Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2024?

Redakce
Publikováno 1. dubna 2024
 • V České republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem
 • U hodnoty alkoholu do 0,3 promile jde o přestupek, za který se neudělují trestné body
 • Od 1. ledna 2024 hrozí za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy pokuta až 75 000 Kč
 1. Pokuta za řízení v opilosti 2024

  V České republice se uplatňuje nulová tolerance alkoholu u řidičů. Postihy za řízení pod vlivem alkoholu se odvíjí od množství naměřeného alkoholu v krvi.

  Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile

  Žádné bodové ohodnocení, přestupek je řešen ve správním řízení, kde hrozí pokuta 7 000–25 000 Kč a zároveň zákaz řízení na 6–18 měsíců.

  Do konce roku 2023 platil postih ve výši 2 500–20 000 Kč a zákaz řízení na 6–12 měsíců.

  Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile

  Přestupek za 6 bodů, pokuta 7 000–25 000 Kč a současně zákaz řízení na 6–18 měsíců.

  Do roku 2023 se jednalo o přestupek za 7 bodů s pokutou 2 500–20 000 Kč a zákazem řízení na 6–12 měsíců.

  Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

  Pokud je řidiči prokázáno, že za volant usedl s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustil se trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. Trestem za takové chování je udělení 6 bodů v rámci bodového hodnocení řidiče. Současně se zahajuje trestní stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku. Řidiči tak hrozí trest odnětí svobody, zákaz řízení nebo peněžitý trest.

  Pokud se řidič odmítne podrobit dechové zkoušce, vystavuje se hrozbě pokuty ve výši 25 000–75 000 Kč a zákazu řízení na 18–36 měsíců. Navíc mu bude uděleno 6 bodů.

 2. Postih za řízení auta v opilosti v praxi

  U přestupků do 0,3 promile alkoholu v krvi se již praxe striktně zákona nedrží a pokuta nemusí hrozit.

  U hodnoty nad 1 promile se také nemusí vždy jednat o trestný čin, protože se posuzuje stav vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla.

  Navíc existuje institut krajní nouze – zákonný důvod, pro který záchrana života a zdraví řidičem pod vlivem alkoholu není trestným činem ani přestupkem bez ohledu na množství alkoholu v krvi. Situace však musí splňovat všechny podmínky institutu krajní nouze současně – musí existovat přímo hrozící nebezpečí, nesmí být způsoben stejný, či závažnější následek a nebezpečí nesmí být odvratitelné jinak.

 3. Odmítnutí dechové zkoušky 2024

  U řízení pod vlivem alkoholu se vyskytuje několik otazníků, které zákonodárci nevyřešili. Jde především o problém s řidiči, kteří odmítnou dechovou zkoušku.

  V případě hladiny alkoholu v krvi nad 1 promile je totiž pro řidiče příznivější dechovou zkoušku odmítnout.

  Řidič pak nebude řešen v rámci trestního řízení, kterému se tak může vyhnout, ale v rámci přestupku. Tam mu hrozí sankce a může mu být uložena pokuta ve výši 25 000 Kč až 75 000 Kč. Dále mu hrozí zákaz řízení motorových vozidel až na 3 roky.

 4. Trest za řízení pod vlivem alkoholu v cizině 2024

  Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2024?Některé země tolerují určitou hodnotu alkoholu v krvi. Limity se postupně upravují a např. pro profesionální řidiče v mnoha zemích platí přísnější podmínky než pro ostatní řidiče. Stejně tak se liší výše pokut.

  Tolerance až 0,8 promile

  Irsko, Velká Británie

  Tolerance až 0,5 promile

  Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Rakousko, Německo, Chorvatsko nebo Lotyšsko

  Tolerance až 0,2 promile

  Norsko a Polsko

  Nulová tolerance alkoholu v krvi

  Estonsko, Maďarsko nebo Slovensko

S alkoholem do 0,24 promile nemusí hrozit postih

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2024?Ministerstvo zdravotnictví v roce 2010 vydalo závazné stanovisko, že do hranice 0,24 promile alkoholu v krvi nelze prokázat ovlivnění chování řidiče za volantem.

Na jeho základě byl vydán závazný pokyn pro policisty, kteří u řidiče s maximálně 0,24 promile zjistí, nakolik je alkoholem ovlivněn (z jeho chování, gestikulace apod.). Řidič se poté většinou do protokolu vyjadřuje, zdali požil alkoholický nápoj, či nikoliv.

Pokud se vyjádří, že alkohol nepožil, je na něj dále nahlíženo, jakoby nadýchal negativní výsledek dechové zkoušky. Následně odjíždí bez postihu. Opakovaná dechová zkouška však nesmí vykazovat vzrůstající tendenci, rozdíl by měl být v toleranci 10 %.

Do hladiny 0,24 promile se lze vejít s jedním desetistupňovým pivem, záleží však na tělesné konstituci daného člověka a na jeho schopnosti odbourávat alkohol.

Dopravní nehoda způsobená pod vlivem alkoholu

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2024?Pokud zaviníte dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, pojišťovna za vás sice zaplatí škodu z povinného ručení, ale vyplacené pojistné po vás bude následně vymáhat zpět.

Pojišťovny mají tento postup ošetřen v pojistných podmínkách ve výlukách. To samé platí i při odmítnutí dechové zkoušky, kdy se na řidiče hledí, jako kdyby požil alkohol.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.