kč 31 293 Kč
2 dospělí
1 dítě 6–15 let
1 dítě 15–26 let
11 940 Kč 32 238 Kč

Do skupiny 6–15 let se dítě zařadí v měsíci, ve kterém oslaví 6. narozeniny. Na stejném principu funguje také zařazení do skupiny 15–26 let.

3Výše přídavků na děti 2020

Začátkem roku 2018 došlo k navýšení přídavků na dítě o 300 Kč pro děti pracujících rodičů. Příspěvek bude navýšen automaticky, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

  • Jeden z rodičů má příjem ze zaměstnání.
  • Jeden z rodičů má příjem ze podnikání.
  • Jeden z rodičů pobírá dávky nahrazující příjem, to znamená například podporu v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek nebo nemocenské pojištění.

Měsíční výše přídavků na děti 2020

Věk dítěte Pracující rodiče Ostatní rodiče
Do 6 let 800 Kč 500 Kč
Od 6 do 15 let 910 Kč 610 Kč
Od 15 do 26 let 1 000 Kč 700 Kč

 

4Jak a kde požádat o přídavek na dítě

O příspěvek na dítě můžete požádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory.

Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá Doklad o roční výši příjmů, který potvrdí zaměstnavatel. Jestliže jste na rodičovské dovolené a pobíráte pouze rodičovský příspěvek, postačí čestné prohlášení.

Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně.

Od 1. ledna 2018 došlo ke zvýšení hranice příjmu, na základě které se uznává nárok na přídavek na dítě, a to z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Pokud jste v minulých letech neměli nárok na přídavek na dítě z důvodu vyššího příjmu než je stanovená hranice, doporučujeme vám ověřit aktuální stav.

5Přídavek na dítě OSVČ 2020

Žádost o přídavek na dítě u OSVČ se posuzuje podle trochu jiných pravidel než u zaměstnanců:

  • Při podání žádosti o příspěvek na dítě se posuzují příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Až do 30. června 2020 budete dokládat příjmy za rok 2018. Pokud budete žádost o příspěvek podávat v červenci 2020, dokládáte příjmy podle daňového přiznání 2019.
  • Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019 je 33 429 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na přídavek na dítě bude počítáno s částkou 16 714,50 Kč.
  • Žádost o příspěvek se podává na příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá Doklad o roční výši příjmů.
  • Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně.

6Vyplácí se přídavek na dítě zpětně?

Ano, přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně.

7Co když rodiče dítěte nejsou sezdaní?

Příjmy se stanovují vždy dohromady za celou domácnost, nicméně stejně tak se stanovuje i výše životního minima.

Státní podpora pro rodiče 2020