Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2024 (+ jak je snížit)

Hana Volencová
Publikováno 18. prosince 2023
 • Výše měsíční zálohy na zdravotní a sociální (důchodové) pojištění se u OSVČ odvíjí od příjmů v předešlém roce
 • Vyšší příjmy znamenají vyšší daně a vyšší platby záloh zdravotního a sociálního pojištění
 • V roce 2024 činí minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění 2 968 Kč a na sociální pojištění 3 852 Kč (pro začínající OSVČ 3 210 Kč)

Minimální výše záloh OSVČ 2024

 1. Minimální zálohy na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění 2024

  Jak snížit zálohy na sociálním a zdravotním pojištěníNa úvod pojďme obecně zmínit, co se v oblasti záloh na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění mění od 1. ledna 2024. Velká část živnostníků v ČR totiž platí jen zálohy minimální. Ti si v roce 2024 na zálohách oproti roku 2023 poměrně značně připlatí.

  V důsledku vládního konsolidačního balíčku výrazně vzroste především minimální záloha na sociální pojištění. Od ledna 2024 stoupne o celých 908 Kč, tedy z 2 944 Kč na částku 3 852 Kč. Je to dáno změnou minimálního vyměřovacího základu, který se má v průběhu let 2024 až 2026 zvýšit z původních 25 % na koncových 40 % průměrné mzdy, každý rok vždy o 5 %.

  Pro rok 2024 tak už platí minimální vyměřovací základ ve výši 30 % průměrné mzdy, která navíc oproti roku 2023 také stoupla. Pro úplnost dodejme, že živnostníci, u nichž se odvozují zálohy od skutečných příjmů, je budou platit nejméně z 55 % základu daně namísto současných 50 %.

  Výjimku dostali živnostníci, kteří teprve začínají podnikat. Pro ně platí i nadále vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy a v roce 2024 je tedy jejich měsíční záloha jen 3 210 Kč.

  Osobám samostatně výdělečně činným, které mají podnikání jako vedlejší činnost, se vyměřovací základ nově zvýšil z 10 % na 11 %, a měsíčně tak odvedou na sociální pojištění 1 413 Kč. Což je o 235 Kč více než v roce 2023.

  Vyšší minimální zálohy se navíc budou platit už od ledna, nikoli až po podání daňového přiznání, jak tomu bylo dosud. Zálohy na sociální pojištění musí být připsané na účtu příjemce nejpozději do konce měsíce, za který je odvádíte.

  Minimální záloha na zdravotní pojištění nestoupne tak markantně, ačkoli i tady platí, že se stejně jako každý rok zvyšuje. Tentokrát je to z 2 722 Kč na 2 968 Kč, rozdíl je tedy 246 Kč. Při podnikání na vedlejší činnost zálohy na zdravotní pojištění neodvádíte. Připomeňme, že zálohy na zdravotní pojištění za daný měsíc musí být připsané na účtu příjemce vždy nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.

 2. Sociální pojištění OSVČ: Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu

  O snížení záloh (platíte-li zálohy vyšší než minimální) je nutné písemně požádat. V souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, příslušná správa sociálního zabezpečení poměrně sníží měsíční zálohy, pokud bude splněno několik podmínek:

  1. Podnikatel podá písemnou žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu. Formulář je ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení.
  2. Nejméně po dobu tří po sobě jdoucích měsíců od počátku kalendářního roku musí podnikatel vykazovat průměrný měsíční příjem minimálně o jednu třetinu nižší než loni. Po novém roce je tedy možné žádost podat nejdříve v měsíci dubnu.
  3. Příslušná správa sociálního zabezpečení již musí mít k dispozici Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

  Česká správa sociálního zabezpečení má podle zákona 30 dnů na vyřízení. Žádosti jsou ale většinou vyřizovány do několika pracovních dnů od podání.

 3. O kolik a na jak dlouho je možné zálohy snížit

  Podnikatel, který má podnikání jako hlavní činnost, může zálohu snížit jen do výše zákonem stanovené minimální zálohy. Pro rok 2024 je minimální záloha na sociální pojištění 3 852 Kč, pro začínající podnikatele 3 210 Kč. Jestliže máte podnikání jako vedlejší činnost, pak je možné za určitých podmínek od záloh úplně upustit (§ 14 odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb.).

  Snížená záloha platí do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Ve většině případů tedy do března následujícího roku.

 4. Zdravotní pojištění OSVČ: Žádost o snížení zálohy na pojistné

  Podle podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je možné zdravotní pojišťovnu požádat o snížení záloh na předepsaném formuláři.

  Příslušný tiskopis je k dispozici na pobočkách nebo na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven:

  Podmínky pro úspěšné vyřízení žádosti jsou stejné jako u sociálního pojištění.

 5. Pokud o snížení záloh nepožádáte, o peníze nepřijdete

  Jestliže vykazujete nižší příjmy než loni a o snížení záloh si nezažádáte, vznikne vám na zdravotním a sociálním pojištění přeplatek, který se vyčíslí v příštím Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Přeplatek je následně vrácen nebo případně použit na úhradu měsíčních záloh na další období.

  Samozřejmě ale platí, že když si zálohy snížíte a vaše příjmy vzrostou, doplatíte vzniklý nedoplatek na pojistném po podání příštího Přehledu.

 6. Komu se zálohy nesníží?

  Na snížení záloh nemají právní nárok podnikatelé, kteří už nyní platí minimální zálohy. Jestliže podnikání představuje jejich hlavní činnost, pak jsou povinni za všech okolností odvádět v roce 2024 měsíčně alespoň 3 852 Kč na sociální pojištění a 2 968 Kč na zdravotní pojištění.

  Výjimku mají začínající OSVČ, kterých se i nadále týká nižší vyměřovací základ. V roce 2024 pro ně činí minimální měsíční záloha na sociální pojištění 3 210 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění se neliší.

 7. Přerušení podnikání a registrace na Úřadu práce ČR

  Pokud se v podnikání skutečně nedaří, kdykoli je možné podnikání přerušit a jít na úřad práce. OSVČ mají nárok na podporu v případě, že si v uplynulých dvou letech platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Podpora se vypočítává z vyměřovacího základu, z něhož se určuje i výše sociálního pojištění.

  V takovém případě stačí oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, že jste podnikání přerušili. Jestliže se zároveň zaregistrujete na úřadu práce, zdravotní pojištění za vás platí stát.

  Bez registrace na úřadu práce si hradíte zdravotní pojištění sami jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Výše pojistného OBZP je pro rok 2024 stanoveno na 2 552 Kč. Sociální pojištění hradit nemusíte, je ale nutné vzít v úvahu, že se toto období nezapočítává do doby odpracované na důchod.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.