, Přídavek na dítě 2018: Kdo má nárok, žádost, částka - Skrblík.cz

Přídavek na dítě 2018: Jak požádat, výpočet, kdo má nárok

Přídavek na dítě je dlouhodobá pomoc pro děti, jejichž rodina nedosahuje příjmů ve výši alespoň 2,4násobku částky životního minima rodiny. Příspěvek ve výši 500 - 1 000 Kč je vyplácen každý měsíc.

1Kdo má nárok na přídavky na děti v roce 2018

Přídavek na dítěNárok na přídavek na dítě vzniká nezaopatřeným dětem v rodinách, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Posuzuje se vždy příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí a započítává se do něj i rodičovský příspěvek.

Zní to poměrně složitě, ale princip je jednoduchý. Nejprve si spočítejte životní minimum vaší rodiny a vynásobte ho hodnotou 2,7. To bude vaše rozhodná hranice. Tuto částku porovnejte s příjmy vaší rodiny za uplynulý rok. Pokud jsou příjmy nižší, máte nárok na přídavek na dítě.

2Příklady rodin s nárokem na příspěvky na děti

Pro zjednodušení jsme pro vás připravili tabulku s několika rodinami, které mají nárok na příspěvek. Pokud vaše rodina do tabulky nepasuje, postupujte dle bodu 1.

Členové rodiny Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu
1 dospělý
1 dítě do 6 let
4 880 Kč 13 176 Kč
2 dospělí
1 dítě do 6 let
7 710 Kč 20 817 Kč
2 dospělí
2 děti do 6 let
9 450 Kč 25 515 Kč
2 dospělí
1 dítě do 6 let
1 dítě 6 – 15 let
9 850 Kč 26 595 Kč
2 dospělí
2 děti 6 – 15 let
10 250 Kč 27 675 Kč
2 dospělí
1 dítě 6 – 15 let
1 dítě 15 – 26 let
10 560 Kč 28 512 Kč

Do skupiny 6 – 15 let se dítě zařadí v měsíci, ve kterém oslaví 6. narozeniny. Na stejném principu funguje také zařazení do skupiny 15 – 26 let.

3Výše přídavků na děti 2018

Od 1. ledna 2018 došlo k navýšení přídavků na dítě o 300 Kč pro děti pracujících rodičů. Příspěvek bude navýšen automaticky, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

  • Jeden z rodičů má příjem ze zaměstnání.
  • Jeden z rodičů má příjem ze podnikání.
  • Jeden z rodičů pobírá dávky nahrazující příjem, to znamená například podporu u nezaměstaných, rodičovský příspěvek nebo nemocenské pojištění.

Měsíční výše přídavků na děti 2018

Věk dítěte Pracující rodiče Ostatní rodiče
Do 6 let 800 Kč 500 Kč
Od 6 do 15 let 910 Kč 610 Kč
Od 15 do 26 let 1 000 Kč 700 Kč

4Jak a kde požádat o přídavek na dítě

O příspěvek na dítě můžete požádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory.

Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá Doklad o roční výši příjmů, který potvrdí zaměstnavatel. Jestliže jste na rodičovské dovolené a pobíráte pouze rodičovský příspěvek, postačí čestné prohlášení.

Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně.

Od 1. ledna 2018 došlo k zvýšení hranice příjmu, na základě které se uznává nárok na přídavek na dítě, a to z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Pokud jste v minulých letech neměli nárok na přídavek na dítě z důvodu vyššího příjmu než je stanovená hranice, doporučujeme vám ověřit aktuální stav.

5Přídavek na dítě OSVČ 2018

Žádost o přídavek na dítě u OSVČ se posuzuje podle trochu jiných pravidel než u zaměstnanců:

  • Při podáná žádosti o příspěvek na dítě se posuzují příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Až do 30. června 2018 budete dokládat příjmy za rok 2016. Pokud budete žádost o příspěvek podávat v červenci 2018, dokládáte příjmy podle daňového přiznání 2017.
  • Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017 je 28 761 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na přídavek na dítě bude počítáno s částkou 14 380 Kč.
  • Žádost o příspěvek se podává na příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá Doklad o roční výši příjmů.
  • Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně.

6Vyplácí se přídavek na dítě zpětně?

Ano, přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně.

7Co když rodiče dítěte nejsou sezdaní?

Příjmy se stanovují vždy dohromady za celou domácnost, nicméně stejně tak se stanovuje i výše životního minima.

Státní podpora pro nastávající maminky

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu