Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Co hrozí v roce 2020?

Alkohol za volantem je pro společnost věc nepřijatelná a oproti historii se značně zvýšily sankce, které tento prohřešek postihují. Možná i díky této přísnosti zákona je počet usmrcených osob za rok 2017 nejnižší od roku 1961, kdy se statistiky nehodovosti zavedly. Alkohol byl zjištěn u 4 251 dopravních nehod, usmrceno v této souvislosti bylo 48 osob. Nicméně v roce 2018 to už bylo 4 626 nehod a počet obětí se zvýšil na 76, za rok 2019 bylo pod vlivem alkoholu zaviněno 4 627 nehod, při nichž zemřelo 53 osob.

Od zavedení bodového systému v roce 2006 až dodnes se postih za alkohol za volantem postupně upravoval. Jednotlivé novely a nařízení ohledně tohoto problému vznikají dodnes. Tzv. senátorská novela silničního zákona v roce 2011 zajistila, že u hodnoty alkoholu do 0,3 promile se nebudou řidiči udělovat trestné body. Před novelou mu byly uděleny hned 3 trestné body.

1Pokuta za řízení v opilosti 2020

Postih za řízení pod vlivem alkoholu určuje hodnota naměřená v krvi řidiče:

 • Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile
  Žádné bodové ohodnocení, přestupek je řešen ve správním řízení, kde hrozí pokuta 2 500–20 000 Kč a zároveň zákaz řízení na 6–12 měsíců.
 • Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile
  Přestupek za 7 bodů, pokuta 2 500–20 000 Kč a zákaz řízení na 6–12 měsíců.
 • Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile
  Pokud je řidiči prokázáno, že za volant usedl s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustil se trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. Trestem za takové chování je udělení 7 bodů v rámci bodového hodnocení, celou záležitost navíc posuzuje soud.
  Trest může být odnětí svobody až na dobu 3 let, zákaz řízení motorového vozidla v době 1 až 10 let a pokuta 25 000 až 50 000 Kč. Posuzuje se ovšem i stav vylučující způsobilost, protože každý se chová s určitou hladinou alkoholu v krvi jinak.

Pokud se odmítnete podrobit dechové zkoušce, vystavujete se hrozbě pokuty ve výši 25 000–50 000 Kč a zákazu řízení na 1y-2 roky. Navíc vám bude uděleno 7 bodů.

2Postih za řízení auta v opilosti v praxi

U přestupků do 0,3 promile alkoholu v krvi se již praxe striktně zákona nedrží a pokuta nemusí hrozit.

U hodnoty nad 1 promile se také nemusí vždy jednat o trestný čin, protože se posuzuje stav vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla.

Navíc existuje institut krajní nouze – zákonný důvod, pro který záchrana života a zdraví řidičem pod vlivem alkoholu není trestným činem ani přestupkem bez ohledu na množství alkoholu v krvi. Situace však musí splňovat všechny podmínky institutu krajní nouze současně – musí existovat přímo hrozící nebezpečí, nesmí být způsoben stejný, či závažnější následek a nebezpečí nesmí být odvratitelné jinak.

3Odmítnutí dechové zkoušky 2020

U řízení pod vlivem alkoholu se vyskytuje několik otazníků, které zákonodárci nevyřešili. Jde především o problém s řidiči, kteří odmítnou dechovou zkoušku.

V případě hladiny alkoholu v krvi nad 1 promile je totiž pro řidiče příznivější dechovou zkoušku odmítnout.

Řidič pak nebude řešen v rámci trestního řízení, kterému se tak může vyhnout, ale v rámci přestupku. Tam mu sice hrozí sankce, ale nehrozí mu trest za trestný čin se sazbou 3 roky odnětí svobody a zákaz řízení až na 10 let.

4Trest za řízení pod vlivem alkoholu v cizině 2020

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholuNěkteré země tolerují určitou hodnotu alkoholu v krvi. Limity se postupně upravují a např. pro profesionální řidiče v mnoha zemích platí přísnější podmínky než pro ostatní řidiče. Stejně tak se liší výše pokut.

 • Tolerance až 0,8 promile
  Irsko, Velká Británie
 • Tolerance až 0,5 promile
  Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Chorvatsko nebo Lotyšsko
 • Tolerance až 0,2 promile
  Norsko a Polsko
 • Nulová tolerance alkoholu v krvi
  Estonsko, Maďarsko nebo Slovensko

Pokuta za řízení po jednom pivu

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholuMinisterstvo zdravotnictví v roce 2010 vydalo závazné stanovisko, že do hranice 0,24 promile alkoholu v krvi nelze prokázat ovlivnění chování řidiče za volantem.

Na jeho základě byl vydán závazný pokyn pro policisty, kteří u řidiče s maximálně 0,24 promile zjistí, nakolik je alkoholem ovlivněn (z jeho chování, gestikulace apod.). Řidič se poté většinou do protokolu vyjadřuje, zdali požil alkoholický nápoj, či nikoliv.

Pokud se vyjádří, že alkohol nepožil, je na něj dále nahlíženo, jakoby nadýchal negativní výsledek dechové zkoušky. Následně odjíždí bez postihu. Opakovaná dechová zkouška však nesmí vykazovat vzrůstající tendenci, rozdíl by měl být v toleranci 10 %.

Do hladiny 0,24 promile se lze vejít s jedním desetistupňovým pivem, záleží však na tělesné konstituci daného člověka a na jeho schopnosti odbourávat alkohol.

Dopravní nehoda způsobená pod vlivem alkoholu

Pokuta za řízení pod vlivem alkoholuPokud zaviníte dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, pojišťovna za vás sice zaplatí škodu z povinného ručení, ale vyplacené pojistné po vás bude následně vymáhat zpět.

Pojišťovny mají tento postup ošetřen v pojistných podmínkách ve výlukách. To samí platí i při odmítnutí dechové zkoušky, kdy se na řidiče hledí, jako když požil alkohol.