Litovel: Cena vody 2017, poplatky za odpad a za psa

Město Litovel | © Jiří Komárek | Wikipedia

Znak města Litovel1Litovel – základní informace

Nejlepší hotely v Litovli

  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Okres: Olomouc
  • Obec s rozšířenou působností: Litovel
  • PSČ Litovel: 78401
  • Počet obyvatel Litovel: 9 930
  • Distributor elektřiny v Litovli: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Litovli: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Litovel 2017

  • Dodavatel vody v Litovli: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s. r. o.

Aktuální vodné a stočné v Litovli pro rok 2017 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 31,81 Kč 33,94 Kč 65,75 Kč
2017 27,66 Kč 30,15 Kč 57,81 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Litovel 2017

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Litovli pro rok 2017 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 500 Kč
2017 500 Kč

4Poplatek za psa Litovel 2017

Místní poplatek ze psů v Litoveli pro rok 2017 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě, nebo 300 Kč v případě domů rodinných. V okrajových místních částech je poplatek snížen na 500 a 150 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %. Osoby pobírající důchod platí ve městě 200 nebo 150 Kč za prvního psa a v okrajových částech 200 Kč, každý další pes je vyjde na 300 Kč.

Nadmořská výška města Litovel, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Litovel 2017

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu