Zlín: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Zlín | © Dreamstime

Znak města Zlín1Zlín – základní informace

Nejlepší hotely ve Zlíně

 • Kraj: Zlínský kraj
 • Okres: Zlín
 • Obec s rozšířenou působností: Zlín
 • PSČ Zlín: 76001, 76005, 76302
 • Počet obyvatel Zlín: 76 010
 • Distributor elektřiny ve Zlíně: E.ON Distribuce, a.s.
 • Distributor plynu ve Zlíně: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Zlín 2020

 • Dodavatel vody ve Zlíně: Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Aktuální vodné a stočné ve Zlíně pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 43,77 Kč 42,69 Kč 86,46 Kč
2017 43,90 Kč 42,81 Kč 86,71 Kč
2018 43,40 Kč 42,31 Kč 85,71 Kč
2019 44,40 Kč 43,29 Kč 87,69 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
45,87 Kč 45,01 Kč 90,88 Kč
2020
od 1.5.2020
43,88 Kč 43,05 Kč 86,93 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Zlín 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Zlíně pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 500 Kč
2017 500 Kč
2018 500 Kč
2019 500 Kč
2020 600 Kč

4Poplatek za psa Zlín 2020

Místní poplatek ze psů ve Zlíně pro rok 2020 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů platí jen 500 a 750 Kč.

V některých místních částech je poplatek nižší, viz odkaz. Snížená sazba pro občany od 65 let je 200 a 300 Kč.

Osvobození od poplatku po dobu dvou let je možné u psů adoptovaných z útulku, roční osvobození pak u čipovaných a kastrovaných psů. 

5MHD Zlín: Ceník, jízdné, jízdenky…

Ve Zlíně jezdí autobusy a trolejbusy. Dopravní podnik je společný s Otrokovicemi. Oblast je rozdělená do zón A,B,C. Zlín samotný je v zóně A. Zdarma se přepravují děti do 6 let. Krátkodobé jízdenky jsou pro 20, 30 a 50 minut a navíc ve variantách pro jednu nebo čtyři jízdy. 20minutové jízdenky jsou nepřestupní, ostatní přestupní.

20minutové jízdenky nepřestupní:

 • pro jednu jízdu – 12 Kč
 • pro čtyři jízdy – 46 Kč

30+50minutové jízdenky přestupní:

 • 30 min., 1 jízda – 15 Kč
 • 30 min., 4 jízdy – 58 Kč
 • 50 min., 1 jízda – 18 Kč
 • 50 min., 4 jízdy – 70 Kč

Zlevněné (děti do 15 let, rodiče na mateřské*, důchodci**):

 • 50 min., 1 jízda – 9 Kč
 • 50 min., 4 jízdy – 34 Kč

*S průkazkou “M”.

**S platným S-PASem.

SMS jízdenky:

 • 40minutová, 20 Kč: DSZO
 • 24hodinová, 90 Kč: DSZO24
 • 24hodinová zlevněná, 45 Kč: DSZO24Z

na číslo 902 06

1+7denní papírové jízdenky přenosné:

 • 1denní obyčejná – 70 Kč
 • 7denní obyčejná – 180 Kč
 • 1denní zlevněná* – 35 Kč
 • 7denní zlevněná* – 90 Kč

*Děti do 15 let, rodiče na mateřské/rodičovské a důchodci s příslušným průkazem.

Časové jízdné nepřenosné, zóna A (Zlín):

Občanské Žáci, mateřská/rodičovská Studenti Důchodci
1 měsíc 380 Kč 190 Kč 190 Kč 250 Kč
31 měsíce 990 Kč 495 Kč 495 Kč 660 Kč
61 měsíců 1 630 Kč

Nadmořská výška města Zlín, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Zlín 2020

Nahlásit chybu