Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2023 (+ jak je snížit)

Hana Volencová
Publikováno 3. ledna 2023
 • Výše měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění se u OSVČ odvíjí od příjmů v předešlém roce.
 • Vyšší příjmy znamenají vyšší daně a vyšší platby záloh zdravotního a sociálního pojištění.
 • V roce 2023 je minimální záloha na sociální pojištění 2 944 Kč a na zdravotní pojištění 2 722 Kč.
  1. Sociální pojištění: Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu

   Jak snížit zálohy na sociálním a zdravotním pojištěníO snížení záloh je nutné písemně požádat. V souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, příslušná správa sociálního zabezpečení poměrně sníží měsíční zálohy, pokud bude splněno několik podmínek:

   1. Podnikatel podá písemnou žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu. Formulář je ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení.
   2. Nejméně po dobu tří měsíců od počátku kalendářního roku musí podnikatel vykazovat příjem minimálně o jednu třetinu nižší než v předchozím roce. Po novém roce je tedy možné žádost podat nejdříve v měsíci dubnu.
   3. Příslušná správa sociálního zabezpečení již musí mít k dispozici Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

   Česká správa sociálního zabezpečení má podle zákona 30 dnů na vyřízení. Žádosti jsou ale většinou vyřizovány do několika pracovních dnů od podání.

Minimální výše záloh OSVČ 2023

 1. O kolik a na jak dlouho je možné zálohy snížit

  Podnikatel, který má podnikání jako hlavní činnost, může zálohu snížit jen do výše zákonem stanovené minimální zálohy. Pro rok 2023 je minimální záloha na sociální pojištění 2 944 Kč.

  Jestliže máte podnikání jako vedlejší činnost, pak je možné za určitých podmínek od záloh úplně upustit (§ 14 odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb.). Snížená záloha platí do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Ve většině případů tedy do března.

  Žádosti bude v souladu se zákonem vyhověno, pokud:

  1. Podnikateli klesly příjmy minimálně o třetinu.
  2. Uplyne lhůta tří měsíců v novém kalendářním roce.
  3. Žádost podá až po předložení Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.
 2. Zdravotní pojišťovna: Žádost o snížení zálohy na pojistné

  Podle podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je možné zdravotní pojišťovnu požádat o snížení záloh na předepsaném formuláři.

  Příslušný tiskopis je k dispozici na pobočkách nebo na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven:

  Podmínky pro úspěšné vyřízení žádosti jsou stejné jako u sociálního pojištění.

 3. Pokud o snížení záloh nepožádáte, o peníze nepřijdete

  Jestliže vykazujete nižší příjmy než loni a o snížení záloh si nezažádáte, vznikne vám na zdravotním a sociálním pojištění přeplatek, který se vyčíslí v příštím Přehledu o příjmech a výdajích. Přeplatek je následně vrácen nebo případně použit na úhradu měsíčních záloh na další období.

  Samozřejmě ale platí, že když si zálohy snížíte a vaše příjmy vzrostou, doplatíte vzniklý nedoplatek na pojistném po podání příštího Přehledu.

 4. Komu se zálohy nesníží?

  Na snížení záloh nemají právní nárok podnikatelé, kteří už nyní platí minimální zálohy. Jestliže podnikání představuje jejich hlavní činnost, pak jsou povinni za všech okolností platit minimální zálohy ve výši 2 944 Kč na sociální pojištění a 2 722 Kč na zdravotní pojištění.

 5. Přerušení podnikání a registrace na Úřad práce ČR

  Pokud se v podnikání skutečně nedaří, kdykoliv je možné podnikání přerušit a jít na úřad práce. OSVČ mají nárok na podporu v případě, že si v uplynulých dvou letech platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Podpora se vypočítává z vyměřovacího základu, z něhož se určuje i výše sociálního pojištění.

  V takovém případě stačí oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, že jste podnikání přerušili. Jestliže se zároveň zaregistrujete na úřadu práce, zdravotní pojištění za vás platí stát.

  Bez registrace na úřadu práce si hradíte zdravotní pojištění sami jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Výše pojistného OBZP je pro rok 2023 stanoveno na 2 336 Kč. Sociální pojištění hradit nemusíte, je ale nutné vzít v úvahu, že se toto období nezapočítává do doby odpracované na důchod.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.