Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2020 (+ jak je snížit)

Výše měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění se u podnikatelů a živnostníků odvíjí od příjmů v předešlém roce. Vyšší příjmy znamenají vyšší daně a vyšší platby na zdravotní a sociální pojištění. Jenže, co když jsou aktuální příjmy o poznání nižší a zálohové platby citelně zatěžují rozpočet? Měsíční zálohy na zdravotní i sociální pojištění jdou snížit. Poradíme vám, jak o snížení požádat a kolik je možné ušetřit.

1Sociální pojištění: Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu

Jak snížit zálohy na sociálním a zdravotním pojištěníO snížení záloh je nutné písemně požádat. V souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, příslušná správa sociálního zabezpečení poměrně sníží měsíční zálohy, pokud bude splněno několik podmínek:

  1. Podnikatel podá písemnou žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu. Formulář je ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení.
  2. Nejméně po dobu tří měsíců od počátku kalendářního roku musí podnikatel vykazovat příjem minimálně o jednu třetinu nižší než v předchozím roce. Po novém roce je tedy možné žádost podat nejdříve v měsíci dubnu.
  3. Příslušná správa sociálního zabezpečení již musí mít k dispozici Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Česká správa sociálního zabezpečení má podle zákona 30 dnů na vyřízení. Žádosti jsou ale většinou vyřizovány do několika pracovních dnů od podání.

Minimální výše záloh OSVČ 2020

2O kolik a na jako dlouho je možné zálohy snížit

Podnikatel, který má podnikání jako hlavní činnost, může zálohu snížit jen do výše zákonem stanovené minimální zálohy. Pro rok 2020 je minimální záloha 2 544 korun.

Jestliže máte podnikání jako vedlejší činnost, pak je možné za určitých podmínek od záloh úplně upustit. Snížená záloha platí do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Ve většině případů tedy do března 2020.

Například podnikatel podá Přehled o příjmech a výdajích na začátku dubna 2020. Jeho příjmy po odpočtu výdajů v roce 2019 činily 360 000 Kč, průměrný měsíční příjem byl 30 000 Kč. Výše zálohy na pojistné byla vyměřena na částku 4 380 Kč.

V období od ledna do března 2020 je průměrný příjem podnikatele pouze 18 000 Kč měsíčně. Ihned po zaslání Přehledu o příjmech a výdajích podá Žádost o snížení vyměřovacího základu.

Žádosti bude v souladu se zákonem vyhověno.

  1. Podnikateli klesly příjmy minimálně o třetinu.
  2. Uplyne lhůta tří měsíců v novém kalendářním roce.
  3. Žádost podá až po předložení Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Měsíční zálohy budou podnikateli od dubna sníženy na částku 2 628 Kč.

3Zdravotní pojišťovna: Žádost o snížení zálohy na pojistné

Podle podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je možné zdravotní pojišťovnu požádat o snížení záloh na předepsaném formuláři.

Příslušný tiskopis je k dispozici na pobočkách nebo na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven:

Podmínky pro úspěšné vyřízení žádosti jsou stejné jako u sociálního pojištění.

4Pokud o snížení záloh nepožádáte, o peníze nepřijdete

Jestliže vykazujete nižší příjmy než loni a o snížení záloh si nezažádáte, vznikne vám na zdravotním a sociálním pojištění přeplatek, který se vyčíslí v příštím Přehledu o příjmech a výdajích. Přeplatek je následně vrácen nebo případně použit na úhradu měsíčních záloh na další období.

Samozřejmě ale platí, že když si zálohy snížíte a vaše příjmy vzrostou, doplatíte vzniklý nedoplatek na pojistném po podání příštího Přehledu.

5Komu se zálohy nesníží?

Na snížení záloh nemají právní nárok podnikatelé, kteří už nyní platí minimální zálohy. Jestliže podnikání představuje jejich hlavní činnost, pak jsou povinni za všech okolností platit minimální zálohy ve výši 2 544 korun na sociální pojištění a 2 352 korun na zdravotní pojištění.

6Přerušení podnikání a registrace na Úřad práce

Pokud se v podnikání skutečně nedaří, kdykoliv je možné podnikání přerušit a jít na Úřad práce. OSVČ mají nárok na podporu v případě, že si v uplynulých dvou letech platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Podpora se vypočítává z vyměřovacího základu, z něhož se určuje i výše sociálního pojištění.

V takovém případě stačí oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, že jste podnikání přerušili. Jestliže se zároveň zaregistrujete na úřadu práce, zdravotní pojištění za vás platí stát. Bez registrace na úřadu práce si hradíte pojištění sami, výše pojistného je pro rok 2020 stanoveno na 1 971 Kč. Sociální pojištění hradit nemusíte, je ale nutné vzít v úvahu, že se toto období nezapočítává do doby odpracované na důchod.