Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2023?

Redakce
Publikováno 8. února 2023
 • Od zavedení bodového systému v roce 2006 až dodnes se postih za alkohol za volantem postupně upravoval
 • Novela v roce 2011 zajistila, že u hodnoty alkoholu do 0,3 promile se nebudou řidiči udělovat trestné body
 • V období leden – srpen 2022 bylo pod vlivem alkoholu zaviněno 3 153 nehod, při nichž zemřelo 18 osob
 1. Pokuta za řízení v opilosti 2023

  Postih za řízení pod vlivem alkoholu určuje hodnota naměřená v krvi řidiče.

  Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile

  Žádné bodové ohodnocení, přestupek je řešen ve správním řízení, kde hrozí pokuta 2 500–20 000 Kč a zároveň zákaz řízení na 6–12 měsíců.

  Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile

  Přestupek za 7 bodů, pokuta 2 500–20 000 Kč a zákaz řízení na 6–12 měsíců.

  Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

  Pokud je řidiči prokázáno, že za volant usedl s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustil se trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. Trestem za takové chování je udělení 7 bodů v rámci bodového hodnocení, celou záležitost navíc posuzuje soud.

  Trest může být odnětí svobody nepodmíněně na dobu 1 roku, zákaz řízení motorového vozidla v době 1 až 2 roky a pokuta 25 000 až 50 000 Kč. Posuzuje se ovšem i stav vylučující způsobilost, protože každý se chová s určitou hladinou alkoholu v krvi jinak.

  Pokud se odmítnete podrobit dechové zkoušce, vystavujete se hrozbě pokuty ve výši 25 000–50 000 Kč a zákazu řízení na 1-2 roky. Navíc vám bude uděleno 7 bodů.

 2. Postih za řízení auta v opilosti v praxi

  U přestupků do 0,3 promile alkoholu v krvi se již praxe striktně zákona nedrží a pokuta nemusí hrozit.

  U hodnoty nad 1 promile se také nemusí vždy jednat o trestný čin, protože se posuzuje stav vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla.

  Navíc existuje institut krajní nouze – zákonný důvod, pro který záchrana života a zdraví řidičem pod vlivem alkoholu není trestným činem ani přestupkem bez ohledu na množství alkoholu v krvi. Situace však musí splňovat všechny podmínky institutu krajní nouze současně – musí existovat přímo hrozící nebezpečí, nesmí být způsoben stejný, či závažnější následek a nebezpečí nesmí být odvratitelné jinak.

 3. Odmítnutí dechové zkoušky 2023

  U řízení pod vlivem alkoholu se vyskytuje několik otazníků, které zákonodárci nevyřešili. Jde především o problém s řidiči, kteří odmítnou dechovou zkoušku.

  V případě hladiny alkoholu v krvi nad 1 promile je totiž pro řidiče příznivější dechovou zkoušku odmítnout.

  Řidič pak nebude řešen v rámci trestního řízení, kterému se tak může vyhnout, ale v rámci přestupku. Tam mu hrozí sankce a může mu být uložena pokuta ve výši 25 000 Kč až 50 000 Kč. Dále mu hrozí zákaz řízení motorových vozidel v délce 1 až 2 let.

 4. Trest za řízení pod vlivem alkoholu v cizině 2023

  Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2023?Některé země tolerují určitou hodnotu alkoholu v krvi. Limity se postupně upravují a např. pro profesionální řidiče v mnoha zemích platí přísnější podmínky než pro ostatní řidiče. Stejně tak se liší výše pokut.

  Tolerance až 0,8 promile

  Irsko, Velká Británie

  Tolerance až 0,5 promile

  Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Chorvatsko nebo Lotyšsko

  Tolerance až 0,2 promile

  Norsko a Polsko

  Nulová tolerance alkoholu v krvi

  Estonsko, Maďarsko nebo Slovensko

Dopravní nehoda způsobená pod vlivem alkoholu

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2023?Ministerstvo zdravotnictví v roce 2010 vydalo závazné stanovisko, že do hranice 0,24 promile alkoholu v krvi nelze prokázat ovlivnění chování řidiče za volantem.

Na jeho základě byl vydán závazný pokyn pro policisty, kteří u řidiče s maximálně 0,24 promile zjistí, nakolik je alkoholem ovlivněn (z jeho chování, gestikulace apod.). Řidič se poté většinou do protokolu vyjadřuje, zdali požil alkoholický nápoj, či nikoliv.

Pokud se vyjádří, že alkohol nepožil, je na něj dále nahlíženo, jakoby nadýchal negativní výsledek dechové zkoušky. Následně odjíždí bez postihu. Opakovaná dechová zkouška však nesmí vykazovat vzrůstající tendenci, rozdíl by měl být v toleranci 10 %.

Do hladiny 0,24 promile se lze vejít s jedním desetistupňovým pivem, záleží však na tělesné konstituci daného člověka a na jeho schopnosti odbourávat alkohol.

Dopravní nehoda způsobená pod vlivem alkoholu

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2023?Pokud zaviníte dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, pojišťovna za vás sice zaplatí škodu z povinného ručení, ale vyplacené pojistné po vás bude následně vymáhat zpět.

Pojišťovny mají tento postup ošetřen v pojistných podmínkách ve výlukách. To samé platí i při odmítnutí dechové zkoušky, kdy se na řidiče hledí, jako kdyby požil alkohol.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.